Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prezentace Ep Eu A čR

534 views

Published on

Published in: Education, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Prezentace Ep Eu A čR

 1. 1. ENERGETICKÁ POLITIKA EU A ČR Zpracovaly: Bc. Zuzana Nováková, NOV612 Bc. Zuzana Stromská, MRO054 Bc. Pavla Václavíková, VAC356
 2. 2. CÍLE ENERGETICKÉ POLITIKY EU <ul><li>3 hlavní cíle EP EU: </li></ul><ul><li>vytvoření efektivních otevřených konkurenčních trhů s elektřinou a plynem, </li></ul><ul><li>zajištění bezpečnosti dodávek energie, </li></ul><ul><li>dosažení přísných environmentálních cílů, zejména v boji proti klimatickým změnám. </li></ul>
 3. 3. HLAVNÍ PRIORITY K NAPLNĚNÍ CÍLŮ <ul><li>zvýšit energetickou účinnost, </li></ul><ul><li>dosáhnout správně fungujícího jednotného vnitřního trhu pro plyn a elektrickou energii ku prospěchu všech občanů, </li></ul><ul><li>podporovat obnovitelné zdroje energie, </li></ul><ul><li>posilovat jadernou bezpečnost, </li></ul><ul><li>zabezpečit dodávky energie do Evropy a dále rozvíjet mezinárodní spolupráci v energetice, </li></ul><ul><li>zlepšovat vztah mezi energetickou politikou a oblastmi životního prostředí a výzkumu. </li></ul>
 4. 4. AKTÉŘI EP EU <ul><li>Subjekty: </li></ul><ul><li>Evropská komise </li></ul><ul><li>Evropský parlament = Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku </li></ul><ul><li>Rada EU pro dopravu, telekomunikace a energetiku </li></ul><ul><li>Objekty: </li></ul><ul><li>vš i chn i občan é , podnikatelské subjekty a organizace všech členských států </li></ul>
 5. 5. ZDROJE ENERGIE <ul><li>Obnovitelné: </li></ul><ul><li>slunečního záření, </li></ul><ul><li>energie větru, </li></ul><ul><li>energie vody (vody v řekách, mořských vln, přílivu a odlivu), </li></ul><ul><li>energie biomasy , </li></ul><ul><li>energie geotermální (tepelná energie zemského jádra). </li></ul><ul><li>Neobnovitelné: </li></ul><ul><li>ropa, </li></ul><ul><li>u hlí , </li></ul><ul><li>zemní plyn , </li></ul><ul><li>jaderná paliva. </li></ul>
 6. 6. CÍLE ENERGETICKÉ POLITIKY ČR <ul><li>maximalizace energetické efektivnosti, </li></ul><ul><li>zajištění efektivní výše a struktury spotřeby prvotních energetických zdrojů, </li></ul><ul><li>zajištění maximální šetrnosti k životnímu prostředí, </li></ul><ul><li>dokončení transformace a liberalizace energetického hospodářství, </li></ul><ul><li>nezávislost na cizích zdrojích energie, </li></ul><ul><li>bezpečnost zdrojů energie včetně jaderné bezpečnosti, </li></ul><ul><li>racionálnost decentralizace energetických systémů , </li></ul><ul><li>legislativa </li></ul>
 7. 7. NÁSTROJE EP ČR <ul><li>cenová a daňová politika , </li></ul><ul><li>regulace přirozených monopolů, </li></ul><ul><li>dovozní a vývozní politika státu, </li></ul><ul><li>Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů , </li></ul><ul><li>podpora využití kombinované výroby elektřiny a tepla, </li></ul><ul><li>investiční pobídky, </li></ul><ul><li>programy podpory výzkumu a vývoje , </li></ul><ul><li>programy útlumu uhelného, rudného a uranového hornictví </li></ul>
 8. 8. AKTÉŘI EP ČR <ul><li>Subjekty: </li></ul><ul><li>Vláda ČR, </li></ul><ul><li>Parlament ČR , </li></ul><ul><li>Ministerstvo průmyslu a obchodu, </li></ul><ul><li>Ústřední energetický dispečink ČR, </li></ul><ul><li>Česká energetická agentura, </li></ul><ul><li>Státní energetická inspekce, </li></ul><ul><li>kraje a obce. </li></ul><ul><li>Objekty: </li></ul><ul><li>občané, podnikatelské subjekty a organizace, které využívají těchto služeb. </li></ul>
 9. 9. ZDROJE ENERGIE <ul><li>Obnovitelné: </li></ul><ul><li>voda, </li></ul><ul><li>vítr, </li></ul><ul><li>s lunce , </li></ul><ul><li>b iomasa . </li></ul><ul><li>Neobnovitelné: </li></ul><ul><li>nukleární energie, </li></ul><ul><li>uhlí, </li></ul><ul><li>ropa , </li></ul><ul><li>zemní plyn . </li></ul>
 10. 10. DĚKUJEME VÁM ZA POZORNOST…

×