Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
<ul><li>УРОК – це дзеркало загальної і педагогічної культури вчителя, мірило його інтелектуального багатства, показник йог...
Як розуміється процес інформатизації школи в українському суспільстві? <ul><li>Інформатизація – процес змін змісту, мето...
Використання комп'ютерних програм на уроках породжує в учнів інтерес, якого так часто не вистачає під час навчання. Сам...
МОДЕЛЬ навчального процесу Blended Educ а tion Навчальні матеріали Викладач учень ЕЛЕКТРОННА ПОШТА INTERNET ЕЛЕКТРОННА БІБ...
Навчально-методичний комплекс ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДРУЧНИК ДЛЯ УЧНІВ, що є доповненням до друкованого підручника  ДРУКОВАНИЙ ПІ...
Організація роботи медіауроку <ul><li>Медіаурок може проводитися в комп'ютерному класі, або в класній кімнаті, обладнаній ...
Технологія уроку із використанням ІКТ <ul><li>Е Т А П И </li></ul><ul><li>Організаційний. </li></ul><ul><li>Актуалізація о...
Навчальні програми   подають новий матеріал у вигляді окремих, логічно поєднаних блоків і закінчуються набором запитань ...
Діагностичні, контролюючі програми складають переважно на основі тестів. Вони призначені для діагностування, перевірки ...
Українська мова РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ ПРИ ДІАЛОЗІ РД  СА СА РД  - ! - . - Домашнє завдання! – бідкається Миколка. - ? - . ...
РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ ПРИ ДІАЛОЗІ РД  СА УПИШІТЬ РЕЧЕННЯ УПИШІТЬ РЕЧЕННЯ УПИШІТЬ РЕЧЕННЯ УПИШІТЬ РЕЧЕННЯ УПИШІТЬ РЕЧЕННЯ УПИШІТ...
ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ ПІДМЕТ ПРИСУДОК ОЗНАЧЕННЯ ДОДАТОК ОБСТАВИНА
<ul><li>Дощ – це вода у ... стані. </li></ul><ul><li>Град – це вода у ... стані. </li></ul><ul><li>Пара – це вода у ... ст...
 
Перевір свої знання завдання№1 <ul><li>Яка точка знаходиться лівіше: </li></ul><ul><li>А (-7), В (10), </li></ul><ul><li>...
Завдання № 2 <ul><li>Яка відстань між точками? </li></ul><ul><li>А (-8) і В (8) А (-10) і В (10) </li></ul>
Завдання № 3 <ul><li>Знайди числа протилежні даним: </li></ul><ul><li>-5, 0, 4, -3  8, -7, 0, 20  </li></ul>
Завдання № 4 <ul><li>Які цілі числа розміщені між числами? </li></ul><ul><li>-8 і -5  -9 і -6 </li></ul><ul><li>-5 і 0  ...
Перевір себе <ul><li>1) С (-11)  1) Е (9) </li></ul><ul><li>2) 16 2) 20 </li></ul><ul><li>3) 5, 0, -4, 3  3) -8, ...
Прочитайте і знайдіть правильну відповідь <ul><li>Put your pencils in your pencil-box.  Where are your pencils? </li></ul...
А B C D E F G come on out and play with me. H I J come and play. K L M come with them. N O P near the tree. Q R S T U V O...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

урок з використанням ікт

11,227 views

Published on

 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2F7hN3u ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/2F7hN3u ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

урок з використанням ікт

 1. 1. <ul><li>УРОК – це дзеркало загальної і педагогічної культури вчителя, мірило його інтелектуального багатства, показник його світогляду та ерудиції. </li></ul><ul><li>В. Сухомлинський </li></ul>
 2. 2. Як розуміється процес інформатизації школи в українському суспільстві? <ul><li>Інформатизація – процес змін змісту, методів та організаційних форм навчальної роботи </li></ul><ul><li>в сучасних умовах розвитку школи. </li></ul><ul><ul><li>Навчальні результати ХХІ століття </li></ul></ul><ul><ul><li>Групова робота, навчальні проекти… </li></ul></ul><ul><ul><li>Навчання за межами класної кімнати, Інтернет-навчання </li></ul></ul><ul><ul><li>Навички навчання протягом всього життя </li></ul></ul><ul><li>Учитель, знайомий зі світом ІКТ, – ключова фігура школи, що оновлюється. </li></ul>
 3. 3. Використання комп'ютерних програм на уроках породжує в учнів інтерес, якого так часто не вистачає під час навчання. Сама присутність комп'ютера робить урок незвичним та незабутнім, а значить, запам'ятається велика частина того, про що йшлося.
 4. 4. МОДЕЛЬ навчального процесу Blended Educ а tion Навчальні матеріали Викладач учень ЕЛЕКТРОННА ПОШТА INTERNET ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА БІБЛІОТЕКА C D – R O M Електронні-навч. курси ПРЕЗЕНТА- ЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ ПАПЕРОВІ МАТЕРІАЛИ ВІДЕО - МАТЕРІАЛИ АУДІО - МАТЕРІАЛИ МУЛЬТИ- МЕДІА МАТЕРІАЛИ
 5. 5. Навчально-методичний комплекс ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДРУЧНИК ДЛЯ УЧНІВ, що є доповненням до друкованого підручника ДРУКОВАНИЙ ПІДРУЧНИК РОБОЧИЙ ЗОШИТ ДЛЯ УЧНІВ ПОСІБНИК ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ + МЕТОДИЧНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ, що підтримує функції оцінювання, контролю та дозволяє проектувати нові складові електронного підручника Навчальні матеріали нового покоління – які вони?
 6. 6. Організація роботи медіауроку <ul><li>Медіаурок може проводитися в комп'ютерному класі, або в класній кімнаті, обладнаній мультимедійним проектором. У будь-якому випадку слід пам'ятати про санітарно-гігієнічних норм при безперервній роботі за комп'ютером. Для учнів 1-х класів - 10 хв, 2-5-х класів - 15 хв, 6-7-х класів - 20 хв, 8-9-х класів - 25 хв, 10-11-х класів - 30 хв. </li></ul><ul><li>Для оптимальної організації навчальної діяльності школярів в комп'ютерному класі пропонується роботу за комп'ютером поєднувати з роботою за додатковими навчальними столами, які є в кожному комп'ютерному класі. Це дозволить виконати необхідні санітарні норми, організувати динамічну навчальну діяльність школярів. Відомо, що зміна видів діяльності знижує стомлюваність, активізує роботу. При використанні вчителем комп'ютерної техніки тільки для наочної демонстрації навчальної інформації урок проводять в класі з одним комплектом апаратних засобів. Робота учнів в класі може бути організована: фронтально - перегляд відео фрагментів, спостереження за змінами об'єктів, індивідуально - виконання практичних робіт, рішення задач, малими групами - виконання загального навчального проекту, постановка модельного експерименту та ін </li></ul><ul><li>У структурі уроку можуть бути відображені всі компоненти і ланки процесу навчання, а також обов'язкове чергування видів діяльності за комп'ютером і без нього: актуалізація (повторення навчального матеріалу, первинне засвоєння матеріалу) - за комп'ютером і (або) без комп'ютера; формування знань, умінь, навичок (усвідомлення і осмислення блоку навчальної інформації, закріплення навчального матеріалу) - за комп'ютером і (або) без комп'ютера; застосування (застосування навчального матеріалу на практиці, перевірка рівня засвоєння матеріалу) - за комп'ютером і (або) без комп'ютера. Поза сумнівом, що для цієї структури уроку можливі варіанти і модифікації. Вибір оптимальних організаційних форм і методів залишається за вчителем. </li></ul>
 7. 7. Технологія уроку із використанням ІКТ <ul><li>Е Т А П И </li></ul><ul><li>Організаційний. </li></ul><ul><li>Актуалізація опорних знань. </li></ul><ul><li>2.1. Перевірка домашнього завдання. </li></ul><ul><li>2.2. Підготовка до сприйняття нового матеріалу. </li></ul>
 8. 8. Навчальні програми   подають новий матеріал у вигляді окремих, логічно поєднаних блоків і закінчуються набором запитань або тестів. Ці програми сприяють засвоєнню нової інформації та спрямовують процес навчання залежно від рівня знань та індивідуальних здібностей учнів. Тренувальні  або програми – тренажери розраховані на повторення і закріплення вивченого матеріалу. Імітаційно – моделюючі програми   дозволяють вивчати будь – який розділ на основі моделі. Маніпулюючи доступними для зміни параметрами фізичних величин, учень за реакцією моделюючої системи визначає діапазон їх допустимих змін і усвідомлює суть процесів, які здійснюються під його керівництвом. Наприклад, в моделі екологічної системи учень може змінити відсотковий склад гризунів і хижаків та стежити за всіма змінами, які відбуваються в ній.
 9. 9. Діагностичні, контролюючі програми складають переважно на основі тестів. Вони призначені для діагностування, перевірки й оцінювання знань, умінь і навичок учнів. Бази даних – це джерела інформації з різних галузей знань, у яких за допомогою питань відшукують необхідні відповіді, наприклад, для пояснення біологічних понять і термінів. Інструментальні програми дають можливість учням самостійно розв’язувати задачі за короткий час із меншими зусиллями. Вони звільняють від рутинної обчислювальної та статистичної роботи, надаючи учню свободу у виборі методів розв’язання конкретних задач і простір для творчості. Інтегровані навчальні програми   поєднують в собі ознаки двох або трьох перерахованих вище класів.
 10. 10. Українська мова РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ ПРИ ДІАЛОЗІ РД СА СА РД - ! - . - Домашнє завдання! – бідкається Миколка. - ? - . - Що вони у тебе забрали?- лякається вчитель. - , - . - На мене напали озброєні бандити, - пояснює той. : - . (!?) Учитель каже Миколі: - Ти знову спізнився. СХЕМА - РЕПЛІКА - СЛОВА АВТОРА
 11. 11. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ ПРИ ДІАЛОЗІ РД СА УПИШІТЬ РЕЧЕННЯ УПИШІТЬ РЕЧЕННЯ УПИШІТЬ РЕЧЕННЯ УПИШІТЬ РЕЧЕННЯ УПИШІТЬ РЕЧЕННЯ УПИШІТЬ РЕЧЕННЯ СХЕМА - РЕПЛІКА - СЛОВА АВТОРА
 12. 12. ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ ПІДМЕТ ПРИСУДОК ОЗНАЧЕННЯ ДОДАТОК ОБСТАВИНА
 13. 13. <ul><li>Дощ – це вода у ... стані. </li></ul><ul><li>Град – це вода у ... стані. </li></ul><ul><li>Пара – це вода у ... стані. </li></ul>
 14. 15. Перевір свої знання завдання№1 <ul><li>Яка точка знаходиться лівіше: </li></ul><ul><li>А (-7), В (10), </li></ul><ul><li>С (-11) </li></ul><ul><li>Д (-4) </li></ul><ul><li>Яка точка знаходиться правіше: </li></ul><ul><li>Е (9), К (-6), Д (1), </li></ul><ul><li>N (-3) </li></ul>
 15. 16. Завдання № 2 <ul><li>Яка відстань між точками? </li></ul><ul><li>А (-8) і В (8) А (-10) і В (10) </li></ul>
 16. 17. Завдання № 3 <ul><li>Знайди числа протилежні даним: </li></ul><ul><li>-5, 0, 4, -3 8, -7, 0, 20 </li></ul>
 17. 18. Завдання № 4 <ul><li>Які цілі числа розміщені між числами? </li></ul><ul><li>-8 і -5 -9 і -6 </li></ul><ul><li>-5 і 0 0 і 5 </li></ul><ul><li>9 і 12 13 і 16 </li></ul><ul><li>0 і 4 -4 і 0 </li></ul>
 18. 19. Перевір себе <ul><li>1) С (-11) 1) Е (9) </li></ul><ul><li>2) 16 2) 20 </li></ul><ul><li>3) 5, 0, -4, 3 3) -8, 7,0,20 </li></ul><ul><li>4) -7, -6 4) -8, -7 </li></ul><ul><li>-4,-3,-2,-1 1, 2, 3, 4 </li></ul><ul><li>10,11 14, 15 </li></ul><ul><li>1, 2, 3 -3, -2, -1 </li></ul>
 19. 20. Прочитайте і знайдіть правильну відповідь <ul><li>Put your pencils in your pencil-box. Where are your pencils? </li></ul><ul><li>My pencils are in the bag. My pencils are in the pencil-box. </li></ul><ul><li>Put the bags in the desks. Where are the bags? </li></ul><ul><li>The bags are under the desks. The bags are in the desks. </li></ul><ul><li>Put the daybooks in the bags. Where are the daybooks? </li></ul><ul><li>The daybooks are in the bags. The daybooks are on the table. </li></ul><ul><li>Put the pens in the desks. Where are the pens? </li></ul><ul><li>The pens are on the desks. The pens are in the desks. </li></ul>
 20. 21. А B C D E F G come on out and play with me. H I J come and play. K L M come with them. N O P near the tree. Q R S T U V Oh, how happy we will be. W X Y Z Lot's of fun for you and me.

×