Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Violentainscoala.ppt3

939 views

Published on

SCHOOL MED project -Grundtvig partnership for learning presentation

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Violentainscoala.ppt3

 1. 1. Colegiul Tehnic Gheorghe CartianuSCHOOL MED Project Violenţa în şcoală Material prezentat de Prof. diriginte Șalaru Constanța
 2. 2. În mod tradiţional şcoala este locul deproducere şi transmitere a cunoaşterii,de formare a compețentelor cognitive,de înţelegere a sensului vieţii şi a lumiicare ne înconjoară, de înţelegere araporturilor cu ceilalţi şi cu noi înşine. Școala trebuie să profileze caractere, să-i educe tânărului plăcerea de a învăţa, dorinţa de a reuşi şi de a face faţă schimbărilor pe piaţa muncii.În acest context, a vorbi despreviolență acolo unde ne aşteptăm săgăsim cele mai bune condiţii pentruformarea şi dezvoltarea armonioasă apersonalităţii, poate părea un fapt celpuţin neverosimil.
 3. 3. Conform unui studiu a fost efectuat de OrganizaţiaMondială a Sănătăţii (OMS), Asociaţia Mondială de Psihiatrie şiAsociaţia Internaţională de Psihiatrie a Copilului şi Adolescentului,școlile din România se situează pe locul doi într-un clasamentcare cuprinde 37 de ţări în ceea ce priveşte violenţa. Acest lucru ne determină să luăm măsuri pentruprevenirea și eliminarea violenței din mediul școlar, să stabilimo strategie de acţiune antiviolență prin intermediul căreia sădezvoltăm măsurile cele mai potrivite de control și de gestionarea oricărei forme de violență la nivelul şcolii noastre.
 4. 4. Pentru a cunoaşte într-un mod detaliat problemelecu care se confruntă elevii din clasa și din şcola noastră- în ceea ce priveşte fenomenul de violenţă- în ora dediriginție elevii clasei au completat un chestionar.
 5. 5. Scopul aplicării chestionarului :• identificarea formelor curente de violenţadin cadrul şcolii;• măsurarea frecvenţei cu care apar diferitesituaţii de violenţă;• identificarea contextului în care apareviolența şcolară;• cunoașterea principalilor actori implicaţi însituaţiile de violenţă (inclusiv cei din afaraşcolii).
 6. 6. La următoarea lecție de diriginție,s-au realizat dezbateri pe pe temaviolența în școală. Elevii au făcutschimb de idei, și-au exprimat opiniileprivind prevenirea și combatereafenomenului de violență școlară. Doamnadirigintă a participat cu sfaturi. În urma discuțiilor avute, elevii auajuns la concluzia că violența poate fiprevenită prin :• întărirea personalităţii ;• toleranţă ;• promovarea creativităţii ;• sprijinirea dezvoltării individuale;• întărirea curajului civil.
 7. 7. La cea de-a treia oră rezervată temei, elevii clasei au prezentatlucrări cu titlul ”Metode de prevenire și combatere a violenței dinmediul școlar”, realizate în Power Point.
 8. 8. Concluzii Ca urmare a activitățilorrealizate la orele de dirigin ție, elevii clasei a X-a I
 9. 9. • au devenit mai toleranți unul cu celălalt,• nu mai ”trec cu vederea” violenţa (verbală sau nu, dinclasă sau din curtea şcolii), ci încearcă să ia atitudineîmpotriva violenței!…Altercațiile dintre ei aproape că au dispărut.
 10. 10. Bibliografie•Prevenirea şi combaterea violenţei în şcoală ghid practic pentrudirectori şi cadre didactice, 2006, M. Jigău (coordonator)•Violenţa în şcoală Bucureşti, 2006, Editura Alpha Coordonatori: M.Jigău, A. Liiceanu, L. Preoteasă

×