Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentació servei

421 views

Published on

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentació servei

 1. 1. Sabeu que tenen en comú alguns hotels internacionals i algunes biblioteques públiques?
 2. 2. Diaris del món Un servei de premsa internacional en temps real
 3. 6. Caracter í stiques <ul><li>Servei a la carta: es pot triar entre 200 diaris de més de 60 pa ï sos en 30 idiomes </li></ul><ul><li>Gratuït </li></ul><ul><li>En temps real (diari del día) i a tamany real (Din-A3) </li></ul><ul><li>Còpia exacta de l ’ edici ó en paper (no é s l ’ edici ó electrònica del diari) </li></ul><ul><li>Servei iniciat a les biblioteques de la Xarxa de municipis de Barcelona al juny de 2006 </li></ul>
 4. 7. Quines biblioteques ofereixen aquest servei? <ul><li>Actualment* aquest servei l’ofereixen 29 biblioteques p ú bliques de la provincia de Barcelona </li></ul>* 10 de juny de 2009
 5. 8. Avantatges <ul><li>Millora del servei: </li></ul><ul><li>Increment de l’oferta de diaris de la biblioteca, sumant-se a les subscripcions </li></ul><ul><li>Crea fidelitat a l’oferir el diari local del lector en temps real </li></ul><ul><li>Possibilitat d ’ imprimir diverses còpies d’un diari </li></ul><ul><li>Reducció de costos i riscos: </li></ul><ul><li>No cal subscripci ó pr è via </li></ul><ul><li>Elimina costos i riscos diaris de transport </li></ul><ul><li>Cost basat només en els diaris impresos </li></ul>
 6. 9. Objectius <ul><li>Ser capdavanters en l ’ atenci ó a l ’ usuari </li></ul><ul><li>Ajudar a la integraci ó social reflectint la multiculturalitat de la població </li></ul><ul><li>Incentivar i donar eines per l’autoaprenentatge d’idiomes </li></ul>
 7. 10. Funcionament <ul><li>Via internet: aplicaci ó informàtica Sattellite Newspapers Client instal.lada en un ordinador de la biblioteca </li></ul><ul><li>Fà cil: el bibliotecari només ha de seleccionar, baixar i imprimir el diari triat </li></ul><ul><li>Ràpid: tot el procés es realitza en q ü esti ó de minuts </li></ul>
 8. 11. Empresa suministradora del servei <ul><li>Satellite Newspapers Iberia (delegació a Barcelona) </li></ul><ul><li>En marxa des d’inicis de 2006 </li></ul><ul><li>Ofereix serveis a entitats culturals (especialment biblioteques), hotels, creuers, altres esdeveniments, universitats, multinacionals, ambaixades, aeroports, residencies de la tercera edat,... </li></ul><ul><li>http://www.satellitenewspapersiberia.com </li></ul>
 9. 12. Diaris del món a la premsa Reportatge sobre Diaris del món emés a TV3 el 5 de setembre de 2006, dins del Telenoticies Comarques (gravat a la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer de Sant Boi de Llobregat)
 10. 13. Conclusions <ul><li>Més de 200 diaris de tot el món </li></ul><ul><li>Servei gratuït </li></ul><ul><li>Servei àgil i ràpid </li></ul><ul><li>Diaris del dia </li></ul><ul><li>Tria entre uns 30 idiomes </li></ul>
 11. 14. Gràcies <ul><li>M. Amàlia Morón Vidal </li></ul><ul><li>Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer </li></ul><ul><li>(Sant Boi de Llobregat) </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>http://www.biblioteques-santboi.org </li></ul>

×