Successfully reported this slideshow.

Talk UX - sketchnotes

339 views

Published on

We recently attended Talk UX in Manchester Town Hall, here are sketchnotes we created at a number of the talks.

Published in: Design
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Talk UX - sketchnotes

  1. 1. ‘ Ught-M; v~j lruuus ; e.~. -.. _-. ... : )od~( Osbom Sandra lmtzolcs mholoa it 0 V) R In I I ; u LIV um . '€(reLutJ(‘I. it 3 . ’ 1 OM‘ A A1 -tvmr‘-tn‘ 17 . . . , . I JV‘! 09” J. ‘ l'E. l.'»‘1l r‘ """l I (get, i" , ‘ V . hL_; _,, _r M, L . uct£( Fb". ut. rM 3,56,’, 5 ti-. _€, _L I_ t: (;(. j. , . t ' MW Swim )irvé! tW"-"~"> 5’ w‘. 3 . “ ’ . 4 (ow, im<u Tl/ I‘| T(E, l( "'3.-. l.li{‘v. ‘ —0L€ '‘ ‘ hwlrammhl ) 1 U N ‘)1 ~ ' 1'35» . f ‘ "‘“ ‘ ‘wmmuwh ( "4 N~fi¢l‘1( ‘' a 4. - _. _‘: l(, ]I_, te«zjv'l. ‘.4 {Lu (u: ('llHIl*. « «’/ I , , , g F" (V, “Hm-Ltd‘) l '. M'ln. ’ll'l. .'I‘. V/ t‘. ).*(r)vi-i, » __ , j ‘ 1, . L><. (:I-. wia, M. , A‘) ‘W Iiuiuurw, ‘ . 'DrVl((fll"(‘fl zhlwim H , L lNll’ bwwn vi” *~j»I~WI~ Yo HJME‘ . “H19 ‘Marl W’), ll yrr§. a. ‘mun ' " M ' Ltllt ‘T WIM-.4-Ht’ I'M ' ‘in; MN NE 5'’ or _ . ‘MW W” FTVNU ‘ ("J4 humé pwpu MLM N0‘ i( will? -(am s-£n(. g:: $‘<‘ 4*’ “ mi, ‘ “W to Lomftlf, we '”"0"” WM we cm «Mir ?0PlE in. (unit): an? um ‘MW A» (pw gamut’ 3; Run Lit: fro): ‘am PERU flaf tmitnnri-K v, _ f 116M iIr' "” P“ '—"~~WW° ‘ Nut 13”‘ tn‘: -(‘M ‘*"l“ “ i_, Ivr_(_-ig'). 'rI S Roseluélmo ltmnkul Tci: istnI3« a)Ib ‘r~. I': ."iI~M>: m '’: '> R FTH ,9 , I Bro’ Statics M autcsow ‘A, I , . . ‘. ‘afi: L"I9fl~‘? |I Cfmhfl “Kiri! ” 5EI)€4"~/ &"l'“1 ( ')'v‘P? "t ytatlk) iblla‘)/ ‘| ‘ ~ . / / l l """"’4**"" M¢4!)tI‘r3 “" we “Fm , __, _.. /‘ ~ . . law) not , ,. _ , L-' .1: MIM1 1% , ,,, ,:, ,(a, i¢ 0 I Th: W/ ll4'W. ‘w’l’l ll W3 M (“"5" I Mall-4' wniaMim1L: '~( , , i'L'il( 4. lie in l; i‘»Qu)ITtl( sum 1“ w-vL~¢u7wvI’~ "H (nut. /(4 I: L1rmM. ,M iwvw w~LuM. w vmt lfflllitfugf 'wlf(ati: '5 ‘zi; ¢'v~' ‘(MK lLn| E'I(l_ , .1_M1.mH W, WW1 i ‘). <): seiF/ _ emtllm rm. ~'i1M‘1m: t'~)Iuur, »i, ‘Mlmlufi wlfmiw‘ m¢v7lv“u Ftxtu’ , W S v r -. ) 4 5''l'“’’'“'' ‘“7’‘’‘‘' (1 tr” ‘titre? . Mint’ < "m. t‘»TW*) "I gun 5741" him‘/5 Atlqn I/ lltf ll W14o; )1g(§ ‘. I.1ru. ¢-ilil kV: i"1N: ', ‘lumli (amaze. -. K4.ufi{l( ‘f’ “u W If5?ly(((U( %'I'. 'x‘XFfl[. ‘ '. 'lL‘; )‘)"E v. :1: . -. . )av(l‘)‘ {J W‘ "“"‘"‘l"‘”‘l. '~*'~"~*'*“""_ Md AWL» «we K iwcut Jrv(b [luv ; “,-r, H,/ U
  2. 2. Alberta 3oran1.o@ '’ M W 35)-T3?-'f: '9' ots PI£'oI(i19,. mm A Lem, We @ .0; piovambim W9 emu: snow It ‘/ °WW1L. lFE ‘WW “WW9 ‘re - Mew”; p(€€€El(l'€D w BEUSME It aitvéfi Pnvsiim OPJJECTS IN A Bo‘l__ ‘KN I - (fly 'tjl/ floss in THE Dl(zilAL Act: I now” lil) . ( M Mu. P‘1E7T°S Mm H/ trim (I §* Dllzllltb “Wt your Pl(11‘(AL M273 7- mo. “ YW, gm“ swam W79” ‘ma taunt Mam tywvtt MM£ll. ‘, u~e’$ WW5 mnnnsz Fiuaios (net Am FL'LEI6K. Nl1j 7 MIL Y~. ."xMT ‘mitt ‘EH11 (F I NED kiwi: LIWJ. I Wimp Mn DISMFEHL ‘jm wwu) AVWMJS Se __- -— Pr Pkwy flu). NF NEEU " I Smiw IFME. Wpgsmii pip. Mite (now (MDIUE
  3. 3. Ru we hm my AM-um 01’P'¢‘(u| n73 Tb uvtmufy €W~'amCas%e .53 . aL: mmrte<, ‘_. _9(L1r0 Cvutmv-ma #2»: V2 Degtqu ’ mew Qegigninj For Viflzual refilx ur C 5 A sqmnukt Nivek ENDS mafia. ’ ‘M “anus G‘PFll0lLw6IM); aN$k1I0'N$ “WW ‘ ocgétus Pm 03. oawq Ir WW; 7 ltaounml Exfmm W Sm. " mhmm Wmuua M1 éncm PASSIIE 9,7 U/ r5J? ,,1(, ‘(Imt' "“""‘m F“"""”“‘ Smswnq (1911 v9» H/ We Fwobmr. - - ‘fw! va/ eumwewr L vL$uM. + Wuvp (, upo'5 Mm: rmmew 150, WWW 5- two: men‘: v/ .(au. w4.; u; W’; V fir L)+1PvI-ow? -‘Mal ; fl;1v5E, ,L; ;- Own, ‘ usm v-ésekmi ‘mmiwms 'm, 1.. M fr zzsaw, ' N66» 0» an mm m 7 MWETHE 1 WsmLu. mv Mun 1--) '.0V- mm. -W1 Mug woeyw Lam au-im S / /'g vmx CLEfmrE+ WC *T€¢-H ‘59€’“"°" W5‘ 6¢a. .au£rv .5.) gum - . ). . IESY V1 W‘ mu. lb ,5 fits oeymm mu G/ U>"&IBV‘D C Wm M (RVMIS ) (amuuw ) (LWEFT ) Wcturaep . ’ MW my (ukum, -F 5"“ {WW5 You (M? W? mm“ EOM(A‘': aI/ A4 g W. tS6MA'I| oN Duswu| '3NTlI“{ '“’"“”““” "WW5 W33‘ V’ ”"‘9m'a’B’ 5$ymy. T516 MWK5 ‘? “"7"”"‘- ’. $nu«. .-Ms (3 “Y WWW‘ 95 no ‘F Y” W Wu WW "'7'" 526 ‘am Iuwu A 955.14» umaum. 50M. NP “my HMPWT ' “wow , F £{? ———fi 9BlkN NM/ «NP Wujmfl-1 JJ ‘luv
  4. 4. DW1 JNT Show A nwuzs of: A x/ wwu/ « msvwnr ‘fg““"T " J] "W W35” ‘W? Mom 1* cA1wt" #/ ( Mm/1unv<—1$ ? ma2‘N‘fMw. ‘WITK . 5'“ '“" um WW Mo women urm. .. 7 { $1 Mus mntovr easy Egg confmi’ fame ¢ “ ": ““ ? Q bvkwawawtq flkvj ‘M ‘T mmwwr “F _ N80? 9-*°‘°" -rv wogé 4117139 801 6A$Y UN K’ LMTBM xi Mwl H51. 0 Afiuwmg, To “$03 wfivfn . I Wm“ (nzrtuc ‘MN MHM6 Sutmfi W‘ [°‘T“”"’E ‘ mm? ‘ M 3:‘) ' MP1 ‘Mpg’ “mo WAD '———‘-/ "" 21'; WW mEu4!qLB1E $u{>| >0fvT ocstouex «anew cnowzs new oomENT (Maps A5 k DESll1N PkTTeIw Lfi/ xx Plk‘F°'W“ 1!) 1-LELP bluvéflr’ H0n(aou7AL. Mcessumvq XWROVKL
  5. 5. H Qflndk T€mP€S% é»"5"“, .L~‘i‘. ..‘l‘". .Z’-3‘i’. '5,. .. Mwdmloo Tuenoweumscme TMR5 E. ham (-5 5M gum 9‘. H NA I/ lL1IP'mV. $‘l7UU-{'m¢F Mmnmuucf 1 ooq bmspowu o " Rm 1» amen urmé (A55 -31“ mm W ‘W’ 4' WW Deslurl Wblluuq uumumwu; U MPMWPM xnfwgii 105? ww4a+c 0'‘ "W€°°'’m ‘*6 *T °"“’““ m. ..1., ‘:: ‘ W / J! v ‘W ‘ v-ggvnlr mu. ao, F UGHI} M ~ . .. NU! _ ‘WWTIONL £v1Jltu, a. “awn” ‘g, u“HflA ‘I-"! D| 'x'-‘s oafgn “ah ’~ . : l J, r-'>k-0-ab-‘.3 WV“ Nam 10 Iww . :3" ‘°: :‘; ;“: / ~ -: *:; :Wm ° limbo ‘"'P""'-'1 dtfign HIM 00 muaswq was (aiobacauou mime r ma: °YWU< : “WW” uw-Ly cu-3 W1/«T IS 1% Mam fa ca 3 W INA Mary Pekumach '’Mlv$'. ‘ Ntxq «Hwy, L-/ Ito ficeubu V’ Twnmt O I @ G f
  6. 6. J J "* . ‘ , , ‘____ ° ‘ A -——/ 4/Vs be {A/1k116|L ' ”‘””“U""°""” W5 “E50 T” m'll: aM: ‘ 231:2”: {W kzcooliuvevc 3 Suoou. “Wm M MW i uH‘Y‘$ Al‘. ~qV ‘(,0 nu’ </ A’ I ‘ M“ ‘°“°“' ? ""*tw SW16 ‘F wwbunrh "vet V’ § / V1, Rtl ? bv'$ov. aJ W ' Ms TH-EWSE Xmmup " ‘ K5Y°, m'LI. U‘{3 {D Liv"! um flab. ’ ‘ YFCWN7 Than Del’! -NINI1 WJVQI W V M: imq, ‘ 5,3.. .‘ Fix mm! WA»; bwonvlq, tmiq we wuwéo Cass Smmes — - - - - _ PE“‘: “*. ‘4£vvs«cm A €L”°“ Xflp U, *'”"'“' '<°“= ‘UM Km W" 5“”""‘ H5700 W -we emu, M M . wwu: mum 09' NW 7 5°“T"<h; W1'eqqm; ~NW5M5 R‘ R __S ' K_"/ ” Dmé max mm” Mums ‘W’ D0 0'9 (JET / V’) / M1 M6 we WNW, 1% Wt‘ Tam. mm WM 1% « mm’ Mmunrtq V 1. M95 Lommf ‘A mwowm ) wfrutemm Msmmw W] I we oecmuua M2 ‘N you H WW, 5” W6 wfium Hm “WW DESIGN mi We H ‘but muss '. t M1 venue WM mus .1596,“ N cmm / |N$fItEpy1.g¢ , A _ Swuawy we NEED To C'0M(ATB" b°N'1 ENMKSE DE5“1N IN monk! Wm? WAN? §To[; ['7§’ §1Eygg1| Peg _ ‘ ‘ wnena ‘Io w(lMAuuA _ 1%? Fuuute “T? ” Q Wow nu Mm. m‘i°"‘{«‘L”"3"‘ 5°‘°"' W ‘“b"m ““c'%z§'r'f$tA 0? Recess . wrmE$ Aw. junk cY'°‘, ;,‘ C (Abt. 'W' P4113 ‘W4/~(j 5

×