Türkiye

357 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Türkiye

  1. 1. Türkiye'de Reklamcılık Ülkemizde de reklama ticaret kanunumuz haksız rekabet başlığı altında yer verilmiştir. Ancak bu çok yetersiz ve eski kalmaktadır. Ayrıca reklamcılığın hobi olduğu bağımsız bir yasa yoktur. Ancak 1981 yılında reklamcılık alanında önemli gelişmeler olmuş ve ticaret Odası sözü edilen yasayı kabul edere, ilk defe yapılan reklamlar tüketiciyi korumak amacıyla denetime tabi tutmuştur. Reklamcılığın Türkiye'deki tarihine göz atılacak olursa, ülkemizde de reklamcılık gerçek anlamda matbaanın kuruluşu ile başlamıştır. Bir İngiliz tarafından çıkarılan Ceride-i Havadis Osmanlı Devletinden aldığı yardımların yanı sıra reklam ve duyuruların yayınlanmasında da gelir sağlıyordu. Daha sonraları çıkarılan Tercüman-ı Ahval’de bu özellik süre gitmiştir. Ancak yayınlanan ilan ve duyurular genellikle ya bir ölüm ilanı yada satılık ev veya arsa konusundaki haberlerdi. Ticari değer taşıyan ilk duyuru 1864'de Tercüman-ı Ahval’de yayınlanan iki duyuru oldu. 1896 yılında Servet-i Finun'un ticari reklam geliri aylık 12-15 atana varıyordu. Ancak sanayide fazla gelişme olmaması, ticaretin belirli kişiler ve sınırlar içinde yapılması, rekabetin gelişmemesi reklamcılık alanında fazla büyüme olmaması sonucunu doğurmuştur. Bu dönemlerde yapılan reklamlar çoğunlukla yabancı marka malları kapsıyordu. Yerli sanayinin gelişmeye başlaması, fabrikaların kurulması, reklamcılıkta bir hareket doğurmuş, basında reklam önem kazanmıştır. 1950'lerde başlayan yatırımlar, pazara yeni ürünler sürme dönemi sonucu buzdolabından, kozmetiğe kadar geniş bir ürün grubunun reklamlarla halka tanıtılmasına neden olmuştur. İyi bir metinin yanı sıra, güzel bir görüntü iyi bir baskı ve renk 1964'den itibaren basınımızda yer alan ofset ve renkli baskı ile sağlanmıştır. Basında gelişen reklamcılık olgusunda önemi bir amaç olan televizyonda 1972'de yerini almıştır. Televizyon hayatın tüm boyutlarını, görüntüyü, sözü efektifi, müziği de beraberinde getirmiştir. Bu arada belirtilmesi gereken en önemli olgu Türkiye'de reklamcılık sektörünün yabancı girişimciler ve destekleyiciler olmaksızın tek başına büyüyüp geliştiğidir. Bugün ülkemiz gelişen bir ekonomik yapıya sahip olup dış pazarlarda bir yer edinme çabası içindedir. Bu durum da kaliteli üretim yanında reklamın da önemli olduğu göz ardı edilemez.

×