Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

BTRisk X86 Tersine Mühendislik Eğitim Sunumu - Bölüm-1

3,077 views

Published on

BTRisk X86 Tersine Mühendislik Eğitim Sunumu - Bölüm-1

Published in: Engineering
 • Login to see the comments

BTRisk X86 Tersine Mühendislik Eğitim Sunumu - Bölüm-1

 1. 1. X86 TERSİNE MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ BÖLÜM-1 İSTANBUL blog.btrisk.com @btrisk /btrisktv /btrisk
 2. 2. BTRİSK HAKKINDA TANIŞMA Pentest & BT Denetimi ISO27001 Danışmanlık Hizmetleri BG Operasyon Hizmetleri
 3. 3. Göreviniz, Deneyiminiz ve Eğitimden Beklentileriniz Nelerdir? TANIŞMA
 4. 4. GİRİŞ
 5. 5. TERSİNE MÜHENDİSLİK NEDİR? GENEL ANLAMIYLA TERSİNE MÜHENDİSLİK; • Üretilmiş bir sistemin nasıl çalıştığının analiz edilmesidir. Bunun için sistemin bütünlüğünü kaybetmeyecek en küçük birimlerine ayrıştırılması ve bu birimler arasındaki etkileşimlerin anlaşılması gerekir. MAKİNA DİLİNE DERLENMİŞ YAZILIMLAR İÇİN TERSİNE MÜHENDİSLİK; • Assembly dili içindeki üst seviye (high level) algoritmaların ve veri yapılarının keşfidir. "ALGORİTMALAR + VERİ YAPILARI = PROGRAMLAR" Niklaus Wirth (Pascal v.d. uygulama dillerinin tasarımcısı)
 6. 6. TERSİNE MÜHENDİSLİK NEDİR? DERLEME LİNKLEME TERSİNE MÜHENDİSLİK
 7. 7. NEDEN İHTİYACIMIZ OLABİLİR? Tersine analize neden ihtiyaç olabilir dendiğinde genellikle yasa dışı hedefler akla gelir. Ancak bu yönteme yasal nedenlerle de ihtiyaç duyabiliriz: • Bir zararlı yazılımın amaçlarının anlaşılması, bulaştığı diğer sistemlerin tespiti için işaretlerin [Indicators of Compromise – IoC] belirlenmesi • Uygulama güvenlik testleri sırasında; • Uygulamanın içinde gömülü hassas verilerin incelenmesi • Kullanılmayan ancak kritik olabilecek fonksiyonların tespit edilmesi • Hata alan veya çalışmayan bir uygulama ile ilgili problemin tespit edilmesi
 8. 8. EĞİTİMİN KAPSAMI Tersine mühendisliğin 2 temel aracı; • Dinamik Analiz ve • Statik Analiz'dir. Ancak eğitimimizin odaklandığı analiz yöntemi STATİK ANALİZ yöntemi olacaktır. Bu dinamik analiz yöntemini hiç kullanmayacağız anlamına gelmiyor. Ancak kullanacağımız uygulamanın hataya yer vermeyecek doğası, deneme yanılma yöntemini dolayısıyla da dinamik analizi daha az kullanışlı kılacak. Eğitimin ana hedefi X86 Mimarisi ve Assembly Dili üzerinde yetkinlik kazanmak olacaktır.
 9. 9. ALGORİTMALAR Assembly koduna baktığımızda tanımaya alışmamız gereken algoritmalara örnekler: • Atama [Assignment] "=" • Aritmetik Operatörler [Arithmetic Operators] "+,-,*,/,|,& v.d." • Koşullar [Conditionals] o if, else o switch .. case • Döngüler [Loops] o for o do .. while / while • Özyineleme [Recursion] • Sıralama [Sorting] • v.d.
 10. 10. VERİ TİPLERİ VE YAPILARI Assembly instruction'larını okurken tanımamız gereken veri tiplerine örnekler • pointer [X86 mimaride 4 byte'lık veri alanı, belli bir veri alanının adresini içerir] • integer [X86 mimaride 4 byte'lık veri alanı] • char [1 byte'lık veri alanı] • C string'i [null "x00" karakterle biten bir veri bloğuna işaret eden Pointer] • array [herhangi bir veri tipinden veri alanlarının oluşturduğu bir dizi] • struct [2 veya daha fazla veri tipini barındıran veri bloğu] • linked list [barındırdığı link pointer veri tipleri ile birbirine bağlanan veri yapılarından oluşan dizi] • object [class'lardan oluşturulmuş veri yapıları], v.d.
 11. 11. DERLEME VE PORTABLE EXECUTABLE [PE] DOSYA FORMATI
 12. 12. DERLEME, YÜKLEME VE LİNKLEME Kaynak Kod 1 Kaynak Kod 2 Kaynak Kod 3 Kod Üretimi Sözdizim Analizi Ara Kod Üretimi Sözcük Analizi Optimi- zasyon DERLEME Object Dosyası 1 Object Dosyası 2 Object Dosyası 3
 13. 13. DERLEME, YÜKLEME VE LİNKLEME LİNKLEME Object Dosyası A Başlıklar Kod Bölümü 1 Kod Bölümü 2 Veri Bölümü Diğer Bölüm Object Dosyası B Başlıklar Kod Bölümü Veri Bölümü Diğer Bölüm 1 Diğer Bölüm 2 EXE veya DLL Başlıklar Kod Bölümü 1A Kod Bölümü 2A Kod Bölümü B Veri Bölümü A Veri Bölümü B Diğer Bölüm A Diğer Bölüm 1B Diğer Bölüm 2B
 14. 14. DERLEME, YÜKLEME VE LİNKLEME Uygulama.exe Kod Veri Import ABC.dll Import DEF.dll ABC.dll Kod Veri .... DEF.dll Kod Veri .... SABİT DİSK Sanal Hafıza’sı Kernel Space User Space Uygulama.exe ABC.dll DEF.dll OS LOADER Uygulama.exe’nin
 15. 15. DERLEME, YÜKLEME VE LİNKLEME Fiziksel Hafıza Proses A’nın Sanal Hafıza Alanı Proses B’nin Sanal Hafıza Alanı Proses A Kod Proses B Kod Proses A Veri (Data) Proses B Veri (Data) DLL A Kod DLL B Kod Proses A Kod 2 DLL A Kod DLL B Kod Proses B Veri (Data) Proses B Kod Proses A Veri (Data) Proses A Kod Proses A Kod 2 DLL A Kod DLL B Kod
 16. 16. PORTABLE EXECUTABLE (PE) #include<stdio.h> int add(int prm1, int prm2) { int result; result = prm1 + prm2; return result; } int main() { int i = 10; int j = 20; int sonuc; sonuc = add(i, j); printf("Sonuc = %d", sonuc); getchar(); } PE dosya formatını açıklamak için yukarıda gördüğünüz basit bir C uygulamasını kullanacağız.
 17. 17. PORTABLE EXECUTABLE (PE) IMAGE DOS HEADER PE formatında bulunan ilk bölümde modern Windows sistemleri için çok da önemli olmayan bilgiler yer alır. PEView
 18. 18. PORTABLE EXECUTABLE (PE) IMAGE DOS HEADER Bu bölümün başında da ASCII "MZ" karakterlerinden oluşan bir signature bölümü yer alır. Bu harfler MSDOS işletim sisteminin mimarlarından Mark Zbikowski'nin ad ve soyadının ilk harfleridir.
 19. 19. PORTABLE EXECUTABLE (PE) IMAGE DOS HEADER Bu bölümde bizim için önemli tek alan en sonda yer alan ve NT exe başlığının başladığı alanın dosya içindeki offset'ini içeren bölümdür.
 20. 20. PORTABLE EXECUTABLE (PE) IMAGE DOS HEADER • Soru: Madem içinde işimize yarayan hiçbir şey yok neden bu bölüm var? • Cevap: Çünkü; Microsoft bu dosya formatının MSDOS işletim sistemi üzerinde çalıştırıldığında hata üretmek yerine bir mesaj vererek sonlanmasını istemiştir. [Ne demek istediğimiz bir sonraki sayfada açıklığa kavuşacaktır.]
 21. 21. PORTABLE EXECUTABLE (PE) MS-DOS Stub Program Burada gördüğümüz bölüm içinde Real Mode (16 bitlik) bir DOS işletim sistemi kodu içerir. Özetle bu bölümdeki DOS uygulamasının tek işlevi bu dosyanın bir DOS uygulaması olmadığını (ironik biçimde aslında biraz öyle olmasına rağmen) belirtmek ve uygulamayı sonlandırmaktır.
 22. 22. PORTABLE EXECUTABLE (PE) IMAGE NT HEADERS [Signature] Dosyanın geri kalanının hangi formatta olduğunu belirten bölüm bu alandır. Günümüz Windows uygulamalarında bu alan NT signature olarak belirtilmektedir.
 23. 23. PORTABLE EXECUTABLE (PE) IMAGE NT HEADERS [Signature] Signature alanında olabilecek diğer değerler aşağıdaki gibidir: • #define IMAGE_DOS_SIGNATURE 0x5A4D // MZ • #define IMAGE_OS2_SIGNATURE 0x454E // NE • #define IMAGE_OS2_SIGNATURE_LE 0x454C // LE • #define IMAGE_NT_SIGNATURE 0x00004550 // PE00 Not: OS/2 Microsoft'un 90'lı yılların başlarında IBM ile birlikte geliştirdiği bir işletim sisteminin adıdır.
 24. 24. PORTABLE EXECUTABLE (PE) IMAGE FILE HEADER Uygulama kodunun uyumlu olduğu işlemci mimarisini belirtir
 25. 25. PORTABLE EXECUTABLE (PE) IMAGE FILE HEADER Dosya içinde kaç section bulunduğunu belirtir. Aşağıda görülen section header'lar bu sayıya göre parse edilecektir.
 26. 26. PORTABLE EXECUTABLE (PE) IMAGE FILE HEADER Saldırgana dair az da olsa fikir verebilecek bu alan zararlı uygulamanın ne zaman linklendiğini belirtir.
 27. 27. PORTABLE EXECUTABLE (PE) IMAGE FILE HEADER Optional Header alanının büyüklüğü bu alandan sonra gelecek section header'ların başlangıç adresini bulmak için kullanılır.
 28. 28. PORTABLE EXECUTABLE (PE) IMAGE FILE HEADER Bu bölümde dosyanın çalıştırılabilir bir dosya olduğunu anlayabiliyoruz. Eğer bu dosya bir DLL olsaydı IMAGE_FILE_EXECUTABLE_IMAGE yerine IMAGE_FILE_DLL işareti aktif olacaktı.
 29. 29. PORTABLE EXECUTABLE (PE) IMAGE OPTIONAL HEADER Optional Header ile ilgili söylenmesi gereken ilk şey aslında optional olmadığı, çünkü içinde uygulamanın belleğe yüklenmesi ve çalıştırılması ile ilgili kritik bilgiler barındırıyor. Bunlardan "Address of Entry Point" uygulamanın çalıştırılacak ilk instruction'ının RVA adresine işaret eder.
 30. 30. PORTABLE EXECUTABLE (PE) Adres of Entry Point Hakkında Bu ifade yanlış anlaşılmaya müsait olacağı için şu açıklamayı yapmakta fayda bulunmaktadır: • Uygulama modülü içinde çalıştırılacak ilk kod zannedilebileceği gibi "main()" fonksiyonunun ilk instruction'ı değildir. "main()" fonksiyonu çağrılmadan önce derleyici tarafından yazılım geliştiricinin seçtiği subsystem'e göre çevresel koşulları düzenleyen kodlar uygulamaya eklenmektedir. • Immunity Debugger gibi bir binary debugger ile bir uygulamayı başlattığınızda debugger'ın ilk breakpoint'i koyduğu yer ilk çalışan kod olan NTDLL kütüphanesi içindeki bir initial stub (kod parçası)'dır.
 31. 31. PORTABLE EXECUTABLE (PE) Adres of Entry Point Hakkında (devamı) • NTDLL'deki bu initial stub önce belleğe yüklenen diğer kütüphanelerin entry point'lerini çalıştırır, en son da uygulamanın ilk instruction'ını çalıştırır. • Özetle uygulamanın "main()" fonksiyonundan önce tüm DLL'lerin initial kodları, bunlardan sonra da uygulamanın kendi hazırlık kodları çalışır.
 32. 32. PORTABLE EXECUTABLE (PE) IMAGE OPTIONAL HEADER Image Base alanı uygulama belleğe yüklendiğinde yerleştirilmeyi arzu ettiği baz sanal adresi (Virtual Address – VA) ifade eder. Biraz önce uygulama başlangıç adresi için RVA kavramını kullanmıştık, burada ise VA kavramından söz ediyoruz. Bu noktada sanal adres kavramını ve adres kavramlarını açıklamakta fayda bulunmaktadır.
 33. 33. PORTABLE EXECUTABLE (PE) Modül Kavramı Nedir? Bir çalıştırılabilir dosya OS loader tarafından belleğe yüklenirken bu dosyanın kullanacağı kütüphaneler de bu prosesin adres alanına haritalanır (map'lenir). Yüklenen çalıştırılabilir dosyanın kendisi (PE dosyamız) ve yüklenen kütüphaneler (DLL'ler)'in her birisi modül olarak adlandırılırlar.
 34. 34. PORTABLE EXECUTABLE (PE) Modül Kavramı Nedir? PE modülümüzün bellekteki imajı Uygulamamızın kullandığı DLL modülleri Uygulamamızın adres alanında kendi kod ve verileri bulunduğu gibi kullandığı kütüphanelerin modülleri de hazır bulunmaktadır.
 35. 35. PORTABLE EXECUTABLE (PE) Yükleme, Fiziksel ve Mantıksal Adresler PE Dosyamızın disk üzerindeki hali. PEView bizim için başlangıç adresinin VA cinsinden değerini belirtiyor.
 36. 36. PORTABLE EXECUTABLE (PE) Yükleme, Fiziksel ve Mantıksal Adresler PE Dosyamızın bellek üzerindeki hali.
 37. 37. PORTABLE EXECUTABLE (PE) Adres Kavramları ÖNEMLİ: Bir PE dosyası çalıştırılmak üzere OS Loader tarafından belleğe yüklenirken PE dosyasında gördüğünüz veriler ve yerleri büyük oranda değişmeden belleğe aktarılır. • File Offset: PE dosyasındaki verinin disk üzerindeki dosyada bulunduğu offset değerini belirtir. • Relative Virtual Address [RVA]: PE dosyasında gördüğümüz verinin belleğe yüklendiğinde modülün yüklendiği baz sanal adresten itibaren bulunduğu offset değerini belirtir. • Virtual Address [VA]: PE dosyasında gördüğümüz verinin belleğe yüklendiğinde bulunacağı sanal adrestir.
 38. 38. PORTABLE EXECUTABLE (PE) Adres Kavramları [File Offset] .text section'ının Disk üzerindeki dosya içindeki offset adresi
 39. 39. PORTABLE EXECUTABLE (PE) Adres Kavramları - RVA [Relative Virtual Address] .text section'ının bellekte modülün başlangıç adresine göre offset adresi
 40. 40. PORTABLE EXECUTABLE (PE) Adres Kavramları - VA [Virtual Address] .text section'ının bellekte bulunacağı sanal adres
 41. 41. PORTABLE EXECUTABLE (PE) Adres Kavramları – Bellekten Görüntü .text section'ının bellekte disassemble edilmiş hali [adres bilgilerinin yanında opcode'ları görebilirsiniz]
 42. 42. PORTABLE EXECUTABLE (PE) IMAGE OPTIONAL HEADER Section'ların belleğe yerleştiklerinde align olmaları gereken adres periyodu. Yani her section'ın Virtual Adresi Hex 1000 byte'ın katları olan adreslerden başlayabilir. Bu nedenle ".text" section'ı disk üzerinde 0x400 offset'te iken belleğe yüklendiğinde 0x401000 VA adresinden başlamaktaydı.
 43. 43. PORTABLE EXECUTABLE (PE) IMAGE OPTIONAL HEADER Section'ların disk üzerindeki hallerinin (raw hallerinin) başlaması gereken offset adreslerinin hangi sayının katı olması gerektiğini belirtir. Bu nedenle section sonu bu sayının katına erişmek için "0x00" byte'ları ile pad'lenir.
 44. 44. PORTABLE EXECUTABLE (PE) IMAGE OPTIONAL HEADER ".text" section'ının sonunda 0x200 byte'ın katı olacak biçimde yapılmış 0x00 byte'larıyla yapılmış padding'i görebilirsiniz. Son adres: 0x401E00
 45. 45. PORTABLE EXECUTABLE (PE) IMAGE OPTIONAL HEADER DLL Characteristics alanı isminde DLL geçse de tüm PE dosyalarıyla ilgilidir. Daha sonra örneğini uygulayacağımız ASLR desteği, DEP desteği, v.d. özellikleri modülümüzün taşıyıp taşımadığını belirtir. Bu örnekte ASLR desteğimiz bulunmamaktadır.
 46. 46. PORTABLE EXECUTABLE (PE) IMAGE OPTIONAL HEADER Data Directories dizisi OS loader'ın işlevini yerine getirebilmesi için önemli çeşitli bilgileri barındırır. Bu örnekte IAT'nin yerini ve büyüklüğünü görüyoruz.
 47. 47. PORTABLE EXECUTABLE (PE) IMAGE OPTIONAL HEADER IAT Data Directory'sinin RVA adresine gittiğimizde IAT'nin içeriğine ulaşabiliriz.
 48. 48. PORTABLE EXECUTABLE (PE) PE Dosya Organizasyonu Temel Referanslar PE dosya organizasyonunun içinde OS loader'ın görevini yerine getirebilmesi için kod / veri alanlarını ve özelliklerini tanımlayan 2 tür referans bulunmaktadır: 1. Section Header'ları: Section'ların dosya içindeki yerleri, disk üzerinde ve bellekte kaplayacakları alan büyüklükleri ve erişim kuralları gibi özellikleri tanımlarlar [henüz değinmedik]. 2. Data Directory kayıtları: Import Address Table gibi, Base Relocation Table (modül Image Base alanında belirtilen adrese oturmamışsa değişmesi gereken adreslerin yerleri) gibi OS loader için önemli ve farklı section'ların içlerinde yer alan veri alanlarının RVA adreslerini ve büyüklüklerini tanımlarlar.
 49. 49. PORTABLE EXECUTABLE (PE) IMAGE OPTIONAL HEADER Eğer bir DLL yazmış olsaydık bir takım fonksiyonları da Export edecektik. Bu örnek basit bir EXE uygulaması olduğu için Export Table RVA adresi 0 olarak görülüyor. Bu bilgiye özellikle shellcode yazarken çok ihtiyacımız olacaktır, çünkü shellcode uygulamaları bu veri yapılarını kullanarak bellekteki fonksiyon adreslerini tespit ederler.
 50. 50. PORTABLE EXECUTABLE (PE) IMAGE SECTION HEADER Data Directory'lerle birlikte 2 önemli referans noktasından birisi olan Section Header'ların ilk 8 byte'ı section ismi için kullanılır. Belli section'lar için derleyicilerin kullandığı geleneksel isimler olsa da section'ın Characteristics alanı belirleyicidir. Yani isimlerin hiçbir önemi yoktur makine (işlemci) için.
 51. 51. PORTABLE EXECUTABLE (PE) IMAGE SECTION HEADER Size of Raw Data bu section'ın disk üzerindeki dosya içinde kapladığı alanı belirtir. Image Optional Header'daki File Alignment değerini hatırlarsanız Raw Data boyutunun 0x200 byte'ın katları olması gerektiğini bilebiliriz. Derleyici bunu sağlamak için section'ın son bölümlerini 0x00 ile pad'lemeli.
 52. 52. PORTABLE EXECUTABLE (PE) IMAGE SECTION HEADER Görüldüğü gibi 0xCC3 offset'inden 0xE00 offset'ine kadar olan alan 0x00 ile pad'lenmiş.
 53. 53. PORTABLE EXECUTABLE (PE) IMAGE SECTION HEADER Virtual Size değeri bu section'ın uygulama belleğe yüklendiğinde bellekte kaplayacağız alanı ifade ediyor. Bu section için bellekteki alanın diskteki alanından daha küçük olduğunu görüyoruz. Ancak UPX örneğinde olduğu gibi bunun tersi de mümkün [UPX diskte hiç yer kaplamayan bir section için bellekte geniş bir alan istemekteydi].
 54. 54. PORTABLE EXECUTABLE (PE) IMAGE SECTION HEADER Padding öncesinde son verinin 0xCC3 adresinde bulunduğunu .text section'ının son bölümüne göz attığımızda görebiliriz.
 55. 55. PORTABLE EXECUTABLE (PE) IMAGE SECTION HEADER RVA adres kavramını daha önce konuşmuştuk, bu section'ın EXE modülünün başlangıç adresinden itibaren 0x1000 offset'ten başlatılacağını bu alandan anlıyoruz. Yine Image Optional Header'dan hatırlarsak bu değerin 0x1000 olan section alignment değerinin katı olması gerektiğini söyleyebiliriz.
 56. 56. PORTABLE EXECUTABLE (PE) IMAGE SECTION HEADER .text section'ının adres formatını File Offset'ten RVA'e değiştirdiğimizde PEView bize olması gereken 0x1000 değerini gösteriyor.
 57. 57. PORTABLE EXECUTABLE (PE) IMAGE SECTION HEADER Section'ın bellekte başlayacağı adres ile disk üzerinde bulunduğu File Offset değeri farklı. Burada bu section'ın 0x400 File Offset'inde bulunduğunu anlıyoruz. Bellekte 0x400 ve 0x1000 offset'leri arasındaki boşluk ne olacak derseniz bellekteki adreslerini Virtual adresler olduğunu ve bu adreslerin fiziksel karşılıklarının farklı olduklarını hatırlamamız gerekir. Yani aslında bir boşluk olmayacak, sadece bu sanal adresler için herhangi bir fiziksel alan kullanılmayacaktır.
 58. 58. PORTABLE EXECUTABLE (PE) IMAGE SECTION HEADER .text section'ının adres formatını File Offset'e değiştirdiğimizde PEView bize 0x400 değerini gösteriyor.
 59. 59. PORTABLE EXECUTABLE (PE) IMAGE SECTION HEADER Section isimlerinin aslında işlemci için hiçbir anlamı olmadığını, section'ın özellikleri hakkında Characteristics alanının belirleyici olduğunu daha önce söylemiştik. Geleneksel olarak uygulamanın kod bölümlerinin yerleştirildiği .text section'ının Execute hakkı uygulama belleğe yüklenirken bu section için ayrılan memory page'lerine atanacaktır. Yani bu alanlardaki veriler kod olarak çalıştırılabilecektir.
 60. 60. PORTABLE EXECUTABLE (PE) IMAGE SECTION HEADER Yine geleneksel olarak .rdata alanı Read Only verilerin (yani constant string v.d. veri tiplerinin) saklandığı section'dır. Tabi yine bu özellik aslında Characteristics alanı tanımlarından gelmektedir.
 61. 61. PORTABLE EXECUTABLE (PE) IMAGE SECTION HEADER .data alanı belli bir alanı kaplayan ancak değiştirilebilecek Global değişkenlerin tutulması için kullanılan alandır. Dolayısıyla bu alana yazma (Write) hakkı da verilmiştir.
 62. 62. PORTABLE EXECUTABLE (PE) IMAGE SECTION HEADER Resource section'ı diğerlerinden biraz farklı. Diğer section'lar da kendi içlerinde bazı özel veri yapıları barındırıyor (ör: IAT – Import Address Table, Export Table gibi), ancak .rsrc section'ı bir bütün olarak bir directory yapısına sahip, yani tek bir genel veri yapısına sahip.
 63. 63. PORTABLE EXECUTABLE (PE) IMAGE SECTION HEADER Basit PE dosyamızda tek bir resource kaydı var: MANIFEST
 64. 64. PORTABLE EXECUTABLE (PE) IMAGE SECTION HEADER Özellikle dropper (yani resource section'ından dosyaları alıp diske bağımsız dosyalar olarak yazma) fonksiyonalitesine sahip zararlıları incelerken bu alana özel bir araç kullanmakta fayda var: Resource Hacker. PEView'ın veriyi Raw formatta göstermesi bize yeterli desteği vermiyor.
 65. 65. DERLEYİCİLER ARASINDAKİ FARKLAR • Tüm derleyiciler derledikleri kodun üzerinde çalışacağı makina mimarisine uygun kod üretmek zorundadırlar. • Ancak bazı alanlarda kod üretme şekilleri birbirlerinden farklılaşabilir. Örneğin; • "X86 Mimarisine Giriş" bölümünde inceleyeceğimiz uygulama Visual Studio ile derlenmiş bir uygulama ve bu bu derleyici fonksiyon parametrelerini stack'e "PUSH" instruction'ı ile yazıyor. • Tersine mühendislik egzersizlerini yapmak için kullandığımız uygulama ise Dev-C++ ile derlenmiş bir uygulama. Bu derleyici ise fonksiyon parametrelerini ESP register'ının işaret ettiği alana yerleştirmeyi tercih ediyor [egzersizleri yaparken bu konu netleşecektir].
 66. 66. DERLEYİCİLER ARASINDAKİ FARKLAR • İnceleyeceğimiz bir uygulamanın derleyicisini tahmin etmek için Detect It Easy veya benzeri bir uygulamadan faydalanabiliriz.
 67. 67. X86 MİMARİSİNE GİRİŞ
 68. 68. X86 MİMARİSİNE GİRİŞ İNCELEYECEĞİMİZ UYGULAMA PE dosya formatını da inceleme için kullandığımız bu basit C uygulamasından derlenmiş kodu Immunity Debugger üzerinde incelerken temel X86 bilgilerine değineceğiz.
 69. 69. X86 MİMARİSİNE GİRİŞ ANA KONULAR VE KAVRAMLAR Daha Önce Değindiklerimiz • Derleme ve linkleme • OS Loader'ın uygulamayı belleğe yüklemesi • Executable imajı, DLL modülleri, Stack ve Heap alanlarının bellekteki konumları [ASLR konusuyla bağlantıları] • Virtual Address kavramı
 70. 70. X86 MİMARİSİNE GİRİŞ ANA KONULAR VE KAVRAMLAR (DEVAMI) Bu Bölümde Değineceklerimiz • Register'lar ve kullanım amaçları • X86 instruction set'i • Stack alanının kullanımı [fonksiyon çağırma, fonksiyon içindeki ve fonksiyondan çıkış işlemleri sırasındaki olaylar] • Calling conventions [fonksiyon çağırma sırasında parametrelerin fonksiyona aktarım yöntemleri, fonksiyon dönüşünde stack'i temizleme görevleri]
 71. 71. X86 MİMARİSİNE GİRİŞ X86 hakkındaki teorik bilgiler üzerinde daha sonrak konuşmak üzere, öncelikle uygulamamızın Makine Kodu seviyesindeki işleyişini inceleyelim. Öncelikle main() fonksiyonu içindeki ilk instruction'ın adresini öğrenmek için Visual Studio'nun "Go To Assembly" özelliğini kullanacağız.
 72. 72. X86 MİMARİSİNE GİRİŞ Visual Studio'da Disassembly view'ına geçtiğimizde derleyicinin üreteceği Assembly kodlarının yanı sıra bunların adreslerini de görüyoruz. Bu bilgiye şu nedenle ihtiyacımız var: Derleyiciler kod üretmeye doğrudan main() fonksiyonundan başlamazlar ve Address of Entry Point'te main() fonksiyonuna işaret etmez. Ancak bizim X86 mimarisini anlama amaçlı incelememizi main() fonksiyonundan başlatmamız lazım. İlk instruction olan "push ebp" instruction'ının adresi 0x401060
 73. 73. X86 MİMARİSİNE GİRİŞ Uygulama belleğe yüklendiğinde de bu adreste olacağından emin olabilmek için ASLR'ı bu ayarlarla etkisiz hale getirdik.
 74. 74. X86 MİMARİSİNE GİRİŞ Address of Entry Point'e koyduğumuz breakpoint [0x401060] sonrası bir kaç defa F9 tuşuna basılarak main() fonksiyonunun başına geliyoruz.
 75. 75. X86 MİMARİSİNE GİRİŞ main() fonksiyonunun ilk instruction'ları "function prologue" adı da verilen önceki fonksiyon frame pointer'ın saklanması ve mevcut stack pointer'ın yeni fonksiyonun frame pointer'ı olarak belirlenmesidir.
 76. 76. X86 MİMARİSİNE GİRİŞ Stack ve Registry Değişim Özeti 0x0018FF88 [EBP] STACK DEĞİŞEN REGISTER'LAR ESP 0x0018FF40 ESP Yüksek Adres Düşük Adres Buradaki stack gösterimimiz ile Immunity Debugger'ın stack penceresindeki büyüme yönleri farklı, bu nedenle biraz kafanız karışabilir !
 77. 77. X86 MİMARİSİNE GİRİŞ "function prologue"un ikinci adımında mevcut stack pointer [ESP] main() fonksiyonunun stack base pointer'ı [EBP] olarak atanıyor.
 78. 78. X86 MİMARİSİNE GİRİŞ Stack ve Registry Değişim Özeti 0x0018FF88 [EBP] STACK EBP 0x0018FF40 ESP DEĞİŞEN REGISTER'LAR Yüksek Adres Düşük Adres
 79. 79. X86 MİMARİSİNE GİRİŞ main() fonksiyonunun lokal değişkenleri için stack'te 12 byte'lık [0x0C] yer ayrılıyor.
 80. 80. X86 MİMARİSİNE GİRİŞ Stack ve Registry Değişim Özeti 0x0018FF88 [EBP] XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX STACK ESP 0x0018FF34 ESP DEĞİŞEN REGISTER'LAR Yüksek Adres Düşük Adres
 81. 81. X86 MİMARİSİNE GİRİŞ [EBP-8] adresindeki lokal değişkene 10 [0x0A] değeri atanıyor.
 82. 82. X86 MİMARİSİNE GİRİŞ Stack ve Registry Değişim Özeti 0x0018FF88 [EBP] XXXXXXXX 0x0000000A XXXXXXXX STACK ESP DEĞİŞEN REGISTER'LAR Yüksek Adres Düşük Adres
 83. 83. X86 MİMARİSİNE GİRİŞ [EBP-4] adresindeki lokal değişkene 20 [0x14] değeri atanıyor.
 84. 84. X86 MİMARİSİNE GİRİŞ Stack ve Registry Değişim Özeti 0x0018FF88 [EBP] 0x00000014 0x0000000A XXXXXXXX STACK ESP DEĞİŞEN REGISTER'LAR Yüksek Adres Düşük Adres
 85. 85. X86 MİMARİSİNE GİRİŞ [EBP-4] adresindeki lokal değişken EAX register'ına atanıyor.
 86. 86. X86 MİMARİSİNE GİRİŞ Stack ve Registry Değişim Özeti 0x0018FF88 [EBP] 0x00000014 0x0000000A XXXXXXXX STACK ESP EAX 0x00000014 DEĞİŞEN REGISTER'LAR Yüksek Adres Düşük Adres
 87. 87. X86 MİMARİSİNE GİRİŞ EAX register'ının değeri Stack'e push ediliyor. Bu değer "add" fonksiyonu için bir parametre olarak kullanılacak.
 88. 88. X86 MİMARİSİNE GİRİŞ Stack ve Registry Değişim Özeti 0x0018FF88 [EBP] 0x00000014 0x0000000A XXXXXXXX 0x00000014 [Arg 2]STACK ESP ESP 0x0018FF30 DEĞİŞEN REGISTER'LAR Yüksek Adres Düşük Adres
 89. 89. X86 MİMARİSİNE GİRİŞ [EBP-8] adresindeki lokal değişken ECX register'ına atanıyor.
 90. 90. X86 MİMARİSİNE GİRİŞ Stack ve Registry Değişim Özeti 0x0018FF88 [EBP] 0x00000014 0x0000000A XXXXXXXX 0x00000014 [Arg 2]STACK ESP ECX 0x0000000A DEĞİŞEN REGISTER'LAR Yüksek Adres Düşük Adres
 91. 91. X86 MİMARİSİNE GİRİŞ ECX register'ının değeri Stack'e push ediliyor. Bu değer "add" fonksiyonu için bir diğer parametre olarak kullanılacak.
 92. 92. X86 MİMARİSİNE GİRİŞ Stack ve Registry Değişim Özeti 0x0018FF88 [EBP] 0x00000014 0x0000000A XXXXXXXX 0x00000014 [Arg 2] 0x0000000A [Arg 1] STACK ESP ESP 0x0018FF2C DEĞİŞEN REGISTER'LAR Yüksek Adres Düşük Adres
 93. 93. X86 MİMARİSİNE GİRİŞ Immunity Debugger debug sembollerine sahip olduğu bir executable için bize fonksiyon adı ve bu fonksiyona verilen parametrelerle ilgili bilgi sağlıyor.
 94. 94. X86 MİMARİSİNE GİRİŞ "call add" instruction'ı çalıştığında EIP değeri add fonksiyonuna işaret edecek şekilde değişiyor, ancak main() fonksiyonu içindeki bir sonraki instruction'ın adresi stack'e yazılıyor.
 95. 95. X86 MİMARİSİNE GİRİŞ Stack ve Registry Değişim Özeti 0x0018FF88 [EBP] 0x00000014 0x0000000A XXXXXXXX 0x00000014 [Arg 2] 0x0000000A [Arg 1] 0x00401081 [EIP] STACK ESP ESP 0x0018FF28 DEĞİŞEN REGISTER'LAR Yüksek Adres Düşük Adres
 96. 96. X86 MİMARİSİNE GİRİŞ add() fonksiyonunun prologue'unın ilk instruction'ı çalıştığında main() fonksiyonunun stack base pointer'ı stack'e yazılıyor.
 97. 97. X86 MİMARİSİNE GİRİŞ Stack ve Registry Değişim Özeti 0x0018FF88 [EBP] 0x00000014 0x0000000A XXXXXXXX 0x00000014 [Arg 2] 0x0000000A [Arg 1] 0x00401081 [EIP] 0x0018FF40 [EBP] STACK ESP ESP 0x0018FF24 DEĞİŞEN REGISTER'LAR Yüksek Adres Düşük Adres
 98. 98. X86 MİMARİSİNE GİRİŞ add() fonksiyonunun prologue'unın ikinci instruction'ı çalıştığında ESP register'ının değeri add() fonksiyonunun stack base pointer'ına [EBP] yazılıyor.
 99. 99. X86 MİMARİSİNE GİRİŞ Stack ve Registry Değişim Özeti 0x0018FF88 [EBP] 0x00000014 0x0000000A XXXXXXXX 0x00000014 [Arg 2] 0x0000000A [Arg 1] 0x00401081 [EIP] 0x0018FF40 [EBP] STACK ESP EBP 0x0018FF24 DEĞİŞEN REGISTER'LAR Yüksek Adres Düşük Adres
 100. 100. X86 MİMARİSİNE GİRİŞ add() fonksiyonu lokal değişkenler için sadece 4 byte'lık bir alan kullandığından "push ecx" instruction'ı ile stack'te yeterli alan ayrılmış oluyor.
 101. 101. X86 MİMARİSİNE GİRİŞ Stack ve Registry Değişim Özeti 0x0018FF88 [EBP] 0x00000014 0x0000000A XXXXXXXX 0x00000014 [Arg 2] 0x0000000A [Arg 1] 0x00401081 [EIP] 0x0018FF40 [EBP] XXXXXXXX STACK ESP ESP 0x0018FF20 DEĞİŞEN REGISTER'LAR Yüksek Adres Düşük Adres
 102. 102. X86 MİMARİSİNE GİRİŞ add() fonksiyonunun stack'te hazır bulunan birinci parametresi [EAX] register'ına atanıyor.
 103. 103. X86 MİMARİSİNE GİRİŞ Stack ve Registry Değişim Özeti 0x0018FF88 [EBP] 0x00000014 0x0000000A XXXXXXXX 0x00000014 [Arg 2] 0x0000000A [Arg 1] 0x00401081 [EIP] 0x0018FF40 [EBP] XXXXXXXX STACK ESP EAX 0x0000000A DEĞİŞEN REGISTER'LAR Yüksek Adres Düşük Adres
 104. 104. X86 MİMARİSİNE GİRİŞ add() fonksiyonunun stack'te hazır bulunan ikinci parametresi [EAX] register'ına [add] instruction'ı ile ekleniyor.
 105. 105. X86 MİMARİSİNE GİRİŞ Stack ve Registry Değişim Özeti 0x0018FF88 [EBP] 0x00000014 0x0000000A XXXXXXXX 0x00000014 [Arg 2] 0x0000000A [Arg 1] 0x00401081 [EIP] 0x0018FF40 [EBP] XXXXXXXX STACK ESP EAX 0x0000001E DEĞİŞEN REGISTER'LAR Yüksek Adres Düşük Adres
 106. 106. X86 MİMARİSİNE GİRİŞ [EAX] register'ının değeri stack'te add() fonksiyonu için ayrılmış 4 byte'lık lokal değişken alanına atanıyor. Uygulamamızı optimizasyon ayarları ile derlemiş olsaydık muhtemelen bu adımı görmeyecektik. Çünkü zaten return değeri [EAX] register'ı ile döndürülecek.
 107. 107. X86 MİMARİSİNE GİRİŞ Stack ve Registry Değişim Özeti 0x0018FF88 [EBP] 0x00000014 0x0000000A XXXXXXXX 0x00000014 [Arg 2] 0x0000000A [Arg 1] 0x00401081 [EIP] 0x0018FF40 [EBP] 0x0000001E STACK ESP DEĞİŞEN REGISTER'LAR Yüksek Adres Düşük Adres
 108. 108. X86 MİMARİSİNE GİRİŞ Bu adımda gereksiz bir biçimde lokal değişken tekrar [EAX] register'ına atanıyor. Ancak register değeri zaten aynı olduğu için değişmiyor.
 109. 109. X86 MİMARİSİNE GİRİŞ Stack ve Registry Değişim Özeti 0x0018FF88 [EBP] 0x00000014 0x0000000A XXXXXXXX 0x00000014 [Arg 2] 0x0000000A [Arg 1] 0x00401081 [EIP] 0x0018FF40 [EBP] 0x0000001E STACK ESP DEĞİŞEN REGISTER'LAR Yüksek Adres Düşük Adres
 110. 110. X86 MİMARİSİNE GİRİŞ add() fonksiyonun epilogue'unun ilk adımında add() fonksiyonunun stack base pointer'ı [ESP] register'ına atanıyor. Bu adımda add() fonksiyonu için stack'ten almış olduğumuz alan geri veriliyor.
 111. 111. X86 MİMARİSİNE GİRİŞ Stack ve Registry Değişim Özeti 0x0018FF88 [EBP] 0x00000014 0x0000000A XXXXXXXX 0x00000014 [Arg 2] 0x0000000A [Arg 1] 0x00401081 [EIP] 0x0018FF40 [EBP] 0x0000001E STACK ESP 0x0018FF24 ESP DEĞİŞEN REGISTER'LAR Yüksek Adres Düşük Adres
 112. 112. X86 MİMARİSİNE GİRİŞ add() fonksiyonun epilogue'unun ikinci adımında main() fonksiyonunun stack'te saklanmış olan [EBP] register değeri tekrar yükleniyor. pop instruction'ı ile birlikte stack de 4 byte daha azaltılmış oluyor.
 113. 113. X86 MİMARİSİNE GİRİŞ Stack ve Registry Değişim Özeti 0x0018FF88 [EBP] 0x00000014 0x0000000A XXXXXXXX 0x00000014 [Arg 2] 0x0000000A [Arg 1] 0x00401081 [EIP] 0x0018FF40 [EBP] 0x0000001E STACK EBP 0x0018FF40 ESP 0x0018FF28 ESP DEĞİŞEN REGISTER'LAR Yüksek Adres Düşük Adres
 114. 114. X86 MİMARİSİNE GİRİŞ "retn" instruction'ı çalıştığında stack'in en üstünde bulunan saklanmış [EIP] değeri "pop" edilecek ve uygulama akışı bu adresten devam edecektir.
 115. 115. X86 MİMARİSİNE GİRİŞ "retn" instruction'ı çalıştığında sadece saklanmış EIP değerine atlamıyoruz aynı zamanda stack'de 4 byte küçültülmüş oluyor.
 116. 116. X86 MİMARİSİNE GİRİŞ Stack ve Registry Değişim Özeti 0x0018FF88 [EBP] 0x00000014 0x0000000A XXXXXXXX 0x00000014 [Arg 2] 0x0000000A [Arg 1] 0x00401081 [EIP] 0x0018FF40 [EBP] 0x0000001E STACK ESP 0x0018FF2C ESP DEĞİŞEN REGISTER'LAR Yüksek Adres Düşük Adres
 117. 117. X86 MİMARİSİNE GİRİŞ "add esp, 8" instruction'ı ile stack'te add() fonksiyon parametreleri için kullanmış olduğumuz 8 byte'lık alanı geri veriyoruz. Bu işlemde çağıran [caller] stack'i temizliyor.
 118. 118. X86 MİMARİSİNE GİRİŞ Stack ve Registry Değişim Özeti 0x0018FF88 [EBP] 0x00000014 0x0000000A XXXXXXXX 0x00000014 [Arg 2] 0x0000000A [Arg 1] 0x00401081 [EIP] 0x0018FF40 [EBP] 0x0000001E STACK ESP 0x0018FF34 ESP DEĞİŞEN REGISTER'LAR Yüksek Adres Düşük Adres
 119. 119. X86 MİMARİSİNE GİRİŞ [EAX] register'ında bulunan toplama işlemi sonucu main() fonksiyonunun lokal değişkenine atanıyor.
 120. 120. X86 MİMARİSİNE GİRİŞ Stack ve Registry Değişim Özeti 0x0018FF88 [EBP] 0x00000014 0x0000000A 0x0000001E 0x00000014 [Arg 2] 0x0000000A [Arg 1] 0x00401081 [EIP] 0x0018FF40 [EBP] 0x0000001E STACK ESP DEĞİŞEN REGISTER'LAR Yüksek Adres Düşük Adres
 121. 121. X86 MİMARİSİNE GİRİŞ Lokal değişkenimizde bulunan toplama sonucu [EDX] register'ına atanıyor.
 122. 122. X86 MİMARİSİNE GİRİŞ Stack ve Registry Değişim Özeti 0x0018FF88 [EBP] 0x00000014 0x0000000A 0x0000001E 0x00000014 [Arg 2] 0x0000000A [Arg 1] 0x00401081 [EIP] 0x0018FF40 [EBP] 0x0000001E STACK EDX 0x0000001E ESP DEĞİŞEN REGISTER'LAR Yüksek Adres Düşük Adres
 123. 123. X86 MİMARİSİNE GİRİŞ Optimizasyon uygulamadığımız için printf() fonksiyonunun ikinci parametresi olarak (parametreler yine sağdan sola doğru stack'e yazılıyor) [EDX] register'ında bulunan toplam değerini stack'e yazıyoruz (halbuki bu değer zaten stack'te mevcuttu)
 124. 124. X86 MİMARİSİNE GİRİŞ Stack ve Registry Değişim Özeti 0x0018FF88 [EBP] 0x00000014 0x0000000A 0x0000001E 0x0000001E [Arg 2] 0x0000000A [Arg 1] 0x00401081 [EIP] 0x0018FF40 [EBP] 0x0000001E STACK ESP 0x0018FF30 ESP DEĞİŞEN REGISTER'LAR Yüksek Adres Düşük Adres Buradaki Arg 2 printf()'in ikinci parametresi
 125. 125. X86 MİMARİSİNE GİRİŞ Bu instruction'da printf() fonksiyonu için format string'in bulunduğu adresi stack'e yazıyoruz. Stack penceresinde bu değerin Sonuc = "%d" olduğunu görebiliriz.
 126. 126. X86 MİMARİSİNE GİRİŞ Stack ve Registry Değişim Özeti 0x0018FF88 [EBP] 0x00000014 0x0000000A 0x0000001E 0x0000001E [Arg 2] 0x00403000 [Arg 1] 0x00401081 [EIP] 0x0018FF40 [EBP] 0x0000001E STACK ESP 0x0018FF2C ESP DEĞİŞEN REGISTER'LAR Yüksek Adres Düşük Adres
 127. 127. X86 MİMARİSİNE GİRİŞ printf() fonksiyonu çağrılmadan önce konsol penceresini görünteleyelim ve henüz birşey yazılmadığını görelim.
 128. 128. X86 MİMARİSİNE GİRİŞ printf fonksiyonunun içine girmeden "step over" şeklinde bu fonksiyonu çalıştırıyoruz, çünkü bu API fonksiyonunu incelemek istemiyoruz. Bu çağrıdan sonra Sonuc = 30 ifadesini görmemizin yanında ilginç olan bir nokta [EAX], [ECX] ve [EDX] register'larımızın değişmiş olması.
 129. 129. X86 MİMARİSİNE GİRİŞ Stack ve Registry Değişim Özeti 0x0018FF88 [EBP] 0x00000014 0x0000000A 0x0000001E 0x0000001E [Arg 2] 0x00403000 [Arg 1] 0x00401081 [EIP] 0x0018FF40 [EBP] 0x0000001E STACK EAX 0x0018FF2C ECX 0x0018FF2C EDX 0x0018FF2CESP DEĞİŞEN REGISTER'LAR Yüksek Adres Düşük Adres "caller saved" registers kavramına "calling conventions" bölümünde değineceğiz.
 130. 130. X86 MİMARİSİNE GİRİŞ printf() fonksiyonuna verilen parametreler için tüketilen stack alanı geri veriliyor.
 131. 131. X86 MİMARİSİNE GİRİŞ Stack ve Registry Değişim Özeti 0x0018FF88 [EBP] 0x00000014 0x0000000A 0x0000001E 0x0000001E [Arg 2] 0x00403000 [Arg 1] 0x00401081 [EIP] 0x0018FF40 [EBP] 0x0000001E STACK ESP 0x0018FF34 ESP DEĞİŞEN REGISTER'LAR Yüksek Adres Düşük Adres
 132. 132. X86 MİMARİSİNE GİRİŞ getchar() API fonksiyonunun çalışabilmesi için konsol penceresinden bir girdi vermemiz gerekecek. Bu yüzden "step over" komutu ile bir instruction daha atlamaya çalıştıktan sonra konsolu tekrar ön plana alalım.
 133. 133. X86 MİMARİSİNE GİRİŞ Konsol penceresinde "Enter" tuşuna bastıktan sonra getchar() fonksiyonu tamamlanarak dönüyor. [ECX] ve [EDX] register'larının değiştiğini gözlemliyoruz.
 134. 134. X86 MİMARİSİNE GİRİŞ Stack ve Registry Değişim Özeti 0x0018FF88 [EBP] 0x00000014 0x0000000A 0x0000001E 0x0000001E [Arg 2] 0x00403000 [Arg 1] 0x00401081 [EIP] 0x0018FF40 [EBP] 0x0000001E STACK ECX 0x683D60B0 EDX 0x0000000A ESP DEĞİŞEN REGISTER'LAR Yüksek Adres Düşük Adres
 135. 135. X86 MİMARİSİNE GİRİŞ main() fonksiyonundan çıkmadan önce [EAX] register'ı return değeri olarak "0"lanmak amacıyla kendisiyle XOR'lanıyor.
 136. 136. X86 MİMARİSİNE GİRİŞ Stack ve Registry Değişim Özeti 0x0018FF88 [EBP] 0x00000014 0x0000000A 0x0000001E 0x0000001E [Arg 2] 0x00403000 [Arg 1] 0x00401081 [EIP] 0x0018FF40 [EBP] 0x0000001E STACK EAX 0x00000000 ESP DEĞİŞEN REGISTER'LAR Yüksek Adres Düşük Adres
 137. 137. X86 MİMARİSİNE GİRİŞ main() fonksiyonundan çıkmadan önce epilogue adımlarından main() fonksiyonu için alınmış olan stack alanını geri veren "mov esp, ebp" instruction'ı çalıştırılıyor.
 138. 138. X86 MİMARİSİNE GİRİŞ Stack ve Registry Değişim Özeti 0x0018FF88 [EBP] 0x00000014 0x0000000A 0x0000001E 0x0000001E [Arg 2] 0x00403000 [Arg 1] 0x00401081 [EIP] 0x0018FF40 [EBP] 0x0000001E STACK ESP 0x0018FF40 ESP DEĞİŞEN REGISTER'LAR Yüksek Adres Düşük Adres
 139. 139. X86 MİMARİSİNE GİRİŞ main() fonksiyonu 2. epilogue adımında main() fonksiyonunu çağıran bir üst fonksiyonun [EBP] register'ı restore ediliyor.
 140. 140. X86 MİMARİSİNE GİRİŞ Stack ve Registry Değişim Özeti 0x0018FF88 [EBP] 0x00000014 0x0000000A 0x0000001E 0x0000001E [Arg 2] 0x00403000 [Arg 1] 0x00401081 [EIP] 0x0018FF40 [EBP] 0x0000001E STACK EBP 0x0018FF88 ESP 0x0018FF44 ESP DEĞİŞEN REGISTER'LAR Yüksek Adres Düşük Adres
 141. 141. X86 MİMARİSİNE GİRİŞ main() fonksiyonunun sonunda "retn" instruction'ı çalıştığında saklanmış olan [EIP] adresinden uygulama akışı devam ediyor.
 142. 142. X86 MİMARİSİNE GİRİŞ Uygulamanın devam etmesine izin verdiğimizde "0" exit değeri ile sonlandığını görüyoruz.
 143. 143. X86 MİMARİSİNE GİRİŞ İNCELEYEDİĞİMİZ UYGULAMA Assembly kodlarının üzerinden geçtikten sonra kaynak kodumuzu tekrar hatırlamak isteyebilirsiniz. (Aslında her aşamada bu kaynak koda göz atmak disassembly'yi anlamak için size yardımcı olabilir.)
 144. 144. X86 MİMARİSİNE GİRİŞ REGISTER'LAR VE KULLANIM AMAÇLARI EIP [Extended Instruction Pointer] Bir sonra çalışacak olan instruction’ın adresi (sadece makine tarafından değiştirilir) EBP [Extended Base Pointer] ve ESP [Extended Stack Pointer] İçinde bulunulan fonksiyonun stack frame’inin taban ve tavan adreslerini barındıran register’lar EAX, EBX, ECX, EDX, ESI, EDI Genel amaçlı register’lar (ancak geleneksel olarak belli amaçlarla kullanılabilirler) EFLAGS Çeşitli instruction’lar tarafından etkilenen ve kullanılan bayrakları barındıran 32 bit’lik bir register
 145. 145. X86 MİMARİSİNE GİRİŞ REGISTER'LAR VE KULLANIM AMAÇLARI • EAX – Accumulator Register: Genellikle fonsiyonların return değerlerini tutar. Hesaplamaların sonuçları da genellikle bu register'da tutulur. • EBX – Base Register: Genellikle belli bir özel amaç için kullanılmaz. • ECX – Counter Register: Genellikle döngülerde ve string işlemlerinde sayaç değişkenini (yani meşhur "i" değerini) tutmak için kullanılır. • EDX – Data Register: Çarpma ve bölme gibi işlemlerde EAX'in yetersiz kalması nedeniyle işlem sonuçlarının most significant bit'lerini tutmak için kullanılır. • ESI – Source Index: Genellikle string yazma işlemlerinde kopyalanacak string'den okunacak adresi tutar (read pointer). • EDI – Destination Index: Genellikle string yazma işlemlerinde yazılacak adresi tutar (write pointer). Önemli: ESP ve EBP register'ları ile birlikte yukarıdaki genel amaçlı register'lar assembly yazan uygulama geliştirici veya derleyici tarafından istenildiği gibi kullanılabilir. Ancak yukarıda belirtilen kullanımlar geleneksel kullanımlardır.
 146. 146. X86 MİMARİSİNE GİRİŞ REGISTER'LAR VE KULLANIM AMAÇLARI EAX EBX ECX EDX AX BX CX DX 078151631 32 Bit Register'lar 16 Bit Register'lar 8 Bit Register'lar Bu bölümleme sadece EAX, EBX, ECX ve EDX'e özeldir
 147. 147. X86 MİMARİSİNE GİRİŞ X86 ASSEMBLY GİRİŞ Assembly Syntax'ları Intel AT&T Prefix'ler mov eax, 1 movl $1, %eax Operand yönü instr dest, source instr source, dest Bellek operand'ları mov eax, [ebx] movl (%ebx), %eax Suffix'ler mov al, bl movb %bl, %al
 148. 148. X86 MİMARİSİNE GİRİŞ X86 ASSEMBLY GİRİŞ Bellek adresleme yöntemleri Instruction Anlamı mov eax, [ebx] EBX register'ının içerdiği adresteki 4 byte'lık değeri EAX register'ına atama mov [var], ebx EBX register'ının değerini 32bit'lik bir değişkenin içerdiği adrese yazma mov eax, [esi-4] ESI + (-4) adresindeki 4 byte'lık değeri EAX register'ına atama mov [esi+eax], cl CL register'ının taşıdığı bir byte'lık değeri ESI+EAX adresine yazma mov edx, [esi+4*ebx] ESI+4*EBX adresinde bulunan 4 byte'lık değeri EDX register'ına atama
 149. 149. X86 MİMARİSİNE GİRİŞ X86 ASSEMBLY GİRİŞ Size Directive'leri Register adlarının geçtiği instruction'lardan okunacak ve/veya yazılacak verinin büyüklüğü anlaşılabilir. Ancak immediate (sabit) verilerin yazıldığı durumlarda yazılacak verinin kaplayacağı alanın belirtilmesi gerekir. Instruction Anlamı mov BYTE PTR [ebx], 2 2 sabit değerini EBX register'ında saklı adresteki 1 byte'lık alan yaz mov WORD PTR [ebx], 2 2 sabit değerinin 16 bit'lik gösterimini EBX register'ında saklı adresten başlayan 2 byte'lık alana yaz mov DWORD PTR [ebx], 2 2 sabit değerinin 32 bit'lik gösterimini EBX register'ında saklı adresten başlayan 2 byte'lık alana yaz
 150. 150. X86 MİMARİSİNE GİRİŞ X86 ASSEMBLY GİRİŞ Instruction'lar Şu ana kadar pek çok assembly instruction'ı ile karşılaştık. Açıkçası belli bir instruction set'i kullanılan veya derleyicilerin ürettiği assembly kodlarının önemli bir bölümünü kapsar. Bu bölümde daha önce de karşılaştığımız çok kullanılan Assembly Instruction'larının üzerinden geçeceğiz.
 151. 151. X86 MİMARİSİNE GİRİŞ X86 ASSEMBLY GİRİŞ Instruction'lar [Data Movement Instruction'ları] mov Move (Opcodes: 88, 89, 8A, 8B, 8C, 8E, ...) Bellekten belleğe mov instruction'ı ile veri kopyalamak mümkün değildir. Syntax mov <reg>,<reg> mov <reg>,<mem> mov <mem>,<reg> mov <reg>,<imm> mov <mem>,<imm>
 152. 152. X86 MİMARİSİNE GİRİŞ X86 ASSEMBLY GİRİŞ Instruction'lar [Data Movement Instruction'ları] push Push stack (Opcodes: FF, 89, 8A, 8B, 8C, 8E, ...) Syntax push <reg32> push <mem> push <imm32>
 153. 153. X86 MİMARİSİNE GİRİŞ X86 ASSEMBLY GİRİŞ Instruction'lar [Data Movement Instruction'ları] pop Pop stack Syntax pop <reg32> pop <mem>
 154. 154. X86 MİMARİSİNE GİRİŞ X86 ASSEMBLY GİRİŞ Instruction'lar [Data Movement Instruction'ları] lea Load effective address Bu instruction diğerlerine nazaran biraz kafa karıştırıcı olabilir. "lea" instruction'ın da kaynak değer mutlaka köşeli parantezler arasındadır, ancak "mov" instruction'ı için bu köşeli parantezler arasında adresi bulunan bellek alanındaki değer anlamına gelirken "lea" instruction'ı doğrudan adres değerini kullanır. Bu imkan zaman zaman adres bilgisini kullanmaktan ziyade hesaplama amacıyla kullanılmaktadır. Örnek lea edi, [ebx+4*esi] - EBX+4*ESI hesaplamasının sonucu EDI register'ına atanır
 155. 155. X86 MİMARİSİNE GİRİŞ X86 ASSEMBLY GİRİŞ Instruction'lar [Aritmetik ve Mantık Instruction'ları] add Integer Addition Toplama instruction'ında en fazla bir operand bellek alanı olabilir. Syntax add <reg>,<reg> add <reg>,<mem> add <mem>,<reg> add <reg>,<imm> add <mem>,<imm>
 156. 156. X86 MİMARİSİNE GİRİŞ X86 ASSEMBLY GİRİŞ Instruction'lar [Aritmetik ve Mantık Instruction'ları] sub Integer Subtraction Toplama instruction'ında olduğu gibi çıkarma instruction'ında da en fazla bir operand bellek alanı olabilir. Syntax sub <reg>,<reg> sub <reg>,<mem> sub <mem>,<reg> sub <reg>,<imm> sub <mem>,<imm>
 157. 157. X86 MİMARİSİNE GİRİŞ X86 ASSEMBLY GİRİŞ Instruction'lar [Aritmetik ve Mantık Instruction'ları] inc, dec Increment, Decrement Artırma instruction'ı registry veya bellek alanını bir artırırken azaltma instruction'ı da tam tersini gerçekleştirir. Syntax inc <reg> inc <mem> dec <reg> dec <mem>
 158. 158. X86 MİMARİSİNE GİRİŞ X86 ASSEMBLY GİRİŞ Instruction'lar [Aritmetik ve Mantık Instruction'ları] imul Integer Multiplication 2 veya 3 operand'la çalışır. 2 operand'lı kullanımda iki değer çarpılıp sonuç birinci operand'da saklanır. 3 operand'lı kullanımda 2. ve 3. operand'lar çarpılıp sonuç birinci operand'da saklanır. Birinci operand (destination) her zaman registry olmak zorundadır, 3 operand'lı kullanımda 3. operand her zaman bir immediate (sabit) değer olmak zorundadır. Syntax imul <reg32>,<reg32> imul <reg32>,<mem> imul <reg32>,<reg32>,<imm> imul <reg32>,<mem>,<imm>
 159. 159. X86 MİMARİSİNE GİRİŞ X86 ASSEMBLY GİRİŞ Instruction'lar [Aritmetik ve Mantık Instruction'ları] idiv Integer Division EDX:EAX registerlarında bulunan 64 bit'lik integer değeri operand değerine böler. Bölüm EAX'e kalan ise EDX register'ına yazılır. Syntax idiv <reg32> idiv <mem>
 160. 160. X86 MİMARİSİNE GİRİŞ X86 ASSEMBLY GİRİŞ Instruction'lar [Aritmetik ve Mantık Instruction'ları] and, or, xor Bitwise logical and, or and exclusive or Operand'lar üzerinde belirtilen işlemleri gerçekleştirdikten sonra sonucu birinci operand'a yazarlar. Syntax and <reg>,<reg> and <reg>,<mem> and <mem>,<reg> and <reg>,<imm> and <mem>,<imm> or <reg>,<reg> or <reg>,<mem> or <mem>,<reg> or <reg>,<imm> or <mem>,<imm> xor <reg>,<reg> xor <reg>,<mem> xor <mem>,<reg> xor <reg>,<imm> xor <mem>,<imm>
 161. 161. X86 MİMARİSİNE GİRİŞ X86 ASSEMBLY GİRİŞ Instruction'lar [Aritmetik ve Mantık Instruction'ları] shl, shr Shift Left, Shift Right Birinci operand'ı sola veya sağa kaydırırken boşalan bit pozisyonlarına 0 yazılır. Kaç bit kaydırma yapılacağı 8 bit'lik bir immediate değerde veya CL register'ı ile verilir. Syntax shl <reg>,<imm8> shl <mem>,<imm8> shl <reg>,<cl> shl <mem>,<cl> shr <reg>,<imm8> shr <mem>,<imm8> shr <reg>,<cl> shr <mem>,<cl>
 162. 162. X86 MİMARİSİNE GİRİŞ X86 ASSEMBLY GİRİŞ Instruction'lar [Akış Kontrol Instruction'ları] jmp Jump Uygulama akışını koşulsuz olarak operand ile belirtilen adrese yönlendirir. Syntax jmp <label>
 163. 163. X86 MİMARİSİNE GİRİŞ X86 ASSEMBLY GİRİŞ Instruction'lar [Akış Kontrol Instruction'ları] jcondition (Conditional Jump) EFLAGS register'ında tutulan ve son aritmetik işlemin (bunlar add, sub gibi instruction'lar olabileceği gibi cmp ve test gibi çıkarma işleminin türevleri olan karşılaştırma instruction'ları da olabilir) sonuçlarına bağlı olarak uygulama akışını operand'da belirtilen adrese yönlendirir veya akışın bir sonraki instruction'dan devam etmesine izin verir. ZF - zero flag yapılan işlem veya karşılaştırmanın sonucu "0" ise "1" değerini alır. SF - sign flag yapılan işlemin sonucu negatif ise "1" değerini alır. Syntax je <label> (jump when equal) jne <label> (jump when not equal) jz <label> (jump when last result was zero) jg <label> (jump when greater than) jge <label> (jump when greater than or equal to) jl <label> (jump when less than) jle <label> (jump when less than or equal to)
 164. 164. X86 MİMARİSİNE GİRİŞ X86 ASSEMBLY GİRİŞ Instruction'lar [Akış Kontrol Instruction'ları] cmp Compare CMP instruction'ı SUB instruction'ına benzer ancak çıkartma işleminin sonucu birinci operand'a yazılmaz, sadece işlemin sonucu negatif ise Sign Flag "1" olarak işaretlenir. Syntax cmp <reg>,<reg> cmp <reg>,<mem> cmp <mem>,<reg> cmp <reg>,<imm>
 165. 165. X86 MİMARİSİNE GİRİŞ X86 ASSEMBLY GİRİŞ Instruction'lar [Akış Kontrol Instruction'ları] call, ret (Subroutine call and return) CALL instruction'ı operand ile verilen adrese uygulama akışını yönlendirirken bir yandan da kendisinden bir sonra gelen instruction'ın adresini STACK'e yazar, JMP instruction'ından temel farkı da budur. RET instruction'ı ise önce STACK'in o anda en üstünde bulunan adres değerini restore eder, yani uygulama akışını daha önce CALL instruction'ı ile saklanmış olan adrese yönlendirir. Dolayısıyla RET instruction'ından önce function epilog bölümü gerçekleştirilerek çalıştırılan fonksiyon için STACK'te ayrılmış olan tüm alanın SUB ESP, 0x??? instruction'ı veya benzeri bir işlem ile geri verilmiş olması gerekir. Syntax call <label> ret
 166. 166. X86 MİMARİSİNE GİRİŞ STACK ALANININ KULLANIMI Stack Alanının Çalışma Mekanizması • Stack yüksek bir adresten düşük adreslere doğru büyür. • Stack'e veri yazma (PUSH) ve bu veriyi bir register'a okuyarak silme (POP) işlemi LIFO (Last In First Out) yöntemiyle stack'e veri yazılması ve silinmesine yol açar. Bu stack'teki herhangi bir alan okunarak (MOV instruction'ı ile) bir register'a atanamaz ve tam tersi şekilde bir register veya immediate değeri stack'e yazılamaz anlamına gelmez, LIFO yöntemi ile sadece stack'in alan tüketimi ve iadesine ilişkin yöntemi ifade ediyoruz. • Stack sadece PUSH instruction'ı ile büyümez ve POP instruction'ı ile küçülmez. [SUB ESP, 0x20] benzeri instruction'larla ESP register değeri küçültülerek büyüyebilir ve [ADD ESP, 0x20] benzeri instruction'larla ESP değeri artırılarak küçülebilir. • Stack ASLR uygulanırsa her yüklemede farklı bir adresten başlatılır.
 167. 167. X86 MİMARİSİNE GİRİŞ STACK ALANININ KULLANIMI Stack'te Saklanan Veriler • Fonksiyon parametreleri: fastcall gibi calling convention'larda register'lar da fonksiyonlara parametre vermek için kullanılabilmekle birlikte diğer convention'larda ve bu iş için ayrılmış register'ların sayısının yetmediği durumlarda parametreler "CALL" instruction'ı ile fonksiyon çağrılmadan önce stack'e yazılır. Parametreler genellikle sağdan sola doğru stack'e yerleştirilir ("printf" gibi değişken sayıda parametre kabul eden fonksiyonlar için format string parametresinde olduğu gibi diğer parametreleri tanımlayan bir string başta olduğundan bu yaklaşım oldukça mantıklıdır). • Bazı derleyiciler parametrenin stack'ye yazılması işlemini PUSH instruction'ı ile gerçekleştirir, bazıları ise stack'in en uç noktasını kullanarak parametreleri doğru sırada yerleştirir.
 168. 168. X86 MİMARİSİNE GİRİŞ STACK ALANININ KULLANIMI Stack'te Saklanan Veriler [devamı] • Fonksiyon dönüş adresi: "CALL" instruction'ı çalıştığı anda bu instruction'dan bir sonraki instruction adresi fonksiyondan "RET" instruction'ı ile dönüldüğünde EIP register'ına atanmak üzere stack'te saklanır. Bellek taşma açıklıklarında uygulama akışını manipüle etmek için hedef alınan başlıca pointer değeri bu değerdir (diğerlerine SEH pointer değeri, lokal değişken olarak saklanan object veri yapılarının ilk alanında bulunan Virtual Table pointer değeri örnek verilebilir).
 169. 169. X86 MİMARİSİNE GİRİŞ STACK ALANININ KULLANIMI Stack'te Saklanan Veriler [devamı] • Bir önceki fonksiyon frame pointer'ı: Fonksiyon "prolog"larında daha önce de gördüğümüz gibi ilk yapılan işlem mevcut frame pointer değeri (EBP) yeni fonksiyonun frame pointer değeri ile ezileceği için "PUSH EBP" instruction'ı ile stack'e yazılır. Bu değer fonksiyon "epilog"unda "POP EBP" instruction'ı ile EBP pointer'ını eski frame pointer'ı haline getirmek için kullanılır. • Fonksiyon lokal değişkenleri: Fonksiyon "prolog"undan sonra genellikle fonksiyon lokal değişkenleri için ESP değeri düşürülerek yer ayrılır. Daha sonra lokal değişkenler için ayrılan bu alana lokal değişkenler yazılmaya ve bu alandan gerektiğinde okunmaya başlanır.
 170. 170. X86 MİMARİSİNE GİRİŞ CALLING CONVENTIONS CALLING CONVENTION'LARI NEDEN ANLAMALIYIZ? Calling convention'lar çağıranın mı çağrılanın mı parametreler için kullanılan alanı geri vereceği ve hangi register'ların korunmasının kimin sorumluluğunda olduğu ile ilgilidir. İyi Niyetli Cevap Bu sorunun iyi niyetli cevabı farklı compiler'ların ürettikleri kodların bir arada uyum içinde çalışabilmeleri için stack yönetimi ve register'ların korunması için aynı yaklaşımları izleme ihtiyacıdır.
 171. 171. X86 MİMARİSİNE GİRİŞ CALLING CONVENTIONS CALLING CONVENTION'LARI NEDEN ANLAMALIYIZ? [devamı] Kötü Niyetli Cevap Inline assembly ile bir kod yazarken veya virüs benzeri bir kodu mevcut bir uygulamaya yerleştirirken assembly içinden çağrılan Windows API'lerinin calling convention'ına uygun olarak hareket edilmezse Stack yapısının düzeni bozulacak, dolayısıyla da uygulama stack frame'i ile ilgili bu düzensizlikten dolayı hata alarak sonlanacaktır. Windows API'leri için "stdcall" convention'ına uygun bir biçimde stack'teki parametreleri yönetmezsek kodumuzun içinde çalıştığı proses hata alacaktır.
 172. 172. X86 MİMARİSİNE GİRİŞ CALLING CONVENTIONS stdcall Adının çağrıştırabileceğinin aksine aslında tüm derleyiciler için standart convention değildir ve Microsoft Win32 API tarafından kullanılır. İlk olarak bu convention'dan söz etmemizin sebebi de budur. • Stack'in temizlenmesinden çağırılan (callee) sorumludur. Yani çağıran (caller) parametreleri stack'e push eder, ancak temizleme işlemini gerçekleştirmez. • Parametreler stack'e sağdan sola doğru push edilir. • EAX, ECX ve EDX register'ları fonksiyon içinde kullanılır, dolayısıyla fonksiyondan geri dönüldüğünde farklılaşmış olma ihtimalleri yüksektir. Yani bunlar caller saved register'lardır. • Fonksiyon return değeri EAX register'ına yazılır.
 173. 173. X86 MİMARİSİNE GİRİŞ CALLING CONVENTIONS cdecl C declaration'ın kısaltması olan bu convention çoğu C derleyicileri tarafından kullanılır. • Stack'in temizlenmesinden çağıran (caller) sorumludur. Bu yaklaşım stdcall'unkinden farklıdır. • Parametreler stack'e sağdan sola doğru push edilir. • EAX, ECX ve EDX register'ları fonksiyon içinde kullanılır, dolayısıyla fonksiyondan geri dönüldüğünde farklılaşmış olma ihtimalleri yüksektir. Yani bunlar caller saved register'lardır. • Fonksiyon return değeri EAX register'ına yazılır.
 174. 174. X86 MİMARİSİNE GİRİŞ CALLING CONVENTIONS Microsoft fastcall Parametre aktarımında register kullanımına da bir örnek olması amacıyla fastcall convention'ından da bahsedelim. Bir fonksiyonun bu convention'a göre derlenmesi için __fastcall anahtar kelimesinin kullanılması gerekir. • Soldan sağa ilk iki parametre ECX ve EDX register'larında aktarılır. • Diğer parametreler (bu defa sağdan sola) stack'e yazılır. • Stack'in temizlenmesinden stdcall'da olduğu gibi çağırılan (callee) sorumludur.
 175. 175. TEMEL ADIMLAR
 176. 176. TERSİNE MÜHENDİSLİK TEMEL ADIMLAR • İlk bilgi toplama  Import Address Table'ın incelenmesi  String'lerin incelenmesi  Temel dinamik analiz • İncelenecek fonksiyonun bulunması • Bu fonksiyondan çağrılan - "call" edilen fonksiyonların tespit edilmesi • Algoritma ve veri yapılarının tespiti • Tespit edilen algoritmaların kavramsal olarak (pseudo) kodlanması • Fonksiyonların, parametrelerin, değişkenlerin adlarının değiştirilmesi ("rename" edilmesi) • Analiz edilen kod bölümlerine yorum (comment) eklenmesi

×