Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Business development met social media mei 2011

497 views

Published on

De belangrijkste slides van de training Business Development met Social Media, zoals gebruikt tijdens de Budeco workshop in mei 2011

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Business development met social media mei 2011

 1. 1. Business Development met Social MediaMarco Frijlink Wilco Verdoold@marcofrijlink @wverdooldmarco.frijlink@budeco.nl wilco.verdoold@budeco.nl © Copyright 2009 - Budeco B.V. Budeco – the Business Development Company @budeco www.budeco.nl
 2. 2. Agenda•  Introductie –  Fact & Figures –  Doelen en ambities•  Social Media - wat is het eigenlijk?•  Sociale Media & Business Development: –  Actieplan•  Social Media – organiseren en optimaliseren•  Afsluiting © Copyright 2009 - Budeco B.V.
 3. 3. Introductie© Copyright 2009 - Budeco B.V.
 4. 4. Introductie BudecoBudeco B.V. richt zich op Business Development in de zakelijkedienstverlening. Vanuit een multi-disciplinair perspectief helptBudeco bedrijven te innoveren en nieuwe diensten en markten teontwikkelen. Daarbij specialiseert Budeco zich in projecten dieraakvlakken hebben met moderne vormen van marketing encommunicatie, en innovatieve toepassingen van internet. © Copyright 2009 - 2010 – Budeco B.V.
 5. 5. Agenda•  Introductie –  Fact & Figures –  Doelen en ambities•  Social Media - wat is het eigenlijk?•  Sociale Media & Business Development: –  Actieplan•  Social Media – organiseren en optimaliseren•  Afsluiting © Copyright 2009 - Budeco B.V.
 6. 6. Facts & Figures© Copyright 2009 - Budeco B.V.
 7. 7. Facts & Figures •  11+ miljoen accounts •  9+ miljoen accounts in Nederland •  700+ miljoen accounts •  4,28+ miljoen accounts in Nederland •  100+ miljoen accounts •  2,7+ miljoen accounts in Nederland •  250+ miljoen accounts (maart 2009: 14 miljoen) •  400.000+ accounts in Nederland © Copyright 2009 - 2010 – Budeco B.V. •  400+ miljoen unieke bezoekers per maand •  8+ miljoen unieke bezoekers per maand in Nederland
 8. 8. Achtergronden en overwegingen“Mensen zijnsociale apen”Mark EarlsDe ultieme kudde2010 “Mensen willen deel uitmaken van massa’s” © Copyright 2009 - 2010 – Budeco B.V. Elias Canettie Massa & macht 1967
 9. 9. Je kunt het niet stoppen,maar ga je er mee om? © Copyright 2009 - 2010 – Budeco B.V.
 10. 10. Intermezzo: B2B vs B2C•  B2B sales draait meer om relaties dan om advertenties•  B2B buyers zijn meer opzoek naar kennis en oplossingen•  Binnen B2B functies is je netwerk belangrijk•  B2B is veelal geen impulse aankoop en heeft een lang(er) salestraject•  B2B inkopers, adviseurs en beslissers zoeken actief naar kennis en informatie om hun beslissing te rationaliseren en risico te verlagen © Copyright 2009 - 2010 – Budeco B.V.
 11. 11. Agenda•  Introductie –  Fact & Figures –  Doelen en ambities•  Social Media - wat is het eigenlijk?•  Sociale Media & Business Development: –  Actieplan•  Social Media – organiseren en optimaliseren•  Afsluiting © Copyright 2009 - Budeco B.V.
 12. 12. Doelen en ambities© Copyright 2009 - Budeco B.V.
 13. 13. Doelstellingen Nieuwe Meer omzet ? markten ? Meer medewerkers ?Beteremedewerkers ? Meer Grotere Leads ? Betere Naams- Leads ? bekendheid ? Meer © Copyright 2009 - Budeco B.V. Klanten ? Andere Nieuwe Klanten ? ? producten ?
 14. 14. -  Klanten -  Medewerkers-  Leden -  Leveranciers-  Prospects -  Business Partners-  Potentials -  ……………….-  - ………….. -  ………………. Mijn organisatie-  Pers / media -  Banken-  Bloggers -  Investeerders-  Vergelijkingssites -  Concurrenten-  Reviewers -  Belangengroepen © Copyright 2009 - Budeco B.V.-  …………….. -  …………………..
 15. 15. Doelstellingen•  Beschrijf je belangrijkste doelen voor 2011: –  Vanuit je professionele rol en verantwoordelijkheid –  Waar je zelf invloed op hebt of wilt hebben Doel- groep Suspects/ ……… Prospects Mijn doelstelling Beinvloe Concur- © Copyright 2009 - Budeco B.V. ders renten Partners
 16. 16. Agenda•  Introductie –  Fact & Figures –  Doelen en ambities•  Social Media - wat is het eigenlijk?•  Sociale Media & Business Development: –  Actieplan•  Social Media – organiseren en optimaliseren•  Afsluiting © Copyright 2009 - Budeco B.V.
 17. 17. Ambities© Copyright 2009 - Budeco B.V.
 18. 18. Social Media Ambitie Model © Copyright 2009 - Budeco B.V. Social Media Ambitie Model - Verdoold en Frijlink (2009)
 19. 19. Wat is je ambitie niveau?© Copyright 2009 - Budeco B.V.
 20. 20. Observeren© Copyright 2009 - Budeco B.V.
 21. 21. Wat is je ambitie niveau?© Copyright 2009 - Budeco B.V.
 22. 22. Reageren© Copyright 2009 - Budeco B.V.
 23. 23. Reageren H a s s o m e o n e d is c o v e r e d a p o s t Phone: 703-696-1158 a b o u t t h e o r g a n iz a t io n ? E-mail: afbluetube@gmail.com Is it p o s it iv e o r b a la n c e d ? YES NO A v o id r e s p o n d in g to Is t h is a s it e d e d ic a t e d t o sp e c ific p o sts,m o n it o r b a s h in g a n d d e g r a d in g o t h e r s ? th e s it e fo r r e le v a n t in fo rm a t io n a n d A fa c t u a l a n d w e ll c it e d r e s p o n s e , NO YES c o m m e n t s . N o t ify H Q . w h ic h m a y a g r e e o r d is a g r e e w it h t h e p o s t , y e t is n o t fa c t u a llye r r o n e o u s , a r a n t o r r a g e , b a s h in g Is t h e p o s t in g a r a n t , r a g e , jo k e o r n e g a t iv e in n a t u r e . o r s a t ir ic a l in n a t u r e ? Y o u c a n c o n c u r w it h t h e p o s t , le t D o y o u w is h to re sp o n ds t a n d o r p r o v id e a p o s it iv e r e v ie w . NO w it h fa c t u a l in fo r m a t io n D o y o u w a n t to re sp o n d ? d ir e c t ly o n th e c o m m e n t b o a rd ? (S e e R e sp o n se A re th e re e rro n e o u s fa c ts in t h e p o s t in g ? YES C o n s id e r a t io n s ) NO YES NO YES L e t th e p o st D o y o u w is h t o r e c t ify Is t h e p o s t in g a r e s u lt o f a YES © Copyright 2009 - Budeco B.V. sta n d -- n o n e g a t iv e e x p e r ie n c e ? t h e s it u a t io n a n d a c t re sp o n se . u p o n a re a so n a b le s o lu t io n ? NO (S e e R e s p o n s e Ook: LinkedIn/Facebook status update, C o n s id e r a t io n s )D o y o u w is h t o p r o a c t iv e ly s h a r e W r it e r e s p o n s e fo r c u r r e n t y o u r s t o r y a n d y o u r m is s io n ? c ir c u m s t a n c e s o n ly . (S e e R e s p o n s e C o n s id e r a t io n s ) W ill y o u r e s p o n d ? blogs, foto’s, videos, reviews, trips YES YES YES D is c lo s e y o u r C it e y o u r s o u r c e s T a k e t im e t o R e s p o n d in a to n e F o c u s o n th e A ir F o r c e b y in c lu d in g c re a te g o o d t h a t r e fle c ts m o s t u s e d s it e s c o n n e c t io n . h y p e r lin k s , v id e o , re sp o n se s. h ig h ly o n t h e r ic h r e la t e d t o t h e im a g e s o r o t h e r D o n ’t r u s h . h e r it a g e o f th e A ir F o r c e . re fe re n c e s . A ir F o r c e .
 24. 24. Reageren
 25. 25. IJsje met bijsmaak
 26. 26. Wat is je ambitie niveau?© Copyright 2009 - Budeco B.V.
 27. 27. Participeren© Copyright 2009 - Budeco B.V.
 28. 28. Wat is je ambitie niveau?© Copyright 2009 - Budeco B.V.
 29. 29. Faciliteren© Copyright 2009 - Budeco B.V.
 30. 30. @PolitieHarmelen op Twitter© Copyright 2009 - 2010 – Budeco B.V.
 31. 31. Wat is je ambitie niveau?© Copyright 2009 - Budeco B.V.
 32. 32. Creëren© Copyright 2009 - Budeco B.V.
 33. 33. Wat is je ambitie niveau? © Copyright 2009 - Budeco B.V. Social Media Ambitie Model - Verdoold en Frijlink (2009)
 34. 34. Innoveren© Copyright 2009 - Budeco B.V.
 35. 35. Foursquare© Copyright 2009 - 2010 – Budeco B.V.
 36. 36. Foursquare – “the back office”© Copyright 2009 - 2010 – Budeco B.V.
 37. 37. Wat is jouw (ambitie) niveau? © Copyright 2009 - Budeco B.V. Social Media Ambitie Model - Verdoold en Frijlink (2009)
 38. 38. Agenda•  Introductie –  Fact & Figures –  Doelen en ambities•  Social Media - wat is het eigenlijk?•  Sociale Media & Business Development: –  Actieplan•  Social Media – organiseren en optimaliseren•  Afsluiting © Copyright 2009 - Budeco B.V.
 39. 39. Social Media: Wat is het? © Copyright 2009 - Budeco B.V.
 40. 40. Social Media - verschijningsvormen© Copyright 2009 - 2010 – Budeco B.V.
 41. 41. Social Media – een (paar) definitie(s)© Copyright 2009 - 2010 – Budeco B.V.
 42. 42. Linkedin – persoonlijk profiel© Copyright 2009 - 2010 – Budeco B.V.
 43. 43. Linkedin – Corporate profiel© Copyright 2009 - 2010 – Budeco B.V.
 44. 44. Facebook – persoonlijk profiel© Copyright 2009 - 2010 – Budeco B.V.
 45. 45. Facebook – Bedrijfspagina© Copyright 2009 - 2010 – Budeco B.V.
 46. 46. Twitter© Copyright 2009 - 2010 – Budeco B.V.
 47. 47. Hyves© Copyright 2009 - 2010 – Budeco B.V.
 48. 48. Agenda•  Introductie –  Fact & Figures –  Doelen en ambities•  Social Media - wat is het eigenlijk?•  Sociale Media & Business Development: –  Actieplan•  Social Media – organiseren en optimaliseren•  Afsluiting © Copyright 2009 - Budeco B.V.
 49. 49. Business Development metSocial Media © Copyright 2009 - Budeco B.V.
 50. 50. Business Development met Social Media•  Profielen•  Connecties•  Content•  Conversaties•  Waardering © Copyright 2009 - 2010 – Budeco B.V.
 51. 51. Profielen© Copyright 2009 - Budeco B.V.
 52. 52. Profielen•  Zakelijk en/of prive?
 53. 53. Profielen•  Gebruik de mogelijkheden van het platform en voeg daar waar mogelijk en gewenst zaken toe als: –  Links –  Foto’s –  Video’s –  Events –  Presentaties –  Gebruik de kracht van de (micro)blogs © Copyright 2009 - 2010 – Budeco B.V.
 54. 54. Connecties© Copyright 2009 - Budeco B.V.
 55. 55. Connecties•  Met wie connect je wel en niet?•  En waarom eigenlijk wel/niet? © Copyright 2009 - Budeco B.V.
 56. 56. Connecties © Copyright 2009 - 2010 – Budeco B.V. http://www.linkedinlabs.com/inmaps
 57. 57. Hoe kom je aan nieuwe connecties?“Friends, Fans and Followers”ALGEMEEN:•  Vanuit je bestaande en nieuwe contacten –  Actief zoeken naar bestaande nog niet verbonden contacten –  Actief uitnodigenTWITTER:•  Verken en leer kennen –  Twittergids.nl –  Follow (back)? © Copyright 2009 - 2010 – Budeco B.V.TWITTER/FB FANPAGES/LN COMPANY•  Adverteer•  Integreer •  Zorg voor interessante content
 58. 58. Content© Copyright 2009 - Budeco B.V.
 59. 59. Content: waar schrijf je over?© Copyright 2009 - 2010 – Budeco B.V.
 60. 60. Content Distributie (Individueel) © Copyright 2009 - 2010 – Budeco B.V. Automatisch Handmatig
 61. 61. Content Distributie (Organisatie) © Copyright 2009 - 2010 – Budeco B.V. Automatisch Handmatig
 62. 62. Workshop: Het 5 stappen content plan © Copyright 2009 - Budeco B.V. © Copyright 2009 - 2010 – Budeco B.V.
 63. 63. Conversaties© Copyright 2009 - Budeco B.V.
 64. 64. Conversaties•  Van content naar conversaties –  Maak content die lijdt tot (meer) conversaties –  Reageer/converseer op content van anderen • Over zichzelf • Over jou • Over anderen © Copyright 2009 - 2010 – Budeco B.V.
 65. 65. De 1% regel © Copyright 2009 - 2010 – Budeco B.V. useit.com (2006) - 90-9-1 Rule for Social Design
 66. 66. Conversatie via content© Copyright 2009 - 2010 – Budeco B.V.
 67. 67. Conversaties•  Van content naar conversaties –  Maak content die lijdt tot (meer) conversaties –  Reageer/converseer op content van anderen • Over zichzelf • Over jou • Over anderen © Copyright 2009 - 2010 – Budeco B.V.
 68. 68. Conversaties:juist ook op basis van content van anderen © Copyright 2009 - 2010 – Budeco B.V. http://www.linkedinlabs.com/yearinreview
 69. 69. Conversaties•  Van content naar conversaties –  Maak content die lijdt tot (meer) conversaties –  Reageer/converseer op content van anderen • Over zichzelf • Over jou • Over anderen © Copyright 2009 - 2010 – Budeco B.V.
 70. 70. Conversaties•  Van content naar conversaties –  Maak content die lijdt tot (meer) conversaties –  Reageer/converseer op content van anderen • Over zichzelf • Over jou • Over anderen © Copyright 2009 - 2010 – Budeco B.V.
 71. 71. Conversaties: Van branding naar reputatie © Copyright 2009 - 2010 – Budeco B.V. Bron: Jungle Mindz
 72. 72. Een uitleg over kracht van conversaties in 5minuten…•  Even geduld a.u.b. de slide wordt geladen… © Copyright 2009 - 2010 – Budeco B.V.
 73. 73. © Copyright 2009 - 2010 – Budeco B.V.
 74. 74. Markets are conversations © Copyright 2009 - 2010 – Budeco B.V. cluetrain.com (1999)
 75. 75. Waardering© Copyright 2009 - Budeco B.V.
 76. 76. Waardering© Copyright 2009 - 2010 – Budeco B.V.
 77. 77. Turn customers into sales people...Or even your fans into marketeers © Copyright 2009 - 2010 – Budeco B.V.
 78. 78. Social SearchIf you don’t do it, google/facebook will! © Copyright 2009 - 2010 – Budeco B.V.
 79. 79. Agenda•  Introductie –  Fact & Figures –  Doelen en ambities•  Social Media - wat is het eigenlijk?•  Sociale Media & Business Development: –  Actieplan•  Social Media – organiseren en optimaliseren•  Afsluiting © Copyright 2009 - Budeco B.V.
 80. 80. Social media Wie is verantwoordelijk? Social media policy/ gedragscode Van doel naar tool © Copyright 2009 - Budeco B.V.
 81. 81. Wie is verantwoordelijk? Organisatorische inbedding Search Select Submit Settlement Support Marketing Sales Fullfilment Support Customer Experience •  Wat is de beste plek voor Social Media? –  Een afdeling/persoon of een project? •  Wat voor competenties zijn nodig? © Copyright 2009 - 2010 – Budeco B.V.Hungry Minds: www.managementpractice.nl/implementatie/wie-is-verantwoordelijke-voor-social-media/
 82. 82. Social Media Policy Handleiding/Richtlijn/Beleid/Protocol/Uitgangspunten/Tips © Copyright 2009 - 2010 – Budeco B.V.Zelf gelijk aan de slag: http://www.budeco.nl/socialmediapolicy Hungry Minds: Heeft u een social media policy / gedragscode nodig?
 83. 83. Social Media Policy – Voorbeelden?•  Goede  voorbeelden  zijn: –  Coca  Cola http://www.thecoca-­‐colacompany.com/socialmedia/ –  IBM  http://www.ibm.com/blogs/zz/en/guidelines.html  –  Een  interessant  Nederlands  voorbeeld  is  CNV.    http://www.cnv.nl/crisis/weblog/blogitem/artikel/42458/ •  Meer inspiratie nodig? –  Op http://socialmediagovernance.com/policies.ph5 vind   je meer dan 150 voorbeelden. © Copyright 2009 - 2010 – Budeco B.V.•  Zelf aan de slag? –  Beantwoord 4 vragen en we genereren (de eerste versie van) je eigen social media policy (http://www.budeco.nl/ socialmediapolicy  
 84. 84. Top 5 - Social Media ToolsVan doel naar tool 1.  Tweetdeck & Seesmic 2.  Google Alerts 3.  SocialMention 4.  Advanced Twittersearch 5.  Hootsuite & Cotweet © Copyright 2009 - Budeco B.V.
 85. 85. Agenda•  Introductie –  Fact & Figures –  Doelen en ambities•  Social Media - wat is het eigenlijk?•  Sociale Media & Business Development: –  Actieplan•  Social Media – organiseren en optimaliseren•  Afsluiting © Copyright 2009 - Budeco B.V.
 86. 86. Afsluiting© Copyright 2009 - Budeco B.V.
 87. 87. Wrap up:De samenvatting in 8 regels1  Start met je doel en bepaal je ambitieniveau2  Wees transparant, accountable en authentiek3  Begin, observeer en leer (meet en evalueer)4  Er is niet zo gek veel wezenlijk nieuw qua principes, maar er kan ineens wel een heleboel meer. En ken(de) je de principes eigenlijk al?5  Realiseer je dat er (nog?) geen regels zijn, it evolves as we use it Niet het platform of organisaties bepalen wat er gebeurt, maar de gebruikers6  Je bent echt niet morgen out-of-business als je niets met social media doet, maar je kunt het ook echt niet meer tegenhouden…7  Bespaar tijd door het je platformen, connecties en content te combineren.8  Content kan je pushen, maar conversaties moet je voeren © Copyright 2009 - 2010 – Budeco B.V.
 88. 88. Social Media is like Modern Art = I could do that + Yeah! But you didn’t! Connect with us Marco Frijlink Wilco Verdoold @marcofrijlink @wverdoold marco.frijlink@budeco.nl wilco.verdoold@budeco.nl Budeco – the Business Development Company © Copyright 2009 - Budeco B.V. @budeco www.budeco.nl

×