Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bases els cinc pins 2017

Bases Premi literari Cinc Pins

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Bases els cinc pins 2017

  1. 1. Ajuntament Sant Pere de Ribes. Plaça de la Vila, 1 - 08810 Sant Pere de Ribes (Barcelona). Tel. 902 076 760 / 93 896 73 00. Fax 93 896 73 01 - A/e: ajuntament@pereribes.diba.es w w w . s a n t p e r e d e r i b e s . o r g L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes compleix amb el que estableix la Llei 15/1999 de Protecció de Dades. Per més informació adreçar-se a http://www.santperederibes.org o directament a l’Ajuntament. Ajuntament Sant Pere de Ribes Cultura BASES XVIII CONCURS LITERARI DE NARRATIVA CURTA ELS CINC PINS 2017 SANT PERE DE RIBES PARTICIPANTS Podran prendre part en el concurs totes les persones que ho desitgin, a partir dels 18 anys. ELS TREBALLS 1. Gènere: narrativa curta. 2. El tema serà lliure. 3. Han de ser inèdits i escrits en llengua catalana. 4. No podran tenir una extensió superior als cinc fulls DinA4 mecanografiats a doble espai i a una sola cara. 5. La font de la lletra haurà de ser Arial o times New Roman, i el tamany igual o superior a 11. PRESENTACIÓ Cada autor / a podrà presentar únicament a concurs un treball, que és lliurarà per quadruplicat. Les obres es presentaran dins d’un sobre tancat, on es farà constar la comarca de procedència, el nom del concurs i la categoria a la que es presenten. Dins d’aquest sobre, un altre sobre tancat contindrà una targeta on es farà constar el nom, adreça i telèfon de la persona que presenta el treball. Ells treballs s’hauran de lliurar personalment a les OAC (Oficina d’Atenció Ciutadana) de Sant Pere de Ribes:  OAC Les Roquetes Plaça Vinya d’en Petaca, S/N Tel: 93 896 73 00 (extensió 1)  OAC Ribes Plaça de la Vila, 1 Tel: 93 896 73 00 (extensió 1)
  2. 2. Ajuntament Sant Pere de Ribes. Plaça de la Vila, 1 - 08810 Sant Pere de Ribes (Barcelona). Tel. 902 076 760 / 93 896 73 00. Fax 93 896 73 01 - A/e: ajuntament@pereribes.diba.es w w w . s a n t p e r e d e r i b e s . o r g L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes compleix amb el que estableix la Llei 15/1999 de Protecció de Dades. Per més informació adreçar-se a http://www.santperederibes.org o directament a l’Ajuntament. Ajuntament Sant Pere de Ribes Cultura O per correu a la següent adreça:  Ajuntament de Sant Pere de Ribes MASIA CAN PUIG Carrer Major, 110 Sant Pere de ribes – 08810 – Barcelona. El termini de presentació finalitzarà el divendres 29 de setembre de 2017, a les 14 hores. EL JURAT 1. El jurat estarà format per tres persones especialistes convidades. A les reunions del jurat hi assistirà, a més, una persona dels Serveis Tècnics de Cultura, en qualitat de secretari/a i sense vot. 2. Queda a parer del Jurat declarar deserts els premis, així com també concedir els accèssits que cregui oportuns. 3. Qualsevol obra presentada que, a parer del Jurat, no s’adapti a les condicions d’aquestes bases, serà declarada fora de concurs, sense opció a posterior recurs. ALTRES 1. L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes serà el propietari de les obres guanyadores, i en podrà fer ús posterior en les seves publicacions i edicions. L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes podrà autoritzar la lliure publicació dels treballs premiats a les persones que en siguin autores. 2. Els treballs no premiats podran ser reclamats en un termini de 30 dies. En el cas de no fer-ho, s’entendrà que s’hi renuncia. 3. El sol fet de concursar implica l’acceptació de les condicions anteriors. ELS PREMIS Es concediran dos premis en les següents categories:  Millor treball de la categoria d’àmbit nacional: 550€  Millor treball de la categoria d’àmbit comarcal: 350€ El veredicte del jurat es comunicarà directament als premiats la setmana del 13 a l’17 de novembre de 2017. L’acte de lliurament de premis tindrà lloc el dia 23 novembre de 2017 a les 19,30 hores, a la Sala Polivalent de la Biblioteca Josep Pla de Les Roquetes. És imprescindible la presència de les persones guanyadores a l’acte de lliurament, o persona que les representi en cas d’impossibilitat d’assistir-hi per malaltia, compromisos professionals o altre impediment.
  3. 3. Ajuntament Sant Pere de Ribes. Plaça de la Vila, 1 - 08810 Sant Pere de Ribes (Barcelona). Tel. 902 076 760 / 93 896 73 00. Fax 93 896 73 01 - A/e: ajuntament@pereribes.diba.es w w w . s a n t p e r e d e r i b e s . o r g L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes compleix amb el que estableix la Llei 15/1999 de Protecció de Dades. Per més informació adreçar-se a http://www.santperederibes.org o directament a l’Ajuntament. Ajuntament Sant Pere de Ribes Cultura PER A MÉS INFORMACIÓ Biblioteca Josep Pla: tel. 93 811 57 82 Horari fins al 15 de setembre: De dilluns a divendres de 15.30 a 20.30h, els dimecres de 10.30 a 13.30h Dissabte tancat. Horari a partir del 15 de setembre: De dilluns a divendres de 15.30 a 20.30h, els dimecres de 10.30 a 13.30h i els dissabtes de 10 a 14 hores. b.st.pereribes.jp.@diba.cat Centre Cívic L’Espai: tel. 93 811 57 83 De 15 a 22 hores de dilluns a divendres cultura@santperederibes.cat Organitza: Ajuntament de Sant Pere de Ribes, Centre Cívic L’Espai i Biblioteca Josep Pla de Les Roquetes.

    Be the first to comment

    Login to see the comments

Bases Premi literari Cinc Pins

Views

Total views

138

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

98

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×