SlideShare a Scribd company logo

Jelly bug

Midterm Project

1 of 20
JELLY
BUG
protein
COMPANY
BRIEF
Jelly Bug
Insects Interfood Company
Product Jelly Bug เป็นโปรตีนที่ทำจากแมลงในรูปแบบใหม่
อย่าง Jelly พร้อมทาน เพียงแค่ฉีกซองพร้อมทานได้ทันที โดยมี
แนวคิดในการสร้างผลิตภัณฑ์ จุดเริ่มต้นมาจากผู้คนบางส่วนได้
หันมาให้ความสนใจแหล่งโปรตีนทางเลือกใหม่อย่างแมลง จึงมี
ไอเดียที่จะทำ Jelly โปรตีนจากแมลงขึ้นมา ทำให้น่ารับประทาน
แปลกใหม่และมีรสชาติที่หลากหลาย โดยโปรตีนได้มาจาก
ตั๊กแตนปาทังก้าที่มีเปอร์เซ็นโปรตีนสูงถึง 27 %
Page 01
PROBLEMS AND
OPPORTUNITIES
* แมลงเป็นอาหารที่ยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก ทำให้คนอาจจะไม่เลือกซื้อ
* หา Supplies และโรงงานผลิตค่อนข้างยาก
* ต้นทุนในการผลิตสูง
* วัตถุดิบมีความอ่อนไหวกับสภาพอากาศง่าย Opportunities
* ยอดขายไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้
* วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าอาจไม่มีคุณภาพ
* ได้กำไรน้อยลง หรือขึ้นราคาสินค้าให้แพงขึ้น
* ไม่มีวัตถุดิบใช้ในการผลิตสินค้า ทำให้ผลิตไม่ทันกับความต้องการของลูกค้า
Jelly Bug
Page 02
SOLUTION
*เปิดฟาร์มเพาะแมลงเพื่อควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบและควบคุมต้นทุน
* ทำสินค้าออกมาออกมาในรูปแบบเจลลี่เพื่อให้ดูน่ารับประทาน
* หาแหล่ง Supplier สำรอง เพื่อป้องกันวัตถุดิบขาดตลาด หรือภัยธรรมชาติที่
อาจส่งผลกระทบต่อวัตถุดิบ
Technology ที่ใช้
* ใช้เทคโนโลยี IoT เข้ามาควบคุมอุณหภูมิในโรงเลี้ยงและควบคุมการให้น้ำในโรง
เลี้ยง ที่สามารถบริหารจัดการการเลี้ยงจิ้งหรีดได้ โดยควบคุมผ่านแอปพลิเคชั่น
ช่วยให้การเลี้ยงมีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังสามารถเก็บข้อมูลเพื่อนำมา
วิเคราะห์ได้อย่างแม่นยำรวมถึงสามารถเพิ่มคุณภาพแมลงได้อีกด้วย
Jelly Bug
Page 03
MARKET
VALIDATION
เข้าไปพูดคุยกับเกษตรกรที่เป็นPartnerกับเรา
เพื่อนำเทคโนโลยีที่ช่วยในการเพาะเลี้ยงแมลง
เข้าไปเสนอและแนะนำให้กับเกษตรกร เพื่อ
คุณภาพวัตถุดิบที่ดี และป้องกันความเสียหายที่
แมลงมีความอ่อนไหวต่อสภาพอากาศ
Jelly Bug
Page 04
MARKET SIZE
มีมูลค่าทางการตลาด 4,500 ล้านบาท และมีแนวโน้ม
ที่จะขยับขึ้นไปเป็น 5,670 ล้านบาท ในปี2567
โดย 89% ของมูลค่าตลาดจะอยู่ในกลุ่มสินค้าประเภท
อาหาร ในช่วงแรกคิดว่าอาจจะยังมีลูกค้าไม่เยอะมาก
เพราะโปรตีนทางเลือกส่วนใหญ่ที่คนไทยรู้จักในตอนนี้
จะเป็นจำพวกถั่วเหลืองหรือธัญพืช แต่ในอนาคตคาด
การณ์ว่าจะมีจำนวนลูกค้ามากขึ้น เนื่องจากสินค้า
แปลกใหม่ และเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
Jelly Bug
Page 05
Ad

Recommended

ภาพยนต์ไทยใน Netflix.pdf
ภาพยนต์ไทยใน Netflix.pdfภาพยนต์ไทยใน Netflix.pdf
ภาพยนต์ไทยใน Netflix.pdfBangkok University
 
การใช้บริการฟิตเนสของกลุ่มคนรักสุขภาพ.pdf
การใช้บริการฟิตเนสของกลุ่มคนรักสุขภาพ.pdfการใช้บริการฟิตเนสของกลุ่มคนรักสุขภาพ.pdf
การใช้บริการฟิตเนสของกลุ่มคนรักสุขภาพ.pdfBangkok University
 
No Child การเลือกที่จะไม่มีลูก.pdf
No Child การเลือกที่จะไม่มีลูก.pdfNo Child การเลือกที่จะไม่มีลูก.pdf
No Child การเลือกที่จะไม่มีลูก.pdfBangkok University
 

More Related Content

More from Bangkok University (20)

Brand guidelines อำเภอเมืองปทุมธานี.pdf
Brand guidelines อำเภอเมืองปทุมธานี.pdfBrand guidelines อำเภอเมืองปทุมธานี.pdf
Brand guidelines อำเภอเมืองปทุมธานี.pdf
 
Lat Lum Kaeo Mapping_Infographic.pdf
Lat Lum Kaeo Mapping_Infographic.pdfLat Lum Kaeo Mapping_Infographic.pdf
Lat Lum Kaeo Mapping_Infographic.pdf
 
Lat Lum Kaeo Mapping.pdf
Lat Lum Kaeo Mapping.pdfLat Lum Kaeo Mapping.pdf
Lat Lum Kaeo Mapping.pdf
 
คลองหลวง เที่ยวชิดติดกรุง.pdf
คลองหลวง เที่ยวชิดติดกรุง.pdfคลองหลวง เที่ยวชิดติดกรุง.pdf
คลองหลวง เที่ยวชิดติดกรุง.pdf
 
Re-U Pitching
Re-U PitchingRe-U Pitching
Re-U Pitching
 
beyonder
beyonderbeyonder
beyonder
 
Klaum_PITCHING
Klaum_PITCHINGKlaum_PITCHING
Klaum_PITCHING
 
VVIC.pdf
VVIC.pdfVVIC.pdf
VVIC.pdf
 
ผลิตภัณฑ์สบู่ใบชา.pdf
ผลิตภัณฑ์สบู่ใบชา.pdfผลิตภัณฑ์สบู่ใบชา.pdf
ผลิตภัณฑ์สบู่ใบชา.pdf
 
Klaum_PITCHING_Sec.411C.pdf
Klaum_PITCHING_Sec.411C.pdfKlaum_PITCHING_Sec.411C.pdf
Klaum_PITCHING_Sec.411C.pdf
 
Klaum_PITCHING_Sec.411C.pdf
Klaum_PITCHING_Sec.411C.pdfKlaum_PITCHING_Sec.411C.pdf
Klaum_PITCHING_Sec.411C.pdf
 
Soy stick
Soy stickSoy stick
Soy stick
 
Ler LaRose.pdf
Ler LaRose.pdfLer LaRose.pdf
Ler LaRose.pdf
 
Vekiss.pdf
Vekiss.pdfVekiss.pdf
Vekiss.pdf
 
PITCH DECK (THE NEXT FARMER).pdf
PITCH DECK (THE NEXT FARMER).pdfPITCH DECK (THE NEXT FARMER).pdf
PITCH DECK (THE NEXT FARMER).pdf
 
Catfee.pdf
Catfee.pdfCatfee.pdf
Catfee.pdf
 
Taifu.pdf
Taifu.pdfTaifu.pdf
Taifu.pdf
 
BiteTy.pdf
BiteTy.pdfBiteTy.pdf
BiteTy.pdf
 
Chair for U.pdf
Chair for U.pdfChair for U.pdf
Chair for U.pdf
 
LocalFresh.pdf
LocalFresh.pdfLocalFresh.pdf
LocalFresh.pdf
 

Jelly bug