Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Srđan Mladenović - Pravni i poreski aspekti pokretanja biznisa

3,488 views

Published on

Modul: Pravni i poreski
aspekti pokretanja biznisa

 • Be the first to comment

Srđan Mladenović - Pravni i poreski aspekti pokretanja biznisa

 1. 1. D O B R O D O Š L I “ Pravni i poreski aspekti pokretanja biznisa” Kragujevac, 13-17. avgust 2007
 2. 2. Program prvog dana <ul><li>Predstavljanje učesnika </li></ul><ul><li>Pravila obuke </li></ul><ul><li>Program modula </li></ul><ul><li>Upozavanje sa temom dana </li></ul>
 3. 3. Pravila obuke <ul><li>Poverenje i poverljivost </li></ul><ul><li>Prisustvo tokom cele nedelje </li></ul><ul><li>Početak i završetak na vreme : 09 : 00 – 13 : 00 sati </li></ul><ul><li>ISKLJUČENI MOBILNI TELEFONI </li></ul><ul><li>Kratke petominutne pauze za cigarete </li></ul><ul><li>Ne govorimo uglas </li></ul><ul><li>Svaki učesnik će imati barem jedno izlaganje u toku obuke </li></ul>
 4. 4. Program modula Raspored Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak Tema dana Samostalno obavljanje delatonsti u skladu sa zakonom o privatnom preduzetnistvu Upoznavanje sa pravnim okvirom Kako ubrzati proces registracije Kako napraviti plan poreskih obaveza? Kako izbeci i resiti poreske probleme? Ugovori, radno pravo, pravni postupci, pravo intelektualne svojine 9.00 – 9.15 Uvod (predstavljanje trenera i učesnika) Uvod u temu i ciljeve za taj dan Uvod u temu i ciljeve za taj dan Uvod u temu i ciljeve za taj dan Uvod u temu i ciljeve za taj dan 9.15 – 10.00 Tema, ciljevi i mesto modula i odnos sa drugim modulima Pravni okvir za zapocinjanje sopstvenog posla Institucionalni okvir za registraciju Pojam poreza, poreskog poverioca, duznika, poreske osnovice i stope; Gost računovođa Gost pravnik (radni odnosi prava obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa) 10.00 – 11.00 Vrste pravnih akata i privredno-pravna infrastruktura . Najvažniji propisi u oblasti poslovanja Privredni subjekti; Preduzetnik(pojam , vrste,delatnost ,uslovi za osnivanje, odgovornost), ortačka radnja Postupak kod Agencije za privredne registre; Gost iz Agencije za privredne registre Porez na dohodak – porez od samostalne delatnosti, porez na dobit preduzeca Kolektivni ugovor pravilnik o radu, primer ugovora o radu 11.00 – 11.20 Pauza Pauza Pauza Pauza Pauza 11.20 – 12.00 Ugovori ( pojam, vrste , najvazniji ugovori u privredi) Privredno društvo (tipovi, karakteristike, uslovi za osnivanje) Postupak kod Agencije za privredne registre Primer obracuna, stopa poreza i poreski podsticaji. Poreska prijava, utvrdjivanje i rokovi placanja poreza Vrste pravnih postupaka 12.00 – 12.50 Gost privatni preduzetnik Uporedna analiza pravnih oblika obavljanja delatnosti Simulacija procesa registracije ( grupni rad) Porez na dodatu vrednost Zastita intelektualne svojine; Prestanak privrednog subjekta, likvidacija 12.50 – 13.00 Završne napomene, saveti šta dalje čitati i kraj plenarnog dela treninga Završne napomene, saveti šta dalje čitati i kraj plenarnog dela treninga Završne napomene, saveti šta dalje čitati i kraj plenarnog dela treninga Završne napomene, saveti šta dalje čitati i kraj plenarnog dela treninga Završne napomene, saveti šta dalje čitati i kraj plenarnog dela treninga 13.00 – 13.30 Individualno savetovanje na zahtev Individualno savetovanje na zahtev Individualno savetovanje na zahtev Individualno savetovanje na zahtev Individualno savetovanje na zahtev
 5. 5. Program prvog dana <ul><li>Vrste pravnih akata i privredno-pravna infrastruktura </li></ul><ul><li>Najvažniji propisi u oblasti poslovanja </li></ul><ul><li>Gost – privatni preduzetnik </li></ul>
 6. 6. HIJERARHIJA PRAVNIH AKATA
 7. 7. ZAKONODAVSTVO
 8. 8. ZAKONODAVSTVO
 9. 9. ZAKONODAVSTVO
 10. 10. ZAKONODAVSTVO
 11. 11. ZAKONODAVSTVO
 12. 12. PRIVREDNO-PRAVNA INFRASTRUKTURA U SRBIJI
 13. 13. Program drugog dana <ul><li>Pravni oblici obavljanja delatnosti </li></ul><ul><li>Uporedna analiza različitih obli ka obavljanja delatnosti </li></ul>
 14. 14.
 15. 15.
 16. 16.
 17. 17.
 18. 18.
 19. 19. PODELA PRIVREDNIH DRUŠTAVA PO VELIČINI MALA SREDNJA VELIKA BROJ ZAPOSLENIH do 50 od 50 do 250 preko 250 OSTVAREN PRIHOD do 2,5 miliona evra od 2,5 do 10 miliona evra preko 10 miliona evra VREDNOST IMOVINE do milion evra od milion do 5 miliona evra preko 5 miliona evra
 20. 20. OSNIVANJE PRIVREDNOG DRU ŠTVA
 21. 21. PREDUZETNIK DRUŠTVO VLASNIK FIZIČKO LICE FIZIČKO ILI PRAVNO LICE DELATNOST OGRANIČEN KRUG DELATNOSTI NEOGRANIČEN KRUG DELATNOSTI OSNIVAČKI ULOG BEZ ULOGA NOVAC, STVARI, PRAVA, RAD ODGOVORNOST OSNIVAČA NEOGRANIČENA OGRANIČENA/ NEOGRANIČENA (U ZAVISNOSTI OD OBLIKA) SVOJSTVO PREDUZETNIK ORTAK, ČLAN ILI AKCIONAR (U ZAVISNOSTI OD OBLIKA) POSLOVNE KNJIGE PROSTO ILI DVOJNO KNJIGOVODSTVO DVOJNO KNJIGOVODSTVO POREZI PREMA OSTVARENOJ DOBITI, PAUŠALNO PREMA OSTVARENOJ DOBITI UPRAVLJANJE PREDUZETNIK ORTACI ILI SKUPŠTINA (U ZAVISNOSTI OD OBLIKA)
 22. 22. UPOREDNA ANALIZA POJEDINIH OBLIKA PRIVREDNIH DRUŠTAVA O.D. K.D. D.O.O. A.D. OSNIVAČI/ ČLANOVI NAJMANJE DVA FIZIČKA LICA NAJMANJE DVA LICA, FIZIČKA ILI PRAVANA FIZIČKO ILI PRAVNO LICE FIZIČKO ILI PRAVNO LICE OSNIVAČKI ULOG NOVAC, STVARI, PRAVA, RAD KOD KOMPLEMENTARA NOVAC, STVARI, PRAVA, IZVRŠEN ILI BUDUĆI RAD NOVAC, STVARI, PRAVA, IZVRŠENI RAD MINIMUM 500 EUR NOVAC, STVARI, PRAVA MINIMUM 10000/25000 EUR KOD KOMANDITORA NOVAC, STVARI, PRAVA, IZVRŠEN RAD SVOJSTVO ČLANA/OSNIVAČA ORTAK KOMPLEMENTAR/ KOMANDITOR ČLAN AKCIONAR ODGOVORNOST OSNIVAČA NEOGRANIČENA KOD KOMPLEMENTARA NEOGRANIČENA OGRANIČENA DO VISINE NEUPLAĆENOG ULOGA NEMA ODGOVORNOSTI OSNIVAČA KOD KOMANDITORA OGRANIČENA ODGOVORNOST DRUŠTVA NEOGRANIČENA NEOGRANIČENA NEOGRANIČENA NEOGRANIČENA UPRAVLJANJE ORTACI KOMPLEMENTARI SKUPŠTINA SKUPŠTINA
 23. 23. PROCEDURA OSNIVANJA RADNJE
 24. 24. INSTITUCIONALNI OKVIR ZA REGISTRACIJU RADNJE
 25. 25. PROCEDURA OSNIVANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA
 26. 26. INSTITUCIONALNI OKVIR ZA REGISTRACIJU PRIVREDNOG DRUŠTVA
 27. 27. ПОЈАМ УГОВОРА – САГЛАСНОСТ ВОЉА ДВА ИЛИ ВИШЕ ЛИЦА КОЈИМ СЕ ПОСТИЖЕ НЕКО ПРАВНО ДЕЈСТВО
 28. 28.
 29. 29. СЛОБОДА УГОВАРАЊА
 30. 30. ПРЕСТАНАК УГОВОРА
 31. 31. УГОВОР У ПРИВРЕДИ
 32. 32. НАЈВАЖНИЈИ ТИПОВИ УГОВОРА У ПРИВРЕДИ
 33. 33. ПРАВНИ ОДНОСИ КОД ЛИЗИНГА ПРИМАЛАЦ ЛИЗИНГА ДАВАЛАЦ ЛИЗИНГА ПРОДАВАЦ
 34. 34. Program četvrtog dana <ul><li>Fiskalne obaveze </li></ul><ul><li>Pojam i vrste poreza </li></ul><ul><li>Poreski organi </li></ul><ul><li>Poreski postupak </li></ul><ul><li>Poreska krivična dela </li></ul><ul><li>Najvažniji porezi za biznis start-up </li></ul><ul><li>Porez na dodatu vrednost </li></ul>
 35. 35. FISKALNE OBAVEZE
 36. 36. POJAM POREZA <ul><li>instrument javnih prihoda kojim država od subjekata pod svojom poreskom vlašću prinudno uzima novčana sredstva, bez neposredne protivusluge, u svrhu pokrivanja svojih finansijskih potreba i postizanja ekonomskih i socijalnih ciljeva. </li></ul>
 37. 37. NAJZNAČAJNIJI POREZI ZA PRIVREDNE SUBJKTE
 38. 38. DOPRINOSI
 39. 39. LOKALNI JAVNI PRIHODI
 40. 40. OBVEZNICI PREMA VRSTI POREZA VRSTE POREZA PORESKI OBVEZNIK POREZ NA DOBIT PRIVREDNO DRUŠTVO POREZ NA PRIHOD OD SAMOSTALNE DELATNOSTI PREDUZETNIK POREZ NA DODATU VREDNOST - PDV PRIVREDNO DRUŠTVO PREDUZETNIK KOJI OSTVARUJU GODIŠNJI PROMET PREKO 2 MILIONA DINARA POREZ NA ZARADE LICE KOJE OSTVARUJE ZARADU AKCIZE PRIVREDNO DRUŠTVO PREDUZETNIK KOJI SE BAVE PROIZVODNJOM I PROMETOM
 41. 41. PORESKI ORGANI
 42. 42. PORESKI POSTUPAK
 43. 43.
 44. 44.
 45. 45. PORESKA KRIVIČNA DELA
 46. 46. <ul><li>POREZI I DOPRINOSI ZA PREDUZETNIKA </li></ul><ul><li>POREZI I DOPRINOSI ZA ZAPOSLENOG </li></ul>
 47. 47. OBRAČUN POREZA I DOPRINOSA NA ZARADE
 48. 48. PAUŠALNO OPOREZIVANJE <ul><li>Po zahtevu preduzetnika </li></ul><ul><li>Po rešenju Poreske uprave </li></ul><ul><li>Ne vodi poslovne knjige (KPO) </li></ul><ul><li>Ne može: STR, ortačka radnja, hoteli i restorani, aktivnosti sa nekretninama čiji je prihod veći od 2.000.000 dinara </li></ul><ul><li>U paušalnom iznosu plaća: porez na prihod, doprinosi za PIO, osiguranje za slučaj nezaposlensti i zdravstveno osiguranje </li></ul>
 49. 49. ШТА ЈЕ ПДВ? <ul><li>Порез на Додату Вредност је вишефазни, некумулативни порез на потрошњу , који се обрачунава или плаћа у свакој фази производно- прометног циклуса, али тако да погађа само ону вредност која је у тој фази додата од стране учесника у промету (ПДВ обвезника). </li></ul>
 50. 50. KAKO SE VRŠI OBRAČUN PDV-a ?
 51. 51. ПОРЕСКА СТОПА ПДВ
 52. 52. KO JE OBVEZNIK PDV?
 53. 53. КО НИЈЕ ОБВЕЗНИК ПДВ? <ul><li>МАЛИ ПОРЕСКИ ОВЕЗНИК </li></ul><ul><li>ПОЉОПРИВРЕДНИК </li></ul>
 54. 54. КАДА СЕ ПРОМЕТ НЕ ОПОРЕЗУЈЕ
 55. 55. <ul><li>За сваки промет добара или услуга који вршите са другим обвезницима ПДВ-а, морате да издате ПДВ рачун. Рачун је документ који садржи одређене податке о предмету промета. Вашим купцима је потребан ПДВ рачун да би могли да одбију као претходни онај ПДВ који сте им ви зарачунали. </li></ul>
 56. 56. ШТА ЈЕ РЕФАКЦИЈА ПОРЕЗА?
 57. 57. ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ
 58. 58. Program petog dana <ul><li>Izvori radnog prava </li></ul><ul><li>Prava i obaveze poslodavaca i zaposlenih </li></ul><ul><li>Prava i obaveze vlasnika i zaposlenih iz socijalnog osiguranja </li></ul><ul><li>Zaštita prava </li></ul><ul><li>Pravni postupci </li></ul>
 59. 59. IZVORI RADNOG PRAVA
 60. 60. UGOVOR O RADU
 61. 61.
 62. 62.
 63. 63. RAD NA ODREĐENO VREME <ul><li>SEZONSKI RAD </li></ul><ul><li>RAD NA PROJEKTU </li></ul><ul><li>VREMENSKI OGRANIČEN POVEĆAN OBIM POSLA </li></ul>
 64. 64. RADNO VREME
 65. 65. VRSTE RADNOG ODNOSA
 66. 66. ODMORI
 67. 67. ODSUSTVA
 68. 68. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA ZAPOSLENIH <ul><li>Zaposleni ima pravo uvida u dokumente koji sadrže lične podatke koji se čuvaju kod poslodavca i pravo da zahteva brisanje podataka koji nisu od neposrednog značaja za poslove koje obavlja, kao i ispravljanje netačnih podataka. </li></ul><ul><li>Lični podaci koji se odnose na zaposlenog ne mogu da budu dostupni trećem licu, osim u slučajevima i pod uslovima utvrđenim zakonom ili ako je to potrebno radi dokazivanja prava i obaveza iz radnog odnosa ili u vezi sa radom. </li></ul><ul><li>Lične podatke zaposlenih može da prikuplja, obrađuje, koristi i dostavlja trećim licima samo zaposleni ovlašćen od strane direktora. </li></ul>
 69. 69. ZABRANA KONKURENCIJE <ul><li>Član 161 </li></ul><ul><li>Ugovorom o radu mogu da se utvrde poslovi koje zaposleni ne može da radi u svoje ime i za svoj račun, kao i u ime i za račun drugog pravnog ili fizičkog lica, bez saglasnosti poslodavca kod koga je u radnom odnosu (u daljem tekstu: zabrana konkurencije). </li></ul><ul><li>Zabrana konkurencije može da se utvrdi samo ako postoje uslovi da zaposleni radom kod poslodavca stekne nova, posebno važna tehnološka znanja, širok krug poslovnih partnera ili da dođe do saznanja važnih poslovnih informacija i tajni. </li></ul><ul><li>Opštim aktom i ugovorom o radu utvrđuje se i teritorijalno važenje zabrane konkurencije, u zavisnosti od vrste posla na koji se zabrana odnosi. </li></ul><ul><li>Ako zaposleni prekrši zabranu konkurencije, poslodavac ima pravo da od zaposlenog zahteva naknadu štete. </li></ul><ul><li>Član 162 </li></ul><ul><li>Ugovorom o radu poslodavac i zaposleni mogu da ugovore i uslove zabrane konkurencije u smislu člana 161 ovog zakona po prestanku radnog odnosa, u roku koji ne može da bude duži od dve godine po prestanku radnog odnosa. </li></ul><ul><li>Zabrana konkurencije iz stava 1. ovog člana može se ugovoriti ako se poslodavac ugovorom o radu obaveže da će zaposlenom isplatiti novčanu naknadu u ugovorenoj visini. </li></ul>
 70. 70. ZAŠTITA ZAPOSLENIH
 71. 71.
 72. 72. RAD VAN RADNOG ODNOSA
 73. 73. PRIJAVA ZAPOSLENIH I PRIJAVA ZA Z D RAVSTVENO OSIGURANJE
 74. 74. BEZBEDNA I ZDARVA RADNA SREDINA
 75. 75. NEDOZVOLJENE RADNJE
 76. 76. PREGLED DELIKATA KRIVIČNA DELA PRIVREDNI PRESTUPI PREKRŠAJI REGULATIVA <ul><li>KRIVIČNI ZAKONIK RS </li></ul><ul><li>POSEBNI ZAKONI </li></ul><ul><li>POSEBNI ZAKONI </li></ul><ul><li>PODZAKONSKA AKTA </li></ul><ul><li>POSEBNI ZAKONI </li></ul><ul><li>PODZAKONSKA AKTA </li></ul>IZVRŠILAC <ul><li>FIZIČKO LICE </li></ul><ul><li>PRAVNO LICE </li></ul><ul><li>ODGOVORNO LICE </li></ul><ul><li>PRAVNO LICE </li></ul><ul><li>ODGOVORNO LICE </li></ul>NADLEŽNOST <ul><li>OPŠTINSKI SUD </li></ul><ul><li>OKRUŽNI SUD </li></ul><ul><li>TRGOVINSKI SUD </li></ul><ul><li>SUDIJA ZA PREKRŠAJE </li></ul><ul><li>PORESKA UPRAVA </li></ul><ul><li>UPRAVA CARINA </li></ul>SANKCIJE <ul><li>KAZNA ZATVORA </li></ul><ul><li>NOVČANA KAZNA </li></ul><ul><li>MERA BEZBEDNOSTI </li></ul><ul><li>NOVČANA KAZNA </li></ul><ul><li>ZAŠTITNA MERA </li></ul><ul><li>NOVČANA KAZNA </li></ul><ul><li>ZAŠTITNA MERA </li></ul><ul><li>MANDATNA KAZNA </li></ul>
 77. 77. SUDSKA ZAŠTITA
 78. 78. N A D L E Ž N O S T
 79. 79. VRSTE PRAVNIH POSTUPAKA
 80. 80. STRANKE U SUDSKIM POSTUPCIMA
 81. 81. KARAKTERISTIKE IZVRŠNOG POSTUPKA <ul><li>Prinudno ostvarivanje potraživanja na osnovu izvršne ili verodostojne isprave </li></ul><ul><li>Obezbeđenje potraživanja </li></ul><ul><li>Predlog za izvršenje </li></ul><ul><li>Rešenje o dozvoli izvršenja </li></ul><ul><li>Žalba i prigovor </li></ul><ul><li>Rokovi su kratki </li></ul>

×