Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

інга сакута – “постаці”

770 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

інга сакута – “постаці”

 1. 1. Праект прадстаўлены адной з аўтарак і актыўныхрэалізатарак ідэі Інгай Сакутай - сяброўкай праўленняГА “Цэнтр “Трэці сектар”, каардынатаркай праграмы“Культура іспадчына” у арганізацыі ГА “Цэнтр “Трэці сектар”.Кантакты:e-mail: astrynczanka@gmail.com;skype: ingica;тэл.: 8 (029) 5874390
 2. 2. У 2010 г. ГА “Цэнтр “Трэці сектар” быўрэалізаваны праект “Постаці”,накіраваны на тое, каб грамадскасцьдаведалася пра людзей, якія робяцьзначны ўнёсак узахаванне культурнай і гістарычнайспадчыны нашай краіны.
 3. 3. Вынікам праекта стала выданнедыска, на якімбылі сабраныя 14 відэаінтэрв’ю звядомымі асобамі з Гарадзеншчыны іБерасцейшчыны. Сярод іх музыкі,мастакі, рамеснікі, паэты і пісьменнікі,грамадскія дзеячы, настаўнікі-заснавальнікі музеяў.Прэзентацыі дыска адбыліся ўБрэсце і Гродне.
 4. 4. У 2012 годзе быў створаныБлог праекта “Постаці”, наякім можна знайсці ўсевідэаматэрыялы з дыска, атаксама іншую інфармацыюпра сам праект.У снежні 2012 г. відэаблог “Постаці”быў ўзнагароджаны дыпломам наФестывалі нефармальнай адукацыі.
 5. 5. праект“Постаці. Працяг”
 6. 6. Мэта праекта – папулярызацыя дзейнасціжыхароў Гарадзеншчыны, якія робяцьзначны ўнёсак у захаванне культурнай ігістарычнай спадчыны Беларусі.
 7. 7. У межах праекта мы здымем і запішам на дысквідэаінтэрв’ю з 12 асобамі, якія руплівадаследуюць, захоўваюць і папулярызуюцьбеларускую культурную і гістарычнуюспадчыну.Гатовыя відэаматэрыялы будуць змешчаныя навідэаблогу “Постаці”,а таксама прэзентаваныя ў Гродне і яшчэ 2-3мясцовасцях, дзе жывуць героі нашыхматэрыялаў.
 8. 8. На першым этапе мы плануем прыцягнуць у праект прадстаўнікоўдзяржаўных установаў (дамоў і аддзелаў культуры, бібліятэк, музеяў,школ), ВНУ, грамадскіх арганізацый, краязнаўцаў, каб яны дапамагліз выбарам будучых герояў праекта.Гэтым людзям мы дашлем інфармацыю з прапановай заявіць сваіхкандыдатаў на ўдзел у праекце. Па выніках зваротнай сувязі будзеарганізаваны выбар герояў праекта. Акрамя таго, усім ахвотным мыпрапануем даслаць на конкурс самастойна падрыхтаваныявідэаінтэрв’ю з тымі або іншымі выдатнымі асобамі. У выпадку добрамастацка і змястоўна выкананай працы такія ролікі таксама ўвойдуць удыск “Постаці. Працяг” або будуць змешчаныя на відэаблогу праекта.
 9. 9. Мэтавая аўдыторыя:Удзельнікамі прэзентацый стануць настаўнікі,школьнікі, студэнты, грамадскіяактывісты і іншыя асобы, якія цікавяццагісторыяй і культурай Беларусі і могуцьвыкарыстоўваць адзнятыя намі матэрыялы длясваёй вучобы, працы, даследніцкайдзейнасці, выхаваўчай і асветніцкай працы.
 10. 10. Над праектам будзе працаваць каманда з лікусяброў і валанцёраў ГА “Цэнтр “Трэці сектар”:- кіраўнік праекта;- відэааператар;- відэамантажор;- рэпарцёры (2 чал.).
 11. 11. Праект будзе рэалізаваны ў перыядз 15.06.2013 г. па 15.05.2014 г.
 12. 12. Кантакты:сайт ГА “Цэнтр “Трэці сектар”http://3sektar.by/Блог “Постаці”http://3sektar.tumblr.com/
 13. 13. “Постаці. Працяг будзе!”Дзякуй за ўвагу!

×