SlideShare a Scribd company logo
1 of 179
iOS MOBİL
UYGULAMA
DENETİMİ EĞİTİMİ
blog.btrisk.com @btrisk /btrisktv /btrisk
BTRİSK HAKKINDA
TANIŞMA
Pentest & BT Denetimi
ISO27001 Danışmanlık
Hizmetleri
BG Operasyon
Hizmetleri
Göreviniz, Deneyiminiz ve Eğitimden Beklentileriniz
Nelerdir?
TANIŞMA
iOS GELİŞTİRME ORTAMI
XCODE
iPhone Simulator
iOS GELİŞTİRME ORTAMI
iPhone Simulator
üzerinde çalıştığı Mac
bilgisayarın /private/etc/hosts
dosyasını kullanır
HTTP(S) Sunucusu
IP Adresi
SİMULATÖR ORTAMI
Application Bundle
dizininin bulunduğu alan
Not: Bu dizin Mac OS X 10.10.5 ve
Xcode 6.3.2 için geçerlidir.
Farklı versiyonlarda farklı dizinlerle
Karşılaşılması olasıdır.
SİMULATÖR ORTAMI
iOS Simulator ve Cihaz ortamlarında
cihaz ve uygulama dizinleri için
UUID değerleri kullanılıyor
SİMULATÖR ORTAMI
Bu nedenle doğru dizinleri
tespit edebilmek için sıklıkla
"find" komutunu kullanıyoruz
SİMULATÖR ORTAMI
Uygulamanın ürettiği verileri
barındıran "Documents"
dizininin bulunduğu alan
Not: Bu dizin Mac OS X 10.10.5 ve
Xcode 6.3.2 için geçerlidir.
Farklı versiyonlarda farklı dizinlerle
Karşılaşılması olasıdır.
Güvenlik Notu: Documents
dizinindeki dosyalar cihaz yedeklerinin
içinde bilgisayarlara da aktarılır.
SİMULATÖR ORTAMI
Uygulamanın ürettiği
logları barındıran
system.log dosyasının
bulunduğu alan
Not: Bu dizin Mac OS X 10.10.5 ve
Xcode 6.3.2 için geçerlidir.
Farklı versiyonlarda farklı dizinlerle
Karşılaşılması olasıdır.
Güvenlik Notu: Cihaz loguna yazılan
veriler sandbox kontrolü ile
korunmaz, cihaz üzerindeki diğer tüm
uygulamalar tarafından okunabilir.
UYGULAMANIN (GELİŞTİRME ORTAMINDAN)
CİHAZA AKTARILMASI
• Normalde uygulamaları test cihazına da olsa yüklemek için bir Apple
Developer hesabına ihtiyaç bulunmaktadır. Aksi takdirde Xcode ile bir
uygulamayı cihaz üzerinde debug etmek mümkün olmamaktadır.
• Ancak Xcode'un 6 veya daha güncel bir versiyonu yukarıda görüldüğü gibi
uygulamayı cihaz üzerine kurabilmektedir. Bununla birlikte debug etmek için
uygulamayı başlattığında cihaz üzerinde hata oluşmakta ve uygulama kendini
sonlandırmaktadır.
1 2
UYGULAMANIN (GELİŞTİRME ORTAMINDAN)
CİHAZA AKTARILMASI
Xcode ile debug
edemesek de
uygulamamız
cihaz üzerinde
çalışıyor.
CİHAZ IP ADRESİ
CİHAZ'LA DOSYA ALIŞVERİŞİ İÇİN
CİHAZ'LA DOSYA ALIŞVERİŞİ İÇİN
Jailbreak edilen cihazlardaki öntanımlı "root" parolası: "alpine"
CİHAZ'LA DOSYA ALIŞVERİŞİ İÇİN
Jailbreak edilen cihazlardaki öntanımlı "root" parolası: "alpine"
CİHAZ'A KOMUT SATIRI ERİŞİMİ İÇİN
Jailbreak edilen cihazlardaki öntanımlı "root" parolası: "alpine"
Jailbreak edilen cihazlardaki öntanımlı "root" parolası: "alpine"
CİHAZ'A KOMUT SATIRI ERİŞİMİ İÇİN
iOS jailbreaking is the process of removing software
restrictions imposed by iOS, Apple's operating
system, on devices running it through the use of
software exploits; such devices include the iPhone,
iPod touch, iPad, and second-generation Apple TV.
Jailbreaking permits root access to the iOS file
system and manager, allowing the download of
additional applications, extensions, and themes that
are unavailable through the official Apple App Store.
JAILBREAK NEDİR?
SİMULATOR VE CİHAZ ÜZERİNDEKİ
UYGULAMALARIN FARKI NEDİR?
SIMULATOR
X86
SİMULATOR VE CİHAZ ÜZERİNDEKİ
UYGULAMALARIN FARKI NEDİR?
CİHAZ
ARM
SİMULATOR VE CİHAZ ÜZERİNDEKİ
UYGULAMALARIN FARKI NEDİR?
SIMULATOR
X86
SİMULATOR VE CİHAZ ÜZERİNDEKİ
UYGULAMALARIN FARKI NEDİR?
CİHAZ
ARM
CİHAZ ÜZERİNDE HOSTS DOSYASININ
AYARLANMASI
CİHAZ ÜZERİNDE HOSTS DOSYASININ
AYARLANMASI
HTTP(S) Sunucusu
IP Adresi
UYGULAMAYI İLK ÇALIŞTIRMA DENEMESİ
Uygulama cihazın
Jailbreak'li olduğunu
anladı ve uygulamanın
devamına izin vermiyor
UYGULAMAYI DEVAM ETTİREBİLMEK İÇİN
NE YAPABİLİRİZ?
STATİK ANALİZ
DİNAMİK ANALİZ
ANCAK "BINARY"
DÜNYADA SABIRLI
OLMALI VE
MÜDACELEYE
DAYANMALIYIZ !
İLK DİNAMİK ANALİZ DENEMESİ
Debug etmek için "btrmobile"
prosesine bağlanmaya
çalıştığımızda Segmentation
Fault hatası alıyoruz
iOS BINARY DEBUGGING'E GİRİŞ
• Apple geçmişten bu yana GCC derleyicisini ve
GNU Debugger (GDB)'ı desteklemiş, bu açık
kaynaklı araçlara Objective C desteğini eklemiştir.
• Ancak Apple 2005'ten sonra desteğini GNU
toolchain'den LLVM derleyicisine doğru
kaydırmıştır.
• Bu nedenle Xcode da debug aracı olarak LLDB'yi
kullanmaya başlamıştır. Yeni iOS versiyonlarında
halen GDB'yi kullanabilirsiniz, ancak Objective C
veri yapıları ile ilgili yeterli desteği alamazsınız.
iOS BINARY DEBUGGING'E GİRİŞ
XCODE
iOS BINARY DEBUGGING'E GİRİŞ
• LLDB debug mimarisi de tıpkı Android'de olduğu
gibi istemci sunucu mimarisiyle çalışır.
debugserverLLDB
Debug Eden Debug Edilen
ör: TCP 4444
iOS BINARY DEBUGGING'E GİRİŞ
• Normalde bir iOS cihaz debug amaçlı olarak
Xcode tarafından kullanılmamışsa üzerinde
"debugserver" uygulaması bulunmaz (en azından
bizim gözlemimiz bu şekilde).
• Eğitimin ilk adımlarında kendi geliştirdiğimiz bir
uygulamayı cihaza kurup debug etmeye
çalışmamış olsa idik bizim cihazımızda da
bulunmayacaktı.
iOS BINARY DEBUGGING'E GİRİŞ
• Bu durumda Mac bilgisayar üzerindeki geliştirici
CD imajı içinden ARM için derlenmiş olan
debugserver uygulamasını alıp cihaza aktarmamız
gerekecekti.
• Dosyayı aktarmadan önce ayrıca yeni bir
entitlements.plist dosyası oluşturarak
debugserver uygulamasını bu dosyayı da
kullanarak imzalamamız gerekecektir. Bu Mac OS
ve iOS dünyalarında uygulanan kontrollere
uyulması için gerekli.
iOS BINARY DEBUGGING'E GİRİŞ
• Debugserver uygulamasının iOS cihaza aktarılabilmesi
için gerekli işlemler hakkında güncel bilgiye şöyle bir
arama ile ulaşabilirsiniz:
DEBUG (DİNAMİK ANALİZ)
PROBLEMİMİZE TEKRAR DÖNERSEK
Statik ve dinamik analiz
ikilisinin yanında başka bir
yardımcı daha işimize
yarayabilir
DEBUG (DİNAMİK ANALİZ)
PROBLEMİMİZE TEKRAR DÖNERSEK
Kolay ve hızlı bir yolculuk
olmayabilir, ama olası yolları
keşfetmek için daha iyi bir
kaynağımız yok
DEBUG (DİNAMİK ANALİZ)
PROBLEMİMİZE TEKRAR DÖNERSEK
Bu bizim karşılaştığımız
duruma benziyor
Ayrıca bir aşma
önerisi de var
DİNAMİK ANALİZ PROBLEMİMİZİ STATİK
ANALİZ İLE İNCELEYELİM
IDA Pro'da ptrace
fonksiyonunu arayalım
DİNAMİK ANALİZ PROBLEMİMİZİ STATİK
ANALİZ İLE İNCELEYELİM
_ptrace fonksiyonuna çift
tıkladığımızda bu
fonksiyonun adresine
atlanan stub prosedürüne
ulaşıyoruz
Burada IDA bizim için bu instruction'ı bir
fonksiyon gibi ayırmış ve _ptrace olarak
isimlendirmiş. Bu instruction ile "ptrace"
fonksiyonunun import adresini PC (Program
Counter) register'ına atıyor uygulama.
Dolayısıyla bir sonraki adımda ptrace
fonksiyonunun çağrılması sağlanıyor.
DİNAMİK ANALİZ PROBLEMİMİZİ STATİK
ANALİZ İLE İNCELEYELİM
_ptrace fonksiyon adına
tıkladıktan sonra "X"
tuşuna bastığımızda bu
adrese referans veren
(XREF) kod bölümlerini
görüyoruz
Bu adrese çift tıklayarak bu
stub'ın çağrıldığı alana
gidelim
DİNAMİK ANALİZ PROBLEMİMİZİ STATİK
ANALİZ İLE İNCELEYELİM
_ptrace fonksiyonunun
çağrıldığı nokta burası
(main fonksiyonunun
içinde)
Objective C dili ve derleyicileri C dilini tam olarak
destekliyor. C dilinde olduğu gibi uygulamanın
kullanıcı kodları anlamında başlangıç noktası
"main" fonksiyonu. Programcı bu fonksiyonun
içine bir anti-debug kontrolü yerleştirmiş.
ARM ASSEMBLY'YE GİRİŞ
ÖNEMLİ NOT:
X86 Assembly biliyorsanız, birazdan bahsi geçecek konuları anlamak
daha kolay olacaktır.
Bu konuda deneyiminiz yoksa
• Hafıza (memory)
• Register
• Instruction
• Stack / Heap
• Uygulama akış kontrolü
• Calling Convention'ları
konularında temel bilgi ihtiyacınız olacaktır.
Ayrıca burada 32 bit'lik ARM assembly üzerinde inceleme
yapılacaktır. 64 bit'lik ARM x86 ve x64'te de olduğu gibi farklıdır.
ARM ASSEMBLY'YE GİRİŞ
ARM REGISTER'larından bazıları
R0 (1. parametre olarak kullanılır)
R1 (2. parametre olarak kullanılır)
R2 (3. parametre olarak kullanılır)
R3 (4. parametre olarak kullanılır, bundan sonraki parametreler stack'e yerleştirilir)
R4
R5
...
R12
R13 (aynı zamanda SP, Stack Pointer olarak adlandırılır)
R14 (aynı zamanda LR, Link Register olarak adlandırılır)
R15 (aynı zamanda PC, Program Counter olarak adlandırılır)
CPSR (Current Program Status Register, Zero bit ve diğer flag'leri barındırır)
ARM ASSEMBLY'YE GİRİŞ
ARM INSTRUCTION'larından bazıları
Genel Instruction Yapısı
• Instruction {Condition} {Condition Flag'i Güncelle}
Örnek:
ADD R0, R1, R2 (yani R0=R1+R2)
ADDEQ R0, R1, R2 (yani eğer Zero Flag işaretli ise R0=R1+R2)
ADDS R0, R1, R2 (yani R0=R1+R2 hesabını yap ve flag'leri güncelle)
ARM ASSEMBLY'YE GİRİŞ
ARM INSTRUCTION'larından bazıları
Uygulama akışına etki eden instruction'lar
• Branch B{<cond>} label
• Branch with Link BL{<cond>} sub_routine_label
Not: ARM'da RET instruction'ı yoktur.
MOV R15, R14 ya da MOV PC, LR instruction'ları ile geri dönülür.
ARM ASSEMBLY'YE GİRİŞ
ARM INSTRUCTION'larından bazıları
Uygulama akışına etki eden instruction'lar (devamı)
• BL (Thumb subroutine'e geçişte kullanılır)
• BLX (ARM subroutine'e geçişte kullanılır, mod değiştirilebilir)
• Thumb modunda instruction'lar 16 bit uzunluğundadır.
• ARM modunda instruction'lar 32 bit uzunluğundadır.
• ARM bir RISC (Reduced Instruction Set Computer), yani az sayıda
instruction'dan oluşan bir mimaridir.
• Buna karşılık X86 bir CISC (Complex Instruction Set Computer)
mimarisidir ve çok daha özellikli instruction'ları barındırır.
ARM ASSEMBLY'YE GİRİŞ
ARM INSTRUCTION'larından bazıları
Karşılaştırma instruction'ları
Bu instruction'ların tek işlevi condition flag'lerini (Zero flag'de
bunlardan birisidir) güncellemektir. Bu yüzden S ekini almalarına
gerek yoktur.
<Operation>{<cond>} Rn, Operand2
• CMP operand1 - operand2 (sonuç herhangi bir register'a yazılmaz)
• CMN operand1 + operand2 (sonuç herhangi bir register'a yazılmaz)
• TST operand1 AND operand2 (sonuç herhangi bir register'a yazılmaz)
• TEQ operand1 EOR operand2 (sonuç herhangi bir register'a yazılmaz)
ARM ASSEMBLY'YE GİRİŞ
ARM INSTRUCTION'larından bazıları
Karşılaştırma instruction'ları (devamı)
Örnek:
• CMP R0, R1
• TSTEQ R2, #5
ARM ASSEMBLY'YE GİRİŞ
ARM INSTRUCTION'larından bazıları
Veri atama instruction'ları
<Operation>{<cond>}{S} Rd, Operand2
Örnek:
• MOV R0, R1
• MOVS R2, #10
• MVNEQ R1,#0
ARM ASSEMBLY'YE GİRİŞ
ARM INSTRUCTION'larından bazıları
Load / Store instruction'ları
Register'lar ve hafıza arasında veri yükleme ve saklama işlemlerini
sağlarlar:
Load and Store Word or Byte (LDR / STR / LDRB / STRB)
Load and Store Halfword ( LDRH / STRH)
ARM ASSEMBLY'YE GİRİŞ
ARM INSTRUCTION'larından bazıları
Load / Store instruction'ları (devamı)
Örnek:
STR R0, [R1] (R0 register değerini R1 register'ı ile işaret edilen hafıza
alanına sakla)
LDR R2, [R1] (R2 register'ına R1 register'ı ile işaret edilen hafıza
alanındaki değeri yükle)
DİNAMİK ANALİZ PROBLEMİMİZİ STATİK
ANALİZ İLE İNCELEYELİM
ARM Assembly Giriş bölümünde
anlatılanlardan sonra bu instruction'ın bir
Branch instruction'ı olduğunu rahatlıkla
görebiliriz
ARM ile ilgili bilgi dağarcığımıza eklememiz
gereken önemli bir bilgi de "genellikle" çağrılan
fonksiyonların döndürdükleri değeri R0
register'ına atamalarıdır.
DİNAMİK ANALİZ PROBLEMİMİZİ STATİK
ANALİZ İLE İNCELEYELİM
Öyle görünüyor ki _ptrace fonksiyonu çağrıldıktan
sonra yakın bir gelecekte "R0" register'ı kullanılmıyor.
_ptrace fonksiyonunun tersine mühendisliğini yapma
zahmetine girmeden uğradığımız sıkıntıyı aşma yolu
olarak _ptrace fonksiyonunun çağrıldığı noktayı
geçersiz hale getireceğiz.
Ancak bu seçimin riskli olduğunu yine de belirtmeliyiz. Çünkü teorik olarak
fonksiyonun değiştirebileceği farklı register'lar da olabilir ve bu değerler program
akışı için önemli olabilir. Belki de daha güvenli yol _ptrace fonksiyonunu çağırırken
kullanılan fonksiyon parametrelerini değiştirmek olabilirdi.
DİNAMİK ANALİZ PROBLEMİMİZİ STATİK
ANALİZ İLE İNCELEYELİM
Önce yamalayacağımız alanı daha rahat
görebilmek ve belirlemek için Opcode'ları
görünür hale getirelim.
DİNAMİK ANALİZ PROBLEMİMİZİ STATİK
ANALİZ İLE İNCELEYELİM
Opcode'lar Assembly
kodlarının binary
halleri. 2 byte olarak
gördüğünüz satırlar
Thumb instructionları.
4 byte olarak
gördüğünüz satırlar
ARM instruction'ları.
Bunların yanında 4
byte daha
görüyorsanız bu
değerler de hafıza
adresleridir.
DİNAMİK ANALİZ PROBLEMİMİZİ STATİK
ANALİZ İLE İNCELEYELİM
Yamalayacağımız
opcode'ların ilk byte'ına
tıkladıktan sonra Hex View'a
geçersek aynı opcode
değerlerini burada da
görebiliriz. Amacımız
_ptrace fonksiyonunun
çağrılmasına neden olan bu
opcode'ları pasifize etmek.
Bunun için bu alana Thumb
modunda 2 adet (yani
toplam 16 x 2 = 32 bit'lik)
NOP instruction'ı
yerleştireceğiz.
BINARY ARM KODUNU YAMALAMA
NOP opcode'larını bulmak
için belki de en kolay yol
Google'da bu konuyu
aramak olurdu.
Ama biz balık tutmayı
öğrenelim ve herhangi bir
ARM Assembly kodunu
opcode'larına nasıl
çevirebileceğimizi (yani
Assemble edebileceğimizi)
görelim.
Yukarıda .thumb ifadesi ile Assembly instruction'larımızın Thumb
modunda derlenmesini istiyoruz. _start label'ı ise uygulamanın
başlangıcını belirtmek için kullanılıyor.
BINARY ARM KODUNU YAMALAMA
Burada kullandığımız toolchain'i şu komutla Ubuntu'ya yükledik:
"sudo apt-get install binutils-arm-linux-gnueabi"
Derliyoruz
Linkliyoruz
BINARY ARM KODUNU YAMALAMA
Derlenmiş kodumuzun opcode'larını görebilmek için disassemble ediyoruz.
Bunun için yine aynı toolchain ile gelen aşağıdaki aracı kullanıyoruz:
"arm-linux-gnueabi-objdump -d ARM"
Burada aslında NOP instruction'ının R8 register'ında bir değişikliğe neden
olmayan MOV R8, R8 olduğunu da görebiliyoruz.
BINARY ARM KODUNU YAMALAMA
NOP opcode'umuzun "46 c0"
olduğunu gördüğümüze göre
artık uygulamamızı
yamalayabiliriz.
Buna göre önce IDA Pro'da Hex
View'a geçtikten sonra uygun
noktada imlecimizi
konumlandırıp Edit / Patch
program / Change byte
seçeneğini seçmeliyiz.
BINARY ARM KODUNU YAMALAMA
Opcode'ları değiştirirken "little endian" veri formatını unutmamamız lazım.
Bu nedenle "46 c0" opcode'larını yazarken "c0 46" biçiminde yazıyoruz.
Eski
Yeni
BINARY ARM KODUNU YAMALAMA
IDA View'a tekrar
geçtiğimizde amacımıza
ulaştığımızı görüyoruz.
BINARY ARM KODUNU YAMALAMA
Yaptığımız yamayı binary koda
aktarmak IDA ile çok kolay
BINARY ARM KODUNU YAMALAMA
Yamalanmış kodumuzu "btrmobile" ismi ile kopyaladıktan sonra cihazımızın
"Bundle" dizinine atıyoruz.
(Cihaz üzerindeki dizin yapısına daha sonra değineceğiz)
DEBUG ENGELİNİ AŞMA
Cihaz üzerindeki uygulamayı kapatarak yeni binary'yi tekrar başlattıktan
sonra debugserver hatasız olarak uygulamaya "attach" olabildi
SIRA LLDB'DE
• LLDB açık kaynak kodlu bir debug client ve Linux üzerinde de
derlenebiliyor. Ancak (eğitimin hazılanma tarihi itibarıyla) Linux
için dağıtılan paket içinde "remote-ios" desteği
bulunmamaktaydı.
• Bu problemi aşmak için bir yama mevcut ancak LLDB'nin
derlenmesi öncesinde yapılması gereken LLVM derlemesi v.s. işler
çok uzun sürdüğü için biz Mac platformunu kullanmayı tercih
ettik.
SIRA LLDB'DE
AMACIMIZ JAILBREAK KONTROLÜNÜ
AŞMAK
• Ve bunu dinamik analiz yöntemiyle aşmayı deneyeceğiz.
• Ancak daha önce de belirttiğimiz ve gözlemlediğimiz gibi dinamik
analiz, statik analiz ile desteklendiğinde daha etkili olabiliyor.
• Jailbreak kontrolünü aşmak için izleyeceğimiz strateji şu şekilde:
• Kontrolün uygulandığı View Controller'ın class adını
öğreneceğiz
• "btrmobile" binary kodu içinde yer alan sınıf, metod ve özellik
bilgilerini elde edeceğiz
• Elde ettiğimiz bilgiler ışığında Jailbreak kontrolünün nerede
uygulanıyor olabileceğini tahmin etmeye çalışacağız
• Bu incelememizi IDA ile reversing yaparak da destekleyeceğiz
• LLDB ile kontrolün yapıldığını düşündüğümüz noktaya
"BREAKPOINT" koyacağız ve çalışma anında manipülasyon
yaparak kontrolü atlatacağız.
ŞU ANDA HANGİ VIEW CONTOLLER'IN
İÇİNDEYİZ
DESTEKLER
Cycript aracı çalışma anı manipülasyonu için kullanılır, Javascript syntax'ını destekler.
Cycript ve daha sonra değineceğimiz SSL Kill Switch gibi uygulamalar Cydia Substrate'in
getirdiği Metod Hooking imkanından faydalanır.
Cycript hedef proses'e bir debugger gibi bağlandıktan sonra sorgulama ve manipülasyon
işlemlerini gerçekleştirebiliriz.
ŞU ANDA HANGİ VIEW CONTOLLER'IN
İÇİNDEYİZ
Uygulamayı foreground'da
tutarken Cycript'te aktif View
Controller class'ını
sorguluyoruz
loginVC View Controller
Class'ı aktif iken Jailbreak
kontrolü gerçekleşiyor
"loginVC" CLASS'I VE DİĞER CLASS'LAR
HAKKINDA BİLGİ EDİNME
"loginVC" CLASS'I VE DİĞER CLASS'LAR
HAKKINDA BİLGİ EDİNME
"loginVC" CLASS'I VE DİĞER CLASS'LAR
HAKKINDA BİLGİ EDİNME
loginVC View Controller Class'ının
metodları içinde doğrudan
Jailbreak kontrolüne ilişkin bir
isim göremiyoruz. Ancak
Jailbreak kontrolü login
düğmesine basıldığında
gerçekleştiğinden "btnLogin"
metodunun içinde aradığımızı
bulma ihtimalimiz var.
DERLENMİŞ BINARY BİR DOSYADAN BU
KADAR BİLGİYİ NASIL ALABİLDİK
• Bu sorunun cevabı Objective C Runtime işleyişinde saklı.
• Objective C messaging tabanlı bir runtime ortamına
sahip. Yani uygulama derlenirken (örneğin bir C
uygulamasında olduğu gibi) uygulama akışı içinde
çağrılan tüm fonksiyon ve metodların adresleri
uygulama içine gömülmüyor.
• Bunun yerine çağrılacak metodun ait olduğu SINIF ADI,
ve METODUN ADI (nın adres referansları) daha önce
değindiğimiz R0 ve R1 register'larına yazıldıktan sonra
objc_msgSend() fonksiyonu çağrılıyor.
DERLENMİŞ BINARY BİR DOSYADAN BU
KADAR BİLGİYİ NASIL ALABİLDİK
• objc_msgSend fonksiyon prototipi:
• objc_msgSend(receiver, selector, arg1, arg2, ...)
• Yukarıda arg1, arg2, ... Olarak geçen parametreler
çağrılan metoda aktarılacak olan parametrelerdir.
• objc_msgSend fonksiyonu çağrılan metod ilgili sınıf
içinde tanımlanmamışsa ISA pointer'ından da
faydalanarak üst sınıflarda arar.
DERLENMİŞ BINARY BİR DOSYADAN BU
KADAR BİLGİYİ NASIL ALABİLDİK
• Objective C Runtime çalışma şekli IDA Pro gibi araçlarla
uygulama akışını anlamamızı zorlaştırırken (çünkü tüm
metod çağrıları tek bir fonksiyona doğru görünür, çoğu
durumda da mesaj fonksiyonunun adresi bir register'da
tutulduğundan bu bile belirsizleşir), diğer taraftan da
sembol bilgilerinin oldukça zengin biçimde binary dosya
içinde kalmasına neden olduğundan statik analizi
kolaylaştırır.
"btnLogin" METODU
Jailbreak'e ilişkin sınıf ve metod
adlarını gözlemleyebiliyoruz
Bu atamalardan sonraki ilk
Branch instruction'ı
Branch with Link bir fonksiyon
çağrısı anlamına geliyor
Çağrılan metodun döndürdüğü
değer (R0 register'ı) "0" ile
karşılaştırılıyor ve Branch kararı
veriliyor
"btnLogin" METODU
Yeşil kol karşılaştırmanın doğru
olduğu durumda izleniyor
String'lerden yola çıkarak bu
yolun Jailbreak kontrolünün
aşıldığı yol olduğunu
söyleyebiliriz
DENEYİMLİ BİR TERSİNE MÜHENDİSLİK
UZMANI NE YAPARDI?
IDA'da Search / sequence of
bytes seçeneği ile Unicode
strings ve Find all occurences
seçeneklerini de seçerek
kontrolün görüntülediği mesaj
string'inin bir parçasını tespit
etmeye çalışırdı
DENEYİMLİ BİR TERSİNE MÜHENDİSLİK
UZMANI NE YAPARDI?
Text Search yapsak bu veriyi
bulamazdık, çünkü IDA bunun bir
string olduğunu anlamamış
Yine Unicode arama yapmasaydık
bu veriye ulaşamazdık, çünkü her
ASCII karakterden sonra bir "0"
byte'ı var, ayrıca Türkçe
karakterler de mevcut
DENEYİMLİ BİR TERSİNE MÜHENDİSLİK
UZMANI NE YAPARDI?
"C" karakterinin sağında bulunan
_cfstring referansına tıkladıktan
sonra "X" tuşuna basarak bu
adrese referans veren alanları
görebiliriz. Görünen her iki alan da
loginVC sınıfının btnLogin
metoduna işaret ediyor
DENEYİMLİ BİR TERSİNE MÜHENDİSLİK
UZMANI NE YAPARDI?
Bunlardan birine tıklayarak
btnLogin metoduna ulaştığımızda
daha önce gördüğümüz Branch
instruction'ının sol tarafındaki
akışa rastgeldiğimizi görebiliyoruz
Bu şekilde farklı bir yoldan da
hedef alanımızı tespit edebilirdik
RUNTIME MANİPÜLASYON İLE JAILBREAK
KONTROLÜNÜ ATLATMA
Yaptığımız statik analiz sonrasında
kontrolün "isJailbroken"
metodunda uygulandığını tahmin
etmiştik
Stratejimiz bu metoda breakpoint
koyarak metod çağrıldıktan sonra
döndüreceği R0 register değerine
müdahale etmek olacak
RUNTIME MANİPÜLASYON İLE JAILBREAK
KONTROLÜNÜ ATLATMA
IDA'da isJailbroken metodunu
fonksiyon listesinde aradığımızda
bu metodun "JailbreakKontrol"
class'ı içinde bulunduğunu
görüyoruz
Ayrıca Objective C syntax'ına göre
baştaki "+" işareti bu metodun
Statik bir metod olduğunu ifade
ediyor
RUNTIME MANİPÜLASYON İLE JAILBREAK
KONTROLÜNÜ ATLATMA
LLDB ile debugserver'a
bağlandıktan sonra bu metoda
breakpoint koyalım
RUNTIME MANİPÜLASYON İLE JAILBREAK
KONTROLÜNÜ ATLATMA
"c" komutuyla uygulamanın devam
etmesine izin verdikten sonra
cihazda uygulamanın "Giriş"
düğmesine basalım ve breakpoint
noktamıza ulaşalım
(NOT: LLDB eğer projenin kaynak
kodları bilgisayar üzerinde ise
kaynak kod seviyesinde debug
yapıyor. Assembly seviyesinde
ilerleyebilmek için proje dizininin
isminin değiştirilmesi lazım)
RUNTIME MANİPÜLASYON İLE JAILBREAK
KONTROLÜNÜ ATLATMA
LLDB komutlarından bazıları:
• b (breakpoint koyma)
• br l (breakpoint noktalarını listeleme)
• register read (tüm register değerlerini listeleme)
• register write r0 0 (R0 register'ına 0 değerini atama)
• finish (içinde bulunduğumuz metodun tamamlanarak
bir sonraki instruction'a dönme)
• c (devam etme)
• disassemble --pc (Program Counter'dan itibaren
disassemble et)
• ni (instruction seviyesinde step over işlemi)
RUNTIME MANİPÜLASYON İLE JAILBREAK
KONTROLÜNÜ ATLATMA
"finish" komutu ile "isJailbreak"
metodunu tamamlayarak çağıran
fonksiyona dönelim
RUNTIME MANİPÜLASYON İLE JAILBREAK
KONTROLÜNÜ ATLATMA
Yerimizi tam olarak anlamak için
"disassemble --pc" komutu ile
Program Counter'dan itibaren
birkaç instruction'ı disassemble
edelim
RUNTIME MANİPÜLASYON İLE JAILBREAK
KONTROLÜNÜ ATLATMA
"ni" komutu ile instruction
seviyesinde bir step over işlemini
gerçekleştirelim
Not: "n" komutu instruction
seviyesinde değil, kaynak kod
seviyesinde satır atlamaktadır
RUNTIME MANİPÜLASYON İLE JAILBREAK
KONTROLÜNÜ ATLATMA
Tekrar "disassemble --pc"
komutunu işleterek konumumuzu
kontrol edelim
Şu anda tam olarak isJailbroken
metodundan dönen değerin (R0
register değerinin) kontrol edildiği
noktadayız
RUNTIME MANİPÜLASYON İLE JAILBREAK
KONTROLÜNÜ ATLATMA
"register read" komutu ile register
değerlerini okuduğumuzda R0
register'ının değerinin "1" olduğunu
görürüz
RUNTIME MANİPÜLASYON İLE JAILBREAK
KONTROLÜNÜ ATLATMA
"register write r0 0" komutu ile R0
register'ına "0" değerine atayalım
RUNTIME MANİPÜLASYON İLE JAILBREAK
KONTROLÜNÜ ATLATMA
Uygulamayı çalışma anında
manipüle ettikten sonra "c" komutu
ile uygulamanın devam etmesine
izin verelim
RUNTIME MANİPÜLASYON İLE JAILBREAK
KONTROLÜNÜ ATLATMA
Uygulamamız Jailbreak'li bir cihaz
üzerinde çalışmasına devam etti ve
login olabildik
JAILBREAK KONTROLÜNÜ KALICI OLARAK
KALDIRMA
Jailbreak kontrolünü kalıcı olarak
kaldırabilmek için yine yamalama
yolunu izlememiz lazım
JAILBREAK KONTROLÜNÜ KALICI OLARAK
KALDIRMA
IDA'da Hex View penceresinde Edit
/ Patch program / Change byte
seçeneğini seçerek "00" değerini
"01" olarak değiştiriyoruz
JAILBREAK KONTROLÜNÜ KALICI OLARAK
KALDIRMA
IDA View ekranında da bu
değişikliğin sonucunu gözlemliyoruz
Bu değişiklikle uygulama Jailbreak'li
bir cihaz üzerinde her zaman
çalışmaya devam edecek
JAILBREAK KONTROLÜNÜ KALICI OLARAK
KALDIRMA
Gerçekleştirdiğimiz yamayı binary
dosyaya aktarıyoruz
(Unutmayın IDA üzerinde yaptığınız
tüm değişiklikler IDA'nın ürettiği
veritabanında gerçekleşir,
uygulamanın kendi üzerinde değil)
JAILBREAK KONTROLÜNÜ KALICI OLARAK
KALDIRMA
Son olarak yamalanmış binary
dosyayı cihaza aktarıyoruz
HTTP(S) İSTEKLERİNDE ARAYA GİRME
Artık uygulamayı çalıştırmaya ve HTTP(S)
sunucusu ile iletişimini incelemeye hazırız
Ancak HTTPS servislerine araya girmek
istediğimizde attack proxy'miz (Burp'ü
kullanacağız) kendi CA sertifikası ile sahte
sertifikalar üretecek
Eğer karşımızda bir browser olsaydı kolaylıkla
bu sertifikaya güven diyerek ilerleyebilirdik
Ancak mobil uygulamalarda bu şansımız yok
Bu nedenle Burp'ün CA sertifikasını cihazımıza
yüklememiz gerekiyor
Eklenen güvenilen sertifikaları cihaz üzerinde
Ayarlar / Genel / Profiller bölümünden
görebiliriz
Şu anda henüz bir sertifika yüklenmediği için
bu bölüm görünmüyor
HTTP(S) İSTEKLERİNDE ARAYA GİRME
Burp'ün kullandığı CA
sertifikasını cihaza yüklemeden
önce Burp'ü çalıştırıyoruz
HTTP(S) İSTEKLERİNDE ARAYA GİRME
Cihaz üzerinde Safari Browser'ı
ile Burp'ün çalıştığı bilgisayarın
8080 portuna bağlanıyoruz
Karşımıza çıkan sayfadaki "CA
Certificate" linki ile bu
sertifikayı indirerek cihaza
tanıtıyoruz
HTTP(S) İSTEKLERİNDE ARAYA GİRME
1 2 3
HTTP(S) İSTEKLERİNDE ARAYA GİRME
Bu şekilde Burp'ün CA sertifikasını güvenilir sertifika olarak yüklemiş olduk
SSL Pinning uygulamayan ve OpenSSL gibi platform API'leri dışındaki
kütüphaneleri kullanmayan uygulamaların HTTPS bağlantıları için artık
rahatlıkla araya girebiliriz
HTTP(S) İSTEKLERİNDE ARAYA GİRME
Proxy ayarını Wi-Fi ayarlarının
bulunduğu menüde uyguluyoruz
Bu andan itibaren standart platform
API'lerini (ör: NSURLConnection,
NSURLDownload) kullanan mobil
uygulamalar için araya girebileceğiz
HTTP(S) İSTEKLERİNDE ARAYA GİRME
Burp'ün test web sunucumuzu
bulabilmesi için Burp'ün üzerinde
çalıştığı bilgisayarda "hosts" dosyasını
düzenlemeyi de unutmayalım
HTTP(S) İSTEKLERİNDE ARAYA GİRME
İlk isteğimizi yaptığımızda Burp bir
alarm mesajı üretti
HTTP(S) İSTEKLERİNDE ARAYA GİRME
Cihazın üzerinde "btrmobile" uygulamasının ürettiği logları
incelediğimizde de NSURLErrorDomain hatası aldığımızı gördük
Açıkçası bu hatayı araştırdığımızda bizi doğrudan SSL Pinning'e
bağlayan bir kaynak bulamadık
Ancak daha önce çalışan bir uygulamanın araya girildiğinde hata
üretmesi SSL Pinning ile ilgili bir şüphe doğurmalı
SSL PINNING KONTROLÜ VE AŞILMASI
SSL Pinning Nedir?
SSL pinning aslında aşağıdakilerden herhangi birine verilen
genel addır:
• Uygulamanın cihaz üzerinde yüklü trusted sertifikalara
güvenmeden kendi paketinde yer alan bir sertifika dosyası veya
kendi içinde tanımlanmış bir değişken değeri ile kendi trust
store'unu oluşturması ve sertifika doğrulama için kullanması
SSL PINNING KONTROLÜ VE AŞILMASI
SSL Pinning Nedir? (devamı)
• Uygulamanın sunucunun gönderdiği sertifikanın tamamını kendi
paketinde yer alan bir sertifika dosyası veya kendi içinde
tanımlanmış bir değişken değeri ile karşılaştırması, aynı olmaları
halinde SSL bağlantısını kurması (Certificate Pinning olarak da
anılır)
• Uygulamanın sunucunun gönderdiği sertifikanın içinde yer alan
Public Key ile kendi paketinde yer alan bir dosya veya kendi
içinde tanımlanmış bir değişken değeri ile karşılaştırması, aynı
olmaları halinde SSL bağlantısını kurması (Public Key Pinning
olarak da anılır)
SSL PINNING KONTROLÜ VE AŞILMASI
SSL Pinning Nedir? (devamı)
Ne yazık ki SSL pinning'i tam olarak teşhis edebilmek için uygulama
geliştirme bilgisine ve tersine mühendislik çalışmasına ihtiyaç var.
iOS uygulamalarda asenkron URL bağlantısı kurabilmek için bazı
delegate metodları tanımlamak gerekiyor.
Asenkron bağlantı kullanıcı arayüzünün HTTP yanıtını beklerken
donmaması için önemli bir ihtiyaç.
Bu delegate metodlarından birisi ve SSL pinning'in uygulanması için
en uygun metodun adı
"willSendRequestForAuthenticationChallenge".
Bu durum genel teamül olsa da SSL pinning'i çok çeşitli biçimlerde
uygulayabilirsiniz.
SSL PINNING KONTROLÜ VE AŞILMASI
URL bağlantı hatasını yine loginVC view controller class'ı
içinde alıyoruz
Bu class içinde asenkron HTTP bağlantılarında kullanılan
"willSendRequestForAuthenticationChallenge" metodunu
görüyoruz
Bu metodu incelediğimizde de uygulamanın kendi içinde
bir Trust Store oluşturduğu ve buna güvendiğine ilişkin
emareler var
Bu emarelerden birisi de _SecTrustEvaluate fonksiyonunun
çağrılıyor olması
SSL PINNING KONTROLÜ VE AŞILMASI
Ayrıca kodun üst bölümlerinde
bir sertifika dosyasına erişildiği
de anlaşılıyor
Bu dosya güvenilen CA
sertifika(lar)ını içeriyor olmalı
SSL PINNING KONTROLÜ VE AŞILMASI
Uygulamanın bundle dizini
içinde de "btriskCA" doyasını
görebiliyoruz
İyi bir tersine mühendislik
analiziyle bu dosyanın içeriğinin
değiştirilmesi de SSL pinning
kontrolünü aşmamıza imkan
sağlayabileceğini de görebiliriz
SSL PINNING KONTROLÜ VE AŞILMASI
Ne yazık ki _SecTrustEvaluate fonksiyonuna
referans veren çok sayıda metod var
Bu metodların her birine yama yapmak veya run
time manipülasyon yapmak çok zahmetli olabilir
SSL PINNING KONTROLÜ VE AŞILMASI
İşte şimdi bir araç çok işimize yarayabilir
SSL Kill Switch daha önce de bahsettiğimiz Cydia
Substrate'in imkanlarını kullanıyor
Android'in aksine Cydia Substrate'in desteği iOS
için oldukça iyi
SSL PINNING KONTROLÜ VE AŞILMASI
SSL Kill Switch ne yapar?
SSL PINNING KONTROLÜ VE AŞILMASI
SSL Kill Switch ne yapamaz?
• Eğer programcı standart platform API'leri yerine
OpenSSL veya benzeri farklı bir kütüphaneyi kullanırsa
SSL Kill Switch etkisiz kalır.
• Aslında bu durumda yaptığımız proxy ayarı dahi etkisiz
olacaktır. Bu yüzden trafiği proxy üzerinden geçirmek
için cihaz üzerinde "port forwarding" yapmak
gerekecektir.
• Böyle bir uygulama için tersine mühendislik becerisi
çok gerekli olacaktır.
SSL PINNING KONTROLÜ VE AŞILMASI
SSL Kill Switch aracını aktif ettiğimizde HTTPS
isteklerimizi Burp üzerinde görmeye başlayabiliriz
KRİPTOLU VERİNİN ANLAŞILMASI
Login isteğinde araya girebildik
Ancak içerik anlaşılabilir bir formatta değil
KRİPTOLU VERİNİN ANLAŞILMASI
Hex formatta görünen bu veriyi ASCII olarak decode ettiğimizde de
anlamlı bir veriye ulaşamıyoruz
Eğer kriptolu bir veri ile karşı karşıya isek bu veriyi ancak dinamik analiz ile
uygulamanın hafıza alanında gözlemleyebiliriz
KRİPTOLU VERİNİN ANLAŞILMASI
Daha önce de olduğu gibi
debugserver'ı başlatalım
ve lldb ile bu servise
bağlanalım
KRİPTOLU VERİNİN ANLAŞILMASI
Kriptolu veri login aşamasında
gönderildiğinden btnLogin
metoduna breakpoint koyalım
ve "c" komutu ile uygulamanın
akışına izin verelim
KRİPTOLU VERİNİN ANLAŞILMASI
Uygulamanın "Giriş"
düğmesine bastığımızda
breakpoint noktasında
duracağız
Bu noktada PC register'ının bulunduğu
alanı disassemble ediyoruz ve kodların
hafızadaki adreslerini gözlemliyoruz
Bu adresler IDA'da gözlemleyeceğimiz
adreslerden farklı olacak, çünkü iOS ASLR
desteği olan bir işletim sistemi
Bu yüzden de uygulama her yüklendiğinde
farklı bir adrese yerleştiriliyor
Ancak ASLR'ın karakteristiği gereği son 3
adres rakamı değişmiyor
KRİPTOLU VERİNİN ANLAŞILMASI
IDA'da adres bilgilerini
görebilmek için "Line prefixes"
seçeneğini aktif hale getirelim
KRİPTOLU VERİNİN ANLAŞILMASI
Emek yoğun bir çalışma
sonunda btnLogin metodunun
son kısımlarına yakın bir alanda
kriptolamayla ilişkili olabileceği
düşünülebilecek doCipher
metodunun çağrıldığı alanı
bulabiliriz
KRİPTOLU VERİNİN ANLAŞILMASI
Bu metod adının geçtiği
bölüme en yakın olan Branch
with Link instruction'ı da
aşağıdaki instruction
Bu satırın adresine
baktığımızda son 3 rakamının
"A0C" olduğunu görebiliyoruz
KRİPTOLU VERİNİN ANLAŞILMASI
ASLR'ın son 3 rakamı
değiştirmediğini söylemiştik
Buna göre mevcut oturumumuzda
btnLogin metodunun adreslerinin
ilk 3 rakamını ve IDA'dan elde
ettiğimiz son 3 rakamı kullanarak
bir breakpoint tanımlıyoruz
Daha sonra "c" komutu ile
uygulamayı devam ettiriyoruz ve
uygulama breakpoint noktasına
geldiğinde duruyor
KRİPTOLU VERİNİN ANLAŞILMASI
Bu noktada register değerlerini okuyoruz
Objective C runtime ve objc_msgSend
metodu ile ilgili söylediklerimizi hatırlarsanız
objc_msgSend metodu çağrıldığı anda R0'da
class adresi, R1'de metod adı (selector) ve
bundan sonraki 2 register'da da çağrılan
metodun parametrelerinin bulunduğunu
belirtmiştik
KRİPTOLU VERİNİN ANLAŞILMASI
Breakpoint koyduğumuz instruction'da R12
register'ında bulunan adres çağrılıyordu
Runtime'da bu değerin objc_msgSend
olduğunu görebiliyoruz
KRİPTOLU VERİNİN ANLAŞILMASI
R2 register'ının işaret ettiği adres ilk
parametre olmalı
Bu adresteki 4 byte'lık ilk 10 HEX değere
baktığımızda aşağıdaki sonuca ulaşıyoruz
KRİPTOLU VERİNİN ANLAŞILMASI
Muhtemelen bu adreste bir object'in hafıza adresi var (kaynak
kod'da bu nesnenin NSData tipinde olduğunu biliyoruz )
Açıkçası elimizde sadece binary uygulama olmuş olsa idi bu
değerlerden adrese benzeyenleri aşağıdaki gibi denemekten
başka bir yolumuz olmayacaktı
Burada 5. 4 byte'lık değerin içerdiği adresi "string" tipinde
okuyoruz
APPSTORE'DAN İNDİRİLEN
UYGULAMALARIN TESTİNE HAZIRLIK
• Eğitim süresince kendi geliştirdiğimiz "btrmobile"
uygulamasını kullandık.
• Eğer Appstore'dan bir uygulama indirerek test etmemiz
gerekseydi tersine mühendislik ve debug etme
işlemlerimizi bu kadar kolay uygulayamazdık.
• Çünkü store'a yüklenen uygulamalar (sadece
çalıştırılabilir Mach-o dosyası, diğer bundle dosyaları
değil) cihazımıza kriptolu olarak iniyorlar. Bu yüzden ilk
olarak kriptoyu açmamız gerekiyor.
APPSTORE'DAN İNDİRİLEN
UYGULAMALARIN TESTİNE HAZIRLIK
APPSTORE'dan indirdiğimiz bir
uygulamayı inceleyelim
APPSTORE'DAN İNDİRİLEN
UYGULAMALARIN TESTİNE HAZIRLIK
Bu uygulamayı class-dump-z ile
incelemek istediğimizde yukarıdaki
uyarıyı alıyoruz
APPSTORE'DAN İNDİRİLEN
UYGULAMALARIN TESTİNE HAZIRLIK
class-dump-z bizi uyarsa da bir çıktı
üretti, bu çıktıyı inceleyelim
APPSTORE'DAN İNDİRİLEN
UYGULAMALARIN TESTİNE HAZIRLIK
class-dump-z 'nin ürettiği çıktının
önemli bir kısmı (tamamı değil)
anlamı olmayan isimlerden oluşuyor
APPSTORE'DAN İNDİRİLEN
UYGULAMALARIN TESTİNE HAZIRLIK
Bu binary dosyanın başlık alanlarını
incelemek için dosyayı Mac'e
aktaralım
APPSTORE'DAN İNDİRİLEN
UYGULAMALARIN TESTİNE HAZIRLIK
LC_ENCRYPTION_INFO load command
bölümünde dosyanın kriptolu olduğu
belirtiliyor (Crypt ID : 1)
Crypt Offset alanı kriptolu verilerin
başlangıç offset adresini, Crypt Size alanı
ise bu adresten itibaren toplam kriptolu
veri miktarını belirtiyor
APPSTORE'DAN İNDİRİLEN
UYGULAMALARIN TESTİNE HAZIRLIK
Aynı bilgiyi cihaz üzerinde "otool" aracı ile
de görebiliriz.
Bu load command nedeniyle iOS işletim
sistemi bu binary'yi hafızaya yüklerken
decrypt etmesi gerektiğini ve nereden
başlayarak ne kadar veriyi decrypt etmesi
gerektiğini anlıyor ve uygulamayı buna
göre hafızaya yüklüyor
APPSTORE'DAN İNDİRİLEN
UYGULAMALARIN TESTİNE HAZIRLIK
Normalde bu uygulamanın decrypt edilmiş haline
manuel yöntemlerle ulaşabiliriz
Bunun için çalışmakta olan prosese bir debugger
ile attach olduktan sonra LC_ENCRYPTION_INFO
load command'ında belirtilen offset ve veri
büyüklüğü bilgilerinden yola çıkarak hafızada yer
alan ve zaten işletim sistemi tarafından decrypt
edilmiş olan veriyi diske yazabiliriz (dump
edebiliriz)
Daha sonra dump ettiğimiz decrypt edilmiş bu
veriyi diskteki orijinal dosyaya yazabiliriz
Son olarak Crypt ID bilgisini "0" yaptıktan ve
dosyayı imzaladıktan sonra istediğimiz dinamik ve
statik analizleri kolaylıkla yapabiliriz
Ama tüm bunları bizim için yapan bir araç varken
bu kadar zahmete değmez
APPSTORE'DAN İNDİRİLEN
UYGULAMALARIN TESTİNE HAZIRLIK
Clutch2 uygulaması ile cihaza yüklü
Appstore uygulamalarını listeleyebiliriz
"Clutch2 –h" komutu ile Clutch'ın
kullanım opsiyonlarını görebiliriz
"Clutch2 –b" komutu ile yukarıda
listelenen bir uygulamanın numarasını
kullanarak decrypt etme işlemini
gerçekleştirebiliriz
APPSTORE'DAN İNDİRİLEN
UYGULAMALARIN TESTİNE HAZIRLIK
Clutch2 uygulaması decrypt ettiği binary
dosyaları /private/var/tmp/clutch dizini
altına atar
APPSTORE'DAN İNDİRİLEN
UYGULAMALARIN TESTİNE HAZIRLIK
Clutch ile decrypt ettiğimiz dosyayı class-
dump-z ile tekrar işleyelim
APPSTORE'DAN İNDİRİLEN
UYGULAMALARIN TESTİNE HAZIRLIK
Class ve metod listesini tekrar inceleyelim
APPSTORE'DAN İNDİRİLEN
UYGULAMALARIN TESTİNE HAZIRLIK
Görüldüğü gibi class-dump-z binary dosya
içinde class ve metod isimlerini okuyabildi
CİHAZ ÜZERİNDEKİ HASSAS VERİLERİN
İNCELENMESİ
Uygulama kullanım durumlarını
gerçekleştirerek cihaz üzerinde
saklanabilecek verilerin üretimini
gerçekleştirelim
CİHAZ ÜZERİNDEKİ HASSAS VERİLERİN
İNCELENMESİ – DİZİN YAPISI
Uygulama dizinleri
/private/var/mobile/Applications altında
bir UUID numarasından oluşan dizinin
içinde yer alır
CİHAZ ÜZERİNDEKİ HASSAS VERİLERİN
İNCELENMESİ – DİZİN YAPISI
Documents dizini veri sızması açısından en verimli dizindir
Uygulama bu dizin altında yeni dosya ve veri oluşturabilir
Documents dizini iTunes ile yedekleme sırasında bilgisayara da kopyalanır
Ayrıca cihaz Jailbreak edilmese dahi bu dizin altındaki dosyalara iExplorer
gibi araçlarla erişebilirsiniz
CİHAZ ÜZERİNDEKİ HASSAS VERİLERİN
İNCELENMESİ – DİZİN YAPISI
Uygulama adı ile başlayan ve sonu ".app" ile biten dizin "bundle" olarak da
adlandırılan, uygulamanın kurulumu ile birlikte gelen pakettir. Bu dizin
altındaki veriler statik'tir ve kurulum sonrasında uygulama tarafından
değiştirilemez. Uygulamanın binary dosyası da bu dizin içindedir.
Dizin içinde tüm dosyalar ortaya saçılmış gibi görülebilir, ancak Xcode proje
organizasyonunu sağlamak için kendi içinde dosyaları gruplama imkanı sağlar
CİHAZ ÜZERİNDEKİ HASSAS VERİLERİN
İNCELENMESİ – DİZİN YAPISI
Library dizini zannedilebileceği gibi bir
kod kütüphanesi barındırmaz, uygulamayı
destekleyen verilerin oluştuğu ve biriktiği
bir başka alandır
Documents dizini kadar olmasa da bu
dizin altında da veri sızma riski büyüktür
CİHAZ ÜZERİNDEKİ HASSAS VERİLERİN
İNCELENMESİ – DİZİN YAPISI
Örneğimizde "tmp" dizini altında bir veri
oluşmuyor, ancak testler sırasında bir göz
atmakta fayda olabilir
Bu dizin altındaki veriler uygulamanın
çalışması sona erdiğinde gereksiz hale
gelecek dosyalar olmalıdır
Bu dosyaların yedekleri de alınmaz
CİHAZ ÜZERİNDEKİ HASSAS VERİLERİN
İNCELENMESİ – KEYCHAIN
• Keychain Mac OS'un ve iOS'un trusted özelliği bozulmamış (yani
Jailbreak edilmemiş) platformlarda sağladığı güvenli veri saklama
alanıdır
• Jailbreak edilmiş bir sistemde eğer cihaz herhangi bir passcode
ile korunmuyorsa (ki bizim test sistemlerimiz doğal olarak
korunmuyor) tüm Keychain verileri okunabilir. Aksi takdirde
bruteforce ile passcode'un kırılması gerekir
• Keychain kayıtları ne zaman erişilebilecekleri (ör: cihaz ekran
kilitli iken uygulamalar erişebilmeli mi), yedeklenip
yedeklenmeyecekleri (yani bu kayıt sadece bu cihazda mı
kullanılabilir), hangi uygulamalar belli bir kayda erişebilir (access
group tanımlaması ile) gibi konularda detaylı güvenlik
fonksiyonalitesine sahiptir
CİHAZ ÜZERİNDEKİ HASSAS VERİLERİN
İNCELENMESİ – KEYCHAIN
Statik analizde uygulamanın Security
framework'ü altında "SecItemAdd" gibi
fonksiyonları kullanması Keychain'in
kullanıldığına dair güçlü bir emaredir
CİHAZ ÜZERİNDEKİ HASSAS VERİLERİN
İNCELENMESİ – KEYCHAIN
Keychain dosyası /private/var/Keychains
dizini altındaki keychain-2.db SQLite
veritabanıdır
CİHAZ ÜZERİNDEKİ HASSAS VERİLERİN
İNCELENMESİ – KEYCHAIN
Keychain içeriği https://github.com/ptoomey3/Keychain-
Dumper/blob/master/keychain_dumper adresinden indirilebilecek
"keychain_dumper" aracı ile incelenebilir
CİHAZ ÜZERİNDEKİ HASSAS VERİLERİN
İNCELENMESİ – PLIST DOSYALARI
Text tabanlı "plist" dosyası örneği
CİHAZ ÜZERİNDEKİ HASSAS VERİLERİN
İNCELENMESİ – BINARY PLIST DOSYALARI
Dosyanın başındaki bplist ifadesi plist
dosyasının binary formatta olduğunu
ifade ediyor
CİHAZ ÜZERİNDEKİ HASSAS VERİLERİN
İNCELENMESİ – BINARY PLIST DOSYALARI
Dosyamızı Cyberduck ile Mac bilgisayara
indirdikten sonra "plutil –convert xml1
CCInfo.plist" komutu ile dosyamızı binary
formattan text formata dönüştürebiliriz
CİHAZ ÜZERİNDEKİ HASSAS VERİLERİN
İNCELENMESİ – SQLITE VERİTABANLARI
SQLite veritabanları ve genel olarak pek çok dosya türü için
uzantılarının ne olduğunun önemi yoktur
Dolayısıyla her zaman .db veya .sqlite uzantısı
taşımayabilirler
Potansiyel bulunma alanları Documents ve bundle (app) dizinleridir
Bundle dizinindeki SQLite veritabanları genellikle öntanımlı ayarların
saklanması ve bazen de Documents dizininde oluşturulacak SQLite veritabanı
dosyalarının şablonu olarak kullanılır
CİHAZ ÜZERİNDEKİ HASSAS VERİLERİN
İNCELENMESİ – SQLITE VERİTABANLARI
Veritabanı dosyasında bizi
ilgilendirebilecek 2 tablo göze
çarpıyor
CİHAZ ÜZERİNDEKİ HASSAS VERİLERİN
İNCELENMESİ – SQLITE VERİTABANLARI
Bunlardan FATURALAR tablosu
içinde veri barındırıyor
CİHAZ ÜZERİNDEKİ HASSAS VERİLERİN
İNCELENMESİ – SQLITE VERİTABANLARI
GÖRÜŞMELER tablosu ise veri
barındırmıyor gibi görünüyor
CİHAZ ÜZERİNDEKİ HASSAS VERİLERİN
İNCELENMESİ – SQLITE VERİTABANLARI
"strings" komutuyla dosyayı
incelediğimizde ise FATURALAR tablo
kayıtlarının dışına GORUSMELER
tablosu kayıtlarını da görüyoruz
Bunun sebebi SQLite'ın veri kayıp
riskini azaltmak için uyguladığı
yedekleme yöntemi
Örneğimizde son silme işleminde
silinen kayıtlar veritabanı dosyasında
görülüyor
"Transaction Begin" ile başlatılan
işlemlerde "Commit" işlemi
gerçekleştirilmezse tüm silinen
kayıtlar dosya içinde kalıyor
CİHAZ ÜZERİNDEKİ HASSAS VERİLERİN
İNCELENMESİ – BINARY COOKIES
Android'in aksine iOS kütüphanelerinin cookie desteği bulunmaktadır
Bu nedenle bu cookie'lerin bir yerde saklanmaları gerekmektedir
İşte o yer Library / Cookies dizinlerinde yer alan Cookies.binarycookies
dosyalarıdır
CİHAZ ÜZERİNDEKİ HASSAS VERİLERİN
İNCELENMESİ – BINARY COOKIES
Binary cookie'leri
http://www.securitylearn.net/2012/1
0/27/cookies-binarycookies-reader/
sitesinden edinilebilecek
BinaryCookieReader.py Python script'i
ile okuyabiliriz
CİHAZ ÜZERİNDEKİ HASSAS VERİLERİN
İNCELENMESİ – BINARY COOKIES
python BinaryCookieReader.py Cookies.binarycookies
CİHAZ ÜZERİNDEKİ HASSAS VERİLERİN
İNCELENMESİ – SNAPSHOT RESİMLERİ
Uygulama arka plana atıldığında o anki ekran görüntüsü uygulamanın
Library/Caches/Snapshots dizini altındaki dizinlere kaydedilir
CİHAZ ÜZERİNDEKİ HASSAS VERİLERİN
İNCELENMESİ – SNAPSHOT RESİMLERİ
Uygulama background'a geçmeden hemen önce uygulama
delegate metodları kullanılarak hassas bilgi alanları
karartılmalıdır
- (void)applicationWillResignActive:(UIApplication *)application
Uygulama tekrar foreground'a gelmeden önce, benzer
biçimde karartılan view alanları tekrar görünür hale
getirilebilir
- (void)applicationDidBecomeActive:(UIApplication *)application
CİHAZ ÜZERİNDEKİ HASSAS VERİLERİN
İNCELENMESİ – KEYBOARD CACHE
iOS'un sağladığı autocomplete imkanının kullanılabilmesi için uygun
alanlardaki veriler /private/var/mobile/Library/Keyboard dizini altındaki
dosyalara kaydedilir
Numerik veriler ve parola alanlarına girilen veriler kaydedilmezler
CİHAZ ÜZERİNDEKİ HASSAS VERİLERİN
İNCELENMESİ – KEYBOARD CACHE
Testlerimize başlamadan önce Keyboard Cache'i temizlemek için
Ayarlar -> Genel -> Sıfırlama-> Klavye Sözlüğünü Sıfırla seçeneğini
kullanabiliriz
CİHAZ ÜZERİNDEKİ HASSAS VERİLERİN
İNCELENMESİ – KEYBOARD CACHE
Örnek olarak alfabetik karakterlerle bir kullanıcı kodu girelim
CİHAZ ÜZERİNDEKİ HASSAS VERİLERİN
İNCELENMESİ – KEYBOARD CACHE
CİHAZ ÜZERİNDEKİ HASSAS VERİLERİN
İNCELENMESİ – KEYBOARD CACHE
Hassas alanlarda autocomplete özelliğini pasif hale
getirmek için bu text alanının "secure" olarak
işaretlenmesi:
mytextField.secureTextEntry = YES
ya da autocomplete'in iptal edilmesi gereklidir:
mytextField.autocorrectionType = UITextAutocorrectionTypeNo
CİHAZ ÜZERİNDEKİ HASSAS VERİLERİN
İNCELENMESİ – HTTP YANIT CACHE'LERİ
Uygulamamızda UIWebView class'ından bir view kullanılmadığı için
cache'lenen herhangi bir veri yok
Ama olsa idi ve web sunucu cache'lenebilir bir yanıt verse idi bu yanıtlarla
ilgili bilgileri bu SQLite veritabanında gözlemleyebilecektik
CİHAZ ÜZERİNDEKİ HASSAS VERİLERİN
İNCELENMESİ – UYGULAMA LOGLARI
NSLog fonksiyonu ile yazılan uygulama logları /private/var/log dizini altında
bulunan "syslog" dosyasına yazılır
Uygulama logları sandbox kontrolü ile korunmaz, dolayısıyla loga yazılan
veriler diğer uygulamalar tarafından okunabilir
CİHAZ ÜZERİNDEKİ HASSAS VERİLERİN
İNCELENMESİ – UYGULAMA LOGLARI
Cihaz üzerindeki loglar cihaz tekrar başlatılıncaya kadar bulunur
BTRisk iOS Mobil Uygulama Denetimi Eğitimi

More Related Content

What's hot

Sızma Testlerinde Armitage Kullanımı
Sızma Testlerinde Armitage KullanımıSızma Testlerinde Armitage Kullanımı
Sızma Testlerinde Armitage KullanımıBGA Cyber Security
 
LINUX, WINDOWS VE AĞ SİSTEMLERİ SIZMA TESTLERİ
LINUX, WINDOWS VE AĞ SİSTEMLERİ SIZMA TESTLERİ LINUX, WINDOWS VE AĞ SİSTEMLERİ SIZMA TESTLERİ
LINUX, WINDOWS VE AĞ SİSTEMLERİ SIZMA TESTLERİ BGA Cyber Security
 
MSSQL Hacking ve Post Exploitation Yontemleri
MSSQL Hacking ve Post Exploitation YontemleriMSSQL Hacking ve Post Exploitation Yontemleri
MSSQL Hacking ve Post Exploitation YontemleriEyüp ÇELİK
 
Log yönetimi sisteminizin log kaçırıp kaçırmadığını test etmek ister misiniz?
Log yönetimi sisteminizin log kaçırıp kaçırmadığını test etmek ister misiniz?Log yönetimi sisteminizin log kaçırıp kaçırmadığını test etmek ister misiniz?
Log yönetimi sisteminizin log kaçırıp kaçırmadığını test etmek ister misiniz?Ertugrul Akbas
 
Web Uygulamalarında Kaynak Kod Analizi - 1
Web Uygulamalarında Kaynak Kod Analizi - 1Web Uygulamalarında Kaynak Kod Analizi - 1
Web Uygulamalarında Kaynak Kod Analizi - 1Mehmet Ince
 
Log yönetimi ve siem projelerindeki en önemli kriter EPS değerleri
Log yönetimi ve siem projelerindeki en önemli kriter EPS değerleriLog yönetimi ve siem projelerindeki en önemli kriter EPS değerleri
Log yönetimi ve siem projelerindeki en önemli kriter EPS değerleriErtugrul Akbas
 
ANET SureLog SIEM avantajları
ANET SureLog SIEM avantajlarıANET SureLog SIEM avantajları
ANET SureLog SIEM avantajlarıErtugrul Akbas
 
SINIFLANDIRMA TEMELLİ KORELASYON YAKLAŞIMI
SINIFLANDIRMA TEMELLİ KORELASYON YAKLAŞIMISINIFLANDIRMA TEMELLİ KORELASYON YAKLAŞIMI
SINIFLANDIRMA TEMELLİ KORELASYON YAKLAŞIMIErtugrul Akbas
 
ISTSEC 2013 - Fuzzy Tabanlı Zaafiyet Araştırması
ISTSEC 2013 - Fuzzy Tabanlı Zaafiyet AraştırmasıISTSEC 2013 - Fuzzy Tabanlı Zaafiyet Araştırması
ISTSEC 2013 - Fuzzy Tabanlı Zaafiyet AraştırmasıBGA Cyber Security
 
Windows İşletim Sistemi Yetki Yükseltme Çalışmaları
Windows İşletim Sistemi Yetki Yükseltme ÇalışmalarıWindows İşletim Sistemi Yetki Yükseltme Çalışmaları
Windows İşletim Sistemi Yetki Yükseltme ÇalışmalarıBGA Cyber Security
 
Siem, log yönetimi ve 5651 projelerinin performans ve log kaçirip kaçirmadiği...
Siem, log yönetimi ve 5651 projelerinin performans ve log kaçirip kaçirmadiği...Siem, log yönetimi ve 5651 projelerinin performans ve log kaçirip kaçirmadiği...
Siem, log yönetimi ve 5651 projelerinin performans ve log kaçirip kaçirmadiği...Ertugrul Akbas
 
Açık kaynak kodlu uygulamalar ile adli bilişim labaratuarı kurma son
Açık kaynak kodlu uygulamalar ile adli bilişim labaratuarı kurma  sonAçık kaynak kodlu uygulamalar ile adli bilişim labaratuarı kurma  son
Açık kaynak kodlu uygulamalar ile adli bilişim labaratuarı kurma sonBGA Cyber Security
 
Binary Modification [Patching]
Binary Modification [Patching]Binary Modification [Patching]
Binary Modification [Patching]BGA Cyber Security
 
Hacker’ların Yeni Gozdesi - PowerShell
Hacker’ların Yeni Gozdesi - PowerShellHacker’ların Yeni Gozdesi - PowerShell
Hacker’ların Yeni Gozdesi - PowerShellAdeo Security
 

What's hot (20)

Sızma Testlerinde Armitage Kullanımı
Sızma Testlerinde Armitage KullanımıSızma Testlerinde Armitage Kullanımı
Sızma Testlerinde Armitage Kullanımı
 
LINUX, WINDOWS VE AĞ SİSTEMLERİ SIZMA TESTLERİ
LINUX, WINDOWS VE AĞ SİSTEMLERİ SIZMA TESTLERİ LINUX, WINDOWS VE AĞ SİSTEMLERİ SIZMA TESTLERİ
LINUX, WINDOWS VE AĞ SİSTEMLERİ SIZMA TESTLERİ
 
MSSQL Hacking ve Post Exploitation Yontemleri
MSSQL Hacking ve Post Exploitation YontemleriMSSQL Hacking ve Post Exploitation Yontemleri
MSSQL Hacking ve Post Exploitation Yontemleri
 
Log yönetimi sisteminizin log kaçırıp kaçırmadığını test etmek ister misiniz?
Log yönetimi sisteminizin log kaçırıp kaçırmadığını test etmek ister misiniz?Log yönetimi sisteminizin log kaçırıp kaçırmadığını test etmek ister misiniz?
Log yönetimi sisteminizin log kaçırıp kaçırmadığını test etmek ister misiniz?
 
Web Uygulamalarında Kaynak Kod Analizi - 1
Web Uygulamalarında Kaynak Kod Analizi - 1Web Uygulamalarında Kaynak Kod Analizi - 1
Web Uygulamalarında Kaynak Kod Analizi - 1
 
Log yönetimi ve siem projelerindeki en önemli kriter EPS değerleri
Log yönetimi ve siem projelerindeki en önemli kriter EPS değerleriLog yönetimi ve siem projelerindeki en önemli kriter EPS değerleri
Log yönetimi ve siem projelerindeki en önemli kriter EPS değerleri
 
ANET SureLog SIEM avantajları
ANET SureLog SIEM avantajlarıANET SureLog SIEM avantajları
ANET SureLog SIEM avantajları
 
SINIFLANDIRMA TEMELLİ KORELASYON YAKLAŞIMI
SINIFLANDIRMA TEMELLİ KORELASYON YAKLAŞIMISINIFLANDIRMA TEMELLİ KORELASYON YAKLAŞIMI
SINIFLANDIRMA TEMELLİ KORELASYON YAKLAŞIMI
 
ISTSEC 2013 - Fuzzy Tabanlı Zaafiyet Araştırması
ISTSEC 2013 - Fuzzy Tabanlı Zaafiyet AraştırmasıISTSEC 2013 - Fuzzy Tabanlı Zaafiyet Araştırması
ISTSEC 2013 - Fuzzy Tabanlı Zaafiyet Araştırması
 
Metasploit El Kitabı
Metasploit El KitabıMetasploit El Kitabı
Metasploit El Kitabı
 
Windows İşletim Sistemi Yetki Yükseltme Çalışmaları
Windows İşletim Sistemi Yetki Yükseltme ÇalışmalarıWindows İşletim Sistemi Yetki Yükseltme Çalışmaları
Windows İşletim Sistemi Yetki Yükseltme Çalışmaları
 
Siem, log yönetimi ve 5651 projelerinin performans ve log kaçirip kaçirmadiği...
Siem, log yönetimi ve 5651 projelerinin performans ve log kaçirip kaçirmadiği...Siem, log yönetimi ve 5651 projelerinin performans ve log kaçirip kaçirmadiği...
Siem, log yönetimi ve 5651 projelerinin performans ve log kaçirip kaçirmadiği...
 
Açık kaynak kodlu uygulamalar ile adli bilişim labaratuarı kurma son
Açık kaynak kodlu uygulamalar ile adli bilişim labaratuarı kurma  sonAçık kaynak kodlu uygulamalar ile adli bilişim labaratuarı kurma  son
Açık kaynak kodlu uygulamalar ile adli bilişim labaratuarı kurma son
 
Binary Modification [Patching]
Binary Modification [Patching]Binary Modification [Patching]
Binary Modification [Patching]
 
EXPLOIT POST EXPLOITATION
EXPLOIT POST EXPLOITATIONEXPLOIT POST EXPLOITATION
EXPLOIT POST EXPLOITATION
 
Nagios ile Sistem ve Network Monitoring
Nagios ile Sistem ve Network MonitoringNagios ile Sistem ve Network Monitoring
Nagios ile Sistem ve Network Monitoring
 
BTRisk X86 Tersine Mühendislik Eğitim Sunumu - Bölüm-2
BTRisk X86 Tersine Mühendislik Eğitim Sunumu - Bölüm-2BTRisk X86 Tersine Mühendislik Eğitim Sunumu - Bölüm-2
BTRisk X86 Tersine Mühendislik Eğitim Sunumu - Bölüm-2
 
Hacker’ların Yeni Gozdesi - PowerShell
Hacker’ların Yeni Gozdesi - PowerShellHacker’ların Yeni Gozdesi - PowerShell
Hacker’ların Yeni Gozdesi - PowerShell
 
BTRisk X86 Tersine Mühendislik Eğitim Sunumu - Bölüm-3
BTRisk X86 Tersine Mühendislik Eğitim Sunumu - Bölüm-3BTRisk X86 Tersine Mühendislik Eğitim Sunumu - Bölüm-3
BTRisk X86 Tersine Mühendislik Eğitim Sunumu - Bölüm-3
 
Log siem korelasyon
Log siem korelasyonLog siem korelasyon
Log siem korelasyon
 

Viewers also liked

Kamu Entegre Veri Merkezleri - Mustafa Afyonluoglu
Kamu Entegre Veri Merkezleri - Mustafa AfyonluogluKamu Entegre Veri Merkezleri - Mustafa Afyonluoglu
Kamu Entegre Veri Merkezleri - Mustafa Afyonluogluafyonluoglu
 
Yazılım Nedir
Yazılım NedirYazılım Nedir
Yazılım Nedir_aerdeger
 
Programlamaya Giriş, Algoritma ve Akış Şeması Diyagramı
Programlamaya Giriş, Algoritma ve Akış Şeması DiyagramıProgramlamaya Giriş, Algoritma ve Akış Şeması Diyagramı
Programlamaya Giriş, Algoritma ve Akış Şeması DiyagramıAhmet POLAT
 
Test Mühendisliğine Giriş Eğitimi - Bölüm 1
Test Mühendisliğine Giriş Eğitimi - Bölüm 1Test Mühendisliğine Giriş Eğitimi - Bölüm 1
Test Mühendisliğine Giriş Eğitimi - Bölüm 1Mesut Günes
 
Test Mühendisliğine Giriş Eğitimi - Bölüm 2
Test Mühendisliğine Giriş Eğitimi - Bölüm 2Test Mühendisliğine Giriş Eğitimi - Bölüm 2
Test Mühendisliğine Giriş Eğitimi - Bölüm 2Mesut Günes
 

Viewers also liked (20)

Sizma testi bilgi toplama
Sizma testi bilgi toplamaSizma testi bilgi toplama
Sizma testi bilgi toplama
 
BTRISK ISO27001 UYGULAMA EGITIMI SUNUMU
BTRISK ISO27001 UYGULAMA EGITIMI SUNUMUBTRISK ISO27001 UYGULAMA EGITIMI SUNUMU
BTRISK ISO27001 UYGULAMA EGITIMI SUNUMU
 
BTRisk Adli Bilişim Eğitimi Sunumu
BTRisk Adli Bilişim Eğitimi SunumuBTRisk Adli Bilişim Eğitimi Sunumu
BTRisk Adli Bilişim Eğitimi Sunumu
 
BTRisk Android Mobil Uygulama Denetimi Eğitimi
BTRisk Android Mobil Uygulama Denetimi EğitimiBTRisk Android Mobil Uygulama Denetimi Eğitimi
BTRisk Android Mobil Uygulama Denetimi Eğitimi
 
BTRİSK Web Uygulama Güvenliği Denetimi Eğitim Sunumu
BTRİSK Web Uygulama Güvenliği Denetimi Eğitim SunumuBTRİSK Web Uygulama Güvenliği Denetimi Eğitim Sunumu
BTRİSK Web Uygulama Güvenliği Denetimi Eğitim Sunumu
 
BTRisk Android Uygulamalara Malware Yerleştirme Sunumu
BTRisk Android Uygulamalara Malware Yerleştirme SunumuBTRisk Android Uygulamalara Malware Yerleştirme Sunumu
BTRisk Android Uygulamalara Malware Yerleştirme Sunumu
 
BTRisk ISO 27001:2013 Bilgilendirme ve İç Denetim Eğitimi Sunumu
BTRisk ISO 27001:2013 Bilgilendirme ve İç Denetim Eğitimi SunumuBTRisk ISO 27001:2013 Bilgilendirme ve İç Denetim Eğitimi Sunumu
BTRisk ISO 27001:2013 Bilgilendirme ve İç Denetim Eğitimi Sunumu
 
Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi Sunumu
Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi SunumuBilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi Sunumu
Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi Sunumu
 
Kali Linux Hakkında Herşey
Kali Linux Hakkında HerşeyKali Linux Hakkında Herşey
Kali Linux Hakkında Herşey
 
Yazıcı Güvenliği
Yazıcı GüvenliğiYazıcı Güvenliği
Yazıcı Güvenliği
 
BTRİSK Web Uygulama Güvenliği Denetimi Eğitimi
BTRİSK Web Uygulama Güvenliği Denetimi EğitimiBTRİSK Web Uygulama Güvenliği Denetimi Eğitimi
BTRİSK Web Uygulama Güvenliği Denetimi Eğitimi
 
ISO 27001:2013 versiyonu ile gelen değişiklikler
ISO 27001:2013 versiyonu ile gelen değişikliklerISO 27001:2013 versiyonu ile gelen değişiklikler
ISO 27001:2013 versiyonu ile gelen değişiklikler
 
Unix Denetim Dokümanı
Unix Denetim DokümanıUnix Denetim Dokümanı
Unix Denetim Dokümanı
 
BTRisk Yazılım Güvenliği Yönetimi Eğitimi
BTRisk Yazılım Güvenliği Yönetimi EğitimiBTRisk Yazılım Güvenliği Yönetimi Eğitimi
BTRisk Yazılım Güvenliği Yönetimi Eğitimi
 
Kamu Entegre Veri Merkezleri - Mustafa Afyonluoglu
Kamu Entegre Veri Merkezleri - Mustafa AfyonluogluKamu Entegre Veri Merkezleri - Mustafa Afyonluoglu
Kamu Entegre Veri Merkezleri - Mustafa Afyonluoglu
 
Yazılım Nedir
Yazılım NedirYazılım Nedir
Yazılım Nedir
 
Programlamaya Giriş, Algoritma ve Akış Şeması Diyagramı
Programlamaya Giriş, Algoritma ve Akış Şeması DiyagramıProgramlamaya Giriş, Algoritma ve Akış Şeması Diyagramı
Programlamaya Giriş, Algoritma ve Akış Şeması Diyagramı
 
Test Mühendisliğine Giriş Eğitimi - Bölüm 1
Test Mühendisliğine Giriş Eğitimi - Bölüm 1Test Mühendisliğine Giriş Eğitimi - Bölüm 1
Test Mühendisliğine Giriş Eğitimi - Bölüm 1
 
Test Mühendisliğine Giriş Eğitimi - Bölüm 2
Test Mühendisliğine Giriş Eğitimi - Bölüm 2Test Mühendisliğine Giriş Eğitimi - Bölüm 2
Test Mühendisliğine Giriş Eğitimi - Bölüm 2
 
50 Soruda Yazılım Testi
50 Soruda Yazılım Testi50 Soruda Yazılım Testi
50 Soruda Yazılım Testi
 

Similar to BTRisk iOS Mobil Uygulama Denetimi Eğitimi

ARM Mimarisinde Exploit Geliştirme
ARM Mimarisinde Exploit GeliştirmeARM Mimarisinde Exploit Geliştirme
ARM Mimarisinde Exploit GeliştirmeSignalSEC Ltd.
 
Kurumsal Yazılım Geliştirme ve Visual Studio 2008
Kurumsal Yazılım Geliştirme ve Visual Studio 2008Kurumsal Yazılım Geliştirme ve Visual Studio 2008
Kurumsal Yazılım Geliştirme ve Visual Studio 2008mtcakmak
 
Application Compatibility (Uygulama Uyumluluğu)
Application Compatibility (Uygulama Uyumluluğu)Application Compatibility (Uygulama Uyumluluğu)
Application Compatibility (Uygulama Uyumluluğu)windowsblogu
 
45965 php-source-code-analysis
45965 php-source-code-analysis45965 php-source-code-analysis
45965 php-source-code-analysisAttaporn Ninsuwan
 
Infraskope Security Event Manager
Infraskope Security Event ManagerInfraskope Security Event Manager
Infraskope Security Event Managerlogyonetimi
 
Solarwinds SAM ve Patch Manager
Solarwinds SAM ve Patch ManagerSolarwinds SAM ve Patch Manager
Solarwinds SAM ve Patch ManagerKavi International
 
Mobil Cihaz Uygulamalarında Sql Server Ce Kullanımı
Mobil Cihaz Uygulamalarında Sql Server Ce KullanımıMobil Cihaz Uygulamalarında Sql Server Ce Kullanımı
Mobil Cihaz Uygulamalarında Sql Server Ce Kullanımıekinozcicekciler
 
Mobil Pentest Eğitim Dökümanı
Mobil Pentest Eğitim DökümanıMobil Pentest Eğitim Dökümanı
Mobil Pentest Eğitim DökümanıAhmet Gürel
 
Mobil Uygulama Güvenliği (Mobile Security)
Mobil Uygulama Güvenliği (Mobile Security)Mobil Uygulama Güvenliği (Mobile Security)
Mobil Uygulama Güvenliği (Mobile Security)Cihan Özhan
 
Programlama Dilleri Tanıtım
Programlama Dilleri TanıtımProgramlama Dilleri Tanıtım
Programlama Dilleri TanıtımAtilla Özgür
 
M.Ferhan Akman Mehmet Akin Remzi Arslan Mehmet Yavuz Asayis
M.Ferhan Akman Mehmet Akin Remzi Arslan Mehmet Yavuz  AsayisM.Ferhan Akman Mehmet Akin Remzi Arslan Mehmet Yavuz  Asayis
M.Ferhan Akman Mehmet Akin Remzi Arslan Mehmet Yavuz AsayisFatih Çengel
 
Dogus University-Web Application Security
Dogus University-Web Application SecurityDogus University-Web Application Security
Dogus University-Web Application Securitymtimur
 
GDO'suz Yazılım Geliştirme Teknikleri
GDO'suz Yazılım Geliştirme TeknikleriGDO'suz Yazılım Geliştirme Teknikleri
GDO'suz Yazılım Geliştirme TeknikleriLemi Orhan Ergin
 
İleri Seviye T-SQL Programlama - Chapter 21
İleri Seviye T-SQL Programlama - Chapter 21İleri Seviye T-SQL Programlama - Chapter 21
İleri Seviye T-SQL Programlama - Chapter 21Cihan Özhan
 
Java, android ve arduino ile gömülü programlama
Java, android ve arduino ile gömülü programlamaJava, android ve arduino ile gömülü programlama
Java, android ve arduino ile gömülü programlamaborasayiner
 
ProNMS Ağ İzleme ve Log Yönetim Sistemi
ProNMS Ağ İzleme ve Log Yönetim SistemiProNMS Ağ İzleme ve Log Yönetim Sistemi
ProNMS Ağ İzleme ve Log Yönetim Sistemikkargi
 

Similar to BTRisk iOS Mobil Uygulama Denetimi Eğitimi (20)

ARM Mimarisinde Exploit Geliştirme
ARM Mimarisinde Exploit GeliştirmeARM Mimarisinde Exploit Geliştirme
ARM Mimarisinde Exploit Geliştirme
 
Visual Studio Developer Tools
Visual Studio Developer ToolsVisual Studio Developer Tools
Visual Studio Developer Tools
 
Kurumsal Yazılım Geliştirme ve Visual Studio 2008
Kurumsal Yazılım Geliştirme ve Visual Studio 2008Kurumsal Yazılım Geliştirme ve Visual Studio 2008
Kurumsal Yazılım Geliştirme ve Visual Studio 2008
 
Application Compatibility (Uygulama Uyumluluğu)
Application Compatibility (Uygulama Uyumluluğu)Application Compatibility (Uygulama Uyumluluğu)
Application Compatibility (Uygulama Uyumluluğu)
 
45965 php-source-code-analysis
45965 php-source-code-analysis45965 php-source-code-analysis
45965 php-source-code-analysis
 
Freedom ERP / Barkod Uygulama Fikir ve Örnekleri
Freedom ERP / Barkod Uygulama Fikir ve ÖrnekleriFreedom ERP / Barkod Uygulama Fikir ve Örnekleri
Freedom ERP / Barkod Uygulama Fikir ve Örnekleri
 
Infraskope Security Event Manager
Infraskope Security Event ManagerInfraskope Security Event Manager
Infraskope Security Event Manager
 
Solarwinds SAM ve Patch Manager
Solarwinds SAM ve Patch ManagerSolarwinds SAM ve Patch Manager
Solarwinds SAM ve Patch Manager
 
Sunu (1)
Sunu (1)Sunu (1)
Sunu (1)
 
Java EE Struts
Java EE StrutsJava EE Struts
Java EE Struts
 
Mobil Cihaz Uygulamalarında Sql Server Ce Kullanımı
Mobil Cihaz Uygulamalarında Sql Server Ce KullanımıMobil Cihaz Uygulamalarında Sql Server Ce Kullanımı
Mobil Cihaz Uygulamalarında Sql Server Ce Kullanımı
 
Mobil Pentest Eğitim Dökümanı
Mobil Pentest Eğitim DökümanıMobil Pentest Eğitim Dökümanı
Mobil Pentest Eğitim Dökümanı
 
Mobil Uygulama Güvenliği (Mobile Security)
Mobil Uygulama Güvenliği (Mobile Security)Mobil Uygulama Güvenliği (Mobile Security)
Mobil Uygulama Güvenliği (Mobile Security)
 
Programlama Dilleri Tanıtım
Programlama Dilleri TanıtımProgramlama Dilleri Tanıtım
Programlama Dilleri Tanıtım
 
M.Ferhan Akman Mehmet Akin Remzi Arslan Mehmet Yavuz Asayis
M.Ferhan Akman Mehmet Akin Remzi Arslan Mehmet Yavuz  AsayisM.Ferhan Akman Mehmet Akin Remzi Arslan Mehmet Yavuz  Asayis
M.Ferhan Akman Mehmet Akin Remzi Arslan Mehmet Yavuz Asayis
 
Dogus University-Web Application Security
Dogus University-Web Application SecurityDogus University-Web Application Security
Dogus University-Web Application Security
 
GDO'suz Yazılım Geliştirme Teknikleri
GDO'suz Yazılım Geliştirme TeknikleriGDO'suz Yazılım Geliştirme Teknikleri
GDO'suz Yazılım Geliştirme Teknikleri
 
İleri Seviye T-SQL Programlama - Chapter 21
İleri Seviye T-SQL Programlama - Chapter 21İleri Seviye T-SQL Programlama - Chapter 21
İleri Seviye T-SQL Programlama - Chapter 21
 
Java, android ve arduino ile gömülü programlama
Java, android ve arduino ile gömülü programlamaJava, android ve arduino ile gömülü programlama
Java, android ve arduino ile gömülü programlama
 
ProNMS Ağ İzleme ve Log Yönetim Sistemi
ProNMS Ağ İzleme ve Log Yönetim SistemiProNMS Ağ İzleme ve Log Yönetim Sistemi
ProNMS Ağ İzleme ve Log Yönetim Sistemi
 

BTRisk iOS Mobil Uygulama Denetimi Eğitimi

 • 2. BTRİSK HAKKINDA TANIŞMA Pentest & BT Denetimi ISO27001 Danışmanlık Hizmetleri BG Operasyon Hizmetleri
 • 3. Göreviniz, Deneyiminiz ve Eğitimden Beklentileriniz Nelerdir? TANIŞMA
 • 5. iOS GELİŞTİRME ORTAMI iPhone Simulator üzerinde çalıştığı Mac bilgisayarın /private/etc/hosts dosyasını kullanır HTTP(S) Sunucusu IP Adresi
 • 6. SİMULATÖR ORTAMI Application Bundle dizininin bulunduğu alan Not: Bu dizin Mac OS X 10.10.5 ve Xcode 6.3.2 için geçerlidir. Farklı versiyonlarda farklı dizinlerle Karşılaşılması olasıdır.
 • 7. SİMULATÖR ORTAMI iOS Simulator ve Cihaz ortamlarında cihaz ve uygulama dizinleri için UUID değerleri kullanılıyor
 • 8. SİMULATÖR ORTAMI Bu nedenle doğru dizinleri tespit edebilmek için sıklıkla "find" komutunu kullanıyoruz
 • 9. SİMULATÖR ORTAMI Uygulamanın ürettiği verileri barındıran "Documents" dizininin bulunduğu alan Not: Bu dizin Mac OS X 10.10.5 ve Xcode 6.3.2 için geçerlidir. Farklı versiyonlarda farklı dizinlerle Karşılaşılması olasıdır. Güvenlik Notu: Documents dizinindeki dosyalar cihaz yedeklerinin içinde bilgisayarlara da aktarılır.
 • 10. SİMULATÖR ORTAMI Uygulamanın ürettiği logları barındıran system.log dosyasının bulunduğu alan Not: Bu dizin Mac OS X 10.10.5 ve Xcode 6.3.2 için geçerlidir. Farklı versiyonlarda farklı dizinlerle Karşılaşılması olasıdır. Güvenlik Notu: Cihaz loguna yazılan veriler sandbox kontrolü ile korunmaz, cihaz üzerindeki diğer tüm uygulamalar tarafından okunabilir.
 • 11. UYGULAMANIN (GELİŞTİRME ORTAMINDAN) CİHAZA AKTARILMASI • Normalde uygulamaları test cihazına da olsa yüklemek için bir Apple Developer hesabına ihtiyaç bulunmaktadır. Aksi takdirde Xcode ile bir uygulamayı cihaz üzerinde debug etmek mümkün olmamaktadır. • Ancak Xcode'un 6 veya daha güncel bir versiyonu yukarıda görüldüğü gibi uygulamayı cihaz üzerine kurabilmektedir. Bununla birlikte debug etmek için uygulamayı başlattığında cihaz üzerinde hata oluşmakta ve uygulama kendini sonlandırmaktadır. 1 2
 • 12. UYGULAMANIN (GELİŞTİRME ORTAMINDAN) CİHAZA AKTARILMASI Xcode ile debug edemesek de uygulamamız cihaz üzerinde çalışıyor.
 • 15. CİHAZ'LA DOSYA ALIŞVERİŞİ İÇİN Jailbreak edilen cihazlardaki öntanımlı "root" parolası: "alpine"
 • 16. CİHAZ'LA DOSYA ALIŞVERİŞİ İÇİN Jailbreak edilen cihazlardaki öntanımlı "root" parolası: "alpine"
 • 17. CİHAZ'A KOMUT SATIRI ERİŞİMİ İÇİN Jailbreak edilen cihazlardaki öntanımlı "root" parolası: "alpine"
 • 18. Jailbreak edilen cihazlardaki öntanımlı "root" parolası: "alpine" CİHAZ'A KOMUT SATIRI ERİŞİMİ İÇİN
 • 19. iOS jailbreaking is the process of removing software restrictions imposed by iOS, Apple's operating system, on devices running it through the use of software exploits; such devices include the iPhone, iPod touch, iPad, and second-generation Apple TV. Jailbreaking permits root access to the iOS file system and manager, allowing the download of additional applications, extensions, and themes that are unavailable through the official Apple App Store. JAILBREAK NEDİR?
 • 20. SİMULATOR VE CİHAZ ÜZERİNDEKİ UYGULAMALARIN FARKI NEDİR? SIMULATOR X86
 • 21. SİMULATOR VE CİHAZ ÜZERİNDEKİ UYGULAMALARIN FARKI NEDİR? CİHAZ ARM
 • 22. SİMULATOR VE CİHAZ ÜZERİNDEKİ UYGULAMALARIN FARKI NEDİR? SIMULATOR X86
 • 23. SİMULATOR VE CİHAZ ÜZERİNDEKİ UYGULAMALARIN FARKI NEDİR? CİHAZ ARM
 • 24. CİHAZ ÜZERİNDE HOSTS DOSYASININ AYARLANMASI
 • 25. CİHAZ ÜZERİNDE HOSTS DOSYASININ AYARLANMASI HTTP(S) Sunucusu IP Adresi
 • 26. UYGULAMAYI İLK ÇALIŞTIRMA DENEMESİ Uygulama cihazın Jailbreak'li olduğunu anladı ve uygulamanın devamına izin vermiyor
 • 27. UYGULAMAYI DEVAM ETTİREBİLMEK İÇİN NE YAPABİLİRİZ? STATİK ANALİZ DİNAMİK ANALİZ ANCAK "BINARY" DÜNYADA SABIRLI OLMALI VE MÜDACELEYE DAYANMALIYIZ !
 • 28. İLK DİNAMİK ANALİZ DENEMESİ Debug etmek için "btrmobile" prosesine bağlanmaya çalıştığımızda Segmentation Fault hatası alıyoruz
 • 29. iOS BINARY DEBUGGING'E GİRİŞ • Apple geçmişten bu yana GCC derleyicisini ve GNU Debugger (GDB)'ı desteklemiş, bu açık kaynaklı araçlara Objective C desteğini eklemiştir. • Ancak Apple 2005'ten sonra desteğini GNU toolchain'den LLVM derleyicisine doğru kaydırmıştır. • Bu nedenle Xcode da debug aracı olarak LLDB'yi kullanmaya başlamıştır. Yeni iOS versiyonlarında halen GDB'yi kullanabilirsiniz, ancak Objective C veri yapıları ile ilgili yeterli desteği alamazsınız.
 • 30. iOS BINARY DEBUGGING'E GİRİŞ XCODE
 • 31. iOS BINARY DEBUGGING'E GİRİŞ • LLDB debug mimarisi de tıpkı Android'de olduğu gibi istemci sunucu mimarisiyle çalışır. debugserverLLDB Debug Eden Debug Edilen ör: TCP 4444
 • 32. iOS BINARY DEBUGGING'E GİRİŞ • Normalde bir iOS cihaz debug amaçlı olarak Xcode tarafından kullanılmamışsa üzerinde "debugserver" uygulaması bulunmaz (en azından bizim gözlemimiz bu şekilde). • Eğitimin ilk adımlarında kendi geliştirdiğimiz bir uygulamayı cihaza kurup debug etmeye çalışmamış olsa idik bizim cihazımızda da bulunmayacaktı.
 • 33. iOS BINARY DEBUGGING'E GİRİŞ • Bu durumda Mac bilgisayar üzerindeki geliştirici CD imajı içinden ARM için derlenmiş olan debugserver uygulamasını alıp cihaza aktarmamız gerekecekti. • Dosyayı aktarmadan önce ayrıca yeni bir entitlements.plist dosyası oluşturarak debugserver uygulamasını bu dosyayı da kullanarak imzalamamız gerekecektir. Bu Mac OS ve iOS dünyalarında uygulanan kontrollere uyulması için gerekli.
 • 34. iOS BINARY DEBUGGING'E GİRİŞ • Debugserver uygulamasının iOS cihaza aktarılabilmesi için gerekli işlemler hakkında güncel bilgiye şöyle bir arama ile ulaşabilirsiniz:
 • 35. DEBUG (DİNAMİK ANALİZ) PROBLEMİMİZE TEKRAR DÖNERSEK Statik ve dinamik analiz ikilisinin yanında başka bir yardımcı daha işimize yarayabilir
 • 36. DEBUG (DİNAMİK ANALİZ) PROBLEMİMİZE TEKRAR DÖNERSEK Kolay ve hızlı bir yolculuk olmayabilir, ama olası yolları keşfetmek için daha iyi bir kaynağımız yok
 • 37. DEBUG (DİNAMİK ANALİZ) PROBLEMİMİZE TEKRAR DÖNERSEK Bu bizim karşılaştığımız duruma benziyor Ayrıca bir aşma önerisi de var
 • 38. DİNAMİK ANALİZ PROBLEMİMİZİ STATİK ANALİZ İLE İNCELEYELİM IDA Pro'da ptrace fonksiyonunu arayalım
 • 39. DİNAMİK ANALİZ PROBLEMİMİZİ STATİK ANALİZ İLE İNCELEYELİM _ptrace fonksiyonuna çift tıkladığımızda bu fonksiyonun adresine atlanan stub prosedürüne ulaşıyoruz Burada IDA bizim için bu instruction'ı bir fonksiyon gibi ayırmış ve _ptrace olarak isimlendirmiş. Bu instruction ile "ptrace" fonksiyonunun import adresini PC (Program Counter) register'ına atıyor uygulama. Dolayısıyla bir sonraki adımda ptrace fonksiyonunun çağrılması sağlanıyor.
 • 40. DİNAMİK ANALİZ PROBLEMİMİZİ STATİK ANALİZ İLE İNCELEYELİM _ptrace fonksiyon adına tıkladıktan sonra "X" tuşuna bastığımızda bu adrese referans veren (XREF) kod bölümlerini görüyoruz Bu adrese çift tıklayarak bu stub'ın çağrıldığı alana gidelim
 • 41. DİNAMİK ANALİZ PROBLEMİMİZİ STATİK ANALİZ İLE İNCELEYELİM _ptrace fonksiyonunun çağrıldığı nokta burası (main fonksiyonunun içinde) Objective C dili ve derleyicileri C dilini tam olarak destekliyor. C dilinde olduğu gibi uygulamanın kullanıcı kodları anlamında başlangıç noktası "main" fonksiyonu. Programcı bu fonksiyonun içine bir anti-debug kontrolü yerleştirmiş.
 • 42. ARM ASSEMBLY'YE GİRİŞ ÖNEMLİ NOT: X86 Assembly biliyorsanız, birazdan bahsi geçecek konuları anlamak daha kolay olacaktır. Bu konuda deneyiminiz yoksa • Hafıza (memory) • Register • Instruction • Stack / Heap • Uygulama akış kontrolü • Calling Convention'ları konularında temel bilgi ihtiyacınız olacaktır. Ayrıca burada 32 bit'lik ARM assembly üzerinde inceleme yapılacaktır. 64 bit'lik ARM x86 ve x64'te de olduğu gibi farklıdır.
 • 43. ARM ASSEMBLY'YE GİRİŞ ARM REGISTER'larından bazıları R0 (1. parametre olarak kullanılır) R1 (2. parametre olarak kullanılır) R2 (3. parametre olarak kullanılır) R3 (4. parametre olarak kullanılır, bundan sonraki parametreler stack'e yerleştirilir) R4 R5 ... R12 R13 (aynı zamanda SP, Stack Pointer olarak adlandırılır) R14 (aynı zamanda LR, Link Register olarak adlandırılır) R15 (aynı zamanda PC, Program Counter olarak adlandırılır) CPSR (Current Program Status Register, Zero bit ve diğer flag'leri barındırır)
 • 44. ARM ASSEMBLY'YE GİRİŞ ARM INSTRUCTION'larından bazıları Genel Instruction Yapısı • Instruction {Condition} {Condition Flag'i Güncelle} Örnek: ADD R0, R1, R2 (yani R0=R1+R2) ADDEQ R0, R1, R2 (yani eğer Zero Flag işaretli ise R0=R1+R2) ADDS R0, R1, R2 (yani R0=R1+R2 hesabını yap ve flag'leri güncelle)
 • 45. ARM ASSEMBLY'YE GİRİŞ ARM INSTRUCTION'larından bazıları Uygulama akışına etki eden instruction'lar • Branch B{<cond>} label • Branch with Link BL{<cond>} sub_routine_label Not: ARM'da RET instruction'ı yoktur. MOV R15, R14 ya da MOV PC, LR instruction'ları ile geri dönülür.
 • 46. ARM ASSEMBLY'YE GİRİŞ ARM INSTRUCTION'larından bazıları Uygulama akışına etki eden instruction'lar (devamı) • BL (Thumb subroutine'e geçişte kullanılır) • BLX (ARM subroutine'e geçişte kullanılır, mod değiştirilebilir) • Thumb modunda instruction'lar 16 bit uzunluğundadır. • ARM modunda instruction'lar 32 bit uzunluğundadır. • ARM bir RISC (Reduced Instruction Set Computer), yani az sayıda instruction'dan oluşan bir mimaridir. • Buna karşılık X86 bir CISC (Complex Instruction Set Computer) mimarisidir ve çok daha özellikli instruction'ları barındırır.
 • 47. ARM ASSEMBLY'YE GİRİŞ ARM INSTRUCTION'larından bazıları Karşılaştırma instruction'ları Bu instruction'ların tek işlevi condition flag'lerini (Zero flag'de bunlardan birisidir) güncellemektir. Bu yüzden S ekini almalarına gerek yoktur. <Operation>{<cond>} Rn, Operand2 • CMP operand1 - operand2 (sonuç herhangi bir register'a yazılmaz) • CMN operand1 + operand2 (sonuç herhangi bir register'a yazılmaz) • TST operand1 AND operand2 (sonuç herhangi bir register'a yazılmaz) • TEQ operand1 EOR operand2 (sonuç herhangi bir register'a yazılmaz)
 • 48. ARM ASSEMBLY'YE GİRİŞ ARM INSTRUCTION'larından bazıları Karşılaştırma instruction'ları (devamı) Örnek: • CMP R0, R1 • TSTEQ R2, #5
 • 49. ARM ASSEMBLY'YE GİRİŞ ARM INSTRUCTION'larından bazıları Veri atama instruction'ları <Operation>{<cond>}{S} Rd, Operand2 Örnek: • MOV R0, R1 • MOVS R2, #10 • MVNEQ R1,#0
 • 50. ARM ASSEMBLY'YE GİRİŞ ARM INSTRUCTION'larından bazıları Load / Store instruction'ları Register'lar ve hafıza arasında veri yükleme ve saklama işlemlerini sağlarlar: Load and Store Word or Byte (LDR / STR / LDRB / STRB) Load and Store Halfword ( LDRH / STRH)
 • 51. ARM ASSEMBLY'YE GİRİŞ ARM INSTRUCTION'larından bazıları Load / Store instruction'ları (devamı) Örnek: STR R0, [R1] (R0 register değerini R1 register'ı ile işaret edilen hafıza alanına sakla) LDR R2, [R1] (R2 register'ına R1 register'ı ile işaret edilen hafıza alanındaki değeri yükle)
 • 52. DİNAMİK ANALİZ PROBLEMİMİZİ STATİK ANALİZ İLE İNCELEYELİM ARM Assembly Giriş bölümünde anlatılanlardan sonra bu instruction'ın bir Branch instruction'ı olduğunu rahatlıkla görebiliriz ARM ile ilgili bilgi dağarcığımıza eklememiz gereken önemli bir bilgi de "genellikle" çağrılan fonksiyonların döndürdükleri değeri R0 register'ına atamalarıdır.
 • 53. DİNAMİK ANALİZ PROBLEMİMİZİ STATİK ANALİZ İLE İNCELEYELİM Öyle görünüyor ki _ptrace fonksiyonu çağrıldıktan sonra yakın bir gelecekte "R0" register'ı kullanılmıyor. _ptrace fonksiyonunun tersine mühendisliğini yapma zahmetine girmeden uğradığımız sıkıntıyı aşma yolu olarak _ptrace fonksiyonunun çağrıldığı noktayı geçersiz hale getireceğiz. Ancak bu seçimin riskli olduğunu yine de belirtmeliyiz. Çünkü teorik olarak fonksiyonun değiştirebileceği farklı register'lar da olabilir ve bu değerler program akışı için önemli olabilir. Belki de daha güvenli yol _ptrace fonksiyonunu çağırırken kullanılan fonksiyon parametrelerini değiştirmek olabilirdi.
 • 54. DİNAMİK ANALİZ PROBLEMİMİZİ STATİK ANALİZ İLE İNCELEYELİM Önce yamalayacağımız alanı daha rahat görebilmek ve belirlemek için Opcode'ları görünür hale getirelim.
 • 55. DİNAMİK ANALİZ PROBLEMİMİZİ STATİK ANALİZ İLE İNCELEYELİM Opcode'lar Assembly kodlarının binary halleri. 2 byte olarak gördüğünüz satırlar Thumb instructionları. 4 byte olarak gördüğünüz satırlar ARM instruction'ları. Bunların yanında 4 byte daha görüyorsanız bu değerler de hafıza adresleridir.
 • 56. DİNAMİK ANALİZ PROBLEMİMİZİ STATİK ANALİZ İLE İNCELEYELİM Yamalayacağımız opcode'ların ilk byte'ına tıkladıktan sonra Hex View'a geçersek aynı opcode değerlerini burada da görebiliriz. Amacımız _ptrace fonksiyonunun çağrılmasına neden olan bu opcode'ları pasifize etmek. Bunun için bu alana Thumb modunda 2 adet (yani toplam 16 x 2 = 32 bit'lik) NOP instruction'ı yerleştireceğiz.
 • 57. BINARY ARM KODUNU YAMALAMA NOP opcode'larını bulmak için belki de en kolay yol Google'da bu konuyu aramak olurdu. Ama biz balık tutmayı öğrenelim ve herhangi bir ARM Assembly kodunu opcode'larına nasıl çevirebileceğimizi (yani Assemble edebileceğimizi) görelim. Yukarıda .thumb ifadesi ile Assembly instruction'larımızın Thumb modunda derlenmesini istiyoruz. _start label'ı ise uygulamanın başlangıcını belirtmek için kullanılıyor.
 • 58. BINARY ARM KODUNU YAMALAMA Burada kullandığımız toolchain'i şu komutla Ubuntu'ya yükledik: "sudo apt-get install binutils-arm-linux-gnueabi" Derliyoruz Linkliyoruz
 • 59. BINARY ARM KODUNU YAMALAMA Derlenmiş kodumuzun opcode'larını görebilmek için disassemble ediyoruz. Bunun için yine aynı toolchain ile gelen aşağıdaki aracı kullanıyoruz: "arm-linux-gnueabi-objdump -d ARM" Burada aslında NOP instruction'ının R8 register'ında bir değişikliğe neden olmayan MOV R8, R8 olduğunu da görebiliyoruz.
 • 60. BINARY ARM KODUNU YAMALAMA NOP opcode'umuzun "46 c0" olduğunu gördüğümüze göre artık uygulamamızı yamalayabiliriz. Buna göre önce IDA Pro'da Hex View'a geçtikten sonra uygun noktada imlecimizi konumlandırıp Edit / Patch program / Change byte seçeneğini seçmeliyiz.
 • 61. BINARY ARM KODUNU YAMALAMA Opcode'ları değiştirirken "little endian" veri formatını unutmamamız lazım. Bu nedenle "46 c0" opcode'larını yazarken "c0 46" biçiminde yazıyoruz. Eski Yeni
 • 62. BINARY ARM KODUNU YAMALAMA IDA View'a tekrar geçtiğimizde amacımıza ulaştığımızı görüyoruz.
 • 63. BINARY ARM KODUNU YAMALAMA Yaptığımız yamayı binary koda aktarmak IDA ile çok kolay
 • 64. BINARY ARM KODUNU YAMALAMA Yamalanmış kodumuzu "btrmobile" ismi ile kopyaladıktan sonra cihazımızın "Bundle" dizinine atıyoruz. (Cihaz üzerindeki dizin yapısına daha sonra değineceğiz)
 • 65. DEBUG ENGELİNİ AŞMA Cihaz üzerindeki uygulamayı kapatarak yeni binary'yi tekrar başlattıktan sonra debugserver hatasız olarak uygulamaya "attach" olabildi
 • 66. SIRA LLDB'DE • LLDB açık kaynak kodlu bir debug client ve Linux üzerinde de derlenebiliyor. Ancak (eğitimin hazılanma tarihi itibarıyla) Linux için dağıtılan paket içinde "remote-ios" desteği bulunmamaktaydı. • Bu problemi aşmak için bir yama mevcut ancak LLDB'nin derlenmesi öncesinde yapılması gereken LLVM derlemesi v.s. işler çok uzun sürdüğü için biz Mac platformunu kullanmayı tercih ettik.
 • 68. AMACIMIZ JAILBREAK KONTROLÜNÜ AŞMAK • Ve bunu dinamik analiz yöntemiyle aşmayı deneyeceğiz. • Ancak daha önce de belirttiğimiz ve gözlemlediğimiz gibi dinamik analiz, statik analiz ile desteklendiğinde daha etkili olabiliyor. • Jailbreak kontrolünü aşmak için izleyeceğimiz strateji şu şekilde: • Kontrolün uygulandığı View Controller'ın class adını öğreneceğiz • "btrmobile" binary kodu içinde yer alan sınıf, metod ve özellik bilgilerini elde edeceğiz • Elde ettiğimiz bilgiler ışığında Jailbreak kontrolünün nerede uygulanıyor olabileceğini tahmin etmeye çalışacağız • Bu incelememizi IDA ile reversing yaparak da destekleyeceğiz • LLDB ile kontrolün yapıldığını düşündüğümüz noktaya "BREAKPOINT" koyacağız ve çalışma anında manipülasyon yaparak kontrolü atlatacağız.
 • 69. ŞU ANDA HANGİ VIEW CONTOLLER'IN İÇİNDEYİZ DESTEKLER Cycript aracı çalışma anı manipülasyonu için kullanılır, Javascript syntax'ını destekler. Cycript ve daha sonra değineceğimiz SSL Kill Switch gibi uygulamalar Cydia Substrate'in getirdiği Metod Hooking imkanından faydalanır. Cycript hedef proses'e bir debugger gibi bağlandıktan sonra sorgulama ve manipülasyon işlemlerini gerçekleştirebiliriz.
 • 70. ŞU ANDA HANGİ VIEW CONTOLLER'IN İÇİNDEYİZ Uygulamayı foreground'da tutarken Cycript'te aktif View Controller class'ını sorguluyoruz loginVC View Controller Class'ı aktif iken Jailbreak kontrolü gerçekleşiyor
 • 71. "loginVC" CLASS'I VE DİĞER CLASS'LAR HAKKINDA BİLGİ EDİNME
 • 72. "loginVC" CLASS'I VE DİĞER CLASS'LAR HAKKINDA BİLGİ EDİNME
 • 73. "loginVC" CLASS'I VE DİĞER CLASS'LAR HAKKINDA BİLGİ EDİNME loginVC View Controller Class'ının metodları içinde doğrudan Jailbreak kontrolüne ilişkin bir isim göremiyoruz. Ancak Jailbreak kontrolü login düğmesine basıldığında gerçekleştiğinden "btnLogin" metodunun içinde aradığımızı bulma ihtimalimiz var.
 • 74. DERLENMİŞ BINARY BİR DOSYADAN BU KADAR BİLGİYİ NASIL ALABİLDİK • Bu sorunun cevabı Objective C Runtime işleyişinde saklı. • Objective C messaging tabanlı bir runtime ortamına sahip. Yani uygulama derlenirken (örneğin bir C uygulamasında olduğu gibi) uygulama akışı içinde çağrılan tüm fonksiyon ve metodların adresleri uygulama içine gömülmüyor. • Bunun yerine çağrılacak metodun ait olduğu SINIF ADI, ve METODUN ADI (nın adres referansları) daha önce değindiğimiz R0 ve R1 register'larına yazıldıktan sonra objc_msgSend() fonksiyonu çağrılıyor.
 • 75. DERLENMİŞ BINARY BİR DOSYADAN BU KADAR BİLGİYİ NASIL ALABİLDİK • objc_msgSend fonksiyon prototipi: • objc_msgSend(receiver, selector, arg1, arg2, ...) • Yukarıda arg1, arg2, ... Olarak geçen parametreler çağrılan metoda aktarılacak olan parametrelerdir. • objc_msgSend fonksiyonu çağrılan metod ilgili sınıf içinde tanımlanmamışsa ISA pointer'ından da faydalanarak üst sınıflarda arar.
 • 76. DERLENMİŞ BINARY BİR DOSYADAN BU KADAR BİLGİYİ NASIL ALABİLDİK • Objective C Runtime çalışma şekli IDA Pro gibi araçlarla uygulama akışını anlamamızı zorlaştırırken (çünkü tüm metod çağrıları tek bir fonksiyona doğru görünür, çoğu durumda da mesaj fonksiyonunun adresi bir register'da tutulduğundan bu bile belirsizleşir), diğer taraftan da sembol bilgilerinin oldukça zengin biçimde binary dosya içinde kalmasına neden olduğundan statik analizi kolaylaştırır.
 • 77. "btnLogin" METODU Jailbreak'e ilişkin sınıf ve metod adlarını gözlemleyebiliyoruz Bu atamalardan sonraki ilk Branch instruction'ı Branch with Link bir fonksiyon çağrısı anlamına geliyor Çağrılan metodun döndürdüğü değer (R0 register'ı) "0" ile karşılaştırılıyor ve Branch kararı veriliyor
 • 78. "btnLogin" METODU Yeşil kol karşılaştırmanın doğru olduğu durumda izleniyor String'lerden yola çıkarak bu yolun Jailbreak kontrolünün aşıldığı yol olduğunu söyleyebiliriz
 • 79. DENEYİMLİ BİR TERSİNE MÜHENDİSLİK UZMANI NE YAPARDI? IDA'da Search / sequence of bytes seçeneği ile Unicode strings ve Find all occurences seçeneklerini de seçerek kontrolün görüntülediği mesaj string'inin bir parçasını tespit etmeye çalışırdı
 • 80. DENEYİMLİ BİR TERSİNE MÜHENDİSLİK UZMANI NE YAPARDI? Text Search yapsak bu veriyi bulamazdık, çünkü IDA bunun bir string olduğunu anlamamış Yine Unicode arama yapmasaydık bu veriye ulaşamazdık, çünkü her ASCII karakterden sonra bir "0" byte'ı var, ayrıca Türkçe karakterler de mevcut
 • 81. DENEYİMLİ BİR TERSİNE MÜHENDİSLİK UZMANI NE YAPARDI? "C" karakterinin sağında bulunan _cfstring referansına tıkladıktan sonra "X" tuşuna basarak bu adrese referans veren alanları görebiliriz. Görünen her iki alan da loginVC sınıfının btnLogin metoduna işaret ediyor
 • 82. DENEYİMLİ BİR TERSİNE MÜHENDİSLİK UZMANI NE YAPARDI? Bunlardan birine tıklayarak btnLogin metoduna ulaştığımızda daha önce gördüğümüz Branch instruction'ının sol tarafındaki akışa rastgeldiğimizi görebiliyoruz Bu şekilde farklı bir yoldan da hedef alanımızı tespit edebilirdik
 • 83. RUNTIME MANİPÜLASYON İLE JAILBREAK KONTROLÜNÜ ATLATMA Yaptığımız statik analiz sonrasında kontrolün "isJailbroken" metodunda uygulandığını tahmin etmiştik Stratejimiz bu metoda breakpoint koyarak metod çağrıldıktan sonra döndüreceği R0 register değerine müdahale etmek olacak
 • 84. RUNTIME MANİPÜLASYON İLE JAILBREAK KONTROLÜNÜ ATLATMA IDA'da isJailbroken metodunu fonksiyon listesinde aradığımızda bu metodun "JailbreakKontrol" class'ı içinde bulunduğunu görüyoruz Ayrıca Objective C syntax'ına göre baştaki "+" işareti bu metodun Statik bir metod olduğunu ifade ediyor
 • 85. RUNTIME MANİPÜLASYON İLE JAILBREAK KONTROLÜNÜ ATLATMA LLDB ile debugserver'a bağlandıktan sonra bu metoda breakpoint koyalım
 • 86. RUNTIME MANİPÜLASYON İLE JAILBREAK KONTROLÜNÜ ATLATMA "c" komutuyla uygulamanın devam etmesine izin verdikten sonra cihazda uygulamanın "Giriş" düğmesine basalım ve breakpoint noktamıza ulaşalım (NOT: LLDB eğer projenin kaynak kodları bilgisayar üzerinde ise kaynak kod seviyesinde debug yapıyor. Assembly seviyesinde ilerleyebilmek için proje dizininin isminin değiştirilmesi lazım)
 • 87. RUNTIME MANİPÜLASYON İLE JAILBREAK KONTROLÜNÜ ATLATMA LLDB komutlarından bazıları: • b (breakpoint koyma) • br l (breakpoint noktalarını listeleme) • register read (tüm register değerlerini listeleme) • register write r0 0 (R0 register'ına 0 değerini atama) • finish (içinde bulunduğumuz metodun tamamlanarak bir sonraki instruction'a dönme) • c (devam etme) • disassemble --pc (Program Counter'dan itibaren disassemble et) • ni (instruction seviyesinde step over işlemi)
 • 88. RUNTIME MANİPÜLASYON İLE JAILBREAK KONTROLÜNÜ ATLATMA "finish" komutu ile "isJailbreak" metodunu tamamlayarak çağıran fonksiyona dönelim
 • 89. RUNTIME MANİPÜLASYON İLE JAILBREAK KONTROLÜNÜ ATLATMA Yerimizi tam olarak anlamak için "disassemble --pc" komutu ile Program Counter'dan itibaren birkaç instruction'ı disassemble edelim
 • 90. RUNTIME MANİPÜLASYON İLE JAILBREAK KONTROLÜNÜ ATLATMA "ni" komutu ile instruction seviyesinde bir step over işlemini gerçekleştirelim Not: "n" komutu instruction seviyesinde değil, kaynak kod seviyesinde satır atlamaktadır
 • 91. RUNTIME MANİPÜLASYON İLE JAILBREAK KONTROLÜNÜ ATLATMA Tekrar "disassemble --pc" komutunu işleterek konumumuzu kontrol edelim Şu anda tam olarak isJailbroken metodundan dönen değerin (R0 register değerinin) kontrol edildiği noktadayız
 • 92. RUNTIME MANİPÜLASYON İLE JAILBREAK KONTROLÜNÜ ATLATMA "register read" komutu ile register değerlerini okuduğumuzda R0 register'ının değerinin "1" olduğunu görürüz
 • 93. RUNTIME MANİPÜLASYON İLE JAILBREAK KONTROLÜNÜ ATLATMA "register write r0 0" komutu ile R0 register'ına "0" değerine atayalım
 • 94. RUNTIME MANİPÜLASYON İLE JAILBREAK KONTROLÜNÜ ATLATMA Uygulamayı çalışma anında manipüle ettikten sonra "c" komutu ile uygulamanın devam etmesine izin verelim
 • 95. RUNTIME MANİPÜLASYON İLE JAILBREAK KONTROLÜNÜ ATLATMA Uygulamamız Jailbreak'li bir cihaz üzerinde çalışmasına devam etti ve login olabildik
 • 96. JAILBREAK KONTROLÜNÜ KALICI OLARAK KALDIRMA Jailbreak kontrolünü kalıcı olarak kaldırabilmek için yine yamalama yolunu izlememiz lazım
 • 97. JAILBREAK KONTROLÜNÜ KALICI OLARAK KALDIRMA IDA'da Hex View penceresinde Edit / Patch program / Change byte seçeneğini seçerek "00" değerini "01" olarak değiştiriyoruz
 • 98. JAILBREAK KONTROLÜNÜ KALICI OLARAK KALDIRMA IDA View ekranında da bu değişikliğin sonucunu gözlemliyoruz Bu değişiklikle uygulama Jailbreak'li bir cihaz üzerinde her zaman çalışmaya devam edecek
 • 99. JAILBREAK KONTROLÜNÜ KALICI OLARAK KALDIRMA Gerçekleştirdiğimiz yamayı binary dosyaya aktarıyoruz (Unutmayın IDA üzerinde yaptığınız tüm değişiklikler IDA'nın ürettiği veritabanında gerçekleşir, uygulamanın kendi üzerinde değil)
 • 100. JAILBREAK KONTROLÜNÜ KALICI OLARAK KALDIRMA Son olarak yamalanmış binary dosyayı cihaza aktarıyoruz
 • 101. HTTP(S) İSTEKLERİNDE ARAYA GİRME Artık uygulamayı çalıştırmaya ve HTTP(S) sunucusu ile iletişimini incelemeye hazırız Ancak HTTPS servislerine araya girmek istediğimizde attack proxy'miz (Burp'ü kullanacağız) kendi CA sertifikası ile sahte sertifikalar üretecek Eğer karşımızda bir browser olsaydı kolaylıkla bu sertifikaya güven diyerek ilerleyebilirdik Ancak mobil uygulamalarda bu şansımız yok Bu nedenle Burp'ün CA sertifikasını cihazımıza yüklememiz gerekiyor Eklenen güvenilen sertifikaları cihaz üzerinde Ayarlar / Genel / Profiller bölümünden görebiliriz Şu anda henüz bir sertifika yüklenmediği için bu bölüm görünmüyor
 • 102. HTTP(S) İSTEKLERİNDE ARAYA GİRME Burp'ün kullandığı CA sertifikasını cihaza yüklemeden önce Burp'ü çalıştırıyoruz
 • 103. HTTP(S) İSTEKLERİNDE ARAYA GİRME Cihaz üzerinde Safari Browser'ı ile Burp'ün çalıştığı bilgisayarın 8080 portuna bağlanıyoruz Karşımıza çıkan sayfadaki "CA Certificate" linki ile bu sertifikayı indirerek cihaza tanıtıyoruz
 • 105. HTTP(S) İSTEKLERİNDE ARAYA GİRME Bu şekilde Burp'ün CA sertifikasını güvenilir sertifika olarak yüklemiş olduk SSL Pinning uygulamayan ve OpenSSL gibi platform API'leri dışındaki kütüphaneleri kullanmayan uygulamaların HTTPS bağlantıları için artık rahatlıkla araya girebiliriz
 • 106. HTTP(S) İSTEKLERİNDE ARAYA GİRME Proxy ayarını Wi-Fi ayarlarının bulunduğu menüde uyguluyoruz Bu andan itibaren standart platform API'lerini (ör: NSURLConnection, NSURLDownload) kullanan mobil uygulamalar için araya girebileceğiz
 • 107. HTTP(S) İSTEKLERİNDE ARAYA GİRME Burp'ün test web sunucumuzu bulabilmesi için Burp'ün üzerinde çalıştığı bilgisayarda "hosts" dosyasını düzenlemeyi de unutmayalım
 • 108. HTTP(S) İSTEKLERİNDE ARAYA GİRME İlk isteğimizi yaptığımızda Burp bir alarm mesajı üretti
 • 109. HTTP(S) İSTEKLERİNDE ARAYA GİRME Cihazın üzerinde "btrmobile" uygulamasının ürettiği logları incelediğimizde de NSURLErrorDomain hatası aldığımızı gördük Açıkçası bu hatayı araştırdığımızda bizi doğrudan SSL Pinning'e bağlayan bir kaynak bulamadık Ancak daha önce çalışan bir uygulamanın araya girildiğinde hata üretmesi SSL Pinning ile ilgili bir şüphe doğurmalı
 • 110. SSL PINNING KONTROLÜ VE AŞILMASI SSL Pinning Nedir? SSL pinning aslında aşağıdakilerden herhangi birine verilen genel addır: • Uygulamanın cihaz üzerinde yüklü trusted sertifikalara güvenmeden kendi paketinde yer alan bir sertifika dosyası veya kendi içinde tanımlanmış bir değişken değeri ile kendi trust store'unu oluşturması ve sertifika doğrulama için kullanması
 • 111. SSL PINNING KONTROLÜ VE AŞILMASI SSL Pinning Nedir? (devamı) • Uygulamanın sunucunun gönderdiği sertifikanın tamamını kendi paketinde yer alan bir sertifika dosyası veya kendi içinde tanımlanmış bir değişken değeri ile karşılaştırması, aynı olmaları halinde SSL bağlantısını kurması (Certificate Pinning olarak da anılır) • Uygulamanın sunucunun gönderdiği sertifikanın içinde yer alan Public Key ile kendi paketinde yer alan bir dosya veya kendi içinde tanımlanmış bir değişken değeri ile karşılaştırması, aynı olmaları halinde SSL bağlantısını kurması (Public Key Pinning olarak da anılır)
 • 112. SSL PINNING KONTROLÜ VE AŞILMASI SSL Pinning Nedir? (devamı) Ne yazık ki SSL pinning'i tam olarak teşhis edebilmek için uygulama geliştirme bilgisine ve tersine mühendislik çalışmasına ihtiyaç var. iOS uygulamalarda asenkron URL bağlantısı kurabilmek için bazı delegate metodları tanımlamak gerekiyor. Asenkron bağlantı kullanıcı arayüzünün HTTP yanıtını beklerken donmaması için önemli bir ihtiyaç. Bu delegate metodlarından birisi ve SSL pinning'in uygulanması için en uygun metodun adı "willSendRequestForAuthenticationChallenge". Bu durum genel teamül olsa da SSL pinning'i çok çeşitli biçimlerde uygulayabilirsiniz.
 • 113. SSL PINNING KONTROLÜ VE AŞILMASI URL bağlantı hatasını yine loginVC view controller class'ı içinde alıyoruz Bu class içinde asenkron HTTP bağlantılarında kullanılan "willSendRequestForAuthenticationChallenge" metodunu görüyoruz Bu metodu incelediğimizde de uygulamanın kendi içinde bir Trust Store oluşturduğu ve buna güvendiğine ilişkin emareler var Bu emarelerden birisi de _SecTrustEvaluate fonksiyonunun çağrılıyor olması
 • 114. SSL PINNING KONTROLÜ VE AŞILMASI Ayrıca kodun üst bölümlerinde bir sertifika dosyasına erişildiği de anlaşılıyor Bu dosya güvenilen CA sertifika(lar)ını içeriyor olmalı
 • 115. SSL PINNING KONTROLÜ VE AŞILMASI Uygulamanın bundle dizini içinde de "btriskCA" doyasını görebiliyoruz İyi bir tersine mühendislik analiziyle bu dosyanın içeriğinin değiştirilmesi de SSL pinning kontrolünü aşmamıza imkan sağlayabileceğini de görebiliriz
 • 116. SSL PINNING KONTROLÜ VE AŞILMASI Ne yazık ki _SecTrustEvaluate fonksiyonuna referans veren çok sayıda metod var Bu metodların her birine yama yapmak veya run time manipülasyon yapmak çok zahmetli olabilir
 • 117. SSL PINNING KONTROLÜ VE AŞILMASI İşte şimdi bir araç çok işimize yarayabilir SSL Kill Switch daha önce de bahsettiğimiz Cydia Substrate'in imkanlarını kullanıyor Android'in aksine Cydia Substrate'in desteği iOS için oldukça iyi
 • 118. SSL PINNING KONTROLÜ VE AŞILMASI SSL Kill Switch ne yapar?
 • 119. SSL PINNING KONTROLÜ VE AŞILMASI SSL Kill Switch ne yapamaz? • Eğer programcı standart platform API'leri yerine OpenSSL veya benzeri farklı bir kütüphaneyi kullanırsa SSL Kill Switch etkisiz kalır. • Aslında bu durumda yaptığımız proxy ayarı dahi etkisiz olacaktır. Bu yüzden trafiği proxy üzerinden geçirmek için cihaz üzerinde "port forwarding" yapmak gerekecektir. • Böyle bir uygulama için tersine mühendislik becerisi çok gerekli olacaktır.
 • 120. SSL PINNING KONTROLÜ VE AŞILMASI SSL Kill Switch aracını aktif ettiğimizde HTTPS isteklerimizi Burp üzerinde görmeye başlayabiliriz
 • 121. KRİPTOLU VERİNİN ANLAŞILMASI Login isteğinde araya girebildik Ancak içerik anlaşılabilir bir formatta değil
 • 122. KRİPTOLU VERİNİN ANLAŞILMASI Hex formatta görünen bu veriyi ASCII olarak decode ettiğimizde de anlamlı bir veriye ulaşamıyoruz Eğer kriptolu bir veri ile karşı karşıya isek bu veriyi ancak dinamik analiz ile uygulamanın hafıza alanında gözlemleyebiliriz
 • 123. KRİPTOLU VERİNİN ANLAŞILMASI Daha önce de olduğu gibi debugserver'ı başlatalım ve lldb ile bu servise bağlanalım
 • 124. KRİPTOLU VERİNİN ANLAŞILMASI Kriptolu veri login aşamasında gönderildiğinden btnLogin metoduna breakpoint koyalım ve "c" komutu ile uygulamanın akışına izin verelim
 • 125. KRİPTOLU VERİNİN ANLAŞILMASI Uygulamanın "Giriş" düğmesine bastığımızda breakpoint noktasında duracağız Bu noktada PC register'ının bulunduğu alanı disassemble ediyoruz ve kodların hafızadaki adreslerini gözlemliyoruz Bu adresler IDA'da gözlemleyeceğimiz adreslerden farklı olacak, çünkü iOS ASLR desteği olan bir işletim sistemi Bu yüzden de uygulama her yüklendiğinde farklı bir adrese yerleştiriliyor Ancak ASLR'ın karakteristiği gereği son 3 adres rakamı değişmiyor
 • 126. KRİPTOLU VERİNİN ANLAŞILMASI IDA'da adres bilgilerini görebilmek için "Line prefixes" seçeneğini aktif hale getirelim
 • 127. KRİPTOLU VERİNİN ANLAŞILMASI Emek yoğun bir çalışma sonunda btnLogin metodunun son kısımlarına yakın bir alanda kriptolamayla ilişkili olabileceği düşünülebilecek doCipher metodunun çağrıldığı alanı bulabiliriz
 • 128. KRİPTOLU VERİNİN ANLAŞILMASI Bu metod adının geçtiği bölüme en yakın olan Branch with Link instruction'ı da aşağıdaki instruction Bu satırın adresine baktığımızda son 3 rakamının "A0C" olduğunu görebiliyoruz
 • 129. KRİPTOLU VERİNİN ANLAŞILMASI ASLR'ın son 3 rakamı değiştirmediğini söylemiştik Buna göre mevcut oturumumuzda btnLogin metodunun adreslerinin ilk 3 rakamını ve IDA'dan elde ettiğimiz son 3 rakamı kullanarak bir breakpoint tanımlıyoruz Daha sonra "c" komutu ile uygulamayı devam ettiriyoruz ve uygulama breakpoint noktasına geldiğinde duruyor
 • 130. KRİPTOLU VERİNİN ANLAŞILMASI Bu noktada register değerlerini okuyoruz Objective C runtime ve objc_msgSend metodu ile ilgili söylediklerimizi hatırlarsanız objc_msgSend metodu çağrıldığı anda R0'da class adresi, R1'de metod adı (selector) ve bundan sonraki 2 register'da da çağrılan metodun parametrelerinin bulunduğunu belirtmiştik
 • 131. KRİPTOLU VERİNİN ANLAŞILMASI Breakpoint koyduğumuz instruction'da R12 register'ında bulunan adres çağrılıyordu Runtime'da bu değerin objc_msgSend olduğunu görebiliyoruz
 • 132. KRİPTOLU VERİNİN ANLAŞILMASI R2 register'ının işaret ettiği adres ilk parametre olmalı Bu adresteki 4 byte'lık ilk 10 HEX değere baktığımızda aşağıdaki sonuca ulaşıyoruz
 • 133. KRİPTOLU VERİNİN ANLAŞILMASI Muhtemelen bu adreste bir object'in hafıza adresi var (kaynak kod'da bu nesnenin NSData tipinde olduğunu biliyoruz ) Açıkçası elimizde sadece binary uygulama olmuş olsa idi bu değerlerden adrese benzeyenleri aşağıdaki gibi denemekten başka bir yolumuz olmayacaktı Burada 5. 4 byte'lık değerin içerdiği adresi "string" tipinde okuyoruz
 • 134. APPSTORE'DAN İNDİRİLEN UYGULAMALARIN TESTİNE HAZIRLIK • Eğitim süresince kendi geliştirdiğimiz "btrmobile" uygulamasını kullandık. • Eğer Appstore'dan bir uygulama indirerek test etmemiz gerekseydi tersine mühendislik ve debug etme işlemlerimizi bu kadar kolay uygulayamazdık. • Çünkü store'a yüklenen uygulamalar (sadece çalıştırılabilir Mach-o dosyası, diğer bundle dosyaları değil) cihazımıza kriptolu olarak iniyorlar. Bu yüzden ilk olarak kriptoyu açmamız gerekiyor.
 • 135. APPSTORE'DAN İNDİRİLEN UYGULAMALARIN TESTİNE HAZIRLIK APPSTORE'dan indirdiğimiz bir uygulamayı inceleyelim
 • 136. APPSTORE'DAN İNDİRİLEN UYGULAMALARIN TESTİNE HAZIRLIK Bu uygulamayı class-dump-z ile incelemek istediğimizde yukarıdaki uyarıyı alıyoruz
 • 137. APPSTORE'DAN İNDİRİLEN UYGULAMALARIN TESTİNE HAZIRLIK class-dump-z bizi uyarsa da bir çıktı üretti, bu çıktıyı inceleyelim
 • 138. APPSTORE'DAN İNDİRİLEN UYGULAMALARIN TESTİNE HAZIRLIK class-dump-z 'nin ürettiği çıktının önemli bir kısmı (tamamı değil) anlamı olmayan isimlerden oluşuyor
 • 139. APPSTORE'DAN İNDİRİLEN UYGULAMALARIN TESTİNE HAZIRLIK Bu binary dosyanın başlık alanlarını incelemek için dosyayı Mac'e aktaralım
 • 140. APPSTORE'DAN İNDİRİLEN UYGULAMALARIN TESTİNE HAZIRLIK LC_ENCRYPTION_INFO load command bölümünde dosyanın kriptolu olduğu belirtiliyor (Crypt ID : 1) Crypt Offset alanı kriptolu verilerin başlangıç offset adresini, Crypt Size alanı ise bu adresten itibaren toplam kriptolu veri miktarını belirtiyor
 • 141. APPSTORE'DAN İNDİRİLEN UYGULAMALARIN TESTİNE HAZIRLIK Aynı bilgiyi cihaz üzerinde "otool" aracı ile de görebiliriz. Bu load command nedeniyle iOS işletim sistemi bu binary'yi hafızaya yüklerken decrypt etmesi gerektiğini ve nereden başlayarak ne kadar veriyi decrypt etmesi gerektiğini anlıyor ve uygulamayı buna göre hafızaya yüklüyor
 • 142. APPSTORE'DAN İNDİRİLEN UYGULAMALARIN TESTİNE HAZIRLIK Normalde bu uygulamanın decrypt edilmiş haline manuel yöntemlerle ulaşabiliriz Bunun için çalışmakta olan prosese bir debugger ile attach olduktan sonra LC_ENCRYPTION_INFO load command'ında belirtilen offset ve veri büyüklüğü bilgilerinden yola çıkarak hafızada yer alan ve zaten işletim sistemi tarafından decrypt edilmiş olan veriyi diske yazabiliriz (dump edebiliriz) Daha sonra dump ettiğimiz decrypt edilmiş bu veriyi diskteki orijinal dosyaya yazabiliriz Son olarak Crypt ID bilgisini "0" yaptıktan ve dosyayı imzaladıktan sonra istediğimiz dinamik ve statik analizleri kolaylıkla yapabiliriz Ama tüm bunları bizim için yapan bir araç varken bu kadar zahmete değmez
 • 143. APPSTORE'DAN İNDİRİLEN UYGULAMALARIN TESTİNE HAZIRLIK Clutch2 uygulaması ile cihaza yüklü Appstore uygulamalarını listeleyebiliriz "Clutch2 –h" komutu ile Clutch'ın kullanım opsiyonlarını görebiliriz "Clutch2 –b" komutu ile yukarıda listelenen bir uygulamanın numarasını kullanarak decrypt etme işlemini gerçekleştirebiliriz
 • 144. APPSTORE'DAN İNDİRİLEN UYGULAMALARIN TESTİNE HAZIRLIK Clutch2 uygulaması decrypt ettiği binary dosyaları /private/var/tmp/clutch dizini altına atar
 • 145. APPSTORE'DAN İNDİRİLEN UYGULAMALARIN TESTİNE HAZIRLIK Clutch ile decrypt ettiğimiz dosyayı class- dump-z ile tekrar işleyelim
 • 146. APPSTORE'DAN İNDİRİLEN UYGULAMALARIN TESTİNE HAZIRLIK Class ve metod listesini tekrar inceleyelim
 • 147. APPSTORE'DAN İNDİRİLEN UYGULAMALARIN TESTİNE HAZIRLIK Görüldüğü gibi class-dump-z binary dosya içinde class ve metod isimlerini okuyabildi
 • 148. CİHAZ ÜZERİNDEKİ HASSAS VERİLERİN İNCELENMESİ Uygulama kullanım durumlarını gerçekleştirerek cihaz üzerinde saklanabilecek verilerin üretimini gerçekleştirelim
 • 149. CİHAZ ÜZERİNDEKİ HASSAS VERİLERİN İNCELENMESİ – DİZİN YAPISI Uygulama dizinleri /private/var/mobile/Applications altında bir UUID numarasından oluşan dizinin içinde yer alır
 • 150. CİHAZ ÜZERİNDEKİ HASSAS VERİLERİN İNCELENMESİ – DİZİN YAPISI Documents dizini veri sızması açısından en verimli dizindir Uygulama bu dizin altında yeni dosya ve veri oluşturabilir Documents dizini iTunes ile yedekleme sırasında bilgisayara da kopyalanır Ayrıca cihaz Jailbreak edilmese dahi bu dizin altındaki dosyalara iExplorer gibi araçlarla erişebilirsiniz
 • 151. CİHAZ ÜZERİNDEKİ HASSAS VERİLERİN İNCELENMESİ – DİZİN YAPISI Uygulama adı ile başlayan ve sonu ".app" ile biten dizin "bundle" olarak da adlandırılan, uygulamanın kurulumu ile birlikte gelen pakettir. Bu dizin altındaki veriler statik'tir ve kurulum sonrasında uygulama tarafından değiştirilemez. Uygulamanın binary dosyası da bu dizin içindedir. Dizin içinde tüm dosyalar ortaya saçılmış gibi görülebilir, ancak Xcode proje organizasyonunu sağlamak için kendi içinde dosyaları gruplama imkanı sağlar
 • 152. CİHAZ ÜZERİNDEKİ HASSAS VERİLERİN İNCELENMESİ – DİZİN YAPISI Library dizini zannedilebileceği gibi bir kod kütüphanesi barındırmaz, uygulamayı destekleyen verilerin oluştuğu ve biriktiği bir başka alandır Documents dizini kadar olmasa da bu dizin altında da veri sızma riski büyüktür
 • 153. CİHAZ ÜZERİNDEKİ HASSAS VERİLERİN İNCELENMESİ – DİZİN YAPISI Örneğimizde "tmp" dizini altında bir veri oluşmuyor, ancak testler sırasında bir göz atmakta fayda olabilir Bu dizin altındaki veriler uygulamanın çalışması sona erdiğinde gereksiz hale gelecek dosyalar olmalıdır Bu dosyaların yedekleri de alınmaz
 • 154. CİHAZ ÜZERİNDEKİ HASSAS VERİLERİN İNCELENMESİ – KEYCHAIN • Keychain Mac OS'un ve iOS'un trusted özelliği bozulmamış (yani Jailbreak edilmemiş) platformlarda sağladığı güvenli veri saklama alanıdır • Jailbreak edilmiş bir sistemde eğer cihaz herhangi bir passcode ile korunmuyorsa (ki bizim test sistemlerimiz doğal olarak korunmuyor) tüm Keychain verileri okunabilir. Aksi takdirde bruteforce ile passcode'un kırılması gerekir • Keychain kayıtları ne zaman erişilebilecekleri (ör: cihaz ekran kilitli iken uygulamalar erişebilmeli mi), yedeklenip yedeklenmeyecekleri (yani bu kayıt sadece bu cihazda mı kullanılabilir), hangi uygulamalar belli bir kayda erişebilir (access group tanımlaması ile) gibi konularda detaylı güvenlik fonksiyonalitesine sahiptir
 • 155. CİHAZ ÜZERİNDEKİ HASSAS VERİLERİN İNCELENMESİ – KEYCHAIN Statik analizde uygulamanın Security framework'ü altında "SecItemAdd" gibi fonksiyonları kullanması Keychain'in kullanıldığına dair güçlü bir emaredir
 • 156. CİHAZ ÜZERİNDEKİ HASSAS VERİLERİN İNCELENMESİ – KEYCHAIN Keychain dosyası /private/var/Keychains dizini altındaki keychain-2.db SQLite veritabanıdır
 • 157. CİHAZ ÜZERİNDEKİ HASSAS VERİLERİN İNCELENMESİ – KEYCHAIN Keychain içeriği https://github.com/ptoomey3/Keychain- Dumper/blob/master/keychain_dumper adresinden indirilebilecek "keychain_dumper" aracı ile incelenebilir
 • 158. CİHAZ ÜZERİNDEKİ HASSAS VERİLERİN İNCELENMESİ – PLIST DOSYALARI Text tabanlı "plist" dosyası örneği
 • 159. CİHAZ ÜZERİNDEKİ HASSAS VERİLERİN İNCELENMESİ – BINARY PLIST DOSYALARI Dosyanın başındaki bplist ifadesi plist dosyasının binary formatta olduğunu ifade ediyor
 • 160. CİHAZ ÜZERİNDEKİ HASSAS VERİLERİN İNCELENMESİ – BINARY PLIST DOSYALARI Dosyamızı Cyberduck ile Mac bilgisayara indirdikten sonra "plutil –convert xml1 CCInfo.plist" komutu ile dosyamızı binary formattan text formata dönüştürebiliriz
 • 161. CİHAZ ÜZERİNDEKİ HASSAS VERİLERİN İNCELENMESİ – SQLITE VERİTABANLARI SQLite veritabanları ve genel olarak pek çok dosya türü için uzantılarının ne olduğunun önemi yoktur Dolayısıyla her zaman .db veya .sqlite uzantısı taşımayabilirler Potansiyel bulunma alanları Documents ve bundle (app) dizinleridir Bundle dizinindeki SQLite veritabanları genellikle öntanımlı ayarların saklanması ve bazen de Documents dizininde oluşturulacak SQLite veritabanı dosyalarının şablonu olarak kullanılır
 • 162. CİHAZ ÜZERİNDEKİ HASSAS VERİLERİN İNCELENMESİ – SQLITE VERİTABANLARI Veritabanı dosyasında bizi ilgilendirebilecek 2 tablo göze çarpıyor
 • 163. CİHAZ ÜZERİNDEKİ HASSAS VERİLERİN İNCELENMESİ – SQLITE VERİTABANLARI Bunlardan FATURALAR tablosu içinde veri barındırıyor
 • 164. CİHAZ ÜZERİNDEKİ HASSAS VERİLERİN İNCELENMESİ – SQLITE VERİTABANLARI GÖRÜŞMELER tablosu ise veri barındırmıyor gibi görünüyor
 • 165. CİHAZ ÜZERİNDEKİ HASSAS VERİLERİN İNCELENMESİ – SQLITE VERİTABANLARI "strings" komutuyla dosyayı incelediğimizde ise FATURALAR tablo kayıtlarının dışına GORUSMELER tablosu kayıtlarını da görüyoruz Bunun sebebi SQLite'ın veri kayıp riskini azaltmak için uyguladığı yedekleme yöntemi Örneğimizde son silme işleminde silinen kayıtlar veritabanı dosyasında görülüyor "Transaction Begin" ile başlatılan işlemlerde "Commit" işlemi gerçekleştirilmezse tüm silinen kayıtlar dosya içinde kalıyor
 • 166. CİHAZ ÜZERİNDEKİ HASSAS VERİLERİN İNCELENMESİ – BINARY COOKIES Android'in aksine iOS kütüphanelerinin cookie desteği bulunmaktadır Bu nedenle bu cookie'lerin bir yerde saklanmaları gerekmektedir İşte o yer Library / Cookies dizinlerinde yer alan Cookies.binarycookies dosyalarıdır
 • 167. CİHAZ ÜZERİNDEKİ HASSAS VERİLERİN İNCELENMESİ – BINARY COOKIES Binary cookie'leri http://www.securitylearn.net/2012/1 0/27/cookies-binarycookies-reader/ sitesinden edinilebilecek BinaryCookieReader.py Python script'i ile okuyabiliriz
 • 168. CİHAZ ÜZERİNDEKİ HASSAS VERİLERİN İNCELENMESİ – BINARY COOKIES python BinaryCookieReader.py Cookies.binarycookies
 • 169. CİHAZ ÜZERİNDEKİ HASSAS VERİLERİN İNCELENMESİ – SNAPSHOT RESİMLERİ Uygulama arka plana atıldığında o anki ekran görüntüsü uygulamanın Library/Caches/Snapshots dizini altındaki dizinlere kaydedilir
 • 170. CİHAZ ÜZERİNDEKİ HASSAS VERİLERİN İNCELENMESİ – SNAPSHOT RESİMLERİ Uygulama background'a geçmeden hemen önce uygulama delegate metodları kullanılarak hassas bilgi alanları karartılmalıdır - (void)applicationWillResignActive:(UIApplication *)application Uygulama tekrar foreground'a gelmeden önce, benzer biçimde karartılan view alanları tekrar görünür hale getirilebilir - (void)applicationDidBecomeActive:(UIApplication *)application
 • 171. CİHAZ ÜZERİNDEKİ HASSAS VERİLERİN İNCELENMESİ – KEYBOARD CACHE iOS'un sağladığı autocomplete imkanının kullanılabilmesi için uygun alanlardaki veriler /private/var/mobile/Library/Keyboard dizini altındaki dosyalara kaydedilir Numerik veriler ve parola alanlarına girilen veriler kaydedilmezler
 • 172. CİHAZ ÜZERİNDEKİ HASSAS VERİLERİN İNCELENMESİ – KEYBOARD CACHE Testlerimize başlamadan önce Keyboard Cache'i temizlemek için Ayarlar -> Genel -> Sıfırlama-> Klavye Sözlüğünü Sıfırla seçeneğini kullanabiliriz
 • 173. CİHAZ ÜZERİNDEKİ HASSAS VERİLERİN İNCELENMESİ – KEYBOARD CACHE Örnek olarak alfabetik karakterlerle bir kullanıcı kodu girelim
 • 174. CİHAZ ÜZERİNDEKİ HASSAS VERİLERİN İNCELENMESİ – KEYBOARD CACHE
 • 175. CİHAZ ÜZERİNDEKİ HASSAS VERİLERİN İNCELENMESİ – KEYBOARD CACHE Hassas alanlarda autocomplete özelliğini pasif hale getirmek için bu text alanının "secure" olarak işaretlenmesi: mytextField.secureTextEntry = YES ya da autocomplete'in iptal edilmesi gereklidir: mytextField.autocorrectionType = UITextAutocorrectionTypeNo
 • 176. CİHAZ ÜZERİNDEKİ HASSAS VERİLERİN İNCELENMESİ – HTTP YANIT CACHE'LERİ Uygulamamızda UIWebView class'ından bir view kullanılmadığı için cache'lenen herhangi bir veri yok Ama olsa idi ve web sunucu cache'lenebilir bir yanıt verse idi bu yanıtlarla ilgili bilgileri bu SQLite veritabanında gözlemleyebilecektik
 • 177. CİHAZ ÜZERİNDEKİ HASSAS VERİLERİN İNCELENMESİ – UYGULAMA LOGLARI NSLog fonksiyonu ile yazılan uygulama logları /private/var/log dizini altında bulunan "syslog" dosyasına yazılır Uygulama logları sandbox kontrolü ile korunmaz, dolayısıyla loga yazılan veriler diğer uygulamalar tarafından okunabilir
 • 178. CİHAZ ÜZERİNDEKİ HASSAS VERİLERİN İNCELENMESİ – UYGULAMA LOGLARI Cihaz üzerindeki loglar cihaz tekrar başlatılıncaya kadar bulunur