Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

20150929 Khâu nối ruột (bài giảng lý thuyết)

Khâu nối ruột (bài giảng lý thuyết)

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

20150929 Khâu nối ruột (bài giảng lý thuyết)

 1. 1. Khâu nối ruột BS LÊ HÙNG
 2. 2. Mục tiêu Giải phẫu ngoại khoa ruột và mạc treo ruột Chỉ định và chống chỉ định Phân loại (hình thức, phương pháp) Điều kiện và yêu cầu kỹ thuật Tai biến và biến chứng
 3. 3. Định nghĩa Một thủ thuật ngoại khoa Tái lập lại sự liên tục của thành ruột và sự thông suốt của lòng ruột
 4. 4. Giải phẫu ngoại khoa Phần của ống tiêu hóa, từ môn vị đến ống hậu môn Hai bờ: bờ mạc treo và bờ tự do Thành ruột có bốn lớp: niêm mạc, dưới niêm, cơ và thanh mac. Lớp dưới niêm có tác dụng chịu lực Hai đoạn: ruột non và ruột già. Ruột già có thành mỏng hơn, lòng chứa nhiều vi khuẩn hơn Mạc treo ruột: “cố định” ruột, cung cấp máu nuôi, thu nhận dưỡng chất Mạc treo ruột: di động và cố định
 5. 5. Chỉ định Sau cắt bỏ một đoạn ruột bệnh lý (u bướu, viêm nhiễm, hoại tử, chấn thương dập nát…) Tạo đường tắt qua phần ruột không còn chức năng
 6. 6. Các hình thức khâu nối Tận-tận Tận-bên Bên-bên
 7. 7. Các phương pháp khâu nối Một lớp hay hai lớp Bằng tay hay bằng máy
 8. 8. Điều kiện khâu nối ruột Không suy dinh dưỡng Không nhiễm trùng toàn thân Không viêm phúc mạc Không có sự ứ đọng dich/phân trong lòng ruột Không có bế tắc bên dưới chỗ khâu PTV chuyên khoa về tiêu hóa
 9. 9. Yêu cầu về kỹ thuật NĂM KHÔNG Không căng Không xoắn Không chênh (kênh) Không làm bẩn khoang bụng Không để lại lổ mạc treo BA CÓ Tưới máu Kín Thông
 10. 10. Tai biến và biến chứng Nhiễm trùng vết mổ, áp-xe tồn lưu Chảy máu Tắc ruột Xì dò chỗ khâu

×