Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Цахим тест нүүр        Цахим судалгааСанамж:Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ...
Цахим тест нүүрa.Тийм       b.Үгүй           c.          d.       Хариу    bАсуулт7 ...
Цахим тест нүүр     Та гэртээ интэрнеттэй юу?a.Тийм       b.Үгүй           c.         d.  ...
Цахим тест нүүрАсуулт9     Та англи хэл дээр хурдан шивэж чадах уу?a.Тийм       b.Үгүй           c. ...
Цахим тест нүүр  Хуудас 5
Цахим тест нүүр  Хуудас 6
Цахим тест нүүр  Хуудас 7
Цахим тест нүүр  Хуудас 8
Цахим тест нүүр  Хуудас 9
Цахим тест нүүр Хуудас 10
Цахим тест нүүр Хуудас 11
Цахим тест нүүр Хуудас 12
Цахим тест нүүр Хуудас 13
Цахим тест нүүр Хуудас 14
Цахим тест нүүр Хуудас 15
Цахим тест нүүр Хуудас 16
Цахим тест нүүр Хуудас 17
Цахим тест нүүр Хуудас 18
Цахим тест нүүр Хуудас 19
Цахим тест нүүр Хуудас 20
Цахим тест нүүр Хуудас 21
Цахим тест нүүр Хуудас 22
Цахим тест нүүр Хуудас 23
Цахим тест нүүр Хуудас 24
Цахим тест нүүр Хуудас 25
Цахим тест нүүр Хуудас 26
Цахим тест нүүр Хуудас 27
Цахим тест нүүр Хуудас 28
Цахим тест нүүр Хуудас 29
Цахим тест нүүр Хуудас 30
Цахим тест нүүр Хуудас 31
Цахим тест нүүр Хуудас 32
Цахим тест нүүр Хуудас 33
Цахим тест нүүр Хуудас 34
Цахим тест нүүр Хуудас 35
Цахим тест нүүр Хуудас 36
Цахим тест нүүр Хуудас 37
Цахим тест нүүр Хуудас 38
Цахим тест нүүр Хуудас 39
Цахим тест нүүр Хуудас 40
Цахим тест нүүр Хуудас 41
Цахим тест нүүр Хуудас 42
Цахим тест нүүр Хуудас 43
Цахим тест нүүр Хуудас 44
Цахим тест нүүр Хуудас 45
Цахим тест нүүр Хуудас 46
Цахим тест нүүр Хуудас 47
Цахим тест нүүр Хуудас 48
Судалгаа                    Цахим судалгаа                              ...
Судалгаа Та флашаар компьютердээрээс хийсэн зүйл ээ авч чадах уу?      d.       0       0    Хууд...
график                                  Та excel          Та интернэтээс   ...
график      #REF!  #REF!Хуудас 52
график#REF!    #REF! Хуудас 53
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

1111

542 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

1111

 1. 1. Цахим тест нүүр Цахим судалгааСанамж:Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэОвог Батхуяг Нас 16 Анги 11Нэр Анхзаяа Хүйс эм бүлэг дАсуулт1 Та гэртээ компьютертэй юу?a.Тийм b.Үгүй c. d. Хариу aАсуулт2 Та гэртээ интэрнеттэй юу?a.Тийм b.Үгүй c. d. Хариу aАсуулт3 Та powerpoint програм дээр ажиллаж чадах уу?a.Тийм b.Үгүй c. d. Хариу bАсуулт4 Та excel програм дээр ажиллаж чадах уу?a.Тийм b.Үгүй c. d. Хариу bАсуулт5 Та word програм дээр ажиллаж чадах уу?a.Тийм b.Үгүй c. d. Хариу aАсуулт6 Та интэрнетээс дуртай мэдээллээ татаж авч чадах уу? Хуудас 1
 2. 2. Цахим тест нүүрa.Тийм b.Үгүй c. d. Хариу bАсуулт7 Та e-mail хаягтай юу?a.Тийм b.Үгүй c. d. Хариу aАсуулт8 Та монгол хэл дээр хурдан шивэж чадах уу?a.Тийм b.Үгүй c. d. Хариу bАсуулт9 Та англи хэл дээр хурдан шивэж чадах уу?a.Тийм b.Үгүй c. d. Хариу bАсуулт10 Та флашаар компьютер дээрээс хийсэн зүйлээ авч чадах уу?a.Тийм b.Үгүй c. d. Хариу b судалгаа Цахим судалгааСанамж:Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэОвог Эрдэнэ Нас 16 Анги 11Нэр Бат-Эрдэнэ Хүйс эр бүлэг дАсуулт1 Та гэртээ компьютертэй юу?a.Тийм b.Үгүй c. d. Хариу bАсуулт2 Хуудас 2
 3. 3. Цахим тест нүүр Та гэртээ интэрнеттэй юу?a.Тийм b.Үгүй c. d. Хариу aАсуулт3 Та powerpoint програм дээр ажиллаж чадах уу?a.Тийм b.Үгүй c. d. Хариу aАсуулт4 Та excel програм дээр ажиллаж чадах уу?a.Тийм b.Үгүй c. d. Хариу bАсуулт5 Та word програм дээр ажиллаж чадах уу?a.Тийм b.Үгүй c. d. Хариу bАсуулт6 Та интэрнетээс дуртай мэдээллээ татаж авч чадах уу?a.Тийм b.Үгүй c. d. Хариу aАсуулт7 Та e-mail хаягтай юу?a.Тийм b.Үгүй c. d. Хариу bАсуулт8 Та монгол хэл дээр хурдан шивэж чадах уу?a.Тийм b.Үгүй c. d. Хариу a Хуудас 3
 4. 4. Цахим тест нүүрАсуулт9 Та англи хэл дээр хурдан шивэж чадах уу?a.Тийм b.Үгүй c. d. Хариу aАсуулт10 Та флашаар компьютер дээрээс хийсэн зүйлээ авч чадах уу?a.Тийм b.Үгүй c. d. Хариу b Хуудас 4
 5. 5. Цахим тест нүүр Хуудас 5
 6. 6. Цахим тест нүүр Хуудас 6
 7. 7. Цахим тест нүүр Хуудас 7
 8. 8. Цахим тест нүүр Хуудас 8
 9. 9. Цахим тест нүүр Хуудас 9
 10. 10. Цахим тест нүүр Хуудас 10
 11. 11. Цахим тест нүүр Хуудас 11
 12. 12. Цахим тест нүүр Хуудас 12
 13. 13. Цахим тест нүүр Хуудас 13
 14. 14. Цахим тест нүүр Хуудас 14
 15. 15. Цахим тест нүүр Хуудас 15
 16. 16. Цахим тест нүүр Хуудас 16
 17. 17. Цахим тест нүүр Хуудас 17
 18. 18. Цахим тест нүүр Хуудас 18
 19. 19. Цахим тест нүүр Хуудас 19
 20. 20. Цахим тест нүүр Хуудас 20
 21. 21. Цахим тест нүүр Хуудас 21
 22. 22. Цахим тест нүүр Хуудас 22
 23. 23. Цахим тест нүүр Хуудас 23
 24. 24. Цахим тест нүүр Хуудас 24
 25. 25. Цахим тест нүүр Хуудас 25
 26. 26. Цахим тест нүүр Хуудас 26
 27. 27. Цахим тест нүүр Хуудас 27
 28. 28. Цахим тест нүүр Хуудас 28
 29. 29. Цахим тест нүүр Хуудас 29
 30. 30. Цахим тест нүүр Хуудас 30
 31. 31. Цахим тест нүүр Хуудас 31
 32. 32. Цахим тест нүүр Хуудас 32
 33. 33. Цахим тест нүүр Хуудас 33
 34. 34. Цахим тест нүүр Хуудас 34
 35. 35. Цахим тест нүүр Хуудас 35
 36. 36. Цахим тест нүүр Хуудас 36
 37. 37. Цахим тест нүүр Хуудас 37
 38. 38. Цахим тест нүүр Хуудас 38
 39. 39. Цахим тест нүүр Хуудас 39
 40. 40. Цахим тест нүүр Хуудас 40
 41. 41. Цахим тест нүүр Хуудас 41
 42. 42. Цахим тест нүүр Хуудас 42
 43. 43. Цахим тест нүүр Хуудас 43
 44. 44. Цахим тест нүүр Хуудас 44
 45. 45. Цахим тест нүүр Хуудас 45
 46. 46. Цахим тест нүүр Хуудас 46
 47. 47. Цахим тест нүүр Хуудас 47
 48. 48. Цахим тест нүүр Хуудас 48
 49. 49. Судалгаа Цахим судалгаа Та Та флашаар Та powerpoint Та excel Та word интэрнетээс Та монгол хэл Та гэртээ Та гэртээ Та а нг ли х эл дээр компьютер програм дээр програм дээр програм дээр дуртай Та e-mail дээр х урда н к омпь ютертэй интэрнеттэй хур дан шивэж дээрээс хийсэн ажиллаж ажиллаж ажиллаж мэдээллээ хаягтай юу? шивэж чада х юу? юу? чадах уу? зүйлээ авч бүлэг чадах уу? чад ах уу? чадах уу? тата ж авч уу? Хүйс Анги№ Овог Нэр Нас чадах уу? чадах уу? a.Тийм a.Тийм a.Тийм a.Тийм a.Тийм a.Тийм b.Үгүй b.Үгүй b.Үгүй b.Үгүй b.Үгүй b.Үгүй a.Тийм a.Тийм a.Тийм a.Тийм b.Үгүй b.Үгүй b.Үгүй b.Үгүй d. d. d. d. d. c. c. c. c. c. c. d. d. d. d. c. c. c. c.1 Батхуяг Анхзаяа 16 эм 11 д 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 02 Эрдэнэ Бат-Эрдэнэ 16 эр 11 д 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 нийт 1 1 2 0 1 1 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 график Хуудас 49
 50. 50. Судалгаа Та флашаар компьютердээрээс хийсэн зүйл ээ авч чадах уу? d. 0 0 Хуудас 50
 51. 51. график Та excel Та интернэтээс Та флашаар Та гэртэй Та powerpoint Та word програм Та монгол хэл Та англи хэл дээр Та гэртэй програм дээр дуртай Та e-mail компьютераас компьютертэй програм дээр дээр ажиллаж дээр хурдан хурдан шивиж интернэттэй юу? ажиллаж чадах мэдээллээ татаж хаягтай юу? хийсэн зүйлээ авч юу? ажиллаж чадах уу? чадах уу? шивиж чадах уу? чадах уу? уу? авч чадах уу? чадах уу?Тийм 1 2 1 0 1 1 1 1 1 0Үгүй 1 0 1 2 1 1 1 1 1 2 Судалгаа 2 1.8 1.6 1.4 1.2 1 Тийм Үгүй 0.8 0.6 0.4 0.2 0 Та excel програм дээр ажиллаж чадах уу? Та флашаар компьютераас хийсэн зүйлээ авч чадах уу? Та гэртэй компьютертэй юу? Та e-mail хаягтай юу? нүүр Хуудас 51
 52. 52. график #REF! #REF!Хуудас 52
 53. 53. график#REF! #REF! Хуудас 53

×