Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Considerații privind cercetarea științifică

5,789 views

Published on

O prezentare cuprinzând detalii referitoare la cercetarea științifică și maniera de realizare a prezentărilor.

Published in: Education, Technology

Considerații privind cercetarea științifică

 1. 1. cercetarea științifică Considerații privind cercetarea științifică Dr. Sabin­Corneliu Buraga Facultatea de Informatică, Universitatea “A. I. Cuza” – Iași, Romania www.purl.org/net/busaco Dr. Sabin Buraga http://www.purl.org/net/busaco
 2. 2. cercetarea științifică “A scholar who cherishes the love of comfort is not fit to be deemed a scholar.” Lao Tzu Dr. Sabin Buraga http://www.purl.org/net/busaco
 3. 3. cercetarea științifică cercetarea & știința Știința este guvernată de raționalitate, logică şi adevăr Dr. Sabin Buraga http://www.purl.org/net/busaco
 4. 4. cercetarea științifică cercetarea & știința Un cercetător observă, colectează şi clasifică – respectând rigurozitatea şi obiectivitatea – date, pentru a formula ipoteze menite a explica datele şi a prezice anumite fapte conform unor circumstanțe Dr. Sabin Buraga http://www.purl.org/net/busaco
 5. 5. cercetarea științifică cercetarea & știința De asemenea, cercetătorul poate realiza experimente sau poate recurge la modele pentru a testa ipoteza extinderea, revizuirea, rejectarea ipotezei Dr. Sabin Buraga http://www.purl.org/net/busaco
 6. 6. cercetarea științifică cercetarea & știința Explicațiile – de dorit, formale – și predicțiile ce susțin ipoteza reprezintă o teorie Dr. Sabin Buraga http://www.purl.org/net/busaco
 7. 7. cercetarea științifică cercetarea & știința Teoriile, la rândul lor, au caracter dinamic cunoștințele dintr‐un anumit domeniu evoluează e.g., teoria structurii atomului, teoria formării universului Dr. Sabin Buraga http://www.purl.org/net/busaco
 8. 8. cercetarea științifică întrebare Cum comunic ceea ce am studiat/cercetat? Dr. Sabin Buraga http://www.purl.org/net/busaco
 9. 9. cercetarea științifică Company  Event  Partner  Public Product (Self)  Tech  Brochure Calendar Over‐ Presen‐ Line  Bio‐ Blog view tation Catalog graphy Technical  Domain  Event  Service  IT  Contacts Doctoral Report Over‐ Poster Offer Magazine Report view Request  CV Job  School  Bachelor Demo Announ‐ Form Informa‐ Report /Master cement tion Thesis Academic  Atlas Illustra‐ Legal  Search  Position Personal  Identity tion Info Info Paper Page Press Info FAQ Bench‐ Admis‐ Assign‐ Scientific User  mark  sion ment Journal Guide Study Record Paper tipuri de documente (categorii de conținuturi) Dr. Sabin Buraga http://www.purl.org/net/busaco
 10. 10. cercetarea științifică aspecte de interes Context Conținut Audiență (utiliza‐ tori) Dr. Sabin Buraga http://www.purl.org/net/busaco
 11. 11. cercetarea științifică categorii Articol ştiinţific lucrare ştiințifică, urmând să apară într‐o publicație de specialitate – revistă, culegere de lucrări, sit etc. –, ce trebuie să prezinte elemente de originalitate şi  în care trebuie evidențiate contribuțiile proprii ale autorului/autorilor Dr. Sabin Buraga http://www.purl.org/net/busaco
 12. 12. cercetarea științifică categorii Sinteză a realizărilor – proprii sau nu – din cadrul unui domeniu editorial & referat cercetare riguroasă versus popularizare a științei Dr. Sabin Buraga http://www.purl.org/net/busaco
 13. 13. cercetarea științifică categorii Sinteză a realizărilor – proprii sau nu – din cadrul unui domeniu editorial & referat necesită documentare sistematică & amplă,  capacități de sinteză, experiență & competență Dr. Sabin Buraga http://www.purl.org/net/busaco
 14. 14. cercetarea științifică categorii Publicaţie provizorie sau notă preliminară prezintă una/mai multe informații noi, fără a fi suficient de detaliate pentru a permite cititorului verificarea acestora Dr. Sabin Buraga http://www.purl.org/net/busaco
 15. 15. cercetarea științifică categorii Publicaţie provizorie sau notă preliminară prezintă una/mai multe informații noi, fără a fi suficient de detaliate pentru a permite cititorului verificarea acestora exemple: ipoteze – technical report, opinii – position paper etc. Dr. Sabin Buraga http://www.purl.org/net/busaco
 16. 16. cercetarea științifică categorii Memoriu ştiinţific original cuprinde descrierea cercetărilor – teoretice sau aplicative –, tehnicilor (metode, metodologii, tehnologii, experimente)  şi/sau sistemelor (instrumente, dispozitive, software) novatoare Dr. Sabin Buraga http://www.purl.org/net/busaco
 17. 17. cercetarea științifică prezentarea rezultatelor Comunicare ştiinţifică lucrare ştiințifică destinată prezentării (susținerii) într‐un grup de cercetători, la o manifestare ştiințifică  – simpozion, conferință, atelier de lucru, sesiune etc. Dr. Sabin Buraga http://www.purl.org/net/busaco
 18. 18. cercetarea științifică prezentarea rezultatelor Comunicare ştiinţifică se prezintă oral şi poate fi precedată/succedată de un material scris articol, raport tehnic, teză, monografie, studiu,… Dr. Sabin Buraga http://www.purl.org/net/busaco
 19. 19. cercetarea științifică prezentarea rezultatelor Stilul ştiinţific logica expunerii succesiune firească a ideilor Dr. Sabin Buraga http://www.purl.org/net/busaco
 20. 20. cercetarea științifică prezentarea rezultatelor Stilul ştiinţific obiectivitatea adresare impersonală,  evitarea sentimentalismelor/eufemismelor, exemplificări reproductibile Dr. Sabin Buraga http://www.purl.org/net/busaco
 21. 21. cercetarea științifică prezentarea rezultatelor Stilul ştiinţific obiectivitatea incorect: “Voi scrie acum despre formalizarea rapidă a celor mai frumoase concepte.” Dr. Sabin Buraga http://www.purl.org/net/busaco
 22. 22. cercetarea științifică prezentarea rezultatelor Stilul ştiinţific precizia adoptarea terminologiei adecvate, evitarea figurilor de stil Dr. Sabin Buraga http://www.purl.org/net/busaco
 23. 23. cercetarea științifică prezentarea rezultatelor Stilul ştiinţific precizia incorect: “Complexitatea algoritmului este similară cu cea a determinării celui mai bun scor.” Dr. Sabin Buraga http://www.purl.org/net/busaco
 24. 24. cercetarea științifică prezentarea rezultatelor Stilul ştiinţific unitatea folosirea vocabularului de specialitate Dr. Sabin Buraga http://www.purl.org/net/busaco
 25. 25. cercetarea științifică prezentarea rezultatelor Stilul ştiinţific caracterul metodic expunere cursivă de la date cunoscute la cele novatoare Dr. Sabin Buraga http://www.purl.org/net/busaco
 26. 26. cercetarea științifică prezentarea rezultatelor Stilul ştiinţific claritatea eliminarea frazelor foarte lungi, expresiilor vagi, imprecise Dr. Sabin Buraga http://www.purl.org/net/busaco
 27. 27. cercetarea științifică prezentarea rezultatelor Stilul ştiinţific claritatea incorect: “regimuri grele de lucruri” Dr. Sabin Buraga http://www.purl.org/net/busaco
 28. 28. cercetarea științifică prezentarea rezultatelor Stilul ştiinţific sobrietatea evitarea emfazei şi nuanțelor afective Dr. Sabin Buraga http://www.purl.org/net/busaco
 29. 29. cercetarea științifică prezentarea rezultatelor Stilul ştiinţific forța (vigoarea) utilizarea expresiilor categorice Dr. Sabin Buraga http://www.purl.org/net/busaco
 30. 30. cercetarea științifică prezentarea rezultatelor Stilul ştiinţific forța (vigoarea) incorect: “uneori, testele noastre ar putea confirma…” Dr. Sabin Buraga http://www.purl.org/net/busaco
 31. 31. cercetarea științifică prezentarea rezultatelor Stilul ştiinţific concizia găsirea optimului de cuvinte pentru exprimarea unei idei Dr. Sabin Buraga http://www.purl.org/net/busaco
 32. 32. cercetarea științifică prezentarea rezultatelor Stilul ştiinţific accesibilitatea folosirea unui limbaj simplu şi direct Dr. Sabin Buraga http://www.purl.org/net/busaco
 33. 33. cercetarea științifică prezentarea rezultatelor Stilul ştiinţific accesibilitatea de evitat limbajul prețios Dr. Sabin Buraga http://www.purl.org/net/busaco
 34. 34. cercetarea științifică prezentarea rezultatelor Stilul ştiinţific eufonia – e.g., evitarea monotoniei recurgerea la sinonime, rescrierea mai variată a textului etc. Dr. Sabin Buraga http://www.purl.org/net/busaco
 35. 35. cercetarea științifică prezentarea rezultatelor Alt exemplu negativ: “s­a implementat instantaneu un serviciu pe un suport incognoscibil ce nu corespunde standardelor” Dr. Sabin Buraga http://www.purl.org/net/busaco
 36. 36. cercetarea științifică prezentarea rezultatelor Alt exemplu negativ: “eradicarea acestei teribile maladii cauzate de codul extrem de maliţios” Dr. Sabin Buraga http://www.purl.org/net/busaco
 37. 37. cercetarea științifică prezentarea rezultatelor Alt exemplu negativ: “principiile de bază ale programării logice” Dr. Sabin Buraga http://www.purl.org/net/busaco
 38. 38. cercetarea științifică prezentarea rezultatelor Alt exemplu negativ: “voi descrie, uite așa, structura de date liberă de nuli” Dr. Sabin Buraga http://www.purl.org/net/busaco
 39. 39. cercetarea științifică structura Titlu Autor(i) Rezumat (abstract) Secţiuni Referinţe bibliografice Anexe Dr. Sabin Buraga http://www.purl.org/net/busaco
 40. 40. cercetarea științifică structura Titlu Autor(i): nume, afiliere, adresă Rezumat (abstract) Secţiuni: introducere, punerea problemei,  descrierea soluției, abordări înrudite, direcții viitoare,  concluzii, mulțumiri (acknowledgement) Referinţe bibliografice Anexe Dr. Sabin Buraga http://www.purl.org/net/busaco
 41. 41. cercetarea științifică Dr. Sabin Buraga http://www.purl.org/net/busaco
 42. 42. cercetarea științifică Dr. Sabin Buraga http://www.purl.org/net/busaco
 43. 43. cercetarea științifică Dr. Sabin Buraga http://www.purl.org/net/busaco
 44. 44. cercetarea științifică Dr. Sabin Buraga http://www.purl.org/net/busaco
 45. 45. cercetarea științifică important Ordinea autorilor trebuie să reflecte  calitatea/cantitatea  muncii depuse de fiecare Dr. Sabin Buraga http://www.purl.org/net/busaco
 46. 46. cercetarea științifică important De acordat atenție dimensiunii lucrării Dr. Sabin Buraga http://www.purl.org/net/busaco
 47. 47. cercetarea științifică important De acordat atenție dimensiunii lucrării unele publicații impun un număr minim/maxim de pagini Dr. Sabin Buraga http://www.purl.org/net/busaco
 48. 48. cercetarea științifică important De acordat atenție dimensiunii lucrării unele publicații impun un număr minim/maxim de pagini dimensiuni tipice: 4‐6 pagini – lucrare pentru o conferință 10‐14 pagini – articol de publicat într‐un jurnal științific Dr. Sabin Buraga http://www.purl.org/net/busaco
 49. 49. cercetarea științifică important Informațiile expuse nu trebuie să fie voit eronate Dr. Sabin Buraga http://www.purl.org/net/busaco
 50. 50. cercetarea științifică important Sursele de informare folosite trebuie citate Fără nici o excepție! Dr. Sabin Buraga http://www.purl.org/net/busaco
 51. 51. cercetarea științifică important Referințele bibliografice trebuie să reflecte  documentarea reală Dr. Sabin Buraga http://www.purl.org/net/busaco
 52. 52. cercetarea științifică important A nu se publica aceeaşi lucrare în mai multe locuri Dr. Sabin Buraga http://www.purl.org/net/busaco
 53. 53. cercetarea științifică important Respectarea eticii academice evitarea fraudei deontologia profesională Dr. Sabin Buraga http://www.purl.org/net/busaco
 54. 54. cercetarea științifică procesul de recenzie Uzual, în vederea acceptării spre publicare/prezentare, lucrarea va fi evaluată de un număr de experți (peer review) recenzia este, de regulă,  anonimă + voluntară Dr. Sabin Buraga http://www.purl.org/net/busaco
 55. 55. cercetarea științifică procesul de recenzie Raportul acestora va include verdictul: “publicabil fără modificări”, “publicabil cu schimbări minore/majore”, “nepublicabil”, inclusiv analiza conținutului şi justificarea deciziei  G. Cormode, “How not to review a paper”, SIGMOD Record, 37 (4), 2008: http://tinyurl.com/y8qs2dk Dr. Sabin Buraga http://www.purl.org/net/busaco
 56. 56. cercetarea științifică procesul de recenzie Raportul acestora va include verdictul: “publicabil fără modificări”, “publicabil cu schimbări minore/majore”, “nepublicabil”, inclusiv analiza conținutului şi justificarea deciziei  acest raport va fi transmis autorului Dr. Sabin Buraga http://www.purl.org/net/busaco
 57. 57. cercetarea științifică procesul de recenzie O lucrare acceptată a fi publicată cu operarea de modificări trebuie să adreseze opiniile exprimate de recenzori Dr. Sabin Buraga http://www.purl.org/net/busaco
 58. 58. cercetarea științifică precizarea referințelor bibliografice Maniera de redare a conținutului şi de citare a bibliografiei depinde de stilul impus de publicația unde va fi trimis articolul convenții de redactare a referințelor bibliografice: APA, Chicago, GB7714, GOST, ISO 960, MLA, Turabian,… Dr. Sabin Buraga http://www.purl.org/net/busaco
 59. 59. cercetarea științifică precizarea referințelor bibliografice Exemplificare: “The goals of ADF were originally presented in [33].” Dr. Sabin Buraga http://www.purl.org/net/busaco
 60. 60. cercetarea științifică precizarea referințelor bibliografice Exemplificare: “According to (Winter & Tomko, 2006), the georeferencing is…” Dr. Sabin Buraga http://www.purl.org/net/busaco
 61. 61. cercetarea științifică precizarea referințelor bibliografice Exemplificare: “Following the directions exposed by [Cro92], the experiment…” Dr. Sabin Buraga http://www.purl.org/net/busaco
 62. 62. cercetarea științifică Dr. Sabin Buraga http://www.purl.org/net/busaco
 63. 63. cercetarea științifică precizarea referințelor bibliografice Redactarea referințelor bibliografice – exemple: Autor(i), Titlu de carte, Editură, An Autor(i), “Titlu de capitol”, în Coordonator(i), Titlu de volum, Editură, An, interval‐pagini Autor(i), “Titlu de articol”, Publicaţie, Număr (Volum), An, interval‐pagini * * *, “Resursă on­line”, Organizaţie: http://adresa.web/ (An) Dr. Sabin Buraga http://www.purl.org/net/busaco
 64. 64. cercetarea științifică întrebare Cum explic/promovez rezultatele? Dr. Sabin Buraga http://www.purl.org/net/busaco
 65. 65. cercetarea științifică răspuns Prin intermediul prezentărilor (multimedia) menite a comunica unei audiențe o idee, un concept, un set de informații Dr. Sabin Buraga http://www.purl.org/net/busaco
 66. 66. cercetarea științifică răspuns Prin intermediul prezentărilor (multimedia) menite a comunica unei audiențe o idee, un concept, un set de informații informative versus persuasive  Dr. Sabin Buraga http://www.purl.org/net/busaco
 67. 67. cercetarea științifică prezentări Mijloace tradiționale notițe tipărite (handouts), scriere la tablă, afişe (posters), flip charts, diapozitive, folii transparente (overhead transparencies),… Dr. Sabin Buraga http://www.purl.org/net/busaco
 68. 68. cercetarea științifică prezentări Mijloace tradiționale informații limitate, dificil de creat/reprodus, costuri mari lipsa interactivității & consultării ulterioare Dr. Sabin Buraga http://www.purl.org/net/busaco
 69. 69. cercetarea științifică prezentări Prezentare (slideshow) formă de document electronic pentru redarea secvențială a unor conținuturi – textuale, grafice, multimedia – via un mediu de comunicare: ecran, video‐proiector, hârtie, Web,… Dr. Sabin Buraga http://www.purl.org/net/busaco
 70. 70. cercetarea științifică prezentări: proces Care este scopul  prezentării? Care este audiența? Dr. Sabin Buraga http://www.purl.org/net/busaco
 71. 71. cercetarea științifică prezentări: proces Pregătirea se începe cu concluzia Dr. Sabin Buraga http://www.purl.org/net/busaco
 72. 72. cercetarea științifică prezentări: proces Pregătirea dezvoltarea de introduceri + finaluri cu impact Dr. Sabin Buraga http://www.purl.org/net/busaco
 73. 73. cercetarea științifică prezentări: proces Structurarea început memorabil argument 1 argument 2 argument 3 final memorabil Dr. Sabin Buraga http://www.purl.org/net/busaco
 74. 74. cercetarea științifică prezentări: proces Structurarea început memorabil argument 1 5, 15 sau 30 argument 2 de minute argument 3 final memorabil Dr. Sabin Buraga http://www.purl.org/net/busaco
 75. 75. cercetarea științifică prezentări: proces Canale separate de procesare a informațiilor vizuale şi a celor verbale capacitate limitată  la nivel cognitiv Dr. Sabin Buraga http://www.purl.org/net/busaco
 76. 76. cercetarea științifică prezentări: proces Repetarea (rehearsal) cunoaşterea materialului încadrarea în timp familiarizarea cu locația, echipamentul & audiența Dr. Sabin Buraga http://www.purl.org/net/busaco
 77. 77. cercetarea științifică prezentări: proces Repetarea (rehearsal) cunoaşterea materialului important! încadrarea în timp familiarizarea cu locația, echipamentul & audiența Dr. Sabin Buraga http://www.purl.org/net/busaco
 78. 78. cercetarea științifică prezentări: proces Oferirea de informații adiționale detalii furnizate ca tipărituri – handouts …sau indicarea unor resurse disponibile on­line Dr. Sabin Buraga http://www.purl.org/net/busaco
 79. 79. cercetarea științifică prezentări: strategii Asigurarea simplității keep it simple less is more Dr. Sabin Buraga http://www.purl.org/net/busaco
 80. 80. cercetarea științifică prezentări: strategii Asigurarea simplității cât mai puțin text posibil one idea per slide Dr. Sabin Buraga http://www.purl.org/net/busaco
 81. 81. cercetarea științifică prezentări: strategii Asigurarea simplității de eliminat: sigle, fundaluri încărcate, date numerice, chart junk etc. Dr. Sabin Buraga http://www.purl.org/net/busaco
 82. 82. cercetarea științifică o sigla alta sigla Prin intermediu prezentarilor (care e multimedia) vom comunica unei audențe o idee, un concept, un set de informații informative vs. persuasive  Cadouri 17 Orice altceva asigurarea simplităţii 17 • keep it simple/less is more Ferestre  33 • cât mai puțin text posibil !!1 zburlite 30 – one idea per slide Pinguini de  7 Azi lemn 12 Ieri 10 Mere albastre 20 super!? 0 10 20 30 40 Cantitate Trebuie inserat si un text luuuuuuuuuung pe care nu‐l vede nimeni, exceptand posesorii de  lunete/telescoape sau cele/cei ce au multe lupe (sic!). A se include si cacofonii ca continutulu sa fie  ilar, iar egzemplele pot fi incorecte d. p.d.v.  gramatikal, desigur, nu‐i asea? Plus, niste termeni fenci in  Dr. Sabin Buraga http://www.purl.org/net/busaco romgleza, of course!  Si o adresa wwww.incorect.doar.nu.conteaza.info/de‐aici/ca‐nu‐citeste‐nimeni
 83. 83. cercetarea științifică prezentări: strategii Existența elementelor vizuale, cu impact fotografii de calitate Dr. Sabin Buraga http://www.purl.org/net/busaco
 84. 84. cercetarea științifică prezentări: strategii Existența elementelor vizuale, cu impact de evitat clipart‐urile standard Dr. Sabin Buraga http://www.purl.org/net/busaco
 85. 85. cercetarea științifică prezentări: strategii Utilizarea judicioasă a animațiilor doar pentru a atrage atenția ori pentru a sincroniza narațiunea cu slide‐urile Dr. Sabin Buraga http://www.purl.org/net/busaco
 86. 86. cercetarea științifică prezentări: strategii Prezentarea mesajului Dr. Sabin Buraga http://www.purl.org/net/busaco
 87. 87. cercetarea științifică prezentări: strategii Prezentarea mesajului claritate Dr. Sabin Buraga http://www.purl.org/net/busaco
 88. 88. cercetarea științifică prezentări: strategii Prezentarea mesajului utilizarea contrastului maxim Dr. Sabin Buraga http://www.purl.org/net/busaco
 89. 89. cercetarea științifică prezentări: strategii Prezentarea mesajului relevanța informațiilor expuse verbal + cele din prezentare Dr. Sabin Buraga http://www.purl.org/net/busaco
 90. 90. cercetarea științifică • Acesta este un mesaj important pentru țară! • Am zis, dar o mai spun! [repetiția e mama…] • Vai, dar mesajul meu e atât de important încât nici nu mă gândesc să ofer un rezumat, ci voi scrie întreg textul pe care l‐am inclus  în articol, ca să plictisesc audiența… – ce bullet drăguț! – uite, încă unul la fel de nostim ☺ hai, râdeți la gluma mea! • Un alt paragraf de interes  pentru cei care vor să se… plictisească urmărindu‐mă – încă o idee genială – vezi lucrarea mea [Null, ‘00] – și încă una: • nu cumva să ignori acest text interesant • … teribil?! • și acesta, normal, că‐i un mesaj important…  Dr. Sabin Buraga http://www.purl.org/net/busaco (ah, am uitat că am scris și mai sus același lucru – hi, hi!)
 91. 91. cercetarea științifică prezentări: strategii Prezentarea mesajului folosirea unui mediu de comunicare adecvat Dr. Sabin Buraga http://www.purl.org/net/busaco
 92. 92. cercetarea științifică prezentări: strategii Prezentarea mesajului interacțiunea cu audiența Dr. Sabin Buraga http://www.purl.org/net/busaco
 93. 93. cercetarea științifică prezentări: strategii Prezentarea mesajului narațiune, nu monolog be passionate! Dr. Sabin Buraga http://www.purl.org/net/busaco
 94. 94. cercetarea științifică Dr. Sabin Buraga http://www.purl.org/net/busaco
 95. 95. cercetarea științifică prezentări: strategii Prezentarea mesajului implicarea publicului Dr. Sabin Buraga http://www.purl.org/net/busaco
 96. 96. cercetarea științifică prezentări: strategii prezentator public prezentare feedback Dr. Sabin Buraga http://www.purl.org/net/busaco
 97. 97. cercetarea științifică concluzii (personale) Ideile cu adevărat inovatoare și importante sunt puține Dr. Sabin Buraga http://www.purl.org/net/busaco
 98. 98. cercetarea științifică concluzii (personale) Ideile cu adevărat inovatoare și importante sunt puține dar măcar putem pretinde că am încercat... Dr. Sabin Buraga http://www.purl.org/net/busaco
 99. 99. cercetarea științifică ??? nu orice resursă disponibilă pe Web este corectă/importantă/folositoare Dr. Sabin Buraga http://www.purl.org/net/busaco
 100. 100. cercetarea științifică resurse Gilles Ferreol, Noël Flageul, Metode și tehnici de exprimare  scrisă și orală, Polirom, Iași, 1998 Nicolae Gherghel, Cum să scriem un articol științific, Editura Științifică, București, 1996 Ron Hoff, Regulile unei prezentări de succes, Curtea Veche, București, 2002 http://www.bcub.ro/continut/unibib/stilistica_stil_stiintific.php Dr. Sabin Buraga http://www.purl.org/net/busaco
 101. 101. cercetarea științifică rezumat aspecte privind cercetarea și structura unei lucrări științifice sau prezentări Dr. Sabin Buraga http://www.purl.org/net/busaco

×