Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Blanca Tojo 2º ESO A "O caligrama"

608 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Blanca Tojo 2º ESO A "O caligrama"

  1. 1. Blanca Tojo Garrote 2º ESO A
  2. 2. Os caligramas son poemas que complementan oseu significado co debuxo.
  3. 3. Grecia e Roma:• Os primeiros caligramas débense a poetas griegos do período helenístico. Ten unha raíz relixiosa porque procede de ofrendas. Simmias de Rodas s IV aC. “Huevo”
  4. 4. HISTORIA DO CALIGRAMAIdade Media Os caligramas desta época conteñen elementos pictóricos. Es común hallar caligramas en prosa. Julius Hyginius s. X
  5. 5. HISTORIA DO CALIGRAMARenacemento: No século XVI o humanismo revitalizou os calugramas tanto nas lenguas clásicas como nas mais vulgares. Un dos autores que cultivará este xénero é François Rabelais.
  6. 6. HISTORIA DO CALIGRAMABarroco En españa non hubo caligramas, o revés que nos Países Baixos e sobre todo en Alemania onde se utilizaron para felicitacións, pésames etc. Unha das escolas onde máis se desenrolou foi a de Nürnberg.
  7. 7. HISTORIA DO CALIGRAMAS. XVIII En Alemania séguese prestando moita atención. Coñécense exemplos de poesías para acontecimientos cotidianos.
  8. 8. Bibliografía http://www.google.es/imghp?hl=gl&tab=wi http://leerxleer.wordpress.com/2009/03/13/cal igramas-poesia-e-imagen/ http://www.materialesdelengua.org/LITERAT URA/PROPUESTAS_LECTURA/VANGUARDI AS/caligramas/caligramas_historia.htm

×