Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Curs per a_nous_coordinadors_sessio_3

629 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Curs per a_nous_coordinadors_sessio_3

  1. 1. Curs per a Nous Coordinadors/es d'Informàtica. Octubre de 2011
  2. 2. Curs per a nous coordinadors/es de centre. Sessió 3 <ul><li>Objectius de la tercera sessió. </li></ul><ul><ul><li>Conèixer el model organitzatiu del centre on es realitza la sessió. </li></ul></ul><ul><ul><li>Assegurar que tots els assistents poden accedir al moodle de l’Àrea TIC del ST de Girona </li></ul></ul><ul><ul><li>Crear l’esquema de la xarxa del centre. </li></ul></ul><ul><ul><li>Integrar un ordinador a la xarxa del centre. </li></ul></ul>
  3. 3. Curs per a nous coordinadors/es de centre. Sessió 2 <ul><li>Organització del centre </li></ul><ul><ul><li>Comissió TAC o TIC </li></ul></ul><ul><ul><li>Ús de les TAC en el centre. </li></ul></ul><ul><ul><li>Documentació TIC de centre </li></ul></ul><ul><ul><li>Distribució dels ordinadors </li></ul></ul><ul><ul><li>Impressores </li></ul></ul><ul><ul><li>Tipologia de xarxa </li></ul></ul>Escola de Domeny - Girona Escola El Pla - Salt
  4. 4. Curs per a nous coordinadors/es de centre. Sessió 2 <ul><li>Moodle de l’Àrea TIC </li></ul><ul><ul><li>http://agora.xtec.cat/tic-gir/moodle </li></ul></ul><ul><ul><li>Espai amb els materials i continguts treballats a cada sessió. </li></ul></ul><ul><ul><li>Glossari amb vocabulari d’informàtica </li></ul></ul><ul><ul><li>Fòrum. Punt de trobada de tots els professors que feu aquesta activitat </li></ul></ul>
  5. 5. Curs per a nous coordinadors/es de centre. Sessió 2 <ul><li>La Xarxa del centre </li></ul><ul><ul><li>IPs Lliures i ocupades: ipscan </li></ul></ul><ul><ul><li>Impressores de la xarxa </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nom de la impressora ( NomMaquinanomImpressora ) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>IP de la impressora </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>IPs importants (2 rangs diferents) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>192.168.0.1 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>192.168.0.100 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>192.168.0.5 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>192.168.130.1 </li></ul></ul></ul>
  6. 6. Curs per a nous coordinadors/es de centre. Sessió 2 <ul><li>Afegir un ordinador a la xarxa del centre </li></ul><ul><ul><li>Decidir el Nom, la IP i el grup de treball. </li></ul></ul><ul><ul><li>Configurar el nom i el grup de treball (tauler de control  sistema) </li></ul></ul><ul><ul><li>Configurar la tarja de xarxa (IP, Passarel·la, DNS i WINS) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>LAN: tauler de control  Connexions de Xarxa  Connexió d’Àrea Local. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>WLAN: tauler de control  Connexions de Xarxa  Connexió sense fils. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Crear els usuaris de l’ordinador. </li></ul></ul><ul><ul><li>Configurar el fons d’escriptori i l’estalvi de pantalla. </li></ul></ul><ul><ul><li>Unitats compartides </li></ul></ul>
  7. 7. <ul><li>Continguts. </li></ul><ul><ul><li>Aspectes organitzatius. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Documentació de la coordinació I </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Llistat de les IPs ocupades (rang 0 i 130) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Relació d’usuaris i contrasenyes </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Conceptes de Xarxa </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Usuari, Contrasenya, grup d’usuaris, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nom de l’ordinador, Grup de treball, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>IP, Pasarel·la, DNS, WINS, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Rang de xarxa, VLAN i Ping </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Configuració LAN </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Definir noms d’ordinadors i grups de treball </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Assignar IP, pasarel·la, DNS i WINS </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Crear usuaris </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Nom, contrasenya i grup d’usuaris </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Distingir l’usuari d’un cop d’ull </li></ul></ul></ul></ul>Curs per a nous coordinadors/es de centre. Sessió 2
  8. 8. <ul><li>Eines i trucs per a la coordinació. </li></ul><ul><li>Programari per detectar IPs ocupades/lliures </li></ul><ul><li> http :// www.angryip.org /w/ Download </li></ul><ul><li> http :// www.radmin.com / products / ipscanner / </li></ul><ul><li>Establir escriptoris diferents segons els usuaris </li></ul>Curs per a nous coordinadors/es de centre. Sessió 1

×