Tehlike sembolleri

6,560 views

Published on

 • Be the first to comment

Tehlike sembolleri

 1. 1. İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ Yrd. Doç. Dr. İbrahim BULDUK Uşak Üniversitesi 2011
 2. 2. Kimyasallara İlişkin Tehlike SembolleriDoğada bulunan her şey kimyasalmaddedir.Ancak bizim Konumuz:Tehlikeli Kimyasal Maddelerdir.2
 3. 3. Kimyasallara İlişkin Tehlike SembolleriE : Patlayıcı ( Explosive )Bu Sembol, Maddenin alev ve ısı etkisiyle şoka veya sürtünmeyemaruz kaldığında patlayabileceği anlamına gelir.Alınacak Önlemler :Madde çarpma, vurma, sürtünme, kıvılcım, ateş ve ısı gibi etkileremaruz bırakılmamalıdır. 3
 4. 4. Kimyasallara İlişkin Tehlike SembolleriE : Patlayıcı ( Explosive )4
 5. 5. Kimyasallara İlişkin Tehlike SembolleriO : Oksitleyici (Oxidising)Oksitleyici sembolüne sahip maddeler yanabilir maddeler iletemasa geldiğinde, yangın tehlikesini dikkate değer bir şekildeartırırlar ve eğer yangın mevcut ise yoğunluğunu artırırlar.Organik Peroksitler Oksitleyici sınıfındadırlar.Alınacak Önlemler :Maddenin yanıcı maddeler ile hiçbir şekilde temas etmemesisağlanmalıdır. Bu maddeler başlamış olan yangınları artırır veyangının söndürülmesini zorlaştırır.5
 6. 6. Kimyasallara İlişkin Tehlike SembolleriO : Oksitleyici (Oxidising)6
 7. 7. Kimyasallara İlişkin Tehlike SembolleriF : Kolay Yanabilir (Highly Flammable)21°C tın altında parlama noktasına sahip sıvılar kolay yanabilirsembolü ile gösterilir. Hafif bir ısınma ve aleve maruz kalmadurumunda hemen yanmaya başlarlar. Bu sembole sahip katımaddeler ve karışımlar ise kısa bir süre için bile ateşleyici birkaynak ile temasa geldiklerinde kolaylıkla yanabilir ve ateşleyicikaynaktan ayrıldıkları durumda dahi yanmaya devam ederler.Alınacak Önlemler :Kolay yanabilen maddeler, açık alev, kıvılcım ve ısıkaynaklarından uzak tutulmalıdırlar.7
 8. 8. Kimyasallara İlişkin Tehlike SembolleriF : Kolay Yanabilir (Highly Flammable)8
 9. 9. Kimyasallara İlişkin Tehlike SembolleriF+: Çok Kolay Yanabilir (Extremely Flammable)Parlama noktası 0°C tın altında olan ve kaynama noktasımaksimum 35 °C olan sıvılar bu sembol ile gösterilirler. Normalhava basıncında ve ortalama bir sıcaklıkta yanabilen gaz ve gazkarışımları da son derece kolay yanabilir sınıfında yer alırlar.Alınacak Önlemler :Çok kolay yanabilen maddeler, açık alev, kıvılcım ve ısıkaynaklarından uzak tutulmalıdırlar.9
 10. 10. Kimyasallara İlişkin Tehlikeİşçi Sağlığı ve İş Güvenliği SembolleriF+: Çok Kolay Yanabilir (Extremely Flammable)10
 11. 11. Kimyasallara İlişkin Tehlikeİşçi Sağlığı ve İş Güvenliği SembolleriT : Zehirli (Toxic)Az bir miktarı yutulduğunda, solunduğunda veya cildinabsorbsiyonu yoluyla vücuda girdiğinde sağlık üzerinde dikkatedeğer derecede zarar veren bazen ölüme neden olan maddelerdir.Alınacak Önlemler :Bu sembole sahip maddelerin insan vücudu ile hiçbir şekildetemas etmemeleri sağlanmalıdır. Eğer bu tür bir madde ile temasettiyseniz hemen doktora gidiniz. Zehirli maddelerin taşınmasıiçin bu konuda hazırlanmış özel talimatlara uyunuz.11
 12. 12. Kimyasallara İlişkin Tehlike SembolleriT : Zehirli (Toxic)12
 13. 13. Kimyasallara İlişkin Tehlike SembolleriT +: Çok Zehirli (Very Toxic)Az bir miktarı yutulduğunda, solunduğunda veya cildinabsorbsiyonu yoluyla vücuda girdiğinde sağlık üzerinde dikkatedeğer derecede zarar veren bazen ölüme neden olan maddelerdir.Alınacak Önlemler :Bu sembole sahip maddelerin insan vücudu ile hiçbir şekildetemas etmemeleri sağlanmalıdır. Eğer bu tür bir madde ile temasettiyseniz hemen doktora gidiniz. Zehirli maddelerin taşınmasıiçin bu konuda hazırlanmış özel talimatlara uyunuz.13
 14. 14. Kimyasallara İlişkin Tehlike SembolleriT +: Çok Zehirli (Very Toxic)14
 15. 15. Kimyasallara İlişkin Tehlike SembolleriC : Korrozif (Corrosive)Bu sembole sahip olan maddeler canlı doku ile temas ettiğindezarar verirler, ciddi yanıklara nede olurlar.Alınacak Önlemler :Korrozif malzemelerle çalışılırken gözleri, cildi ve elbiselerikorumak için özel önlemler alınmalıdır. Buharları solunmamalıdır.Herhangi bir kaza durumunda veya kendinizi iyi hissetmediğinizdurumda hemen doktora gidiniz.15
 16. 16. Kimyasallara İlişkin Tehlike SembolleriC : Korrozif (Corrosive)16
 17. 17. Kimyasallara İlişkin Tehlike SembolleriXn: Zararlı (Harmful)Zararlı sembolü ile gösterilen maddeler sağlığa, zehirli sembolüilegösterilen maddelerden daha az zarar verirler. Bu tür maddelerinsolunması, yutulması ve cilt yoluyla absorbsiyonu sonucunda akutveya kronik rahatsızlıkların ortaya çıkmasına neden olur.Alınacak Önlemler :Zararlı maddelerin insan vücudu ile teması önlenmelidir.17
 18. 18. Kimyasallara İlişkin Tehlike SembolleriXn: Zararlı (Harmful) N18
 19. 19. Kimyasallara İlişkin Tehlike SembolleriXi: Tahriş edici (Irritating)Tahriş edici maddeler, anlık, uzun süreli ve tekrar eden temaslardaciltte ve mukoz dokuda iltihap ve tahriş oluşmasına neden olurlar.Cilt ile temas etmeleri durumunda hassasiyet oluştururlar.Alınacak Önlemler :Xi sembolüne sahip kimyasal malzemelerin göz ve cilt ile temasetmemeleri sağlanmalı ve buharları solunmamalıdır.19
 20. 20. Kimyasallara İlişkin Tehlike SembolleriXi: Tahriş edici (Irritating) İ20
 21. 21. Kimyasallara İlişkin Tehlike SembolleriN: Çevre için tehlikeli (Dangerous for the Environment)Çevre için tehlikeli maddeler suya veya toprağa karıştığındahemen veya daha sonra doğada zarar oluştururlar.Alınacak Önlemler :Bu tür malzemelerin kanalizasyona, su kaynaklarına ve toprağaverilmemeleri sağlanmalıdır. Atıkların yok edilmeleri konusundaözel düzenlemelere uyulmalıdır.21
 22. 22. Kimyasallara İlişkin Tehlike SembolleriN: Çevre için tehlikeli (Dangerous for the Environment)22
 23. 23. Kimyasallara İlişkin Tehlike SembolleriRadyoaktif madde:Bu sembol kimyasalın radyoaktif olduğunu belirtir. Radyoaktifsembol taşıyan kimyasallarla uzun süreli etkileşimler kansere yolaçabilir. Küçük dozlarda etkisinde kalındığında; bulantı ve kusma,ishal, bazen de saçların dökülmesi ve katarakta yol açmakta; uzunsüreli etkisinde kalındığında ise ölümlere neden olabilmektedir.23
 24. 24. Kimyasallara İlişkin Tehlike SembolleriRadyoaktif madde:24
 25. 25. Kimyasallara İlişkin Tehlike SembolleriBiyolojik tehlike:Bu sembol tehlikeli bakteri, virüs, doku kültürü, hayvan ve insankanı, hayvan ve insan vücut sıvıları için kullanılmaktadır.25
 26. 26. Kimyasallara İlişkin Tehlike SembolleriBiyolojik tehlike:26

×