Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pazarlama Stratejileri

15,713 views

Published on

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

Pazarlama Stratejileri

 1. 1. PAZARLAMA STRATEJİLERİ
 2. 2. ŞİRKETLERİN KONUMLARI <ul><li>PAZAR LİDERİ (MARKET LEADER) </li></ul><ul><li>MEYDAN OKUYUCU (CHALLENGER) </li></ul><ul><li>İZLEYİCİ (FOLLOWER) </li></ul><ul><li>KÖŞE TUTUCU (NİCHER ) </li></ul>
 3. 3. TEMSİLİ PAZAR DURUMLARI
 4. 4. PAZAR LİDERİNİN REKABET STRATEJİLERİ <ul><li>Toplam pazarı genişletme stratejileri </li></ul><ul><li>Pazar payını genişletme stratejileri </li></ul><ul><li>Pazar payını koruma stratejileri </li></ul>
 5. 5. Savunma Stratejilerine Yönelik Temel İlkeler <ul><li>Savunmayı yalnızca Pazar lideri düşünmelidir </li></ul><ul><li>En iyi savunma stratejisi kendinize saldırma stratejisidir </li></ul><ul><li>Rakiplerin güçlü girişimlerinin önünü mutlaka kesmek gerekir . </li></ul>
 6. 6. SAVUNMA STRATEJİLERİ <ul><li>Konum savunması </li></ul><ul><li>Kanat savunması </li></ul><ul><li>Önünü kesme savunması </li></ul><ul><li>Karşı saldırı savunması </li></ul><ul><li>Mobil (Hareketli - Oynak) savunma </li></ul><ul><li>Geri çekilme savunması </li></ul>
 7. 7. BÜYÜK RAKİBİN STRATEJİSİ: SALDIRI <ul><li>Liderin arkasından, lidere ve/veya diğer firmalara saldırı ile üstünlükler sağlamaya çalışan meydan okuyucu İşletmeler gelir. </li></ul><ul><li>Saldırı stratejisini 2 ve 3 numaralı şirketler uygulayabilir. </li></ul>
 8. 8. SALDIRI STRATEJİLERİ <ul><li>Cepheden saldırı </li></ul><ul><li>Kanat saldırısı </li></ul><ul><li>Kuşatma saldırısı </li></ul><ul><li>By-pass (ayırma) saldırısı </li></ul><ul><li>Gerilla saldırısı </li></ul>
 9. 9. İZLEYİCİNİN REKABET STRATEJİLERİ <ul><li>Liderin mallarını ve ambalajını kopyalar ve piyasa malı pazarlarında veya tanınmamış, bir iş kariyeri olmayan aracılarla satabilir. </li></ul><ul><li>Pazar liderinin mallarını, dağıtımını, reklâmını vb. taklit edebilir. </li></ul><ul><li>Pazar liderinin mallarını uyarlar veya onları geliştirerek pazara sunabilir </li></ul><ul><li>Pazar liderinin mâllarını,çeşitli özellikler itibariyle taklit edebilir; ancak, ambalaj, reklam, fiyat vb.'inde farklılıklar yaratabilir . </li></ul>
 10. 10. NiŞ OYUNCULARIN REKABET STRATEJİLERİ <ul><li>Bir mal veya mal dizisinin üretiminde uzmanlaşabilirler. </li></ul><ul><li>Sadece bir müşteri grubunda uzmanlaşabilirler. </li></ul><ul><li>Dikey üretim - tedarikte uzmanlaşabilirler. </li></ul><ul><li>Bir mamulün belirli bir özellikte üretilmesinde uzmanlaşabilirler. </li></ul><ul><li>Her bir müşterinin ihtiyacına göre üretebilirler. </li></ul><ul><li>Belirli bir kalite düzeyinde uzmanlaşabilirler. </li></ul><ul><li>Belirli bir hizmette uzmanlaşabilirler. </li></ul><ul><li>Sadece bir kanala yönelik çalışabilirler </li></ul>
 11. 11. TEŞEKKÜRLER

×