Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

İnternette pazarlama yöneti̇mi̇

İnternette pazarlama yönetimi nedir? Hangi unsurlara dayanır.

 • Login to see the comments

İnternette pazarlama yöneti̇mi̇

 1. 1. İNTERNETTE PAZARLAMA YÖNETİMİ DOÇ. DR. SUZAN ÇOBAN BURAK GÜMÜŞAY Aralık - 2014
 2. 2. İNTERNET DEVRİMİ İnternet 1960’lı yıllarda ABD’de savunma amaçlı olarak yapılan bir proje çalışması sonucunda 1969 yılında geliştirilmiştir. Ama özellikle 1990’ların ilk yarısında birbiri ardına geliştirilip piyasaya sürülen yazılım ve onu tamamlayan diğer unsurlar (alan adı, dünya çapında ağ-www, web tarayıcı) ile hızla ticarileşmiş ve kullanımı yaygınlaşmaya başlamıştır. Gerçekten, internet ile radyo, TV, PC gibi önemli buluşların 50 milyon kullanıcıya erişim süreleri karşılaştırıldığında, internet lehine inanılmaz bir farklılık göze çarpmaktadır. Kronolojik sıra içinde ele alınırsa, bu buluşlardan;  Radyo 38 yılda  Televizyon 13 yılda  Bilgisayar 16 yılda  İnternet 4 yılda 50 milyon kullanıcıya ulaşmıştır. (DOLANBAY,2000,S:76)
 3. 3. DÜNYADA İNTERNET KULLANIMI İSTATİSTİKLERİ 31 Aralık 2013 Dünya Bölgeleri Nüfus (2014 Est.) İnternet Kullanıcıları Aralık 31, 2000 İnternet Kullanıcıları Son Veri Penetrasyon (% Nüfus) Büyüme 2000-2014 Kullanıcılar,% Tablo Afrika 1.125.721.038 4.514.400 240.146.482 21.3% 5,219.6% 8.6% Asya 3.996.408.007 114.304.000 1.265.143.702 % 31.7 1,006.8% 45.1% Avrupa 825.802.657 105.096.093 566.261.317 % 68.6 438,8% 20.2% Orta Doğu 231.062.860 3.284.800 103.829.614 44.9% 3,060.9% 3.7% Kuzey Amerika 353.860.227 108.096.800 300.287.577 % 84.9 177,8% 10.7% Latin Amerika / Karayipler 612.279.181 18.068.919 302.006.016 % 49.3 1,571.4% 10.8% Okyanusya / Avustralya 36.724.649 7.620.480 24.804.226 67.5% 225,5% % 0.9 DÜNYA TOPLAM 7.181.858.619 360.985.492 2.802.478.934 39.0% 676,3% % 100.0 www.internetworldstats.com
 4. 4. www.internetworldstats.com
 5. 5. Ülke veya Bölge Nüfus, İnternet Kullanıcıları İnternet Kullanıcıları Penetrasyon % Büyüme 2014 Est 2000 Yılı Ara.13 (% Nüfus) 2013 - 2000 1 Çin 1.355.692.576 22.500.000 620.907.200 45.8% 2,659.6% 2 Birleşik Devletler 318.892.103 95.354.000 268.507.150 84.2% 181,60% 3 Hindistan 1.236.344.631 5.000.000 195.248.950 15.8% 3,805.0% 4 Brezilya 202.656.788 5.000.000 109.773.650 54.2% 2,095.5% 5 Japonya 127.103.388 47.080.000 109.626.672 % 86.2 132,90% 6 Rusya 142.470.272 3.100.000 87.476.747 61.4% 2,721.8% 7 Almanya 80.996.685 24.000.000 69.779.160 % 86.2 190,70% 8 Nijerya 177.155.754 200.000 67.319.186 38.0% 33,559.6% 9 Birleşik Krallık 63.742.977 15.400.000 57.266.690 89.8% 271,90% 10 Fransa 66.259.012 8.500.000 55.221.000 83.3% 549,70% 11 Endonezya 253.609.643 2,000,000 55.000.000 21.7% 2,650.0% 12 Meksika 120.286.655 2.712.400 52.276.580 43.5% 1,827.3% 13 İran 80.840.713 250.000 45.000.000 55.7% 17,900.0% 14 Filipinler 107.668.231 2,000,000 44.200.540 41.1% 2,110.0% 15 Mısır 86.895.099 450.000 43.065.211 49.6% 9,470.0% 16 Kore 49.039.986 19.040.000 41.571.196 84.8% 118,30% 17 Vietnam 93.421.835 200.000 41.012.186 43.9% 20,406.1% 18 Türkiye 81.619.392 2,000,000 37.748.969 46.3% 1,787.4% 19 İtalya 61.680.122 13.200.000 36.058.199 58.5% 173,20% 20 İspanya 47.737.941 5.387.800 35.705.960 % 74.8 562,70% TOP 20 Ülkeleri 4.754.113.803 273.374.200 2.072.765.246 43.6% 658,20% Dünya Rest 2.427.744.816 87.611.292 729.713.688 30.1% 732,90% Toplam Dünya Kullanıcılar 7.181.858.619 360.985.492 2802478934 39.0% 676,30% NOTLAR: (1) Top 20 İnternet Kullanıcısı İstatistikler: Aralık 31 güncellenerek, 2013 (2) tek tek ülkeler ve bölgeler için ek veriler her ülke adını tıklayarak bulunabilir. (3) En son kullanıcı bilgileri tarafından yayınlanan verilere geliyor Nielsen Online ,Uluslararası Telekomünikasyon Birliği , Resmi ülke raporları ve diğer güvenilir araştırma kaynaklarında. (4) Bu siteden veriler nedeniyle kredi veren ve geri aktif link kuran sayılabilir www.internetworldstats.com.
 6. 6. TÜRKİYEDE İNTERNET KULLANIMI
 7. 7. İNTERNETTE PAZARLAMA Uluslararası organizasyonların ve bu alanda faaliyet gösteren en yaygın kabul görmüş tanım OECD tarafından yapılan tanımdır. Bu tanıma göre, sayısallaştırılmış yazılı metin, ses ve görüntünün işlenmesi ve iletilmesine dayanan kişileri ve kurumları ilgilendiren tüm ticari işlemlerdir. (ÖZBEK, 2000, S:44) Doğrudan fiziksel bağlantı kurmaya ya da fiziksel değiş – tokuş işlemine gerek kalmadan, tarafların elektronik olarak iletişim kurdukları her türlü ticari iş etkinliğidir. (http://biltek.ieee.metu.edu.tr) İnternet iletişimi, günümüzde müşteri-işletme ilişkisini alışveriş boyutunu da gerçekleştirmektedir. Tanım olarak internet üzerinde pazarlama en güzel anlamı ile internetin kar yaratma amacıyla kullanılması şeklinde ifade edilebilir. Bu tanımın içine geleneksel pazarlama işlevlerinin tüm faaliyetlerini yerleştirmek mümkündür. Buna göre internetin farklı bir pazarlama karmasını farklı bir boyutta oluşturacak zenginliğe sahip olduğu söylenebilir. (KIRÇOVA,2002,S:36)
 8. 8. İNTERNETTE PAZARLAMA İnternette pazarlamanın en genel tanımı “internetin, kar yaratma amacıyla kullanılması şeklinde ifade edilir.” İnternet eşsiz bir global iletişim ağıdır.
 9. 9. İNTERNETTE PAZARLAMANIN ÇEŞİTLERİ İnternette pazarlama başlıca dört şekilde yapılır;(KOTLER, 2000, s:285-286)  İşletmeden tüketiciye (Business to Consumer – b2c)  İşletmeden işletmeye (Business to Business – b2b)  Tüketiciden tüketiciye (Consumer to Consumer – c2c)  Tüketiciden işletmeye (Consumer to Business – c2b)
 10. 10. İNTERNETTE PAZARLAMANIN ÇEŞİTLERİ İşletmeden tüketiciye (Business to Consumer – b2c): İşletmeden tüketiciye ürün satılmasıdır. Evdeki bilgisayarınızdan bir web sitesi aracılığıyla herhangi bir ürün satın almak buna örnek olarak gösterilebilir. İşletmeden işletmeye (Business to Business – b2b): Şirketlerin internet üzerinden birbirine mal ve hizmet satmasına dayanır. B2B’ye en iyi örnek alibaba.com dur. Çin’deki satıcılar ile alıcıları buluşturur.
 11. 11. İNTERNETTE PAZARLAMANIN ÇEŞİTLERİ Tüketiciden tüketiciye (Consumer to Consumer – c2c): Bireysel alıcı ve bireysel satıcıların aracı bir portal-web sitesinde buluşmasıdır. Örneğin gittigidiyor.com buna örnek olarak gösterilebilir. (http://www.tuccarnet.com/ ) Tüketiciden işletmeye (Consumer to Business – c2b): Bu e-ticaret modelinde, aynı ürün talebinde bulunan tüketiciler fiyat avantajı sağlamak maksadıyla bir araya gelerek ortak sipariş verirler. Bireylerin büyük firmalara satış yaptıkları durumlar C2B kapsamındadır. ÖRNEĞİN: Kişi kendine ait web sitesinde ‘amazon.com’ un reklamını yapıp bu siteye tıklanmasını sağlayarak kazanç elde edebilir.
 12. 12. İNTERNETTE PAZARLAMANIN UNSURLARI Yazılım Mamuller ve Pazarlar Telekomünikasyon Altyapısı
 13. 13. İNTERNETTE PAZARLAMANIN UNSURLARI Telekomünikasyon altyapısı: internet servis sağlayıcıları (Superonline, ttnet), telekomünikasyon hizmetleri ve kişisel bilgisayar ağlarında alınır. Bu grupta değişme ve gelişme yavaş olur. Yazılım, mamuller ve pazarlardaki yenilikler inanılmaz bir hızla ortaya çıkar. Örneğin: Yeni bir yazılımın çıkması veya yeni bir e-Pazar fırsatından yararlanmak için gereken zaman sadece haftalar veya aylarla ifade edilir. Dolayısıyla, yeni gelişmeleri takip edip, onlara yetişebilmek ve yeni fırsatlardan yararlanmak, internette pazarlamada başta gelen araştırma alanlarında yer almaktadır. İntranet: Dışarıdan erişime kapalı bir ağ olup işletme birimlerinin ve personelinin birbirleriyle iletişiminde kullanılır. Extranet: Birbirleriyle ilişki olarak çalışan işletme ve kurumların kendi iş ortakları, tedarikçileri, bayi ve diğer dağıtıcıları arasında kullanılan ağ teknolojisidir. (MUCUK, 2009,S:251)
 14. 14. İNTERNETTE PAZARLAMANIN YARARLARI İnternette pazarlamanın hem üreticiler, hemde işletmeler açıcından çeşitli yararları vardır. İnternetin tüketicilere yararları: 1 – Kolaylık: Tüketiciler nerede olurlarsa olsunlar, günün 24 saatinde, çok farklı yerlere sipariş verebilirler. Örneğin ,İstanbul’dan amazon.com’a kitap siparişi verebilirler. 2 – Rahatlık: Tüketiciler satın almanın tartışma ve zorluklarıyla daha az karşılaşırlar; satışçılarla yüz yüze gelmek zorunda kalmaz ve onların ikna çabalarına muhatap olmazlar 3 – Bilgi toplama: Tüketiciler internette, işletmeler, mamuller ve rakiplerle ilgili olarak karşılaştırma yapmayı sağlayacak bol miktarda bilgiye çok kısa sürede ulaşabilirler. 4 – İnteraktiflik ve Hızlılık: Tüketiciler satıcılarla bire-bir ilişki kurmakta; karşılıklı etkileşimle istediği gibi sipariş vermekte ve bunu hemen, hızlı olarak yapabilmektedir. (MUCUK, 2009,S:251-252)
 15. 15. İNTERNETTE PAZARLAMANIN YARARLARI İNTERNETİN PAZARLAMACI İŞLETMELERE YARARLARI 1 – İnteraktiflik ve müşterilerle yakın ilişki kurma: İnteraktif olması nedeniyle müşteri ile yakın ilişkiler kurulmasını sağlar. Müşterinin spesifik ihtiyaçları iyi öğrenilir; müşteri veritabanı oluşturulur. Müşteri tarafından sorulan sorular hemen cevaplandırılır. Sonuç olarak, etkileşimli iletişimle daha iyi ve müşteriye uygun mal ve hizmet sağlanır. 2 – Düşük maliyet ve artan Etkinlik: Mağaza açma ve bununla ilgili kira, sigorta ve elektrik gibi maliyet unsurlarından kurtulma maliyetleri düşürür. Doğrudan temas nedeniyle siperiş yerine getirme, stoklar, teslimat ve tutundurma faaliyetlerinde verim artışı sağlanır.
 16. 16. İNTERNETTE PAZARLAMANIN YARARLARI 3 – Esneklik (Uyum kolaylığı): Değişen koşullara göre yapılacak ayarlamalarla sunulan mamullerde ve pazarlama programlarında esneklik sağlanır. Örneğin basılı bir kataloğu değiştirmek zaman alırken, internette günlük olarak, hatta istenilen zaman değişiklikler yapılabilir. 4 – Küresellik ve Hızlılık: İnternet tam bir küresel iletişim aracı olduğundan, pazarlamacı dünyanın her tarafındaki müşteri adaylarına mamulünü sunar ve bunu hızla yapar. Alıcı da aynı şekilde hızla cevaben sipariş verir veya ek bilgi isteyebilir. (MUCUK, 2009,S:251-252)
 17. 17. İNTERNETTE PAZARLAMANIN SAKINCALARI İnternette pazarlama büyük gelecek vaad eden ve en hızlı gelişme potansiyeli olan doğrudan pazarlama çeşididir. Ancak potansiyelin tam olarak gerçekleşmesi belki de yıllar sürecektir. Esasen işletmeden işletmeye internetten pazarlama karlı görünürken işletmeden nihai tüketiciye pazarlamada durum pek parlak değildir. Hatta web sitelerinin yarıdan daha azının karlı olduğu yolunda araştırma raporları vardır. Bu çerçevede internette pazarlamanın çeşitli sakıncaları ya da sorunları şunlardır; 1 – Sınırlı sayıda müşteriye ulaşabilme: Hızlı bir gelişme görülmesine rağmen, internetin en çok kullanıldığı ülke olan ABD’de bile internet pazarlamasının eriştiği sanal Pazar sınırlıdır. Ayrıca web kullanıcıları satın almaktan çok sanal pazarda dolaşmaktadır. İnternette gezinenlerin %18’i alışveriş yapmaktadır.
 18. 18. İNTERNETTE PAZARLAMANIN SAKINCALARI 2 – İnternet kullanıcılarının demografik ve psikografik özelliklerinin genel nüfus ortalamasından farklı olması: Web kullanıcıları ortalama nüfusa göre daha üst gelir düzeyinde ve teknik eğilimli kimselerdir. Bu durum, bilgisayar donanımı ve yazılımı, finansal hizmetler v.b. ürün grupları için interneti ideal bir pazarlama aracı haline getirse de, ortalama insanın kullandığı pek çok mamul için geçerli değildir. 3 – Güvenlik sorunu: Tüketicide, kendi kredi kartının başkaları tarafından kullanılması ve yetkisiz alımlara başvurulması korkusu mevcuttur. İnternette ticaret yapan işletmelerde ise, ticari casusluk ve hatta sabotaj amacıyla bilgisayar sistemlerinin çökertilmesi korkusu vardır. 4 – Etik sorunlar: Bu konuda başta ‘’özel hayat’’ın başkalarınca öğrenilmesi endişesi gelmektedir. Pazarlamacılar web sitesini ziyaret edenleri kolayca izleyebilirler. (MUCUK, 2009,S:251-252-253)
 19. 19. İNTERNETTE İLETİŞİM KAVRAMI İnternette temel amaç iletişim olduğu için, ağı oluşturan bilgisayarlar arasında ortak bir dil kullanılmaktadır. Bireyler bilgisayarlar aracılığıyla birbirleriyle iletişim kurmakta ve bilgi alışverişi de dahil birçok işlem yapılabilmektedir. «İnternet, birbirleri ile bağı bulunan bilgisayarlardan oluşan uluslararası ağdır. İnternet, bireylerin dünya çapında haberleşmesi için tamamen yeni ve benzeri olmayan bir ortamdır.» İnternetin bir sahibi yoktur; onu işleten, idare eden, denetleyen merkezi bir otorite söz konusu değildir. (http://www.bilgiyonetimi.org.cm.htm) Doğrudan pazarlamayı belirleyen iki ana etkenin satıcı ile müşteriler arasındaki ilişki ve satıcının beklediği davranış olduğu belirtilmektedir. (ODABAŞI, 1998, s:21) Bu yapı internette de aynen korunmaktadır.
 20. 20. DÜNYADA İNTERNET KULLACILARI VE BAZI ÖZELLİKLERİ Pazarlama stratejisi iki ana kısımdan oluşur; 1 - Hedef pazarın belirlenmesi, 2 - Bu pazardaki ihtiyaçları karşılamak üzere bir pazarlama karmasının oluşturulmasıdır.
 21. 21. İNTERNETTE PAZARLAMA STRATEJİLERİ İNTERNETTE PAZARLAMA KARMASINDA ÜRÜN KARARLARI İnternettin hızlı gelişmesine paralel olarak mal ve hizmetlerin bu yoldan nihai tüketicilere ve endüstriyel alıcılara pazarlanması önemli bir fırsat ve müthiş bir potansiyel yaratmıştır. Bu özellikle başta kuzey Amerika olmak üzere bilgisayar ve internet altyapısının gelişmiş olduğu ülkelerin işletmelerinde mevcut potansiyelin giderek artan ölçüde kullanılması şeklinde kendini göstermektedir. Örneğin bilgisayar devi Dell Computer yılda 56 milyar $dan fazla satış yapmakta, bunların yaklaşık yarısı web siteleri üzerinden yapılmaktadır. İnternetin interaktif (etkileşimli) olma özelliği mal ve hizmetlerin geliştirilmesi sürecinde tüketicinin daha etkili olmasına imkan vermektedir. Web üzerinden aktif katılım ve hızlı olarak gerçekleşen çift yönlü iletişim ile tüketici, daha mamulün dizaynından başlayarak geliştirme ve pazarlama sürecine katkıda bulunabilmektedir. Bu durum bir yandan, işletmelerin tüketici tercihlerine göre pazarlanabilir mamul geliştirmelerini sağlamakta; diğer yandan da, renk, desen hacim v.b. birçok konuda müşterilerin bireysel taleplerinin karşılanmasını gerçekleştirmektedir. (MUCUK, 2009,S:257-258)
 22. 22. İNTERNETTE PAZARLAMA STRATEJİLERİ Hizmetlerin pazarlanmasında internetin önemi, fiziksel mallarınkine oranla daha önemlidir. Başta turizm , seyahat ve finansal hizmetler gelişmiş ülkelerde bu yollarla pazarlanmaktadır. Türkiye’de özellikle bankacılık ve turizm sektörlerinde internet kullanımı hızla artmaktadır. Türkiye’de finans sektörünün büyük bir bölümünü oluşturan 49 bankanın hemen hepsinde internet bankacılığı hizmeti vardır. (http://www.tbb.org.tr)
 23. 23. Eylül 2013 Haziran 2014 Eylül 2014 Bireysel müşteri sayısı (bin kişi) Aktif (A) (son 3 ayda 1 kez login olmuş)* 10.975 12.134 12.588 Kayıtlı (B) (en az 1 kez login olmuş) 26.588 29.669 32.303 Kayıtlı (C) (son 1 yılda en az 1 kez login olmuş) 15.546 17.807 18.580 Aktif (A) / kayıtlı (B) müşteri oranı (yüzde) 41 41 39 Kurumsal müşteri sayısı (bin kişi) Aktif (A) (son 3 ayda 1 kez login olmuş)* 991 1.090 1.095 Kayıtlı (B) (en az 1 kez login olmuş) 2.268 2.152 2.225 Kayıtlı (C) (son 1 yılda en az 1 kez login olmuş) 1.227 1.311 1.341 Aktif (A) / kayıtlı (B) müşteri oranı (yüzde) 44 51 49 Toplam müşteri sayısı (bin kişi) Aktif (A) (son 3 ayda 1 kez login olmuş)* 11.966 13.224 13.683 Kayıtlı (B) (en az 1 kez login olmuş) 28.856 31.822 34.529 Kayıtlı (C) (son 1 yılda en az 1 kez login olmuş) 16.773 19.118 19.921 Aktif (A) / kayıtlı (B) müşteri oranı (yüzde) 41 42 40 İnternet ve Mobil Bankacılık Kullanım İstatistikleri
 24. 24. İNTERNETTE PAZARLAMA STRATEJİLERİ İNTERNETTE PAZARLAMA KARMASINDA FİYAT KARARLARI İnternette pazarlamada fiyat, en hassas ve üzerinde dikkatle durulması gereken bir karar alanıdır. Zira internet, müşterilere maliyet ve fiyat açısından daha önce hiçbir zaman sahip olamadıkları kadar çok bilgiye, çok kısa zamanda ulaşma fırsatını sunmaktadır. Tüketici pek çok rakip işletmenin web sitesini ziyaret ederek karşılaştırma yapma, maliyet ve fiyatla ilgili ayrıntılı bilgi toplama imkanını elde etmektedir. Ama bu, üretici işletmeye de fiyatı pazarlama karmasının kilit unsuru bir rekabet aracı olarak kullanma fırsatını vermektedir. Çünkü işletme de, şeffaf ve herkese açık bir ortamda kısa sürede rakip markaların özelliklerini ve fiyatlarını öğrenme yoluna gidebilmektedir. Mağaza ortamındaki perakendeciliğin birçok maliyet unsurunun bulunmaması (elektrik, su v.b.) mamul maliyetinde ve dolayısıyla fiyatında önemli oranlarda tasarruflar sağlar. Bunun tüketicilere yansıması sonucu mağaza satışlarına göre rekabet ve fiyat avantajı sağlar. İnternette fiyat rekabeti çok şiddetlidir; bu yüzden, bayi durumundaki işletmeler servis, teslim sürati gibi fiyat dışı alanlarda rekabet üstünlüğü sağlayıp, web sitelerinde bunları tanıtmaya yönelirler. (MUCUK, 2009,S:258-259)
 25. 25. İNTERNETTE PAZARLAMA STRATEJİLERİ İNTERNETTE PAZARLAMA KARMASINDA TUTUNDURMA KARARLARI İnternette yürütülen pazarlama çabaları, geleneksel pazarlama çabalarında çok farklıdır. Bu farklılıklar; 1 – Tüketicinin bir işletmenin web sitesini seçerek ziyaret etmesi, o işletmenin mamullerine ilgi gösterdiğinin göstergesidir ve verilen mesajla ilgilenme olasılığı fazladır. 2 – İnternetin interaktif olma özelliği, pazarlamacıya ihtiyaç ve isteklerini öğrenme yolunda tüketicilerle yakın ilişki kurmasın imkan vermekte; bu da tutundurma mesajlarını müşteriye özel hale getirmede kullanılabilmektedir. 3 – Doğrudan doğruya tüketiciye hitap edilmesi sayesinde, internette pazarlama çabaları spesifik müşteriler üzerinde daha etkili olabilmektedir.
 26. 26. İNTERNETTE PAZARLAMA STRATEJİLERİ İNTERNETTE PAZARLAMA KARMASINDA TUTUNDURMA KARARLARI Reklam ve Halkla ilişkiler: web geliştirilen teknikler ve uygulamalar, interaktif olması ve müşterilerle bire-bir ilişki kurulup satış yapabilen bir ortam haline gelmesiyle salt bir tutundurma aracı olgusunu ortadan kaldırmıştır. Web sayfaları günümüzün bilgi toplumunda geleneksel reklam medyasına bir alternatif haline gelmiştir. İnternette reklam verme başlıca iki şekilde yapılır; 1 – işletmeye ait web sayfası oluşturma 2 – Başkalarının web sayfalarından yararlanma İşletmenin kendi sitesini kurmak istemesi durumunda, güdülen genel pazarlama amaçları açısından iki türde web sitesi söz konusudur. Tanıtma ağırlıklı web sitesi ve satış ağırlıklı web sitesi. Tanıtma ağırlıklı web sitesinde işletme; ya sadece sanal dünyada var olduğunu haber verme, tanınırlığını arttırma, bilgi verme, eğitim ve seminer verme vb amaçları güder. (MUCUK, 2009,S:259-260)
 27. 27. İNTERNETTE PAZARLAMA STRATEJİLERİ İNTERNETTE PAZARLAMA KARMASINDA DAĞITIM KARARLARI Temel fonksiyonu, mamulleri «uygun miktarda», «uygun zamanda», «uygun ya da istenilen yerde» müşteri için hazır bulundurmak olan dağıtımla ilgili olarak özellikle fiziksel dağıtım internette pazarlamaya çok uygundur. Siparişlerin elektronik olarak işleme tabi tutulması internetle iletişimin müthiş hızı, tüm kanallarında verimsizlik, maliyet ve işlemlerin tekrarlanmasını azaltmakta; ayrıca teslimatı hızlandırmakta ve müşteri servisini geliştirmektedir. İnternetle dağıtım kararları iki ayrı faaliyet türünde farklılık göstermektedir. 1 – Dağıtımını internet üzerinden yapabilen işletmelerle ilgili kararlar 2 – Siparişlerini internet üzerinden alıp, dağıtımı fiziksel dağıtım kanallarını kullanarak gerçekleştiren işletmelerle ilgili kararlar.
 28. 28. İNTERNETTE PAZARLAMA STRATEJİLERİ İNTERNETTE PAZARLAMA KARMASINDA DAĞITIM KARARLARI İnternet üzerinden yayıncılık yapan, bilgi teknolojisi ürünleri, bilgisayar programları gibi dijital ürünleri pazarlayanlar, ürünlerin dağıtımını doğrudan web sitesi üzerinden yapmaktadırlar. Bu durumda ya tamamen aracısız bir satış söz konusu olmakta; ya da arada az sayıda insan bulunmakta; sonuçta dağıtımın kolay, sorunsuz, hızlı ve ucuz şekilde yapılması yoluna gidilmektedir. İkinci gruptaki işletmeler, internette sipariş alıp, fiziksel dağıtım kanalları ile dağıtım yaparken; web sitelerinde yer alan sipariş formlarını dolduran müşterilerinin taleplerini yerine getirirlerken satış işlemlerinin büyük bir bölümünü de internete yüklemektedirler. Bu işlemede, daha sonra yapılacak işlemlerde kullanılacak müşteri bilgilerini toplaması gibi ek bir yararda sağlar. (MUCUK, 2009,S:260-261)
 29. 29. SONUÇ Bilgisayar teknolojilerinde sürekli devam eden gelişmeler interneti, olumlu bir kurumsal imaj oluşturmak, piyasada tanınma ve iş yapma olanağını artırmak ve daha çok müşteriye ulaşmak isteyen işletmeler için cazip hale gelmektedir. Bu sebeple her geçen gün internet üzerinden hedef kitlelerine ulaşmak isteyen işletmelerin sayısı da artmaktadır. Hem müşterilerin hem işletmelerin bulunduğu bu pazar, mamul, tutundurma, dağıtım ve fiyat gibi pazarlama karması elemanlarını yakından ilgilendirmektedir. İnternette pazarlama bu yönde farklı mamul, ürün, tutundurma ve fiyat kararları içermektedir. Bu sebeple internette pazarlama ve normal pazarlama arasındaki farklar iyi anlaşılmalı işletmeler hedeflediği pazarın özelliklerine göre pazarlama karması geliştirmelidir.
 30. 30. TEŞEKKÜRLER @gumusayburak
 31. 31. KAYNAKÇA 1 – Aziz Özbek – Elektronik Ticaret ve Vergilendirilmesi, Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog Dergisi, Ağustos-Eylül-Ekim, 2000, sayfa:44 2 – İbrahim Kırçova – İnternette pazarlama, Beta yayınları, 2002, sayfa:36,37,38,39 3 – Küresel Pazar ve Elektronik Ticaret, http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=458 erişim tarihi 25.02.2005 4 – Yavuz Odabaşı, Doğrudan Pazarlama, Kavram ve Özellikler, Pazarlama Dünyası, 1998, sayfa:21 5 – Philip Kotler, Kotler ve Pazarlama (Çev:Ayşe Özyağcılar, Sistem Yayıncılık, 2000, sayfa 285,286) 6 – E-ticaret modeli nedir ve nasıl çalışır, http://www.tuccarnet.com/e-ticaret-bilgi/c2c-eticaret-modeli-nedir-ve-nasil-calisir.html erişim tarihi 17.11.2014 7 – İsmet Mucuk, Pazarlama İlkeleri, Türkmen Kitabevi, 2009 sayfa 251,252,253 8 – Çoşkun Dolanbay, E-ticaret Strateji ve Yöntemleri, Meteksan Sistem Yayınları, 2000, sayfa:76 9 - www.internetworldstats.com 13 – E-ticaret notları ,sbmyo.mersin.edu.tr/e-tic.pdf Erişim tarihi 23.11.2014 14 – İnternet ve Mobil Bankacılık İstatistikleri, http://www.tbb.org.tr/tr/banka-ve-sektor-bilgileri/istatistiki-raporlar/ Internet_ve_Mobil_Bankacilik_Istatistikleri/1375 , Erişim Tarihi 23.11.2014 15 - Michael Mathissen, Marketing on the internet 16 – Barış Bilgin Ay – İnternetin halkla ilişkiler ve reklam çabalarında kullanımı – KTO dergisi, sayı:172, sayfa:40-45

×