Srba Marković - Organizacija i razvoj preduzeća

4,289 views

Published on

Modul: Organizacija i razvoj preduzeća

Published in: Travel, Entertainment & Humor
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,289
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
53
Actions
Shares
0
Downloads
165
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Srba Marković - Organizacija i razvoj preduzeća

 1. 1. Organizacija i razvoj preduz eća Tr e ner : Srboljub Markovi ć
 2. 2. Odnos sa drugim modulima <ul><li>Veštine javnog nastupa </li></ul><ul><li>Menadžerske veštine </li></ul><ul><li>Organizacija i razvoj preduzeća </li></ul><ul><li>Lokalne poslovne mogućnosti </li></ul><ul><li>Poslovne komunikacije </li></ul><ul><li>Pisanje biznis plana </li></ul><ul><li>Finansijski menadžment i računovodstvo </li></ul><ul><li>Veštine javnog nastupa </li></ul>
 3. 3. Agenda prvog dana <ul><li>Predstavljanje BSC Kragujevac </li></ul><ul><li>Trening kodeks </li></ul><ul><li>Upoznavanje sa učesnicima </li></ul><ul><li>Agenda za celu nedelju </li></ul><ul><li>Uvod u temu prvog dana </li></ul>
 4. 4. Tr en ing kodeks <ul><li>Poverljive informacije ostaju među nama </li></ul><ul><li>Prisustvo tokom cele nedelje ( 05. – 09. maj ) </li></ul><ul><li>Trajanje treninga : 09.00 – 13.00 h </li></ul><ul><li>Pauza 1 5 minut a </li></ul><ul><li>Isključite mobilne telefone </li></ul><ul><li>Dok jedan priča, ostali slušaju. </li></ul><ul><li>Aktivno učešće </li></ul><ul><li>Individualne konsultacije posle 13.00h </li></ul>
 5. 5. Prestavljanje učesnika <ul><li>Ime , obrazovanje , iskustvo </li></ul><ul><li>Trening/modul očekivanja </li></ul><ul><li>Osvrt na biznis ideje </li></ul><ul><ul><li>Više informacija na sledećem slajdu </li></ul></ul><ul><li>5 minuta za pripremu </li></ul><ul><li>Vreme za prezentaciju : 1 minut! </li></ul>
 6. 6. Osvrt na biznis (60 se kundi ) <ul><li>Pridobi pažnju učesnika </li></ul><ul><li>“ Mamac”- zainteresuj me! </li></ul><ul><ul><li>Koji je tvoj proizvod ili usluga ? </li></ul></ul><ul><ul><li>Analiza tržišta i ciljna grupa ? </li></ul></ul><ul><ul><li>Kako ćeš da zaradiš novac ? </li></ul></ul><ul><ul><li>Ko vodi firmu – ljudski resursi ? </li></ul></ul><ul><ul><li>Konkurencija ? </li></ul></ul><ul><ul><li>Konkurenske prednosti ? </li></ul></ul><ul><li>Demonstriraj želju i strast </li></ul><ul><li>Završi sa zahtevom </li></ul>
 7. 7. Agenda modula <ul><li>Ponedeljak – Preduzetništvo i motivacija , Organizacija </li></ul><ul><li>Utorak – Razvoj ljudski h resurs a (HRM) </li></ul><ul><li>Sreda – Upravljanje projektima </li></ul><ul><li>Četvrtak – Proizvodnja i o peracioni menadžment </li></ul><ul><li>Petak – poseta vodećoj proizvodnoj firmi u Kragujevcu </li></ul>
 8. 8. Agenda – tema dana : <ul><li>Ponedeljak – 05. maj 200 8. </li></ul><ul><li>Preduzetništvo i motivacija </li></ul>
 9. 9. Ko su preduzetnici ? <ul><li>Ljudi koji pokreću nov biznis, uviđaju prilike u okruženju, spremni na rizik i nesigurnost zarad profita i rasta svoje firme. </li></ul>
 10. 10. Osobine preduzetnika <ul><li>Želja za uspehom </li></ul><ul><li>Spremnost na rizik </li></ul><ul><li>Samopouzdanje </li></ul><ul><li>Potreba za osamostaljenjem </li></ul><ul><li>Različitost – bez obzira na godine , pol , rasu , kvalifikacije i iskustvo </li></ul>
 11. 11. Opcije koje nam se nude ??? <ul><li>Sopstveni biznis </li></ul><ul><li>ILI </li></ul><ul><li>Raditi za nekoga drugog </li></ul>
 12. 12. Dobre strane preduzetništva <ul><li>Mogućnost velike zarade </li></ul><ul><li>Nezavisnost – radiš ono što voliš i u čemu uživaš , i upravljaš sam svojom sudbinom </li></ul><ul><li>Zadovoljavajući način života </li></ul><ul><li>Doprinos društvu i uvažavanje </li></ul>
 13. 13. Loše strane preduzetništva <ul><li>Puno sati napornog rada ( izaziva stres ) </li></ul><ul><li>Nesigurni novčani prilivi i VELIKA mogućnost poslovnog neuspeha </li></ul><ul><li>Rizik da se izgubi investiran novac </li></ul><ul><li>Niži kvalitet života (makar u startu) </li></ul><ul><li>Puna odgovornost </li></ul>
 14. 14. P reduzetništv o - zaklju čak <ul><li>Ako mrzite pozajmice, ako ne volite da imate partnere, ako brinete o tome šta će drugi reći i ako volite da spavate bar 8 sati dnevno – zaboravite na ideju da postanete preduzetnik !!! </li></ul><ul><li>Charles Shwab – “Američki kralj čelika” </li></ul>
 15. 15. Poslovne jedinice <ul><li>Upravljanje ljudskim resursima </li></ul><ul><li>Marketing i prodaja </li></ul><ul><li>Istraživanje i razvoj </li></ul><ul><li>Proizvodnja </li></ul><ul><li>Prodajna služba </li></ul><ul><li>Finansije i računovodstvo </li></ul><ul><li>Administracija i IT </li></ul>
 16. 16. Ljudski resursi <ul><li>Angažovanje ljudi i njihovo zadržavanje </li></ul><ul><ul><li>opis posla </li></ul></ul><ul><ul><li>kvalifikacije </li></ul></ul><ul><li>Otpuštanje </li></ul><ul><li>Viškovi radne snage </li></ul><ul><li>Motivacija </li></ul><ul><li>Profesionalno usavršavanje </li></ul><ul><li>Bezbednosni uslovi na radu </li></ul>
 17. 17. Marketing i prodaja <ul><li>Istraživanje tržišta </li></ul><ul><li>Promotivne strategije </li></ul><ul><li>Određivanje cena </li></ul><ul><li>Prodajne strategije </li></ul><ul><li>Tim za prodaju </li></ul><ul><li>Proizvod – savet po pitanju razvoja novog proizvoda , unapređenje proizvoda , ciljana tržišta </li></ul>
 18. 18. Istraživanje i razvoj <ul><li>Razvoj novog proizvoda </li></ul><ul><li>Unapređenje proizvoda </li></ul><ul><li>Konkurentska prednost </li></ul><ul><li>“ dodata vrednost” </li></ul><ul><li>Testiranje proizvoda </li></ul><ul><li>Povećanje efikasnosti </li></ul><ul><li>Smanjenje troškova </li></ul>
 19. 19. Finansije i računovodstvo <ul><li>Protok novca </li></ul><ul><ul><li>Praćenje priliva / dobiti </li></ul></ul><ul><ul><li>Praćenje troškova </li></ul></ul><ul><li>Priprema finansijskih izveštaja </li></ul><ul><li>Pozajmljivanje dodatnog kapitala </li></ul><ul><ul><li>Krediti </li></ul></ul><ul><li>Veza sa svim drugim organizacionim jedinicama </li></ul>
 20. 20. Proizvodnja <ul><li>Nabavka sirovina </li></ul><ul><li>Planiranje inputa – radna snaga , k apital, oprema </li></ul><ul><li>Praćenje troškova </li></ul><ul><li>Projekcije budućih outputa </li></ul><ul><li>Proizvodne metode i procesi </li></ul><ul><li>Efikasnost </li></ul>
 21. 21. Prodajna služba <ul><li>Distribucija proizvoda </li></ul><ul><li>Usluge nakon prodaje </li></ul><ul><li>Ispitivanje potrošača/kupaca </li></ul><ul><li>Savetovanje potrošača/kupaca </li></ul><ul><li>Primedbe potrošača/kupaca </li></ul><ul><li>Publicitet i odnosi sa javnošću </li></ul>
 22. 22. Administracija i IT <ul><li>Održavanje posed a – čišćenje , zdravlje i bezbednost , održavanje , osiguranje </li></ul><ul><li>Recepcija </li></ul><ul><li>Rad u kancelariji – izveštavanje , popis , vođenje izveštaja , komunikacija </li></ul><ul><li>Nadgledanje kontrole kvaliteta </li></ul><ul><li>Korišćenje IT sistema </li></ul>
 23. 23. Organizacioni dijagram Generalni Dire k tor Direktor prodaje Direktor Marketinga Direktor finansija A B C D Istraživanje tržišta Strategija Manadžer kupovine Manadžer prodaje Manadžer računovod.
 24. 24. Radnici Piramidna struktura Senior M e na dž ment G D Srednji n i vo menadžmenta
 25. 25. Centalizovan / Preduzetnički R&D Marketing Sales Production Finance MD
 26. 26. Organizacioni dijagram - trend <ul><li>Promene u strukturi poslovanja </li></ul><ul><li>“ Novo razmišljanje” o liderstvu i menadžmentu </li></ul><ul><li>Manje hijerarhije </li></ul><ul><li>Fokus na komunikaciji i saradnji između jedinica </li></ul><ul><li>Globalan biznis – kompleksnija struktura </li></ul>
 27. 27. Organizaciona kultura
 28. 28. Organizaciona kultura <ul><li>Verovanja i vrednosti za koje se zalažu ljudi unutar organizacije </li></ul><ul><ul><li>Kako se ljudi ophode jedni prema drugima </li></ul></ul><ul><ul><li>Kako se ljudi ophode prema mušterijama </li></ul></ul><ul><ul><li>Kako ljudi gledaju na potrošnju energije , ulogu u društvu , odsustvovanja , radnu etiku i drugo . </li></ul></ul><ul><ul><li>Kako se organizacija ophodi prema svojim radnicima – u slovi na radu, t rening , profesionalno usavršavanje , itd . </li></ul></ul>
 29. 29. Organizaciona kultura <ul><li>Vođena je : </li></ul><ul><li>Vizijom – u kom pravcu organizacija hoće da ide u narednom periodu </li></ul><ul><li>Misijom – skup verovanja unutar organizacije i gde se trenutno nalazi </li></ul>
 30. 30. Organizaciona kultura <ul><li>Može biti reflektovana kroz : </li></ul><ul><ul><li>Stav i ponašanje vodećih ljudi </li></ul></ul><ul><ul><li>Stav prema ulozi pojedinaca na radnom mestu – inicijative pojedinaca , grupni rad , itd . </li></ul></ul><ul><ul><li>Logo firme </li></ul></ul><ul><ul><li>Imidž koji firma uživa “spolja” </li></ul></ul><ul><ul><li>Stav prema promenama </li></ul></ul>
 31. 31. Vizija i misija (primer) <ul><li>KNJAZ MILOŠ </li></ul><ul><ul><li>Vizija : “Da izrastemo iz lokalnog u regionalnog lidera u mineralnim vodama” </li></ul></ul><ul><ul><li>Misija : “Gradeći na osnovama naše tradicije, razvijamo, proizvodimo i plasiramo na tržište prirodne, zdrave, bezalkoholne napitke koji našim potrošačima pružaju vitalnost tokom čitavog dana“ </li></ul></ul>
 32. 32. Kraj 1. dana <ul><li>Zaključak </li></ul><ul><li>Propratna literatura </li></ul><ul><li>Individualne konsultacije </li></ul><ul><li>Hvala na pažnji ! </li></ul>
 33. 33. Agenda – tema dana: <ul><li>Utorak – 06. maj 2008. </li></ul><ul><li>Razvoj ljudskih resursa </li></ul>
 34. 34. Dan 2 – HRM <ul><li>Uvod </li></ul><ul><li>Rezime prethodnog dana </li></ul><ul><li>Ciljevi dana š njeg modula </li></ul><ul><li>Tr e ning </li></ul>
 35. 35. Razvoj ljudski h resurs a - HRM <ul><li>HRM se bavi upravljanjem ljudima u firmi </li></ul><ul><li>Ljudi su dominantant faktor koji pravi razliku između USPEHA i NEUSPEHA jedne firme . </li></ul>
 36. 36. Razvoj ljudski h resurs a
 37. 37. Zapošljavanje
 38. 38. Zapošljavanje <ul><li>Proces u kome se slobodno radno mesto popunjava sa potencijalnim radnicima . </li></ul><ul><li>Proces zapošljavanja je regulisan Zakonom o radu . </li></ul><ul><li>Glavne forme zapošljavanje se realizuju preko oglasa u novinama , magazinu , oglasnih tabli i internih lista čekanja . </li></ul>
 39. 39. Zapošljavanje <ul><li>Opis radnog mesta/posla – opis uloge i dužnosti radnika </li></ul><ul><li>Kvalifikacije – opis potrebnog znanja i kvalifikacij e </li></ul><ul><li>Kandidati demonstriraju svoje znanje i spremnost kroz aplikacione formulare i radne biografije (CV) </li></ul>
 40. 40. Izbor kandidata
 41. 41. Izbor kandidata <ul><li>Proces izbora “najboljeg” kandidata za upražnjeno radno mesto </li></ul><ul><li>Kraća lista kandidata – odabir najboljih kandidata </li></ul><ul><li>Proces izbora – U zavisnosti od same organizacije : </li></ul>
 42. 42. Izbor kandidata <ul><li>Interview – najzastupljeniji metod </li></ul><ul><li>Ps ih o test – procena ličnosti kandidata – Da li će da se uklopi ? </li></ul><ul><li>Test sposobnosti – procena sposobnosti i veština </li></ul><ul><li>Praktične vežbe – aktivnost zasnovana na poslovima koje će kandidant obavljati u firmi </li></ul><ul><li>Pre z enta cija – u potrazi za novim veštinama i idejama kandidata </li></ul>
 43. 43. Radno pravo
 44. 44. Radno pravo <ul><li>Sve veću ulogu ima u HRM-u </li></ul><ul><li>Sve veća zastupljenost u svim fazama poslovanja </li></ul><ul><li>Dodatno poskupljuje poslovanje firme </li></ul>Čak i u malom biznisu , radno pravo je jako važno – hemikalije koje se na primer koriste u frizerskom salonu moraju biti pažljivo čuvane i odlagane kako bi se zaštitili radnici koji rukuju sa njima .
 45. 45. Radna disciplina
 46. 46. Radna disciplina <ul><li>Firma ne sme “iskorišćavati” radnike </li></ul><ul><li>Postoje razne procedure i koraci koji se bave konfliktnim situacijama na poslu </li></ul><ul><ul><li>- Neformalni sastanci </li></ul></ul><ul><ul><li>- Formalni sastanci </li></ul></ul><ul><ul><li>- Verbalna upozorenje </li></ul></ul><ul><ul><li>- Pismena upozorenja </li></ul></ul><ul><ul><li>- Tužbene p rocedure </li></ul></ul><ul><ul><li>- Rad sa eksternim agencijama </li></ul></ul>
 47. 47. Razvoj
 48. 48. Razvoj <ul><li>Na profesionalni razvoj zaposlenih se gleda kao na vredno investiciono ulaganje: </li></ul><ul><ul><li>- Izvor motivacije </li></ul></ul><ul><ul><li>- Način da pojedinac iskoristi svoje potencijale </li></ul></ul>
 49. 49. Tr e ning
 50. 50. Tr e ning <ul><li>Slično kao razvoj : </li></ul><ul><ul><li>- Stvara nove veštine kod zaposlenih </li></ul></ul><ul><ul><li>- Omogućava zaposlenima da prave nove trendove i dostignuća u svojoj branši </li></ul></ul><ul><ul><li>- Ima za cilj postizanje efikasnosti </li></ul></ul><ul><ul><li>- Može se obavljati van ili unutar prostorija firme </li></ul></ul>
 51. 51. Sistem nagrađivanja
 52. 52. Sistem nagrađivanja <ul><li>Sistem zarada i drugih stimulacija koji se koristi u firmi za nagrađivanje zaposlenih </li></ul><ul><li>Pare nisu jedini način! </li></ul><ul><li>Dodatne stimulacije na poslu i van njega </li></ul><ul><li>Fleksibilnost na poslu </li></ul><ul><li>Praznici i drugi ne radni dani </li></ul>
 53. 53. Produktivnost
 54. 54. Produktivnost <ul><li>Procena performansi : </li></ul><ul><li>Kako meriti doprinos zaposlenih/radnika </li></ul><ul><li>Posebno u sektoru usluga, doprinos pojedinaca je teško merljiv </li></ul><ul><li>Ocenjivanje </li></ul><ul><ul><li>- ima za cilj da “ne osuđuje” </li></ul></ul><ul><ul><li>- uključuje radnike i nominovanog “ocenjivača” </li></ul></ul><ul><ul><li>- dogovor oko snaga, slabosti kao i načina za unapređenje kako radnika tako i organizacije </li></ul></ul>
 55. 55. Zaklju čak - 1 <ul><li>Planiranje - procena sadašnjih i budućih potreba za ljudskim resursima </li></ul><ul><li>I dentifikovanje ljudskih resursa </li></ul><ul><li>Interni ili eksterni resursi </li></ul><ul><li>S istematizacija radnih mesta </li></ul><ul><li>Opis radnog mesta </li></ul><ul><li>P rivlačenje i selekcija ljudskih resursa </li></ul><ul><li>M erenja i praćenja radnih performansi zaposlenih </li></ul><ul><li>R azvoj kadrova i identifikovanje potreba za usavršavanjem </li></ul>
 56. 56. Zaključak - 2 <ul><li>Prave ideje, proizvodi i usluge dolaze od LJUDI, a ne od opreme, infrastrukture ili kapitala. </li></ul><ul><li>Zato je potrebno zaposliti najboljeg kandidata. </li></ul><ul><li>Ko je najbolji kandidat? </li></ul>
 57. 57. Kraj 2. dana <ul><li>Zaključak </li></ul><ul><li>Propratna literatura </li></ul><ul><li>Individualne konsultacije </li></ul><ul><li>Hvala na pažnji ! </li></ul>
 58. 58. Agenda – tema dana : <ul><li>Sreda – 07 . maj 2008 . </li></ul><ul><li>Upravljanje projektima </li></ul><ul><li>(Project management) </li></ul>
 59. 59. A šta je to? PROJECT MANAGEMENT je integrisani alat pomoću kojeg se planira i procenjuje budžet, resursi potrebni za izvođenje projekata, te se omogućava analiza realizacije i troškova.
 60. 60. Šta je to projekat ? <ul><li>Projekat je redosled jedinstvenih, kompleksnih i u z ajamno povezanih aktivnosti koje se rade kako bi se postigao određeni cilj u ograničenom periodu . </li></ul><ul><li>Projekat je trenutna radnja koja se koristi za ostvarivanje postavljenih ciljeva : </li></ul><ul><ul><li>Ima jasan početak i kraj radnje </li></ul></ul><ul><ul><li>Jasne korake i outpute zasnovane na opisu posla ili aktivnosti </li></ul></ul><ul><ul><li>Potrebni su resursi : ljudi , vreme , novac, oprema , materijali </li></ul></ul><ul><ul><li>Često ima tačno definisan budžet </li></ul></ul>
 61. 61. Raspored projektnih aktivnosti <ul><li>Podela projekta na više zadataka i planiranje vremena i resursa potrebnih za završetak svih pojedinačnih zadataka </li></ul><ul><li>Podela zadataka na način koji obezbeđuje optimalnu iskorišćenost radnog prostora i mašina </li></ul><ul><li>Smanjivanje “zavisnosti” </li></ul><ul><li>kako bi se izbegla čekanja </li></ul><ul><li>Zavisi od intuicije i iskustva </li></ul><ul><li>projek t nog menadžera </li></ul>
 62. 62. Proces rasporeda projektnih aktivnosti
 63. 63. Trakasti dijagram i mreže aktivnosti <ul><li>Grafički prikaz koji se koristi da pokaže raspored zadataka . </li></ul><ul><li>Pokazuje podelu projekta na više zadataka . Zadaci ne bi trebali da budu previše mali . </li></ul><ul><li>Dijagram aktivnosti pokazuje “zavisnost” među zadacima i tzv. kritičnu putanju . </li></ul><ul><li>Trakasti dijagram pokazuje raspored aktivnosti i vremenski okvir . </li></ul>
 64. 64. Vreme trajanja zadataka i “zavisnost”
 65. 65. Mreža aktivnosti
 66. 66. Vremenski okvir
 67. 67. Analiza kritične putanje (AKT) <ul><li>Može se koristiti u procesu donošenja odluka </li></ul><ul><li>Omogućava firmi da planira i kontroliše aktivnosti </li></ul><ul><li>U vezi sa vremenom – određuje maksimalno vreme trajanje aktivnosti odnosno zadatka </li></ul><ul><li>Ukazuje na moguće probleme u implementaciji aktivnosti </li></ul><ul><li>Određuje kada i gde su resursi potrebni ( uključujući i ljudske resurse) </li></ul>
 68. 68. AKP – Proces <ul><li>Identifikuje i određuje prioritete među aktivnostima </li></ul><ul><li>Identifikuje koja aktivnost MORA biti realizovana pre neke druge </li></ul><ul><li>EST – određuje najkraću aktivnost </li></ul><ul><li>LFT – određuje najdužu aktivnost </li></ul><ul><li>Određuje “bezbednu putanju” – zadaci koji se mogu izvršiti van kritične putanje </li></ul><ul><li>Odre đuje kritičnu putanju – tačke koje povezuju ESTs i LFTs ( odnosno tamo gde su one iste ) </li></ul>
 69. 69. Analiza kritične tačke Nodovi : pokazuju početak i kraj aktivnosti Node numbers showing order of activities in the left hand semi-circle of each node. 3 Earliest Start Time (EST) 5 Latest Finish Time (LFT) A 3 B 5 Arrows indicate the order of the tasks, the letter above shows the order, the time period below the arrow The Critical Path 1 2
 70. 70. Kraj 3 . dana <ul><li>Zaključak </li></ul><ul><li>Propratna literatura </li></ul><ul><li>Individualne konsultacije </li></ul><ul><li>Hvala na pažnji ! </li></ul>
 71. 71. Agenda – tema dana : <ul><li>Četvrtak – 08 . maj 2008 . </li></ul><ul><li>Proizvodnja i o peracioni m enadžme nt </li></ul>
 72. 72. Da n 4 – Proizvodnja i o peracioni menadžment <ul><li>Uvod </li></ul><ul><li>Rezime prethodnog dana </li></ul><ul><li>Ciljevi dana š njeg modula </li></ul><ul><li>Tr e ning (imamo i gosta) </li></ul>
 73. 73. Planiranje proizvodnog programa je značajno iz više razloga: <ul><li>smanjenje vremena proizvodnje ili pružanja usluge </li></ul><ul><li>povećanje fleksibilnosti u cilju zadovoljavanja novih potreba klijenata </li></ul><ul><li>poboljšanje kvaliteta proizvoda/usluga </li></ul><ul><li>povećanje produktivnosti i smanjenje troškova </li></ul>
 74. 74.
 75. 75. Odgovorite na slede ća pitanja <ul><ul><li>Identifikovanje proizvodnog programa (odlike proizvoda i asortimana) </li></ul></ul><ul><ul><li>Koje su glavne karakteristike proizvodnog procesa? </li></ul></ul><ul><ul><li>Izbor tehnologije i potrebne opreme? </li></ul></ul><ul><ul><li>Ko su proizvođači i isporučioci opreme? </li></ul></ul><ul><ul><li>Tehnički zahtevi za primenu izabrane tehnologije (struja, voda, otpadne materije, itd.)? </li></ul></ul><ul><ul><li>Koliki su troškovi proizvodnje? </li></ul></ul><ul><ul><li>Koje su buduće investicije u opremu? </li></ul></ul>
 76. 76. Kvalitet
 77. 77. Kontrola kvaliteta <ul><li>Odgovornost je svakog zaposlenog u firmi da vodi računa o kvalitetu proizvoda ili usluga . </li></ul><ul><li>Naglasak na smanjenje defetka , mana ili drugih nedostataka pre nego što uđe u završnu proizvodnu fazu i dođe do kupaca . </li></ul>
 78. 78. Standardi kvaliteta <ul><li>ISO 9001 </li></ul><ul><li>ISO 14000 </li></ul><ul><li>OHSAS </li></ul><ul><li>HACCP </li></ul>
 79. 79. ISO 9000 <ul><li>ISO 9000 = upravljanje kvalitetom </li></ul><ul><li>To znači šta firma radi da osigura: </li></ul><ul><li>zahteve klijenata po pitanju kvaliteta, dok cilja ka </li></ul><ul><li>većem udovoljavanju klijenata, i </li></ul><ul><li>ulaže stalne napore u ispunjenju ovih ciljeva. </li></ul>
 80. 80. ISO 14000 <ul><li>ISO 14000 = upravljanje životnom sredinom </li></ul><ul><li>To zna či šta firma radi da: </li></ul><ul><li>smanji negativan uticaj svojih aktivnosti na životnu sredinu, i da </li></ul><ul><li>radi na stalnom unapređenju u cilju zaštite okoline. </li></ul>
 81. 81. ISO 9000 Prednosti <ul><li>Firme mogu da zasnuju svoje aktivnosti ( proizvode ili usluge ) na zahtevima odnosno standardima koji su prihvaćeni na globalnom nivou </li></ul><ul><li>Pošto ovi standardi imaju primenu na globalnom nivou , mušterijama se nudi veći izbor proizvoda i usluga </li></ul><ul><li>Tehnologije koje se korite postaju sve univerzalnije i primenljive kod većine organizacija </li></ul>
 82. 82. ISO 9000 Prednosti <ul><li>Veći broj dobavljača sa ISO standardima podrazumeva veću konkurentnost a samim tim i veću korist mušterijama </li></ul><ul><li>Veće razumevanje uslova koji su potrebni za “globalnu trku” daje zemljama u razvoju mogućnost da pravilno odluče šta i kako proizvoditi </li></ul><ul><li>Svi imamo korist od veće primene međunarodnih standarda, npr. transportni sistemi , mašine i alati su sve bezbedniji </li></ul>
 83. 83. Rezime ISO 9000 Prednosti <ul><li>Kontrola kvaliteta </li></ul><ul><li>Ušteda u novcu </li></ul><ul><li>Zadovoljni kupci </li></ul><ul><li>Koristi se na globalnom nivou </li></ul><ul><li>Pokriva sve vrste organizacija </li></ul><ul><li>Uključuje sve sektore i tržišta </li></ul>
 84. 84. Kraj 4. dana <ul><li>Zaključak </li></ul><ul><li>Propratna literatura </li></ul><ul><li>Dogovor oko studijske posete kompaniji – 5. dan </li></ul><ul><li>Individualne konsultacije </li></ul><ul><li>Hvala na pažnji ! </li></ul>

×