Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Project galileo

19,343 views

Published on

Proiectul Galileo este un raport care include
mai multe detalii despre desfasurarea concursului de fizica teoretica si experimentala "Galileo"

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Project galileo

 1. 1. Concurs de fizic ă teoretic ă şi experimental ă “Galileo” Chişinău , 2010
 2. 2. Organizatorii Ciobanu Igor, profesor LT Orizont Chiriac Sergiu, profesor LT Gaudeamus Burleai Valeriu, profesor LLMM
 3. 3. <ul><li>Scopul concursului: </li></ul><ul><li>Motivarea elevilor spre aprofundarea cunotinţelor la fizică </li></ul><ul><li>şi pregătire olimpică .   </li></ul><ul><li>Ridicarea nivelului de competenţă teoretică şi practică a </li></ul><ul><li>elevilor. </li></ul><ul><li>U tilizarea cunoştinţelor acumulate de elevi la rezolvarea </li></ul><ul><li>problemelor cotidiene.  </li></ul><ul><li>Stilul concursului. </li></ul><ul><li>1. Concursul constă din proba teoretică şi experimentală. </li></ul><ul><li>2. Subiectele propuse sunt de fapt probleme din viaţă , </li></ul><ul><li>într-o formă de c ercetare ştiinţifică. </li></ul><ul><li>3. Proba teoretică include patru probleme cu mai multe subpuncte. </li></ul><ul><li>4. Proba practică constă din una sau două probleme experimentale. </li></ul><ul><li>Comitetul organizatoric Galileo </li></ul>
 4. 5. Schema raportului
 5. 6. <ul><li>  </li></ul><ul><li>Concursul de fizică teoretică şi experimentală « Galileo » </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>I N V I T A Ţ I E </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>La iniţiativa a trei licee: </li></ul><ul><li>Liceul Teoretic « Orizont » , Liceul Teoretic « Gaudeamus » şi Liceul de Limbi Moderne şi Management , </li></ul><ul><li>se lansează Concursul de fizică teoretică şi experimentală «Galileo». Prima ediţie a conscursului va avea loc la data de 18 decembrie 2010 pentru elevii claselor a VI-X, (câte 3 elevi de la fiecare clasă), în incinta Liceului Teoretic « Orizont », filiala Ciocana. (adresa: Mircea Cel Bătrân 10/2, la intersecţia str. P.Zadnipru cu blvd. Mircea Cel Bătrân). </li></ul><ul><li>Concursul «Galileo» se va deosebi de alte concursuri prin faptul că subiectele vor include probleme de fizică legate cu situaţii practice din viaţă. </li></ul><ul><li>Pentru fiecare clasă se va decerna premiul I – 1000 lei, premiul II – 700 lei, premiul III – 500 lei. </li></ul><ul><li>Lista subiectelor şi regulamentul Concursului se anexează. </li></ul><ul><li>Vă rugăm să transmiteţi listele participanţilor până la data de 1 decembrie 2010 la Liceul Teoretic « Orizont ». </li></ul><ul><li>Vă rugăm să adresaţi eventualele întrebări referitoare la consurs dlui Igor Ciobanu, </li></ul><ul><li>mob: 079 313 025, E-mail: igor_withyou@yahoo.co.uk </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Comitetul organizatoric: </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Preşedinte : Igor Ciobanu , doctor în ştiinţe fizico-matematice, </li></ul><ul><li>Liceul Teoretic « Orizont », Ciocana </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Vice-Preşedinte : Sergiu Chiriac – Director adjunct al Liceului Teoretic « Gaudeamus », </li></ul><ul><li>Profesor grad didactic superior. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Secretarul Comitetului Organizatoric : V a leriu Burleai ,Professor de fizică, </li></ul><ul><li>Liceul de Limbi Moderne şi Management. </li></ul>
 6. 7. <ul><li>Concursul Teoretico-Experimental Galileo. Ediţia-I, 2010 </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Scopul concursului: </li></ul><ul><li>Motivarea elevilor spre aprofundarea cunotinţelor la fizică şi pregătire olimpică .   </li></ul><ul><li>Ridicarea nivelului de competenţă teoretică şi practică a elevilor. </li></ul><ul><li>Utilizarea cunoştinţelor acumulate de elevi la rezolvarea problemelor cotidiene.   </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Programul concursului. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>18 decembrie (sîmbătă) </li></ul><ul><li>8:30 Deschiderea concursului (Sala de festivităţi Orizont Ciocana) </li></ul><ul><li>9:00- 11:30 Proba teoretică (LT Orizont Ciocana). </li></ul><ul><li>Pauză şi plecarea la LT Gaudeamus. </li></ul><ul><li>12:00-13:30 Proba experimentală (LT Gaudeamus Ciocana) </li></ul><ul><li>13:45 Afişarea soluţiilor la proba teoretică şi experimentală. </li></ul><ul><li>După orele 18:00 afişarea rezultatelor (LT Gaudeamus) </li></ul><ul><li>19 decembrie(duminică) </li></ul><ul><li>17:00-18:00 Contestarea (LT Orizont Ciocana). </li></ul><ul><li>20 decembrie(luni) </li></ul><ul><li>15:30-16:00 Premierea cîştigătorilor (LT Orizont Ciocana). </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Stilul concursului. </li></ul><ul><li>Concursul constă din proba teoretică şi experimentală. </li></ul><ul><li>Subiectele propuse sunt de fapt probleme din viaţă într-o formă de cercetare ştiinţifică. </li></ul><ul><li>Proba teoretică include patru probleme cu mai multe subpuncte. </li></ul><ul><li>Proba practică constă din una sau două probleme experimentale. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Regulile şi cerinţele concursului: </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Participantul să aibă pix(tuş albastru), riglă (30cm), creion simplu, radieră, compas, calculator neprogramabil. </li></ul></ul><ul><ul><li>Se interzice strict folosirea telefoanelor mobile şi MP3 Player în cadrul concursului. </li></ul></ul><ul><ul><li>Se interzice folosirea oricăror surse suplimentare. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cine va încălca punctele 2 şi 3 riscă să fie descalificat din cadrul concursului. </li></ul></ul><ul><ul><li>Desfăşurarea probelor este strict limitată în timp. </li></ul></ul>
 7. 8. <ul><li>Concursul Teoretico-Experimental Galileo. Ediţia-I, 2010 </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Către profesori : </li></ul><ul><li>Să prezinte ofertele pentru concurs pînă la data stabilită în aviz. Oferta poate fi transmisă prin poştă electronică sub forma din Anexă pe adresa [email_address] </li></ul><ul><li>Rugăm ca profesorii să anunţe şi informeze copii cu privire la concurs şi cerinţele acestuia. </li></ul><ul><li>Invităm profesorii în cadrul concursului la orele 11:00 la o masă rotundă şi pentru analiza lucrărilor concursului. </li></ul><ul><li>Rugăm ca profesorii să înscrie acei elevi care vor face faţă cerinţelor concursului. </li></ul><ul><li>Rugăm ca profesorii să atragă atenţia la breviarul tematic al concursului. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Breviar tematic. </li></ul><ul><li>Clasa 6-a </li></ul><ul><li>Proprietăţile măsurabile: lungimea, aria, volumul ale corpurilor cu forme regulate şi neregulate. </li></ul><ul><li>Multiplii şi submultiplii ai unităţilor de măsură. Transformare în SI. </li></ul><ul><li>Măsurarea masei, ariei, lungimii şi volumului corpurilor. </li></ul><ul><li>Viteza. Distanţa parcursă. </li></ul><ul><li>Densitatea. </li></ul><ul><li>Greutatea. Forţa de greutate. Măsurarea forţei. </li></ul><ul><li>Calculul erorii absolute şi relative. </li></ul><ul><li>Clasa 7-a </li></ul><ul><li>Materia de clasa 6-a. </li></ul><ul><li>Traiectoria. Deplasarea. Distanţa parcursă. Viteza. Legea MRU. Graficul coordonatei la MRU. </li></ul><ul><li>Masa. Forţa. Forţa de greutate. Forţa elastică. Forţa de frecare. Echilibrul de translaţie. </li></ul><ul><li>Calcului eroriilor absolute şi relative. </li></ul><ul><li>Teorema lui Pitagora. </li></ul>
 8. 9. <ul><li>Clasa 8-a </li></ul><ul><li>Materia de clasa 7-a. </li></ul><ul><li>Echilibrul de translaţie. Echilibrul solidului rigid. </li></ul><ul><li>Mecanisme simple: Pîrghia. Planul înclinat. Scripetele fix şi mobil. Sisteme de mecanisme. </li></ul><ul><li>Randamentul mecanismelor simple. Cîştigul forţei. </li></ul><ul><li>Forţa Arhimede. Presiunea hidrostatică. Presa hidraulică. Presiunea în gaze. Vase comunicante. </li></ul><ul><li>Lucrul mecanic. Puterea. Energia mecanică. Energia cinetică şi potenţială. </li></ul><ul><li>Legea conservării şi transformării energiei mecanice. </li></ul><ul><li>Sunetul. Unde mecance. </li></ul><ul><li>Cantitatea de căldură. Ecuaţia calorimetrică. Tranziţii de fază. </li></ul><ul><li>Arderea combustibilului. Randamentul maşinii termice. </li></ul><ul><li>Calculul erorilor absolute şi relative. </li></ul><ul><li>Clasa 9-a </li></ul><ul><li>Materia din clasa 8-a </li></ul><ul><li>Utilizarea condiţiilor de echilibru mecanic folosind funcţiile trigonometrice sinus şi cosinus. </li></ul><ul><li>Optica geometrică. Reflexia. Refracţia. Oglinzi sferice şi plană. Lentile. Formula lentilelor. Construcţii. </li></ul><ul><li>Calculul erorilor absolute şi relative. </li></ul><ul><li>Electricitatea. </li></ul><ul><li>Cî mpul magnetic. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Clasa 10-a </li></ul><ul><li>Materia din clasa 9-a </li></ul><ul><li>Cinematica punctului material. Mişcarea rectilinie uniformă, mişcarea rectilinie uniform variată, mişcarea circulară, mişcarea corpurilor în cîmp gravitaţional. </li></ul><ul><li>Legea a doua lui Newton. Mişcarea corpurilor sub acţiunea mai multor forţe. </li></ul><ul><li>Calculul eroarilor relative şi absolute. </li></ul><ul><li>Comitetul organizatoric Galileo </li></ul>
 9. 11. Ecuson şi ştampilă
 10. 12. Diplome
 11. 13. Diplome
 12. 14. Diplome Directori Vice Directori Profesori Profesoare
 13. 15. <ul><li>LISTA LICEELOR INVITATE  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>1. LICEUL &quot;A. PUSKIN&quot; – liceu umanitar, nu au echipă de fizică </li></ul><ul><li>MD-2004, mun. Chisinau, str. M-t Petru Movila, 20 tel: 21 35 64; fax: 21 02 99 </li></ul><ul><li>зам-директора : Юрий Клементиевич Александров – 069218508 </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>2. LICEUL &quot;GHEORGHE ASACHI&quot; </li></ul><ul><li>MD-2012, mun. Chisinau, str. Bucuresti, 64 tel: 22 34 60, 22 75 88 – dna Babuc (vice-dir.) fax: 22 24 98 E-mail: [email_address] Site-ul: http://asachi.md/ </li></ul><ul><li>Profresor de fizi că: Tamara Rusu – 0793061323 </li></ul><ul><li>3.LICEUL ACADEMIC ROMAN-ENGLEZ &quot;MIRCEA ELIADE&quot; </li></ul><ul><li>MD-2012, mun. Chisinau, str. Mitropolit G. Banulescu-Bodoni, 33 tel: 23 39 36 Site-ul: http://www.lareme.com </li></ul><ul><li>Profesor de fizică: </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>4. LICEUL EXPERIMENTAL DE CREATIVITATE SI INVENTICA &quot;PROMETEU&quot; (Prometeu-Prim) MD-2009, mun. Chisinau, str. Nicolae Iorga, 2 tel: 23 86 43 fax: 24 34 51 E-mail: [email_address] Site-ul: http://www.freewebs.com/prometeuprim </li></ul><ul><li>Profesor de fizică: 1. Cornelia Cârlig – 079436100 </li></ul><ul><li>2. Oleg Ciobanu - 069120620 </li></ul><ul><li>5. LICEUL &quot;I. CREANGA&quot; </li></ul><ul><li>MD-2045, mun. Chisinau, str. Studentilor, 10/3 </li></ul><ul><li>telefon: 32 53 35 - Valentin Guzgan (director); mob. 068811139; e-mail: vguzgan@yahoo.com </li></ul><ul><li>32 16 55 - Corneliu Solomon (vice-dir.) </li></ul><ul><li>Profesor de fizică: 1. Valentina Lungu – 079283816 </li></ul><ul><li>2. Silvia Vădan - 068093351 </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 14. 16. <ul><li>6. LICEUL &quot;N. MILESCU-SPATARU&quot; </li></ul><ul><li>MD-2068, mun.Chisinau, str. Florilor, 14/3 tel: 32 59 69 </li></ul><ul><li>зам-директора : Буницина - 069028064 </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>7. LICEUL &quot;D.CANTEMIR&quot; mun. Chisinau , bd . Dacia , 28/3 tel : 77 25 44, 77 25 14 – Ольга Викторовна (зам-директора) </li></ul><ul><li>fax : 77 25 44 </li></ul><ul><li>учитель физики: Марина Ивановна Цветаева – 50 67 14 ( în clasă )  </li></ul><ul><li>8. LICEUL &quot;N. IORGA&quot; </li></ul><ul><li>MD-2072, mun. Chisinau, Valea Crucii, 4/1 tel: 77 46 92, 76 66 53 </li></ul><ul><li>Profesor de fizică: Dl. Miron – 096533008 </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>9. LICEUL TEORETIC &quot;GAUDEAMUS&quot; </li></ul><ul><li>MD-2044, mun. Chisinau, str. P. Zadnipru, 14/4 tel: 33 10 54 Site-ul: http://www.gaudeamus.md </li></ul><ul><li>Profesor de fizică: Sergiu Chiriac </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>10. LICEUL DE LIMBI MODERNE SI MANAGEMENT </li></ul><ul><li>MD-2005, mun. Chisinau, str. Petru Rares, 39 tel: 29 41 18 fax: 29 40 67 E-mail: [email_address] </li></ul><ul><li>Profesor de fizică: Valeriu Burleai </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>11. LICEUL &quot;N.GOGOL&quot; </li></ul><ul><li>MD-2012, mun. Chisinau, str. A.Sciusev, 90 tel/fax: 23 87 42 </li></ul><ul><li>зам-директора : Маргарита Николаевна Сорокопудова - 23 83 82 </li></ul>
 15. 17. <ul><li>12. LICEUL &quot;STEFAN Cel MARE&quot; </li></ul><ul><li>MD-2068, mun.Chisinau, str. Florilor, 4 tel:, 49 20 30, 44 21 42, 44 01 39 </li></ul><ul><li>Profesor de fizică: Angela Rusu – 079721169 </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>13. LICEUL ROMAN-SPANIOL &quot;M. DE CERVANTES&quot; </li></ul><ul><li>MD-2001, mun. Chisinau, str. Avram Iancu, 36 tel: 54 35 96, 54 35 64 – dna Rodica (secretară ???) fax: 54 30 41 </li></ul><ul><li>Profesor de fizică: 1. Ana Meczgher - 079400190 </li></ul><ul><li>2. Alexandra Bursuc - 069650760 </li></ul><ul><li>14. LICEUL M. BEREZOVSCHI </li></ul><ul><li>mun. Chişinău, str. Igor Vieru, 15/4 </li></ul><ul><li>tel: 48 41 91, 40 80 47 </li></ul><ul><li>Profesor de fizică: Aliona Moloşniuc – 079452478 </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>15. LICEUL TEORETIC «TRAIAN» </li></ul><ul><li>mun. Chişinău, Cuza Vodă, 36 tel: 66 14 01, 76 57 22 </li></ul><ul><li>Profesor de fizică: </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>16. LICEUL MINERVA </li></ul><ul><li>MD-2033, mun Chişinău, str. 31 august 1989, 50 </li></ul><ul><li>tel : 27 25 68 </li></ul><ul><li>Profesor de fizică: Ion Roşca – 069384084; </li></ul><ul><li>e-mail: ion_rosca76@mail.ru </li></ul>
 16. 18. Planificat în baza ofertelor № Liceul Localitatea Sector Clasa № VI VII VIII IX X 1 Academiei Chisinau Telecentru         4 4 2 Constantin Stere Soroca Soroca   3 3 3 3 12 3 Dmitrie Cantemir Chisinau   3 3 3 3 3 15 4 Elimul Nou Chisinau Sculeni 1         1 5 Gaudeamus Chisinau Ciocana       3 6 9 6 Gheorghe Asachi Chisinau Centru     1 1 1 3 7 Gimn.Sturzeni, Rîșcani       1       1 8 Hyperion Chisinau   1     2   3 9 Individual         1     1 10 Ion Creanga Chisinau Riscani 3 3 3 3   12 11 N.Necrasov Straseni Strășeni   2   3 2 7 12 Ion Vatamanu Straseni Strășeni   3     3 6 13 LLMM Chisinau Riscani 4 5 2 3 1 15 14 Mihai Cogălniceanu           1   1 15 Mircea Eliade Chisinau Centru 3 2 4 3 4 16 16 Nicolae Iorga Chisinau Botanica 3 4 3 3 3 16 17 Onisifor Ghibu Orhei Orhei     3     3 18 Orizont B Chisinau Buicani       3 4 7 19 Orizont D Chisinau Durlești     4 3 1 8 20 Orizont C Chisinau Ciocana 6 6 5     17 21 Prometeu Prim Chisinau Buicani 1 3 3 3 3 13 22 Republican Real Chisinau Centru         6 6 23 Stefan Cel Mare Chisinau   3 3 3 3 3 15 24 Stefan Voda Vadul lui Vodă Vadul lui Vodă 2 4   1   7 25 Olimp Chisinau Ciocana   1   2 1 4 26 Spiru Haret Chisinau Centru     1     1 27 Ginta Latina Chisinau Ciocana     1     1 28 Svetoici Chisinau           1 1 29 Vasile Lupu Chisinau Centru 0 0 0 0 2 2 Total 30 43 40 43 51 207
 17. 19. Numărul elevilor Clasa VI VII VIII IX X Total Planificaţi 30 43 40 43 51 207 Prezenţi 29 34 29 35 37 164 Absenţi 1 16 14 13 17 61 Apăruţi 7 7 0 5 3 22 Total Listă 39 50 43 48 54 234
 18. 20. Afişarea rezultatelor Rezultatele şi subiectele concursului au fost afişate pe saiturile www.gaudeamus.md şi pe http:// ciocana.orizont.org
 19. 23. GALILEO REGULILE DE PREMIERE CU PREMII BĂNEŞTI ŞI DIPLOME   <ul><li>Se oferă premii băneşti pentru primele trei poziţii după punctajul obţinut de fiecare elev. </li></ul><ul><li>Poziţia 1 după punctaj obţine – 1000 lei </li></ul><ul><li>Poziţia a 2 după punctaj obţine – 700 lei </li></ul><ul><li>Poziţia a 3 după punctaj obţine – 500 lei. </li></ul><ul><li>Aşadar, premiile băneşti, de regulă, revin primelor trei persoane din vîrful listei şi sunt obţinute precum urmează: </li></ul><ul><li>  I loc, punctajul maxim – 1000 lei </li></ul><ul><li>I loc, cu o poziţie mai jos, - 700 lei </li></ul><ul><li>I loc, următoarea poziţie (mai joasă), - 500 lei. </li></ul><ul><li>  În cazul punctajului foarte apropiat între doi participanţi vecini de pe listă, Comisia poate decide de a împărţi egal unul din premii între doi premianţi. De exemplu I loc – poziţia a treia după punctaj poate primi 250 lei şi I loc – poziţia a patra după punctaj poate primi, deasemenea, 250 lei. În total ambii elevi primesc 500 de lei. </li></ul><ul><li>Elevilor, care sunt pe primele patru poziţii după punctajul obţinut la Concurs, li se decernează locul I. Deci primii patru elevi din listă obţin locul întîi la Concurs şi Diploma respectivă. </li></ul><ul><li>Elevilor, care sunt pe următoarele patru poziţii (mai jos) după punctajul obţinut la Concurs, li se decernează locul II. Deci următorii patru elevi din listă obţin locul II, şi diploma de gradul II. </li></ul><ul><li>Elevilor, care sunt pe următoarele şapte poziţii, (mai jos) li se decernează locul III, şi diploma respectivă de gradul III. </li></ul><ul><li>Ceilalţi elevi primesc diplome cu menţiune ori diplome de participare. </li></ul><ul><li>  C omitetul organizatoric Galileo </li></ul>
 20. 26. Premiile băneşti   Cl - VI       Nr Numele/Prenumele Liceul Locul Premiul LEI 1 Evtodiev Angelina Elimul Nou I 1000 2 Dimitriu Eugeniu N. Iorga II 700 3 Petrica Petru N. Iorga III 500 cl VII -a 1 Ţarigradschii Mihai Orizont, Ciocana I 1000 2 Fridman Stanislav Olimp II 700 3 Vizitiv Gleb Orizont Ciocana III 250 4 Costenco Cătălina Orizont Ciocana III 250 cl VIII -a 1 Colibaba Nicoleta Gh. Asachi I 1000 2 Nipomici Denis Orizont Durleşti II 700 3 Rusu Iurie Orizont, Ciocana III 500 cl IX -a 1 Papîmeri Dumitru Orizont Durleşti I 1000 2 Cebotari Zinaida N. Iorga II 700 3 Grosu Constantin C. Stere III 500 cl X -a 1 Zanoci Cristian Orizont, Durleşti I 1000 2 Papanu Ilia Dm. Cabtemir II 700 3 Curmei Mihaela Mihai Viteazu III 500
 21. 27. Cheltuielele materiale SUMA IN TOTAL 23 450 LEI
 22. 28. Subiectele teorie
 23. 39. Foto Etapa teoretică Gimnaziu Orizont Filiala Ciocana
 24. 40. Foto Clasa VI-a
 25. 41. Foto Clasa VII-a
 26. 42. Foto Clasa VIII-a
 27. 43. Foto Clasa IX-a
 28. 44. Foto Clasa X-a
 29. 45. Rezultatele concursului
 30. 46. Clasa VI
 31. 51. Foto Etapa practică Liceul Teoretic Gaudeamus
 32. 52. Subiectele experiment
 33. 53. Foto Clasa VI-a
 34. 54. Foto Clasa VII-a
 35. 55. Foto Clasa VIII-a
 36. 56. Foto Clasa IX-a
 37. 57. Foto Clasa X-a

×