การบริหารระบบสารสนเทศในองค์กรทางการศึกษา

15,041 views

Published on

การบริหารระบบสารสนเทศในองค์กรทางการศึกษา

Published in: Technology, Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
15,041
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
105
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การบริหารระบบสารสนเทศในองค์กรทางการศึกษา

  1. 1. การบริหารระบบสารสนเทศในองค์กร ทางการศึกษา ผศ.ดร.เสกสรร สายสีสด
  2. 2. ความหมายของระบบ <ul><li>ระบบ ( System) หมายถึง ภาพรวมองค์ประกอบของโครงสร้าง ทำหน้าที่ในลักษณะกลุ่มขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่ทำงานร่วมกันเพื่อจุดประสงค์อันเดียวกัน ระบบทางการศึกษาประกอบด้วย </li></ul><ul><li>บุคลากร ครู อาจารย์ ผู้เรียน </li></ul><ul><li>เครื่องมือ เครื่องใช้ กระดาน ปากกา เครื่องฉาย </li></ul><ul><li>พัสดุ โต๊ะ เก้าอี้ </li></ul><ul><li>วิธีการ </li></ul><ul><li>กระบวนการ (Process) </li></ul>
  3. 3. กลุ่มบุคคลผู้ใช้ระบบสารสนเทศในองค์กรทางการศึกษา <ul><li>กลุ่มผู้บริหารระดับสูง </li></ul><ul><li>กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง </li></ul><ul><li>กลุ่มผู้ปฏิบัติการ </li></ul>
  4. 4. ประเภทของระบบสารสนเทศที่นำไปใช้ในองค์การ <ul><li>Expert System (ES) </li></ul><ul><li>เป็นระบบสารสนเทศที่ถูกสร้างขึ้น เพื่อกลุ่มผู้ใช้งานของผู้บริหารระดับสูง </li></ul><ul><li>2. Exclusives Information System (EIS) </li></ul><ul><li>EIS มีขนาดเล็กลงกว่า ES ทำหน้าที่เสนอทางเลือกที่ดีที่สุดให้แก่ผู้บริหาร โดยจะนำข้อมูลที่มีในอดีตมาเป็นตัวชี้วัดที่จะทำการตัดสินใจของผู้บริหาร </li></ul>
  5. 5. ประเภทของระบบสารสนเทศที่นำไปใช้ในองค์การ <ul><li>3. Decision Supporting System (DSS) </li></ul><ul><li>เป็นระบบสารสนเทที่ทำหน้าที่เสมือนเจ้าหน้าที่ที่คอยเสนอทางเลือกให้แก่ผู้บริหาร เป็นการเสนอว่ามีทางเลือกกี่ทาง แต่ละทางจะให้ผลอย่างไร </li></ul><ul><li>4. Management Information System (MIS) </li></ul><ul><li>เป็นระบบที่ช่วยในการจัดการด้านข้อมูลข่าวสารภายในองค์กร เพื่อที่จะควบคุมการทำงานในองค์กรให้เป็นไปอย่างราบรื่น ได้แก่ ระบบการติดต่อสื่อสารภายในองค์กร ระบบบุคลากร ระบบฐานข้อมูลอาจารย์ ผู้เรียน </li></ul>
  6. 6. ประเภทของระบบสารสนเทศที่นำไปใช้ในองค์การ <ul><li>5. Official Information System (OIS) </li></ul><ul><li>เป็นระบบที่ช่วยสนับสนุนการทำงานในการปฏิบัติงานประจำวัน เช่น การทำรายงาน การทำบัญชี แบบฟอร์มต่าง ๆ </li></ul><ul><li>6. Transaction Processing System (TPS) </li></ul><ul><li>คือระบบที่ทำหน้าที่เป็นการนำข้อมูลดิบ ที่ยังไม่ได้ผ่านกระบวนการประมวลผลเข้ามาสู่ระบบ เช่นการลงทะเบียนจะต้องมี Software ที่ใช้สำหรับการกรอกข้อมูลเข้ามาในระบบ </li></ul>
  7. 7. การจัดหน่วยงานสารสนเทศในองค์กรการศึกษา <ul><li>หน่วยวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design Unit) </li></ul><ul><li>ทำหน้าที่ในการศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา และวางระบบงานคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศที่เหมาะสมกับองค์กร </li></ul><ul><li>2. หน่วยเขียนชุดคำสั่ง (Programming Unit) มีหน้าที่นำระบบงานที่ได้รับออกแบบหรือความต้องการชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์จากหน่วยงานอื่น มาทำการเขียนหรือพัฒนาชุดคำสั่ง เพื่อใช้งานกับระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ </li></ul>
  8. 8. การจัดหน่วยงานสารสนเทศในองค์กรการศึกษา <ul><li>3. หน่วยปฏิบัติการและบริการ (Operations and Services Unit) </li></ul><ul><li>ทำหน้าที่ควบคุมและจัดการให้เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สนับสนุนสามารถทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ บุคลกรประกอบด้วย พนักงานควบคุมเครื่อง พนักงานควบคุมเวลาการใช้คอมพิวเตอร์ และพนักงานรักษาสื่อและเก็บข้อมูล </li></ul>

×