Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ігар кузьмініч “гарадзенская школа калядаў”

651 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ігар кузьмініч “гарадзенская школа калядаў”

  1. 1. «Гарадзенская ШколаКалядаў»Праграма трэнінгаў
  2. 2. Далучыць новых людзей да традыцыі беларускагакалядавання, а таксама распаўсюдзіць досведсвяткавання Калядаў у іншыя гарады Беларусі.- падрыхтаваць трэнінг (серыюмайстар-класаў )для жадаючыхпачаць калядаваць з іншых гарадоў;- растлумачыць сутнасць свята, ягогісторыю ў дахрысціянскі і ўхрысціянскі перыяды, падрыхта-ваць спевы, прывітальныя словы,сцэнар свята, падрыхтаваць касцюмы, маскі і зорку і быць гатовы-мі калядаваць
  3. 3. - моладзь, якая матывавана дапашырэння беларушчыны;- моладзь, якая цікавіцца старадаўнімітрадыцыямі;- ускосная аўдыторыя: простыяграмадзяне, да якіх будуць завітвацькалядоўшчыкі.
  4. 4. Калядаванне – гэта спосаб пашыраць беларушчынусярод людзей, якія самі актыўна не практыкуюцьбеларускую мову, спосаб працы з гараджанамі.У Горадні ўжо існуе цэлая традыцыя святкаванняКалядаў, але з-за невялікай колькасцікалядоўшчыкаў асноўная маса гарадзенцаў неахоплена калядаваннямі.З іншага боку, у многіх гарадах Беларусі такаятрадыцыя яшчэ нават не ўсталявалася, а такуютрадыцыю варта пашырыць
  5. 5. - падрыхтоўчы этап дакалядавання 10 верасеня- 20снежаня 2013- этап калядаванняў 25 снежня2013г. – 13 студзеня 2014 г.
  6. 6. - касцяк каманды, якая будзеарганізоўваць;- эксперты (мастакі, спевакі і г.д.), якіябудуць праводзіць школу;- матэрыялы для падрыхтоўкікалядоўшчыкаў
  7. 7. - аплата арэнды памяшкання для майстар-класаў(трэнінг 3 дні);- аплата майстар-класаў экспертамі (мастакамі і г.д.);- праезд 20 чалавек;- пражыванне 20 чалавек;- харчаванне 20 чалавек;- матэрыялы (саломка, тканіна, дрэва, папера і г.д.).

×