Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Workshop 1.1 xl, communities en cultuur apeldoorn

969 views

Published on

Workshop gehouden op de Saxion KennisConferentie Excellentie van 19 januari 2012 in het CODA-gebouw te Apeldoorn.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Workshop 1.1 xl, communities en cultuur apeldoorn

 1. 1. Excellentie, communities en cultuurOnderzoek naar mogelijkheden om inen door excellentieprogramma’s eencultuur van excellentie te bevorderen Lammert Tiesinga - Lectoraat Excellentie in 1 Hoger Onderwijs en Samenleving
 2. 2. Wat is cultuur?• Een patroon van opvattingen, houdingen en verwachtingen.• Binnen een groep of organisatie (community).• Ze beïnvloeden het gedrag van individuen en groepen. – Manier van doen/gewoonten/rituelen• Mentale programmering/mentale software.G. Hofstede e.a. (2011) Lammert Tiesinga - Lectoraat Excellentie in 2 Hoger Onderwijs en Samenleving
 3. 3. Cultuur van de generatie: bijvoorbeeld millennial students Landelijke en regionale cultuur Beroepscultuur Cultuur van de school Cultuur van de communityLammert Tiesinga - Lectoraat Excellentie in 3 Hoger Onderwijs en Samenleving
 4. 4. Beleid schoolcultuur Beleid schoolcultuur Doelen Praktijk schoolcultuur Management OOP Studiecultuur Docenten Studenten StudentenMaatregelen Regulier Excellentieprogrammas Studenten Lammert Tiesinga - Lectoraat Excellentie in 4 Hoger Onderwijs en Samenleving
 5. 5. Vraag:• Heeft een community van honoursstudenten een eigen cultuur?• Zoja, wat zijn kenmerken van die cultuur? – Wat vinden ze belangrijk? – Wat zijn kenmerkende houdingen en gedragingen? Lammert Tiesinga - Lectoraat Excellentie in 5 Hoger Onderwijs en Samenleving
 6. 6. Excellentie hoge eisen stellen streven naar het beste resultaat taaktoewijding Eigen ontwikkeling intrinsieke motivatie zelfsturing en reflectie gedrevenheid Community Innovatie Intellectuele gericht op nieuwsgierigheidsamenwerking met gelijkgezinden onderzoekend kennisdelen risicos aangaan netwerken gericht op innovatieve en creatieve oplossingen Lammert Tiesinga - Lectoraat Excellentie in 6 Hoger Onderwijs en Samenleving
 7. 7. De cultuur van honoursstudenten (1)Belangrijk in honoursprogramma:• Vrijheid/ruimte voor eigen ontwikkeling – Op basis van eigen motivatie/zelfgekozen activiteiten/ reflectie/toekomstgericht• Honourscommunity – Herkenning in elkaar/dezelfde ambitie en instelling: “willen in plaats van moeten” – Elkaar stimuleren, motiveren, ondersteunen, respect voor elkaar, interesse hebben voor elkaar, afspraken nakomen, groepsgevoel• Professionaliteit/kwaliteit tonen/jezelf onderscheiden: – Intrinsiek (iets goeds willen afleveren) – Extrinsiek (aantekening op je diploma, opvallen bij het werkveld) Lammert Tiesinga - Lectoraat Excellentie in 7 Hoger Onderwijs en Samenleving
 8. 8. De cultuur van honoursstudenten (2)• De diepte ingaan en zelfsturing – Verder doordenken, kritisch denken, out of the box, zelf bedenken hoe je iets doet, zelf de dingen onderzoeken, dingen op een andere manier doen• Netwerken en sociale vaardigheden ontwikkelen – Kennisdelen/direct contact met het werkveld• Gelijkwaardige relatie met de honoursdocent – Docent is minder sturend/ stimulerend / meedenker /dringt door tot je kernwaarden, je passie Lammert Tiesinga - Lectoraat Excellentie in 8 Hoger Onderwijs en Samenleving
 9. 9. Schaduwzijden• Omgeving niet altijd positief (“strebers”)• Kritisch zijn/hoge eisen stellen kan onzekerheid geven• Hoge verwachtingen van de omgeving geeft extra druk• Honours concurreert met regulier• Afstemming tussen docenten niet altijd goed. Lammert Tiesinga - Lectoraat Excellentie in 9 Hoger Onderwijs en Samenleving
 10. 10. Wat kunnen we leren?• Vrijheid in honoursprogramma’s is essentieel• Creëer een veilig groepsklimaat – Ontspannen sfeer, ook informele activiteiten, – Niet afwijzend reageren, waardeer creatieve ideeën enz. – Domme vragen/opmerkingen bestaan niet.• Aandacht voor time management en leren omgaan met verwachtingen (druk)• Zorg voor goede afstemming tussen docenten op basis van gezamenlijke visie/missie• Excellentieprogramma’s inbedden in cultuur van excellentie binnen de organisatie als geheel. Lammert Tiesinga - Lectoraat Excellentie in 10 Hoger Onderwijs en Samenleving

×