Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Computer Networks. Internet programming basics

2,317 views

Published on

Computer Networks course (in Romanian).

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Computer Networks. Internet programming basics

 1. 1. Retele de calculatoare Retele de calculatoare Programarea in retea – I Sabin-Corneliu Buraga busaco@infoiasi.ro http://www.infoiasi.ro/~busaco Sabin-Corneliu Buraga 2006/2007 – www.infoiasi.ro/~busaco/ [1]
 2. 2. Retele de calculatoare Cuprins • Modelul client/server • API pentru programarea in retea • Socket-uri BSD • Modelul client/server TCP Sabin-Corneliu Buraga 2006/2007 – www.infoiasi.ro/~busaco/ [2]
 3. 3. Retele de calculatoare Modelul client/server • Paradigme ale comunicarii in retea: – Modelul client/server – Apelul procedurilor la distanta (RPC) – Comunicarea punct-la-punct (peer-to-peer – P2P) • Proces server – Ofera servicii obtinute prin retea – Accepta (iterativ sau concurent) cereri de la un proces client, realizeaza un anumit serviciu si returneaza rezultatul • Proces client – Initializeaza comunicarea cu serverul – Solicita un serviciu, apoi asteapta raspunsul serverului Sabin-Corneliu Buraga 2006/2007 – www.infoiasi.ro/~busaco/ [3]
 4. 4. Retele de calculatoare Modelul client/server Client Client Process Terminal Printer File Memory Process Process Server Server Server Server Server Servicii nucleu (kernel) O singura masina Client Client Process Terminal Printer File Memory Process Process Server Server Server Server Server Kernel Kernel Kernel Kernel Kernel Kernel Kernel Masini multiple (conectate la retea) Sabin-Corneliu Buraga 2006/2007 – www.infoiasi.ro/~busaco/ [4]
 5. 5. Retele de calculatoare Modelul client/server • Moduri de interactiune (via canale de comunicatie) – Orientat conexiune – se foloseste TCP – Neorientat conexiune – se utilizeaza UDP • Implementare – Iterativa – fiecare cerere este tratata pe rind, secvential – Concurenta – cererile sint procesate concurent • Procese copil pentru fiecare cerere de procesat • Multiplexarea conexiunii • Tehnici combinate Sabin-Corneliu Buraga 2006/2007 – www.infoiasi.ro/~busaco/ [5]
 6. 6. Retele de calculatoare API retea • Necesitatea existentei unui API pentru realizarea de aplicatii in retea – Interfata generica pentru programare – Suport pentru comunicatii orientate-conexiune si prin mesaje – Compatibilitate cu serviciile I/O comune – Independenta de hardware si de sistem de operare – Suport pentru familii (suite) de protocoale multiple – Independenta in reprezentarea adreselor – Oferirea de servicii speciale pentru aplicatii Sabin-Corneliu Buraga 2006/2007 – www.infoiasi.ro/~busaco/ [6]
 7. 7. Retele de calculatoare API retea • TCP/IP nu include definirea unui API • Se pot utiliza mai multe API-uri pentru programarea aplicatiilor Internet (TCP/IP) – Socket-uri BSD (Berkeley System Distribution) – TLI (Transport Layer Interface) – AT&T, XTI – Winsock – MacTCP • Functii oferite: specificare de puncte terminale locale si la distanta, initiere si acceptare de conexiuni, trimitere si receptare de date, terminare conexiune, tratare erori Sabin-Corneliu Buraga 2006/2007 – www.infoiasi.ro/~busaco/ [7]
 8. 8. Retele de calculatoare Cuprins • Interfata de programare bazata pe socket-uri BSD – Caracterizare – Creare – Primitive Sabin-Corneliu Buraga 2006/2007 – www.infoiasi.ro/~busaco/ [8]
 9. 9. Retele de calculatoare Socket • Socket-uri BSD (Berkeley System Distribution) • Facilitate generala, independenta de hardware, protocol si tipul de transmitere, pentru comunicarea intre procese aflate pe masini diferite, in retea • Suporta pentru familii multiple de protocoale – Protocolul domeniului UNIX pentru comunicatii (locale) intre masini UNIX (e.g., uucp) – Protocolul domeniului Internet folosind TCP/IP – Altele: XNS Xerox, ISO/OSI,… • Independenta in reprezentarea adreselor Sabin-Corneliu Buraga 2006/2007 – www.infoiasi.ro/~busaco/ [9]
 10. 10. Retele de calculatoare Socket • Abstractiune a unui punct terminal (end-point) la nivelul transport • Utilizeaza interfata de programare I/O existenta (similar fisierelor, pipe-urilor, FIFO-urilor etc.) • Poate fi asociat cu unul/mai multe procese, existind in cadrul unui domeniu de comunicatie • Ofera un API pentru programarea in retea, avind implementari multiple Sabin-Corneliu Buraga 2006/2007 – www.infoiasi.ro/~busaco/ [10]
 11. 11. Retele de calculatoare Socket • Similar unui descriptor de fisier • Diferente apar la creare si la diferite operatiuni de control al socket-urilor • Apeluri principale – socket() creeaza un nou punct terminal al conexiunii bind() ataseaza o adresa locala la un socket – listen() permite unui socket sa accepte conexiuni – – accept() blocheaza apelantul pina la sosirea unei cereri de conectare (utilizata de serverul TCP) – connect() tentativa (activa) de stabilire a conexiunii (folosita de clientul TCP) send()/receive() trimitere/receptare de date via socket – close() elibereaza conexiunea (inchide un socket) – shutdown() inchide directional un socket – Sabin-Corneliu Buraga 2006/2007 – www.infoiasi.ro/~busaco/ [11]
 12. 12. Retele de calculatoare Socket • Alte apeluri – citire de date read() / readv() / recvfrom() / recvmsg() – trimitere de date write() / writev() / sendto() / sendmsg() – multiplexare I/O select() – administrarea conexiunii fnctl() / ioctl() / setsockopt() / getsockopt() getsockname() / getpeername() Sabin-Corneliu Buraga 2006/2007 – www.infoiasi.ro/~busaco/ [12]
 13. 13. Retele de calculatoare Socket-uri • Implementarea socket-urilor in nucleul Linux Sabin-Corneliu Buraga 2006/2007 – www.infoiasi.ro/~busaco/ [13]
 14. 14. Retele de calculatoare Socket-uri|tabela de descriptori Tabela de descriptori Family: AF_INET Family: AF_INET 0 Service: SOCK_STREAM Service: SOCK_STREAM Local IP: 193.231.30.197 1 Local IP: 193.231.30.197 Local Port: 80 Local Port: 80 2 Remote IP: 19.132.6.78 Remote IP: 19.132.6.78 3 Remote Port: 3726 Remote Port: 3726 4 Sabin-Corneliu Buraga 2006/2007 – www.infoiasi.ro/~busaco/ [14]
 15. 15. Retele de calculatoare Socket-uri|creare • Primitiva socket() #include <sys/types.h> #include <sys/socket.h> int socket (int domain, int type, int protocol) Domeniul de comunicare: Protocolul utilizat AF_UNIX, AF_INET, pentru transmitere AF_ROUTE (uzual: 0 pentru niv. transp.) Modalitatea de realizare a comunicarii: SOCK_STREAM, SOCK_DGRAM, SOCK_RAW Sabin-Corneliu Buraga 2006/2007 – www.infoiasi.ro/~busaco/ [15]
 16. 16. Retele de calculatoare Socket-uri|creare • Valoarea de retur – Succes: descriptorul de socket creat – Eroare: –1 • Raportarea erorii se realizeaza via errno – EMFILE Constante – ENFILE definite in – EACCES – EPROTONOSUPPORT errno.h – ENOMEM – ENOBUFFERS – EINVAL Sabin-Corneliu Buraga 2006/2007 – www.infoiasi.ro/~busaco/ [16]
 17. 17. Retele de calculatoare Socket-uri • Domeniul & tipul unui socket si protocoalele folosite AF_INET AF_INET6 AF_LOCAL AF_ROUTE SOCK_STREAM TCP TCP Da SOCK_DGRAM UDP UDP Da SOCK_RAW IP IPv6 Da AF_LOCAL ≡ AF_UNIX (din motive istorice) Sabin-Corneliu Buraga 2006/2007 – www.infoiasi.ro/~busaco/ [17]
 18. 18. Retele de calculatoare Socket-uri • Observatii – Primitiva socket() aloca resursele necesare unui punct terminal de comunicare, dar nu stabileste modul de adresare – Socket-urile ofera un mod generic de adresare – Pentru TCP/IP trebuie specificate (adresa IP, port) – Alte suite de protocoale pot folosi alte scheme de adresare • Tipuri POSIX: int8_t, uint8_t, int16_t, uint16_t, int32_t, uint32_t, u_char, u_short, u_int, u_long Sabin-Corneliu Buraga 2006/2007 – www.infoiasi.ro/~busaco/ [18]
 19. 19. Retele de calculatoare Socket-uri • Tipuri POSIX folosite de socket-uri: sa_family_t – familia de adrese – socklen_t – lungimea structurii de memorare – Utiliz. in_addr_t – adresa IP (v4) – de in_port_t – numarul de port – nucleu • Specificarea adreselor generice struct sockaddr { Tipul de uint8_t sa_len; adresa sa_family_t sa_family; char sa_data[14]; }; Valoarea adresei Sabin-Corneliu Buraga 2006/2007 – www.infoiasi.ro/~busaco/ [19]
 20. 20. Retele de calculatoare Socket-uri • Tipul sockaddr permite utilizarea oricarui tip de adresare • Exemplu: folosirea socket-urilor pentru comunicarea dintre studenti – Tipul de adresa: AF_STUDENTS – Valori de adrese: Wana ⇔ 1, Moko ⇔ 2, Tux ⇔ 3,… – Initializarea structurii AF_STUDENTS pentru a indica un anumit student: struct sockaddr un_stud; ☺ un_stud.sa_family = AF_STUDENTS; un_stud.sa_data[0] = 3; Tux Sabin-Corneliu Buraga 2006/2007 – www.infoiasi.ro/~busaco/ [20]
 21. 21. Retele de calculatoare Socket-uri • Pentru AF_INET vom avea nevoie de 16 biti – numarul de port si de 32 biti – adresa IPv4 • Se foloseste o structura speciala: sockaddr_in struct sockaddr_in { uint8_t sin_len; sa_family_t sin_family; in_port_t sin_port; struct in_addr sin_addr; char sin_zero[8]; }; struct in_addr { in_addr_t s_addr; }; Sabin-Corneliu Buraga 2006/2007 – www.infoiasi.ro/~busaco/ [21]
 22. 22. Retele de calculatoare Socket-uri sockaddr_in sockaddr sa_len sin_len sa_len sin_len sa_family AF_INET sa_family sin_port sin_addr sa_data sa_data sin_zero Sabin-Corneliu Buraga 2006/2007 – www.infoiasi.ro/~busaco/ [22]
 23. 23. Retele de calculatoare Socket-uri • Toate valorile stocate in sockaddr_in vor respecta ordinea de codificare a retelei (network byte order) – sin_port un numar de port TCP/IP – sin_addr o adresa IP • ‘h’ : host byte order ‘n’ : network byte order • ‘s’ : short (16bit) ‘l’ : long (32bit) uint16_t htons(uint16_t); uint16_t ntohs(uint_16_t); uint32_t htonl(uint32_t); uint32_t ntohl(uint32_t); Sabin-Corneliu Buraga 2006/2007 – www.infoiasi.ro/~busaco/ [23]
 24. 24. Retele de calculatoare Socket-uri • Pentru IPv6, se foloseste sockaddr_in6 struct sockaddr_in { u_int16_t sin6_family; /* AF_INET6 */ u_int16_t sin6_port; u_int32_t sin6_flowinfo; u_int32_t sin6_scope_id; struct in6_addr sin6_addr; }; struct in6_addr { unsigned char s6_addr[16]; }; Sabin-Corneliu Buraga 2006/2007 – www.infoiasi.ro/~busaco/ [24]
 25. 25. Retele de calculatoare Socket-uri|asignarea unei adrese • Asignarea unei adrese la un socket existent se realizeaza cu bind() int bind ( int sockfd, const struct sockaddr *myaddr, const! int addrlen ); • Se returneaza: 0 succes, –1 eroare variabila errno contine eroarea efectiva: EBADF, ENOTSOCK, EADDRINUSE, EINVAL, EACCESS Sabin-Corneliu Buraga 2006/2007 – www.infoiasi.ro/~busaco/ [25]
 26. 26. Retele de calculatoare Socket-uri|asignarea unei adrese • Exemplu: #define PORT 7000 int sd, eroare; struct sockaddr_in adresa; sd = socket (AF_INET, SOCK_STREAM, 0); /* TCP */ adresa.sin_family = AF_INET; /* umplerea structurii */ adresa.sin_port = htons (PORT); /* portul */ adresa.sin_addr = htonl (adresaIP); /* adresa IP */ eroare = bind (sd, (sockaddr *) &adresa, sizeof (adresa)); Sabin-Corneliu Buraga 2006/2007 – www.infoiasi.ro/~busaco/ [26]
 27. 27. Retele de calculatoare Socket-uri|asignarea unei adrese • Utilizari ale lui bind() – Serverul doreste sa ataseze un socket la un port pre-stabilit (pentru a oferi servicii via acel port) – Clientul vrea sa ataseze un socket la un port specificat – Clientul cere sistemului de operare sa asigneze orice port disponibil • In mod normal, clientul nu necesita atasarea la un port specificat • Alegerea oricarui port liber: adresa.port = htons (0); Sabin-Corneliu Buraga 2006/2007 – www.infoiasi.ro/~busaco/ [27]
 28. 28. Retele de calculatoare Socket-uri|asignarea unei adrese • Alegerea adresei IP la bind() – Daca gazda are asignate mai multe adrese IP? – Cum se rezolva independenta de platforma? • Pentru a atasa un socket la adresa IP locala, se va utiliza in locul unei adrese IP constanta INADDR_ANY • Conversia adreselor IP: – int inet_aton ( char *, struct in_addr *); ASCII “x.x.x.x” ⇒ reprezentare interna pe 32 biti – char *inet_ntoa ( struct in_addr ); reprezentare 32 biti (network byte order) ⇒ ASCII “x.x.x.x” vezi si functia inet_addr() Sabin-Corneliu Buraga 2006/2007 – www.infoiasi.ro/~busaco/ [28]
 29. 29. Retele de calculatoare Socket-uri|asignarea unei adrese • Observatii: – Pentru IPv6 in locul constantei INADDR_ANY se va folosi (vezi antetul netinet/in.h): serv.sin6.addr = in6addr_any; – Functiile de conversie pentru IPv6 sunt: •inet_pton() •inet_ntop() Sabin-Corneliu Buraga 2006/2007 – www.infoiasi.ro/~busaco/ [29]
 30. 30. Retele de calculatoare Socket-uri|listen() • Stabilirea modului pasiv de interactiune – Adresa intotdeauna este cunoscuta – Nucleul sistemului va trebui sa accepte cereri de conectare directionate la adresa la care este atasat socket-ul • 3-way handshake Numarul – Conexiunile multiple receptionate de conex. vor fi plasate intr-o coada de asteptare din coada – Se returneaza 0 = succes, –1 = eroare de astept. int listen ( int sockfd, int backlog ); Socket TCP atasat unei adrese Sabin-Corneliu Buraga 2006/2007 – www.infoiasi.ro/~busaco/ [30]
 31. 31. Retele de calculatoare Socket-uri|listen() • Remarci: – Alegerea valorii backlog depinde de aplicatie (in mod uzual 5) – Serverele HTTP trebuie sa specifice o valoare backlog cit mai mare (din cauza incarcarii cu cereri multiple) Sabin-Corneliu Buraga 2006/2007 – www.infoiasi.ro/~busaco/ [31]
 32. 32. Retele de calculatoare Socket-uri|accept() • Asteptarea conexiunilor din partea clientilor – Cind aplicatia este pregatita pentru a trata o noua conexiune, va trebui sa interogam sistemul asupra unei alte conexiuni cu un client Socket TCP (mod pasiv) int accept( int sockfd, struct sockaddr* cliaddr, socklen_t *addrlen ); • trebuie initial sa fie egal cu lungimea structurii cliaddr • se va returna numarul de bytes folositi in cliaddr – Se returneaza descriptorul de socket corespunzator punctului terminal al clientului sau –1 = eroare Sabin-Corneliu Buraga 2006/2007 – www.infoiasi.ro/~busaco/ [32]
 33. 33. Retele de calculatoare Socket-uri|connect() • Incercarea de a stabili o conexiune cu serverul – Stabilirea unui punct terminal (al serverului) – Nu necesita atasarea cu bind(), sistemul de operare va asigna o adresa locala (IP, port) – Se incearca stabilirea unei conexiuni Socket TCP • 3-way handshake int connect( int sockfd, const struct sockaddr *server, socklen_t addrlen ); Contine adresa serverului (IP, port) Sabin-Corneliu Buraga 2006/2007 – www.infoiasi.ro/~busaco/ [33]
 34. 34. Retele de calculatoare Socket-uri|connect() • Returneaza: – Valoarea 0 = succes – Valoarea –1 = eroare • EISCONN • ETIMEDOUT • ECONNREFUSED • ENETUNREACH • EADDRINUSE • EINPROGRESS • EADDRNOTAVAIL • EAFNOSUPPORT Sabin-Corneliu Buraga 2006/2007 – www.infoiasi.ro/~busaco/ [34]
 35. 35. Retele de calculatoare I/O TCP|read() • Apelul este blocant in mod normal, read() returneaza doar cind exista date disponibile • Citirea de la un socket TCP poate returna mai putini octeti decit numarul maxim dorit • Trebuie sa fim pregatiti sa citim cite 1 byte la un moment dat! • Daca partenerul a inchis conexiunea si nu mai sunt date de primit, se returneaza 0 (EOF) • Erori: EINTR – un semnal a intrerupt citirea, EIO – eroare I/O, EWOULDBLOCK – socket-ul nu are date intr-o citire neblocanta int read ( int sockfd, void *buf, int max ); Sabin-Corneliu Buraga 2006/2007 – www.infoiasi.ro/~busaco/ [35]
 36. 36. Retele de calculatoare I/O TCP|write() • Apelul este blocant in mod normal • Pentru un socket neblocant, write() poate scrie mai putin de num octeti int write ( int sockfd, void *buf, int num ); • Erori: – EPIPE – scriere la un socket neconectat – EWOULDBLOCK – nu se pot accepta date fara blocare, insa operatiunea este setata ca fiind neblocanta Sabin-Corneliu Buraga 2006/2007 – www.infoiasi.ro/~busaco/ [36]
 37. 37. Retele de calculatoare I/O TCP|exemplu #define MAXBUF 127 /* lungime buffer citire */ char *cerere = “da-mi ceva”; char buf[MAXBUF]; /* buffer pentru raspuns */ char *pbuf = buf; /* pointer la buffer */ int n, lung = MAXBUF; /* nr. bytes cititi, nr. bytes liberi in buffer */ /* trimite cererea */ write (sd, cerere, strlen (cerere)); /* asteapta raspunsul */ while ((n = read (sd, pbuf, lung)) > 0) { pbuf += n; lung -= n; • Comunicarea dintre client si server } Sabin-Corneliu Buraga 2006/2007 – www.infoiasi.ro/~busaco/ [37]
 38. 38. Retele de calculatoare Inchiderea conexiunii|close() • Terminarea “gratioasa” a conexiunii • Dealocarea memoriei alocate socket-ului – 3-way handshake pentru inchiderea conexiunii – Pentru procese care partajeaza acelasi socket, se decrementeaza numarul de referinte la acel socket; cind ajunge la 0, socket-ul este dealocat int close ( int sockfd ); • Probleme – Serverul nu poate termina conexiunea, nu stie daca si cind clientul nu va mai trimite si alte cereri – Clientul nu poate sti daca datele au ajuns la server Sabin-Corneliu Buraga 2006/2007 – www.infoiasi.ro/~busaco/ [38]
 39. 39. Retele de calculatoare Inchiderea conexiunii|shutdown() • Inchiderea unidirectionala – Cind un client termina de trimis cererile, poate apela shutdown() pentru a specifica faptul ca nu va mai trimite date pe socket, fara a dealoca socket-ul – Serverul va primi EOF si, dupa expedierea catre client a ultimului raspuns, va putea inchide conexiunea int shutdown ( int sockfd, int dir ); • 0 nu se accepta operatii de citire (SHUT_RD) • 1 nu se accepta operatii de scriere (SHUT_WR) • 2 nu se accepta operatii I/O inchidere in ambele sensuri (SHUT_RDWR) Sabin-Corneliu Buraga 2006/2007 – www.infoiasi.ro/~busaco/ [39]
 40. 40. Retele de calculatoare Metaphor for Good Relationships Copyright Dr. Laura’s Network Programming Corp. d() To succeed in relationships… bin – you need to establish your own identity. accept() – you need to be open & accepting. – you need to establish contacts. connect() – you need to take things as they come, not as you expect them. read might return 1 byte – you need to handle problems as they arise. s heck for error c Sabin-Corneliu Buraga 2006/2007 – www.infoiasi.ro/~busaco/ [40]
 41. 41. Retele de calculatoare Client/server TCP|server • Modelul unui server TCP iterativ Creare socket pentru tratarea conexiunilor cu clientii: socket() – – Pregatirea structurilor de date (sockaddr_in) Atasarea socket-ului la adresa locala (port): bind() – Pregatirea socket-ului pentru ascultarea portului – in vederea stabilirii conexiunii cu clientii: listen() – Asteptarea realizarii unei conexiuni cu un anumit client (deschidere pasiva): accept() – Procesarea cererilor clientului, folosindu-se socket-ul returnat de accept(): succesiune de read()/write() – Inchiderea (directionata) a conexiunii cu clientul: close(), shutdown() Sabin-Corneliu Buraga 2006/2007 – www.infoiasi.ro/~busaco/ [41]
 42. 42. Retele de calculatoare Client/server TCP|client • Modelul unui client TCP iterativ – Creare socket pentru conectarea la server: socket() – Pregatirea structurilor de date (sockaddr_in) – Atasarea socket-ului: bind() – optional – Conectarea la server (deschidere activa): connect() – Solicitarea de servicii si receptionarea rezultatelor trimise de server: succesiune de write()/read() – Inchiderea (directionata) a conexiunii cu serverul: close(), shutdown() Sabin-Corneliu Buraga 2006/2007 – www.infoiasi.ro/~busaco/ [42]
 43. 43. Retele de calculatoare Client/server TCP Sabin-Corneliu Buraga 2006/2007 – www.infoiasi.ro/~busaco/ [43]
 44. 44. Retele de calculatoare Client/server TCP • Comunicarea orientata-conexiune dintre server si client Sabin-Corneliu Buraga 2006/2007 – www.infoiasi.ro/~busaco/ [44]
 45. 45. Retele de calculatoare Rezumat • Modelul client/server • API pentru programarea in retea • Socket-uri BSD – Caracterizare – Creare – Primitive • Modelul client/server TCP Sabin-Corneliu Buraga 2006/2007 – www.infoiasi.ro/~busaco/ [45]
 46. 46. Retele de calculatoare Intrebari? Sabin-Corneliu Buraga 2006/2007 – www.infoiasi.ro/~busaco/ [46]

×