Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG    KHOA SƯ PHẠM     BỘ MÔN HÓA MỘT SỐ THAO TÁC PHACHẾ HÓA CHẤT Ở PHÒNG THÍ NGHIỆM HÓA HỌC
I. Pha chế dung dịch:     TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG1. Những qui tắc chungvề pha chế dung dịch:       KHOA SƯ PHẠ...
I. Pha chế dung dịch:1. Những qui tắc chung    I.Pha chế dung dịch:về pha chế dung dịch: 2. Pha chế dung dịch     ...
I. Pha chế dung dịch:1. Những qui tắc chungvề pha chế dung dịch:     2. Pha chế dung dịch chất rắn trong 2. Pha chế d...
I. Pha chế dung dịch:1. Những qui tắc chung         mdd .C % 250.10về pha chế dung dịch:       mct =    ...
I. Pha chế dung dịch:1. Những qui tắc chungvề pha chế dung dịch:    Nếu gọi khối lượng mol chất tan là 2. Pha chế dung...
I. Pha chế dung dịch:1. Những qui tắc chungvề pha chế dung dịch: 2. Pha chế dung dịch chất rắn trong nước theo     200...
I. Pha chế dung dịch:1. Những qui tắc chung  3. Pha chế dung dịch chất lỏng trongvề pha chế dung dịch: 2. Pha chế dung dị...
I. Pha chế dung dịch:1. Những qui tắc chungvề pha chế dung dịch: 2. Pha chế dung dịch               a) Theo...
I. Pha chế dung dịch:1. Những qui tắc chungvề pha chế dung dịch:     (để được axit có nồng độ 10% thì lấy 5 2. Pha chế...
I. Pha chế dung dịch:1. Những qui tắc chung    b) Theo phương pháp thôngvề pha chế dung dịch: 2. Pha chế dung dịch  ...
I. Pha chế dung dịch:1. Những qui tắc chung   4. Pha chế dung dịch theo nồng độ M:về pha chế dung dịch: 2. Pha chế dung ...
I. Pha chế dung dịch:1. Những qui tắc chung    a. Pha chất rắn theo CM:về pha chế dung dịch: 2. Pha chế dung dịch   ...
I. Pha chế dung dịch:1. Những qui tắc chungvề pha chế dung dịch:    b. Pha chất lỏng theo CM: 2. Pha chế dung dịch  ...
I. Pha chế dung dịch:1. Những qui tắc chungvề pha chế dung dịch:     II. Pha chế thuốc thử. 2. Pha chế dung dịch chất ...
I. Pha chế dung dịch:1. Những qui tắc chungvề pha chế dung dịch:     Cách pha nước vôi trong như sau: 2. Pha chế dung ...
I. Pha chế dung dịch:1. Những qui tắc chungvề pha chế dung dịch: 2. Pha chế dung dịch       2. Pha dung dịch hồ tinh...
I. Pha chế dung dịch:1. Những qui tắc chungvề pha chế dung dịch:   3. Pha dung dịch phenolphthalein. 2. Pha chế dung dị...
I. Pha chế dung dịch:1. Những qui tắc chungvề pha chế dung dịch:       4. Chất chỉ thị axit – bazơ chế từ 2. Pha chế...
I. Pha chế dung dịch:1. Những qui tắc chungvề pha chế dung dịch: 2. Pha chế dung dịch     Hoa dâm bụt chất rắn trong n...
I. Pha chế dung dịch:1. Những qui tắc chungvề pha chế dung dịch: 2. Pha chế dung dịch chất rắn trong nước theo nồng độ phầ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Mot so thao tac pha che hoa chat

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

Mot so thao tac pha che hoa chat

 1. 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA SƯ PHẠM BỘ MÔN HÓA MỘT SỐ THAO TÁC PHACHẾ HÓA CHẤT Ở PHÒNG THÍ NGHIỆM HÓA HỌC
 2. 2. I. Pha chế dung dịch: TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG1. Những qui tắc chungvề pha chế dung dịch: KHOA SƯ PHẠM 2. Pha chế dung dịch BỘ MÔN HÓA chất rắn trong nước theo nồng độ phần trăm. --------------3. Pha chế dung dịchchất lỏng trong nướctheo nồng độ phần trăm. a) Theo phương pháp đường chéo: b) Theo phương pháp thông thường (từ các MỘT SỐ THAO TÁC định nghĩa): 4. Pha chế dung dịch theo nồng độ M: PHA CHẾ HÓA CHẤT a) Pha chất rắn theo CM b) Pha chất lỏng theo CMII. Pha chế thuốc thử. Ở PHÒNG THÍ1. Pha chế nước vôi trong:2. Pha dung dịch hồ tinh NGHIỆM HÓA HỌCbột.3. Pha dung dịch PP4. Chất chỉ thị axit – bazơchế từ hoa dâm bụt: Kết thúc
 3. 3. I. Pha chế dung dịch:1. Những qui tắc chung I.Pha chế dung dịch:về pha chế dung dịch: 2. Pha chế dung dịch 1. Những qui tắc chung về pha chế dung chất rắn trong nước theo nồng độ phần trăm. dịch:3. Pha chế dung dịch  Bình, lọ dùng để pha chế dung dịch phải được rửachất lỏng trong nướctheo nồng độ phần trăm. sạch và tráng nước cất trước khi pha. a) Theo phương pháp đường chéo:  Phải dùng nước cất để pha hóa chất. b) Theo phương pháp  Trước khi pha dung dịch cần tính toán cẩn thận thông thường (từ các định nghĩa): lượng chất tan và dung môi. 4. Pha chế dung dịch theo nồng độ M:  Dung dịch kiềm đặc phải pha trong bát sứ. a) Pha chất rắn theo CM  Sau khi pha xong dung dịch phải cho vào lọ có b) Pha chất lỏng theo CM màu sắc thích hợp, đậy nút kín, dán nhãn cẩn thận,II. Pha chế thuốc thử. để đúng vị trí qui định.1. Pha chế nước vôi trong:2. Pha dung dịch hồ tinh  Người ta thường dùng các loại ống to, bình địnhbột. mức, pipet chia độ khi pha chế dung dịch. Bình3. Pha dung dịch PP định mức dùng để pha chế dung dịch theo nồng độ4. Chất chỉ thị axit – bazơ mol và nồng độ đương lượng.chế từ hoa dâm bụt: Kết thúc
 4. 4. I. Pha chế dung dịch:1. Những qui tắc chungvề pha chế dung dịch: 2. Pha chế dung dịch chất rắn trong 2. Pha chế dung dịch chất rắn trong nước theo nước theo nồng độ phần trăm. nồng độ phần trăm.3. Pha chế dung dịchchất lỏng trong nước  Chất rắn không ngậm nước như NaCl, BaCl2,…theo nồng độ phần trăm. a) Theo phương pháp Trước khi pha cần tính lượng chất tan và lượng đường chéo: nước cần dùng là bao nhiêu, dựa vào biểu thức nồng b) Theo phương pháp thông thường (từ các độ %. định nghĩa): 4. Pha chế dung dịch theo nồng độ M: mct .100 mct .100 a) Pha chất rắn theo CM C% = = b) Pha chất lỏng theo CM mdd mdm + mctII. Pha chế thuốc thử.1. Pha chế nước vôi trong:2. Pha dung dịch hồ tinh Ví dụ: Cần pha 250 g dung dịch 10% một chất đã cho.bột.3. Pha dung dịch PP Theo biểu thức trên thì: mdd = 250 g ;4. Chất chỉ thị axit – bazơ C% = 10% ; và ta có mct là :chế từ hoa dâm bụt: Kết thúc
 5. 5. I. Pha chế dung dịch:1. Những qui tắc chung mdd .C % 250.10về pha chế dung dịch: mct = = = 25( g ) 2. Pha chế dung dịch 100 100 chất rắn trong nước theo nồng độ phần trăm. →mdm = 250 − 25 = 225( g )3. Pha chế dung dịchchất lỏng trong nướctheo nồng độ phần trăm. Như vậy a) Theo phương pháp Dùng cân lấy 25g chất tan cho vào đường chéo: b) Theo phương pháp 225 ml H2O (dùng ống chia độ để đong thông thường (từ các định nghĩa): 225 ml H2O) ta khuấy cho tan hết thì 4. Pha chế dung dịch theo nồng độ M: được 250 g dung dịch nồng độ 10%. a) Pha chất rắn theo CM b) Pha chất lỏng theo CM  Chất rắn ngậm nước như CuSO4.5H2O,II. Pha chế thuốc thử.1. Pha chế nước vôi trong: CoCl2.6H2O…. Trước hết chúng ta2. Pha dung dịch hồ tinhbột. cũng tính lượng chất tan (không ngậm3. Pha dung dịch PP nước). Tiếp theo chúng ta tính lượng4. Chất chỉ thị axit – bazơchế từ hoa dâm bụt: chất rắn ngậm nước tương ứng với Kết thúc lượng chất tan.
 6. 6. I. Pha chế dung dịch:1. Những qui tắc chungvề pha chế dung dịch: Nếu gọi khối lượng mol chất tan là 2. Pha chế dung dịch chất rắn trong nước theo M1 và khối lượng mol chất tan ngậm nồng độ phần trăm.3. Pha chế dung dịch nước M2 thì khối lượng chất tan ngậmchất lỏng trong nướctheo nồng độ phần trăm. a) Theo phương pháp nước là m2 được tính theo biểu thức đường chéo: b) Theo phương pháp sau đây : thông thường (từ các định nghĩa): 4. Pha chế dung dịch M 2 .m1 theo nồng độ M: a) Pha chất rắn theo CM m2 = b) Pha chất lỏng theo CM M1II. Pha chế thuốc thử.1. Pha chế nước vôi trong:2. Pha dung dịch hồ tinhbột. Ví dụ: Cần pha 200 g dung dịch đồng3. Pha dung dịch PP4. Chất chỉ thị axit – bazơ sunfat 10% từ muối CuSO4.5H2O.chế từ hoa dâm bụt: Kết thúc
 7. 7. I. Pha chế dung dịch:1. Những qui tắc chungvề pha chế dung dịch: 2. Pha chế dung dịch chất rắn trong nước theo 200.10 nồng độ phần trăm.3. Pha chế dung dịch m1 = = 20( g ); M1 = 64 + 32 + 64 = 160( g )chất lỏng trong nướctheo nồng độ phần trăm. 100 a) Theo phương pháp đường chéo: M 2 = 64 + 32 + 64 + (5.18) = 250( g ) b) Theo phương pháp thông thường (từ các 250.20 m2 = = 31,25( g ) định nghĩa): 4. Pha chế dung dịch theo nồng độ M: a) Pha chất rắn theo CM 160 b) Pha chất lỏng theo CM Như vậyII. Pha chế thuốc thử.1. Pha chế nước vôi trong: Phải lấy 31,25 g CuSO4.5H2O và2. Pha dung dịch hồ tinhbột. 3. Pha dung dịch PP đong 168,75 ml H2O (200 – 31,25)ml ta4. Chất chỉ thị axit – bazơđược dung dịch đồng sunfat 10% .chế từ hoa dâm bụt: Kết thúc
 8. 8. I. Pha chế dung dịch:1. Những qui tắc chung 3. Pha chế dung dịch chất lỏng trongvề pha chế dung dịch: 2. Pha chế dung dịch nước theo nồng độ phần trăm. chất rắn trong nước theo nồng độ phần trăm.3. Pha chế dung dịch  Phương pháp này thường được dùng đểchất lỏng trong nướctheo nồng độ phần trăm. pha loãng axit (pha dung dịch có nồng a) Theo phương pháp đường chéo: độ thấp từ một dung dịch có nồng độ b) Theo phương pháp thông thường (từ các cao cho trước). định nghĩa): 4. Pha chế dung dịch theo nồng độ M:  Trong trường hợp này chúng ta áp dụng a) Pha chất rắn theo CM phương pháp đường chéo để tính toán b) Pha chất lỏng theo CMII. Pha chế thuốc thử. sẽ nhanh hơn hoặc tính toán chính tắc1. Pha chế nước vôi trong:2. Pha dung dịch hồ tinh nhưng sẽ lâu hơn nhiều.bột.3. Pha dung dịch PP  Ví dụ: Cần pha 250 g dung dịch H2SO44. Chất chỉ thị axit – bazơchế từ hoa dâm bụt: 10% từ axit H2SO492%(D=1,824g/ml). Kết thúc
 9. 9. I. Pha chế dung dịch:1. Những qui tắc chungvề pha chế dung dịch: 2. Pha chế dung dịch a) Theo phương pháp đường chéo: chất rắn trong nước theo nồng độ phần trăm.3. Pha chế dung dịch 92% 10 – 0 = 10chất lỏng trong nướctheo nồng độ phần trăm. (axit) a) Theo phương pháp đường chéo: b) Theo phương pháp 10% thông thường (từ các định nghĩa): 4. Pha chế dung dịch theo nồng độ M: a) Pha chất rắn theo CM 0% 92 – 10 = 82 b) Pha chất lỏng theo CMII. Pha chế thuốc thử. (nước)1. Pha chế nước vôi trong:2. Pha dung dịch hồ tinhbột. axit 10 53. Pha dung dịch PP = =4. Chất chỉ thị axit – bazơchế từ hoa dâm bụt: H 2O 82 41 Kết thúc
 10. 10. I. Pha chế dung dịch:1. Những qui tắc chungvề pha chế dung dịch: (để được axit có nồng độ 10% thì lấy 5 2. Pha chế dung dịch chất rắn trong nước theo phần khối lượng axit 92% và lấy 41 nồng độ phần trăm.3. Pha chế dung dịch phần khối lượng nước)chất lỏng trong nước 250.5theo nồng độ phần trăm. → maxit = = 27, 2( g ) a) Theo phương pháp đường chéo: (41 + 5) b) Theo phương pháp thông thường (từ các 27, 2 định nghĩa): →Vaxit = = 14, 9(ml ) 4. Pha chế dung dịch theo nồng độ M: 1,824 a) Pha chất rắn theo CM 250.41 b) Pha chất lỏng theo CM mH 2O = = 222,8( g ) → 222,8(ml )II. Pha chế thuốc thử. (41 + 5)1. Pha chế nước vôi trong:2. Pha dung dịch hồ tinh Như vậybột. Dùng pipet hút 14,9ml axit cho vào ống3. Pha dung dịch PP4. Chất chỉ thị axit – bazơđong chứa sẵn 100ml nước cất (cho rất từchế từ hoa dâm bụt: Kết thúc từ) sau đó cho phần nước còn lại là được.
 11. 11. I. Pha chế dung dịch:1. Những qui tắc chung b) Theo phương pháp thôngvề pha chế dung dịch: 2. Pha chế dung dịch thường (từ các định nghĩa): chất rắn trong nước theo 250.10 nồng độ phần trăm. maxitnguyenchat = = 25( g )3. Pha chế dung dịchchất lỏng trong nước 100theo nồng độ phần trăm. (100 g dd 92% có 92 g axit nguyên chất a) Theo phương pháp đường chéo: xg  25 g axit nguyên chất) b) Theo phương pháp 25.100 thông thường (từ các định nghĩa): maxit 92% = = 27, 2( g ) 4. Pha chế dung dịch 92 theo nồng độ M: 27, 2 a) Pha chất rắn theo CM b) Pha chất lỏng theo CM Vaxit = = 14,9(ml )II. Pha chế thuốc thử. 1,8241. Pha chế nước vôi trong:2. Pha dung dịch hồ tinh mH 2O = 250 − 27,2 = 222,8( g ) → VH 2O = 222,8(ml )bột.3. Pha dung dịch PP Như vậy : …4. Chất chỉ thị axit – bazơchế từ hoa dâm bụt: Kết thúc
 12. 12. I. Pha chế dung dịch:1. Những qui tắc chung 4. Pha chế dung dịch theo nồng độ M:về pha chế dung dịch: 2. Pha chế dung dịch chất rắn trong nước theo nồng độ phần trăm.3. Pha chế dung dịchchất lỏng trong nước Theo định nghĩa, nồng độ mol/l là số moltheo nồng độ phần trăm. a) Theo phương pháp chất tan có trong một lít dung dịch (1000 đường chéo: b) Theo phương pháp ml dung dịch). Thường người ta kí hiệu thông thường (từ các định nghĩa): nồng độ mol/l là CM. 4. Pha chế dung dịch theo nồng độ M: m a) Pha chất rắn theo CM b) Pha chất lỏng theo CM n=II. Pha chế thuốc thử. M1. Pha chế nước vôi trong: n n.10002. Pha dung dịch hồ tinhbột. CM = =3. Pha dung dịch PP4. Chất chỉ thị axit – bazơ V (l ) V ( ml )chế từ hoa dâm bụt: Kết thúc
 13. 13. I. Pha chế dung dịch:1. Những qui tắc chung a. Pha chất rắn theo CM:về pha chế dung dịch: 2. Pha chế dung dịch Ví dụ: Cần pha 250 ml dung dịch NaCl 0,1M. chất rắn trong nước theo nồng độ phần trăm. MNaCl = 58,5. 1 lít dung dịch NaCl 0,1M3. Pha chế dung dịchchất lỏng trong nước (1 lít có 0,1 mol NaCl nguyên chất).theo nồng độ phần trăm. a) Theo phương pháp 1000ml (1 lít) có 0,1 mol NaCl đường chéo: b) Theo phương pháp 250 ml  có x mol NaCl thông thường (từ các 250.0,1 định nghĩa): →x= = 0, 025(mol ) 4. Pha chế dung dịch 1000 theo nồng độ M: a) Pha chất rắn theo CM mNaCl = 58,5.0, 025 = 1, 4625( g ) ≈ 1,5( g ) b) Pha chất lỏng theo CMII. Pha chế thuốc thử. Như vậy1. Pha chế nước vôi trong:2. Pha dung dịch hồ tinh Cân 1,5 g NaCl nguyên chất cho vàobột.3. Pha dung dịch PP ống đong, rồi tiếp tục cho nước vào cho tới4. Chất chỉ thị axit – bazơ vạch 250 ml (muốn được chính xác hơn thìchế từ hoa dâm bụt: pha chế vào bình định mức 250ml). Kết thúc
 14. 14. I. Pha chế dung dịch:1. Những qui tắc chungvề pha chế dung dịch: b. Pha chất lỏng theo CM: 2. Pha chế dung dịch Ví dụ: Pha 1 lít dung dịch HCl 0,1M chất rắn trong nước theo nồng độ phần trăm. nHCl = C M .V (l ) = 0,1x1 = 0,1mol3. Pha chế dung dịchchất lỏng trong nước mHCl = n.M = 0,1x36,5 = 3,65 gtheo nồng độ phần trăm. a) Theo phương pháp (100 g dd axit HCl 37% có 37 g axit nguyên chất đường chéo: b) Theo phương pháp xg  3,65 g axit nguyên chất) thông thường (từ các 3,65 x100 định nghĩa): x =maxit 37% = = ,865 g 9 4. Pha chế dung dịch 37 theo nồng độ M: m 9,865 a) Pha chất rắn theo CM VHCl = = = ,36ml 8 b) Pha chất lỏng theo CM D 1,18II. Pha chế thuốc thử. Như vậy1. Pha chế nước vôi trong: Dùng pipet lấy 8,36ml HCl (D=1,18g/ml)2. Pha dung dịch hồ tinhbột. cho vào bình định mức 1 lít đã chứa sẵn3. Pha dung dịch PP4. Chất chỉ thị axit – bazơ 200ml nước cất, sau đó cho nước cất vàochế từ hoa dâm bụt: Kết thúc đến vạch.
 15. 15. I. Pha chế dung dịch:1. Những qui tắc chungvề pha chế dung dịch: II. Pha chế thuốc thử. 2. Pha chế dung dịch chất rắn trong nước theo 1. Pha chế nước vôi trong: nồng độ phần trăm.3. Pha chế dung dịchchất lỏng trong nướctheo nồng độ phần trăm. a) Theo phương pháp Nước vôi trong cũng là thuốc thử để đường chéo: b) Theo phương pháp nhận ra khí CO2. Đây là dung dịch thông thường (từ các định nghĩa): kiềm rẻ tiền nhất được dùng rất nhiều 4. Pha chế dung dịch theo nồng độ M: trong quá trình thí nghiệm, ngoài vai a) Pha chất rắn theo CM b) Pha chất lỏng theo CM trò là thuốc thử của CO2, nó còn đượcII. Pha chế thuốc thử.1. Pha chế nước vôi trong: dùng để loại bỏ các chất độc có tính2. Pha dung dịch hồ tinh axit như NO2, SO2, H2S…bột.3. Pha dung dịch PP4. Chất chỉ thị axit – bazơchế từ hoa dâm bụt: Kết thúc
 16. 16. I. Pha chế dung dịch:1. Những qui tắc chungvề pha chế dung dịch: Cách pha nước vôi trong như sau: 2. Pha chế dung dịch chất rắn trong nước theo nồng độ phần trăm.3. Pha chế dung dịch  Hòa tan vôi tôi Ca(OH)2 vào nước (độ tanchất lỏng trong nướctheo nồng độ phần trăm. của vôi tôi rất bé : 0,156 g Ca(OH)2 trong a) Theo phương pháp đường chéo: 100 g H2O ở 20oC): cho ít vôi tôi vào bình b) Theo phương pháp thông thường (từ các cầu, cho nước vào gần đầy tới cổ bình để định nghĩa): 4. Pha chế dung dịch diện tích tiếp xúc giữa chất lỏng với không theo nồng độ M: khí là bé nhất. Khuấy cho vôi trộn đều với a) Pha chất rắn theo CM b) Pha chất lỏng theo CM nước.II. Pha chế thuốc thử.  Đậy kín và để lắng dung dịch vài ngày.1. Pha chế nước vôi trong:2. Pha dung dịch hồ tinh  Thỉnh thoảng lại lắc bình.bột.3. Pha dung dịch PP  Trước khi dùng phải để lắng dung dịch vài4. Chất chỉ thị axit – bazơ giờ rồi gạn cẩn thận hoặc lọc để dung dịchchế từ hoa dâm bụt: trong suốt. Kết thúc
 17. 17. I. Pha chế dung dịch:1. Những qui tắc chungvề pha chế dung dịch: 2. Pha chế dung dịch 2. Pha dung dịch hồ tinh bột. chất rắn trong nước theo nồng độ phần trăm.3. Pha chế dung dịchchất lỏng trong nước  Hồ tinh bột được dùng rộng rãi nhất đểtheo nồng độ phần trăm. a) Theo phương pháp nhận ra iot tự do. đường chéo: b) Theo phương pháp thông thường (từ các  Muốn pha khoảng 200ml hồ tinh bột định nghĩa): 4. Pha chế dung dịch thì lấy 0,5 g tinh bột. Nghiền thật nhỏ theo nồng độ M: a) Pha chất rắn theo CM cho vào nước lạnh làm thành bột b) Pha chất lỏng theo CM loãng. Vừa khuấy đều, vừa từ từ đổ bộtII. Pha chế thuốc thử.1. Pha chế nước vôi trong: loãng đó vào khoảng 180 ml nước đun2. Pha dung dịch hồ tinhbột. sôi sẽ được hồ tinh bột.3. Pha dung dịch PP4. Chất chỉ thị axit – bazơchế từ hoa dâm bụt: Kết thúc
 18. 18. I. Pha chế dung dịch:1. Những qui tắc chungvề pha chế dung dịch: 3. Pha dung dịch phenolphthalein. 2. Pha chế dung dịch chất rắn trong nước theo nồng độ phần trăm.3. Pha chế dung dịch  Phenolphtalein là chất màu tổng hợp, nóchất lỏng trong nướctheo nồng độ phần trăm. biến đổi màu theo môi trường phản ứng. a) Theo phương pháp đường chéo:  Không có màu trong môi trường axit và b) Theo phương pháp thông thường (từ các trung tính (pH <= 7) định nghĩa): 4. Pha chế dung dịch  Có màu hồng (chính xác là màu đỏ tím) theo nồng độ M: a) Pha chất rắn theo CM trong môi trường kiềm. Khoảng pH chuyển b) Pha chất lỏng theo CM màu của nó từ pH = 8,2 – 10.II. Pha chế thuốc thử.1. Pha chế nước vôi trong:  Cách pha : 1 g bột phenolphthalein +2. Pha dung dịch hồ tinh 1000ml dung dịch rượu etylic 60% (600 mlbột.3. Pha dung dịch PP rượu + 400 ml nước).4. Chất chỉ thị axit – bazơchế từ hoa dâm bụt: Kết thúc
 19. 19. I. Pha chế dung dịch:1. Những qui tắc chungvề pha chế dung dịch: 4. Chất chỉ thị axit – bazơ chế từ 2. Pha chế dung dịch chất rắn trong nước theo hoa dâm bụt: nồng độ phần trăm.3. Pha chế dung dịch Nếu không có các chất chỉ thị trên đây để thử môichất lỏng trong nước trường axit, bazơ ta có thể chế lấy chất chỉ thị rấttheo nồng độ phần trăm. đơn giản, dễ dàng sử dụng như sau : a) Theo phương pháp đường chéo:  Thái nhỏ cánh hoa dâm bụt tươi hoặc đã khô, ngâm b) Theo phương pháp vào cồn trong một lọ có nút mài. Càng nhiều cánh thông thường (từ các hoa, chất chỉ thị càng đặc. định nghĩa): 4. Pha chế dung dịch  Đậy nút kín, ngâm sau vài ngày. theo nồng độ M: a) Pha chất rắn theo CM  Dung dịch có màu tím càng ngày càng đậm. b) Pha chất lỏng theo CM  Khi cần sau 2 giờ có thể dùng làm chất chỉ thị axit,II. Pha chế thuốc thử. bazơ.1. Pha chế nước vôi trong:  Khi dùng chúng ta chắt dung dịch ra.2. Pha dung dịch hồ tinh  Chất chỉ thị này trong môi trường axit sẽ có màubột. hồng (đỏ). Trong môi trường trung tính không có3. Pha dung dịch PP màu (tím). Trong môi trường kiềm có màu xanh4. Chất chỉ thị axit – bazơchế từ hoa dâm bụt: nhưng không bền vì nó nhanh chóng biến đổi sang Kết thúc màu vàng.
 20. 20. I. Pha chế dung dịch:1. Những qui tắc chungvề pha chế dung dịch: 2. Pha chế dung dịch Hoa dâm bụt chất rắn trong nước theo nồng độ phần trăm.3. Pha chế dung dịchchất lỏng trong nướctheo nồng độ phần trăm. a) Theo phương pháp đường chéo: b) Theo phương pháp thông thường (từ các định nghĩa): 4. Pha chế dung dịch theo nồng độ M: a) Pha chất rắn theo CM b) Pha chất lỏng theo CMII. Pha chế thuốc thử.1. Pha chế nước vôi trong:2. Pha dung dịch hồ tinhbột.3. Pha dung dịch PP4. Chất chỉ thị axit – bazơchế từ hoa dâm bụt: Kết thúc
 21. 21. I. Pha chế dung dịch:1. Những qui tắc chungvề pha chế dung dịch: 2. Pha chế dung dịch chất rắn trong nước theo nồng độ phần trăm.3. Pha chế dung dịchchất lỏng trong nướctheo nồng độ phần trăm. a) Theo phương pháp đường chéo: CHÚC TẬP THỂ 32B1 VUI, KHỎE, HỌC b) Theo phương pháp thông thường (từ các định nghĩa): GIỎI VÀ THÀNH ĐẠT. 4. Pha chế dung dịch theo nồng độ M: a) Pha chất rắn theo CM b) Pha chất lỏng theo CMII. Pha chế thuốc thử.1. Pha chế nước vôi trong:2. Pha dung dịch hồ tinhbột.3. Pha dung dịch PP4. Chất chỉ thị axit – bazơchế từ hoa dâm bụt: Kết thúc

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • lethihuong2806

  Oct. 6, 2014
 • tranthikimngan50

  Jan. 22, 2015
 • sonla1405

  May. 11, 2015
 • LinhDoan6

  Nov. 25, 2015
 • ThiThun1

  Mar. 7, 2016
 • tienhuong2

  May. 27, 2016
 • BaoBaoMeo

  May. 30, 2016
 • TriMinh11

  Aug. 25, 2016
 • tutrinhTranTuTrinh

  Mar. 12, 2017
 • sakurabk1805

  May. 22, 2017
 • ThoNguyn319

  May. 29, 2017
 • PhmPhng23

  Sep. 27, 2017
 • NgNgcLm1

  Nov. 17, 2017
 • CmThyNguyn

  May. 12, 2018
 • davidsongseunghun

  May. 24, 2018
 • PhongThuy3

  Aug. 25, 2018
 • mpHongHn

  Oct. 6, 2018
 • ViYgloverCungBchBng

  Mar. 5, 2019
 • NgTrc2

  Jul. 30, 2020
 • TThin14

  Nov. 10, 2020

Views

Total views

45,155

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

10

Actions

Downloads

601

Shares

0

Comments

0

Likes

21

×