Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2016 02 15 מצגת בית טרזין לפורום מובילים דיגיטלים בעמותות

מצגת של עודד ברידא בפורום מובילים דיגיטלים בעמותות שנערך בבית ז'בוטינסקי בתאריך 15.2.2016

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

2016 02 15 מצגת בית טרזין לפורום מובילים דיגיטלים בעמותות

 1. 1. ‫קטנה‬ ‫בעמותה‬ ‫סיילספורס‬ ‫פשוט‬ ‫זאת‬ ‫לעשות‬ ‫איך‬ ‫ברידא‬ ‫עודד‬ ‫מנכ‬"‫טרזין‬ ‫בית‬ ‫ל‬ 2009-2015 oded.breda@gmail.com 052-6626869
 2. 2. ‫עמותה‬ ‫בניהול‬ ‫אתגרים‬ •‫ובחוק‬ ‫בנוהלים‬ ‫עמידה‬(‫פרוטוקול‬,‫חברים‬ ‫ספר‬‫מנהל‬ ‫ועד‬) •‫מסייעים‬ ‫ולגופים‬ ‫לרשויות‬ ‫אמת‬ ‫דיווחי‬ •‫המנהל‬ ‫לועד‬ ‫דיווח‬ •‫שונות‬ ‫תפוצה‬ ‫רשימות‬ •‫הקבצים‬ ‫ריכוז‬ •‫אחריות‬ ‫תעודות‬,‫רישיונות‬ •‫עמותה‬ ‫מסמכי‬(‫מאזנים‬,‫וכד‬ ‫דוחות‬') •‫עתידיות‬ ‫הכנסות‬ ‫ניהול‬"(‫מכירות‬)" •‫ותקציבית‬ ‫כספית‬ ‫במערכת‬ ‫תמיכה‬ •‫משרד‬ ‫תחזוקת‬‫מבנה‬‫מיחשוב‬‫שונות‬.‫מעקב‬(‫התראות‬,‫ביצוע‬)
 3. 3. ‫ניהוליים‬ ‫עקרונות‬ •‫ע‬ ‫יעדים‬ ‫קידום‬"‫טכנולוגי‬ ‫קידום‬ ‫י‬ •‫אחרת‬ ‫בדרך‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬ •‫ארגוני‬ ‫ידע‬ ‫שימור‬ •‫כסף‬ ‫מינימום‬ •‫ומיינסטרים‬ ‫חינמיות‬ ‫תוכנות‬ •0‫תחזוקה‬(‫תלות‬ ‫אי‬) •‫יש‬ ‫אם‬"‫תרומה‬ ‫קבלת‬"–‫עדיף‬(‫כלליות‬ ‫לסעיף‬) •‫פשרות‬NICE TO HAVE •‫לוותר‬ ‫מה‬ ‫על‬ ‫הסבר‬(‫רמז‬:‫המערכת‬ ‫עם‬ ‫להתיישר‬) •‫וטכני‬ ‫ניהולי‬ ‫ליווי‬–‫חיוני‬,‫חינם‬ ‫לא‬ ‫אבל‬
 4. 4. ‫למתחילים‬ ‫סיילספורס‬ •‫ה‬ ‫ממשפחת‬ ‫מערכת‬-CRM •Client Resource Management •‫מובנית‬ ‫מכירות‬ ‫ניהול‬ ‫מערכת‬ •‫נוספות‬ ‫רבות‬ ‫יכולות‬,‫נתונים‬ ‫מסדי‬ ‫מבוססות‬-Appexchange •‫מבוססת‬"‫ענן‬" •‫מחלוצי‬SAAS–software as a service •‫מלכ‬ ‫אלפי‬ ‫לעשרות‬ ‫בחינם‬ ‫ניתנת‬"‫בעולם‬ ‫רים‬
 5. 5. ‫סיילספורס‬-‫טכניים‬ ‫עקרונות‬ •0‫בו‬ ‫והתלות‬ ‫קוד‬ •‫קינפוג‬ •‫לשדרוגים‬ ‫רגישות‬ •"‫ענן‬" •‫ומידור‬ ‫מידע‬ ‫אבטחת‬ •‫גיבוי‬‫להיזהר‬ ‫וממה‬(‫רמז‬:‫טעינות‬) •‫תחזוקה‬ •‫לשינויים‬ ‫גמישות‬ •‫וגוגל‬ ‫מיקרוסופט‬ ‫עם‬ ‫אינטגרציה‬( .‫רמז‬:‫למתקדמים‬) •‫באפליקציה‬ ‫שימוש‬SALESFORCE1
 6. 6. ‫פרויקט‬SALESFORCE •‫אג‬ ‫איפיון‬'‫ילי‬(‫גמיש‬) •‫האמיתיים‬ ‫הצרכים‬ ‫מתגלים‬ ‫בהתנסות‬ ‫רק‬ •‫גדול‬ ‫השינוי‬,‫ידוע‬ ‫או‬ ‫חזוי‬ ‫הכל‬ ‫לא‬ •‫המגבלות‬ ‫ומהן‬ ‫רשיון‬ ‫משיגים‬ ‫כיצד‬ •10‫רשיונות‬,‫מערכת‬ ‫מנהל‬ ‫לפחות‬ ‫אחד‬ ‫מהם‬. •1‫ג‬"‫נתונים‬ ‫ב‬(2k per record) •31‫ג‬"‫קבצים‬ ‫ב‬ •‫להמשך‬ ‫וחשובה‬ ‫ארוכה‬ ‫הכנות‬ ‫סדרת‬(‫מודול‬NGO) •‫ראשונית‬ ‫לטעינה‬ ‫נתונים‬ ‫טיוב‬ ‫מאמץ‬ •‫גם‬ ‫הוא‬ ‫משתמש‬ ‫כל‬"‫מזכירה‬" •‫אינטגרציה‬ ‫שיקולי‬–‫סליקה‬,‫הנהח‬"‫ואחרים‬ ‫ש‬(‫קוד‬)!
 7. 7. ‫טרזין‬ ‫בית‬ "‫טרזין‬ ‫גטו‬ ‫חללי‬ ‫זכר‬ ‫להנצחת‬ ‫הקרן‬(‫ע‬.‫ר‬")‫זיכרם‬ ‫את‬ ‫להנציח‬ ‫שמטרתה‬ ‫עמותה‬ ‫הינה‬ ‫בשואה‬ ‫שנספו‬ ‫הגטו‬ ‫אסירי‬ ‫של‬.‫חיים‬ ‫גבעת‬ ‫בקיבוץ‬ ‫בית‬ ‫פתחה‬ ‫העמותה‬-‫איחוד‬, ‫בשנת‬1975,‫ההנצחה‬ ‫למטרות‬.‫הנקרא‬ ‫בבית‬"‫טרזין‬ ‫בית‬",‫תצוגה‬ ‫אולמות‬ ‫שבו‬ ‫והנצחה‬,‫מבוגרים‬ ‫ופעילות‬ ‫ספר‬ ‫לבתי‬ ‫המותאם‬ ‫חינוכי‬ ‫ומרכז‬ ‫ארכיון‬. ‫זכרון‬ ‫פעילויות‬ ‫ומקיימת‬ ‫שואה‬ ‫ניצולי‬ ‫כאגודת‬ ‫מתפקדת‬ ‫העמותה‬,‫ורווחה‬ ‫הנצחה‬ ‫ומשפחותיהם‬ ‫לשואה‬ ‫הראשון‬ ‫הדור‬ ‫בני‬ ‫לחבריה‬. ‫המימון‬ ‫מקורות‬:‫שואה‬ ‫קרנות‬,‫ישראל‬ ‫מדינת‬,‫מפעילות‬ ‫הכנסות‬
 8. 8. ‫טרזין‬ ‫בבית‬ ‫היישום‬ ‫מצב‬‫קודם‬ •‫קשר‬ ‫ואנשי‬ ‫לארגונים‬ ‫רשימות‬ ‫מספר‬ •‫באקסלים‬ ‫ניהול‬,WORD,‫אאוטלוק‬,‫פקסים‬,‫רשימות‬‫להפצה‬ ‫מרובות‬ ‫ודיווח‬ •‫ריכוז‬ ‫אין‬–‫משלו‬ ‫עולם‬ ‫משתמש‬ ‫לכל‬(‫קשר‬ ‫אנשי‬,‫קבצים‬,‫ידע‬) •‫פעילות‬ ‫ניהול‬ ‫אין‬,‫ומדדים‬ ‫מדידות‬,‫לגופי‬ ‫ובעיקר‬ ‫המנהל‬ ‫לועד‬ ‫בדיווח‬ ‫קושי‬ ‫תמיכה‬ •‫ידע‬ ‫שימור‬ ‫אין‬(‫החפיפה‬ ‫של‬ ‫החפיפיות‬) •‫ניירת‬ ‫ריבוי‬,‫מדפים‬ ‫על‬ ‫תיקים‬
 9. 9. ‫טרזין‬ ‫בבית‬ ‫היישום‬ ‫איפיון‬ •‫אג‬ ‫ניתוח‬'‫ילי‬(‫בקלות‬ ‫לשנות‬ ‫ואפשר‬ ‫קצר‬) •‫העבודה‬ ‫תהליכי‬ ‫ריכוז‬ •‫משותפים‬ ‫מידע‬ ‫רכיבי‬ ‫ריכוז‬ •‫טכנולוגית‬ ‫מבחינה‬ ‫העמותה‬ ‫את‬ ‫לקדם‬ ‫ניתן‬ ‫כיצד‬ •"‫ה‬ ‫וזיהוי‬ ‫פשרות‬ ‫לקיחת‬-NICE TO HAVE •‫אחת‬ ‫בבת‬ ‫אפשר‬ ‫מהפיכות‬ ‫כמה‬–‫השינוי‬ ‫את‬ ‫להכיל‬ ‫העמותה‬ ‫של‬ ‫היכולת‬ •‫המכירה‬"‫לעובדים‬ •‫האמת‬?‫פרויקט‬ ‫בכל‬ ‫כמו‬.....
 10. 10. ‫טרזין‬ ‫בבית‬ ‫היישום‬ ‫ה‬‫מודולים‬‫של‬SALESFORCE‫השתמשנו‬ ‫שבהם‬,‫זמן‬ ‫לאורך‬: .1‫עמותה‬ ‫ניהול‬:‫הכנסות‬.‫חבר‬ ‫פנקסי‬/‫מנהל‬ ‫ועד‬.‫עמותה‬ ‫מסמכי‬,‫ועוד‬ ‫אחריות‬ ‫תעודות‬ .2Use emails‫ידע‬ ‫לשימור‬(‫של‬ ‫פנימי‬ ‫מייל‬SF‫משתמש‬ ‫לכל‬) .3‫וארגונים‬ ‫קשר‬ ‫אנשי‬ .4‫הזדמנויות‬=‫תשלומים‬/‫פעילות‬/‫הכנסות‬. .5‫קידום‬ ‫מבצעי‬=‫רשימות‬‫תפוצה‬/‫לפעילויות‬ ‫מסגרת‬/‫כרטיסים‬ ‫רישום‬‫לאירועים‬ .6‫מוצרים‬=‫ספריה‬. .7‫נכסים‬? .8‫הגטו‬ ‫אסירי‬/‫קשר‬ ‫אנשי‬–CUSTOM OBJECT .9‫מקרים‬=‫המקום‬ ‫תחזוקת‬,‫לארכיון‬ ‫ופניות‬ ‫המיחשוב‬ .10CUSTOME OBJECTS‫וקישורם‬‫למערכת‬–‫ולהבין‬ ‫להיזהר‬ ‫צריך‬ ‫ממנו‬ ‫החלק‬ .11Appexchange: Log currency. VR mail. Google. S-docs. Mass update .12‫חיפוש‬‫הנתונים‬ ‫במסד‬–‫במשותף‬ ‫המודולים‬ ‫כל‬ ‫על‬ .13‫לשכוח‬ ‫לא‬–‫אקסלים‬ ‫יש‬ ‫עדיין‬,WORD‫ואאוטלוק‬..... .14SALESFORCE1 app
 11. 11. ‫שאלות‬

×