278933 analyse eppegem

458 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
458
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

278933 analyse eppegem

 1. 1. Herziening GRS ZemstAnalyse kwaliteiten, knelpunten en potentiesDeelkern Eppegem17 november 2011
 2. 2. Open ruimte en groen 2
 3. 3. Z-W Open Ruimte Dorent Nelebroek LeibeekvalleiZ-O Open Ruimte N-W Open Ruimte 3
 4. 4. Oud-voetbalveld Woongebied rond DriesbeekWoonuitbreidingsgebied Publieke open ruimte Schranshoeve 4
 5. 5. Open ruimte – beekvalleien N-O open ruimte corridor en Z-W open ruimte corridor begrenzen de kern Duidelijke begrenzing van de kern t.o.v. N, O en Z open ruimte Onduidelijke overgang tussen kern en Zenne t.h.v. De Zenneweg Weinig woonlinten doorheen beekvalleien Recreatieve paden verbinden kern met open ruimte met … Grote open gebieden aan rand van de kern (met woonbestemming) Ongedefinieerde geïsoleerde plekken langs Zenne (oud voetbalveld, achter l d bedrijf Seymons aan brug) met weinig waarde voor de ht loods b d ijf S b ) t i i d d open ruimte structuur (zie RUP Zennevallei) Weinig ruimtelijke en landschappelijke relaties tussen beekvallei en dorp 5
 6. 6. Groen erfgoedKasteel Eetveld SchranshoeveKerkhof soldaten WO Kerk + Kerkhof Eppegem 6
 7. 7. Open ruimte – groen erfgoed Goed onderhouden private tuin kasteel maakt overgang van kern naar open ruimte in ZO Schranshoeve met centrumfunctie in combinatie met mooi publiek park in relatie met omliggende wijken 2 kerkhoven (oorlogskerkhof en kerkhof rondom de kerk) als waardevol erfgoed 1 kerkhof op te groot terrein, zonder samenhang met wijk, helft aan te wenden voor nieuwe functie? Er is niet veel ruimte meer voor nieuw groen binnen de kern 7
 8. 8. Dorpsstructuur: lokale voorzieningen 8
 9. 9. Kerkhof Kerk EppegemChiro-lokaal Parochiezaal 9
 10. 10. School VoorzieningenclusterStation 10
 11. 11. Gemeenschapvoorzieningen + recreatie Deel van basisvoorzieningen in het centrum Kerk, parochiecentrum + chiro Deel van basisvoorzieningen uit het centrum School, Voetbalterrein, Sportcentrum, rolschaatsbaan, station Centrale ligging van de voorzieningen in centrum Ligging aan nieuwe wijken van voorzieningen uit het centrum Bereikbaarheid op lokaal niveau Kwalitatieve en veilige nieuwe inrichting openbaar domein Bereikbaar voor alle verkeer Ingesloten ligging binnen centrum, beperkte uitbreidings- mogelijkheden g jp g Enkele minder kwalitatieve inrichtingen bij parking school Verbinding tussen station en kern, herinrichting N1 voorzien Te weinig parking aan station 11
 12. 12. Speelparkje nieuwe verkaveling Vele + parking fietspaden … wandel- enSpeelparkje nieuwe verkaveling Publiek park Schranshoeve + spelelementen 12
 13. 13. Andere recreatie + spel Wandel en fietspaden doorkruisen centrum, kern en buitengebied Nieuwe verkaveling = speelpleintjes Openbaar park Schranshoeve met horecazaak Gebrek aan groene ruimten in oudere verkavelingen Ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit van omgeving parochiezaal - chiro 13
 14. 14. Commerciële functies binnen Commerciële functies langshet centrumgebied de Brusselsesteenweg 14
 15. 15. Centrumvoorzieningen Lokaal aanbod aan diensten en voorzieningen Basisaanbod aan kleinhandel (slager, bakker, dagbladhandel, apotheek, bank, …) Verweving kleinhandel – horeca (snacks, cafés) Bundeling kleinhandel langs Brusselsesteenweg Bundeling horeca aan centrumkruispunt Nabijheid diensten – voorzieningen Verweving wonen en centrumfuncties Gevaar van functies op kruispunt (in afwachting van herinrichting N1) Gevaar van functies langs grote steenweg (idem) 15
 16. 16. Dorpsstructuur: wonen en huisvesting 16
 17. 17. De verkavelingVerkaveling Kreupelstraat-Tiendeschuurstraat Verkaveling Kreupelstraat-BrusselsesteenwegOudere verkavelingen: aan kasteeldomein en aanJagers te voetlaan Nieuwstraat 17
 18. 18. De oudere dorpsstructuur Waardevolle beeldbepalende gebouwen (oudRenovatie oude bebouwingsstructuur (oud gemeentehuis)klooster) Nieuwe functie in oude bebouwing (woning in stationsgebouw, Rubenshof)Oude stratenstructuur rondom kerk 18
 19. 19. Inbreiding en verdichtingAppartementsbouw kruispunt steenweg/centrum Appartementsbouw kruispunt steenweg/centrumRekelstraat-Kortestraat Inbreiding (sociale Rekelstraat-Kortestraat Inbreiding (socialehuisvesting) huisvesting) 19
 20. 20. Brusselse Steenweg - NoordHistorische bebouwing RijwoningenDubbele rooilijn Meergezinswoningen 20
 21. 21. Brusselse Steenweg - ZuidVrijstaande woningen langs steenweg aan station Wonen en bedrijfsbebouwing naast elkaarBedrijventerrein Grote onbebouwde zone van voormalig voetbalterrein 21
 22. 22. Nederzettingspatroon Ten Z van station overwegend KMO; ten N van station overwegend rustige, residentiële omgeving, veel residentiële verkavelingen Appartementsbouw concentreert zich in centrum rondom belangrijk kruispunt Zeer grote variatie in woningen (stijl, grootte, ouderdom, …) Kl i h li i b idi j t ( t l) d h l f Kleinschalige inbreidingsprojecten, (meestal) zonder schaal- of structuurbreuk Nieuwe voorzieningencluster achter de school zorgt voor extra potenties Nieuwe functies voor oudere bebouwing (Station, oude pastorie) Onduidelijke overgang wonen – bedrijven langs Brusselsesteenweg richting Vilvoorde Weinig centraal gelegen binnengebieden meer beschikbaar Nog weinig mogelijkheden tot verdichting binnen centrum Vrije woongebieden zijn aan de rand van de kern gelegen Knelpunt verdichting kruispunt centrum-steenweg (o.a. veiligheid) 22
 23. 23. Ontsluiting en bereikbaarheid, publieke ruimte 23
 24. 24. ParkerenParkingplein kerk Parkeren centrumRuime parking containerpark Parking gemeenschapsvoorzieningen 24
 25. 25. SteenwegRestruimte / voortuinen worden ingenomen doorniet-georganiseerde parking Slechte inrichting garageboxenDoortocht steenweg Steenwegen goed uitgerust met fietspaden 25
 26. 26. wegenisstructurenVeiligheidsmaatregel oversteek school Verkavelingen met doodlopende straten Oude wegenisstructuur dorp 26
 27. 27. Voet- en fietspadenRoute langs Zenne Vele voetverbindingen, wandelroute, fietsroute …Voetverbinding tot steenweg Wandelpad in open ruimte 27
 28. 28. Openbaar vervoerTreinhalte Eppegem Parking station achteraanParking station vooraan Bushaltes langs steenweg 28
 29. 29. VerbindingenVoetgangerstunnel station Grenszone achtertuinen richting(Bordekensstraat) Verbinding onder spoor / vallei Elewijt Brug Zenne WeverstraatBrug Zenne Brusselsesteenweg 29
 30. 30. Ontsluiting en bereikbaarheid, publieke ruimte Aanwezigheid treinhalte + grote parkings Overwegend duidelijke wegenstructuur en -hiërarchie Volledig en fijnmazig lokaal netwerk van wegen en paden Groot aantal verkeersluwe / verkeersvrije doorsteken Steenwegen met goed uitgeruste fietspaden Duidelijke oudere wegenisstructuur centrum Goed en kwalitatief ingerichte parkings op openbaar domein Verbinding tussen treinhalte en kern Onveilige doortocht steenweg door centrum Niet ingevulde grotere percelen langs de steenweg ingenomen door niet georganiseerde (private) parkings 30
 31. 31. Kerk Erfgoed Belangrijk historisch gebouwP Parking Gemeenschapsvoorziening Groene open ruimte Open ruimte Centrum Kern Bedrijvigheid Wijk / verkaveling B Treinhalte * Recreatiebundeling Bos of groenfragment ‘Gerafelde’ randSynthese bestaande structuur 31
 32. 32. P Bundeling van voorzieningen buiten centrum Voetverbindingen d h V t bi di doorheen gemeente t Groenfragmenten binnen verkaveling Leesbare randenCentraal grootschalig groen gericht naar wijken Lokale gemeenschapsvoorzieningen in centrum P Verdicht centrum met historische elementen Aanwezigheid goed bediende treinhalte + parking aan beide zijden Open ruimte verbindingen Clustering KMO buiten centrum langs steenweg Synthese kwaliteiten 32
 33. 33. Geen verdere inbreidingen meer mogelijk P P Restruimte als parking P Onduidelijke rand Onveilige doortocht steenweg Landschappelijke kwaliteit omgeving parochiezaal en chiro Verbinding treinhalte - kern Overgang bedrijven - woningen Synthese knelpunten 33
 34. 34. Uitbreiding voorzieningencluster Te groot kerkhof invullen met park + wonen ? leesbare overgang naar Z l b Zenne P P Herinrichting N1 leidt tot betere ruimtelijke structuur langs de weg Herinrichting pastorietuin en omgeving, ? herbestemming parochiezaalRestruimte stationsomgeving als uitbreiding kern g g g ? Voetgangersbrug over Zenne tussenof voor de realisatie van groencorridor langs de Zenne ? station en centrum. t ti t Duidelijke grens bedrijvigheid - wonen Nieuwe ruimte voor lokale bedrijvigheid Afbakenen KMO-zone Synthese potenties 34

×