Osnivanje, Finansiranje I Vodjenje Malog Preduzeca, Zoran Markovic

8,607 views

Published on

Published in: Technology, Business
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
8,607
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
65
Actions
Shares
0
Downloads
311
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Osnivanje, Finansiranje I Vodjenje Malog Preduzeca, Zoran Markovic

 1. 1. DOBRODO ŠLI “ Osnivanje, finansiranje i vođenje malog preduzeća” Zoran Marković, dipl. pravnik elsakg @yahoo.com 064 618 23 16
 2. 2. Ciljevi <ul><li>prikupiti i preduzeti aktivnosti od značaja za otpočinjanje sopstvenog biznis </li></ul><ul><li>Obučiti polaznike da: </li></ul><ul><ul><li>izaberu odgovarajuću pravnu formu svog budućeg biznis </li></ul></ul><ul><ul><li>pronađu načina da finansiraju svoj budući biznis </li></ul></ul><ul><ul><li>uobliče svoju ideju u snažan motivacioni alat – viziju i misiju svog budućeg biznisa </li></ul></ul><ul><ul><li>strateški vode </li></ul></ul><ul><ul><li>Vode zaposlene do ostvarivanja postavljenih milestones </li></ul></ul><ul><ul><li>delegiraju/koordiniraju/motivišu svoje zaposlene </li></ul></ul>
 3. 3. Plan rada 1. dan 2. dan 3. dan 4. dan 5. dan O ČEMU SVE TREBA DA VODIM RAČUNA PRI OSNIVANJU SVOG PREDUZEĆA – FINANSIJSKA RAČUNICA? O ČEMU SVE TREBA DA VODIM RAČUNA PRI OSNIVANJU SVOG PREDUZEĆA – PRAVNI ASPEKTI? ŠTA ME MOTIVIŠE I KAKO DA POVEDEM DRUGE ZA TOM IDEJOM? ZAŠTO JE VAŽNO DA SVI RAZUMEMO STRATEGIJU IZLASKA NA TRŽIŠTE? KAKO DA ORGANIZUJEM LJUDE DA BI SE STRATEGIJA SPROVODILA? 16:00 – 18:00 Trening kako da izvedu finansijsku računicu potrebnih finansijskih sredstava i razmišljanje o načinima dolaženja do sredstava Gost Trening kako da prikupe i preduzmu aktivnosti od značaja za otpočinjanje sopstvenog biznisa, kao i kako da donesu odluku o pravnoj formi svog budućeg biznisa Gost Trening kako da svoju ideju i želju pretvore u viziju i misiju i time stimulišu/vode zaposlene Vežba: pisanje vizije za posao za koji se odluče u grupi i prezentovanje drugima Trening kako da razumeju strategiju, definišu je i odrede pravac kojim će voditi preduzeće/zaposlene Vežba: kreiranje strategije izlaska na tržište Trening kako da delegira/koordinira/ stimuliše aktivnosti Vežba: roll-playing – provera stimulisanosti zaposlenih za ostvarivanje definisanih ciljeva 18:00 – 18:20 Pauza Pauza Pauza Pauza Pauza 18:20 – 20:00 Vežba: izračunavanje potrebnih sredstava V ežba: načini dolaženja do sredstava Vežba: roll playing – kakva je muka imati preduzeće Vežba: prednosti i mane pojedinih pravnih oblika organizovanja Vežba: pisanje misije za posao za koji se odluče u grupi i prezentovanje drugima Vežba: Određivanje milestones Vežba: roll-playing strateško vođenje zaposlenih Vežba: Test liderskih sposobnosti Vežba: „Titanik“ Vežba: delegiranje 20:00 – 20:30 Individualno savetovanje na zahtev Individualno savetovanje na zahtev Individualno savetovanje na zahtev Individualno savetovanje na zahtev Individualno savetovanje na zahtev
 4. 4. Vaš trener <ul><li>Zoran Marković </li></ul><ul><li>Diplomirani pravnik </li></ul><ul><li>Sar a dnik više internacionalnih kompanija </li></ul><ul><li>Zaposlen u Kliničkom centru Kragujevac </li></ul>
 5. 5. O ČEMU SVE TREBA DA VODIM RAČUNA PRI OSNIVANJU SVOG PREDUZEĆA – FINANSIJSKA RAČUNICA? <ul><li>Program prvog dana </li></ul><ul><li>Trening </li></ul><ul><li>Vežba </li></ul><ul><li>Gost </li></ul><ul><li>Individualno savetovanje </li></ul>
 6. 6. Imate ideju – kako do kapitala? <ul><li>Cilj i uloga investiranja. </li></ul><ul><li>Tipovi investicionih projekata: </li></ul><ul><ul><li>Prema statusu tržiša, </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nova investicija, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Modernizacija i proširenje, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Rekonstrukicja. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Prema složenosti: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Male, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Srednje, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Velike. </li></ul></ul></ul>
 7. 7. Ekonomsko-finansijski aspekti investiranja <ul><li>Vrednost investicije: </li></ul><ul><ul><li>Vrednost osnovnih sredstava, </li></ul></ul><ul><ul><li>Vrednost trajnih ob r tnih sredstava. </li></ul></ul>
 8. 8. Vrednost osnovnih sredstava: <ul><li>Vrednost zemljišta, </li></ul><ul><li>Vredost građevinskih objekata i infrastrukture, </li></ul><ul><li>Vrednost opreme, </li></ul><ul><li>Ost a la ulaganja. </li></ul>
 9. 9. Trajna obrtna sredstva <ul><li>Voditi računa o: </li></ul><ul><ul><li>prijektovanim prihodima, </li></ul></ul><ul><ul><li>Projektovanim troškovima materijala i/ili nabavne vrednosti robe za dalju prodaju, </li></ul></ul><ul><ul><li>Dužini proizvodnog ciklusa, </li></ul></ul><ul><ul><li>Rokovima plaćanja obaveza i naplate potraživanja, </li></ul></ul><ul><ul><li>Troškovi osnivanja. </li></ul></ul>
 10. 10. Finansijski menadžment <ul><li>NOVAC – ROBA – PROIZVODNJA – PROIZVOD – NOVAC </li></ul><ul><li>Finansijska funkcija preduzeća: </li></ul><ul><ul><ul><li>planiranje finansijskih sredstava </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>obezbeđivanja finansijskih sredstava – izvori finansiranja </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>realizacija proizvoda i naplata – stepen likvidnosti </li></ul></ul></ul><ul><li>Obezbeđivanje novčanih sredstava – izvori finansiranja: </li></ul><ul><li>Voditi računa o: </li></ul><ul><ul><ul><li>količini novčanih sredstava </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>dinamici pribavljanja </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>dinamici vraćanja </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>uslovima prib a vljanja </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>izboru najpovoljnijih izvora </li></ul></ul></ul><ul><li>Kontrola upotrebe novčanih sredstava </li></ul><ul><ul><ul><li>e fektivnost upotrebe novčanih sredstava </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>efikasnost upotrebe novčanih sredstav </li></ul></ul></ul>
 11. 11. Finansijski menadžment <ul><li>NOVAC – ROBA – PROIZVODNJA – PROIZVOD – NOVAC </li></ul><ul><li>Finansijska funkcija preduzeća: </li></ul><ul><ul><ul><li>planiranje finansijskih sredstava </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>obezbeđivanja finansijskih sredstava – izvori finansiranja </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>realizacija proizvoda i naplata – stepen likvidnosti </li></ul></ul></ul><ul><li>Obezbeđivanje novčanih sredstava – izvori finansiranja: </li></ul><ul><li>Voditi računa o: </li></ul><ul><ul><ul><li>količini novčanih sredstava </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>dinamici pribavljanja </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>dinamici vraćanja </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>uslovima pribvljanja </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>izboru najpovoljnijih izvora </li></ul></ul></ul><ul><li>Kontrola upotrebe novčanih sredstava </li></ul><ul><ul><ul><li>e fektivnost upotrebe novčanih sredstava </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>efikasnost upotrebe novčanih sredstav </li></ul></ul></ul>
 12. 12. Pokazatelji likvidnosti <ul><li>Pokazatelji likvidnosti i imaju za cilj da ukažu na sposobnostpreduzeća da izmiruje obaveze, održava obim obrtnih sredstava i očuva dobar kreditni bonitet. </li></ul><ul><li>Vrste pokazatelja: </li></ul><ul><ul><ul><li>Opšti racio likvidnosti, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Rigorozni racio likvidnosti, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Neto obrtna sredstva </li></ul></ul></ul>
 13. 13. Pokazatelji likvidnosti <ul><li>Obrtna sredstva 70 000 000 </li></ul><ul><li>Opšti racio likvidnosti=--------------------------- = ----------------- = 3,5 : 1 Kratkoročne obaveze 20 000 000 </li></ul><ul><li> Likvidna sredstva 25 000 000 </li></ul><ul><li>Rigorozni racio likvidnosti = --------------------- = ---------------- = 1,25 : 1 </li></ul><ul><li>Kratkoročne obaveze 20 000 000 </li></ul><ul><li>Neto obrtna sredstva = Obrtna sredstva – Kratkoročne obaveze. </li></ul>
 14. 14. Pokazatelji zaduženosti <ul><ul><li>Pokazatelji finansijske strukture treba da menadžmentu preduzeća pruže odgovore na pitanja optimizacije izvora finansiranja preduzeća, nivoa zaduženosti preduzeća i da ukažu na naj optimalnije puteve pribavljanja izvora finansiranja preduzeća. </li></ul></ul><ul><ul><li>Odnos pozajmljenih prema ukupnim i sopstvenim izvorima finansiranja = pozajmljeni izvori / ukupni izvori = 90 000 000 / 200 000 000 = 0,45 : 1 </li></ul></ul><ul><ul><li>Koeficijent pokrića rashoda na ime kamate = poslovni dobitak / rashodi na ima kamate = 30 / 5 = 6, ovak koef pokazuje da je svaki dinar rashoda na ime kamate pokriven sa 6 din poslovnog dobitka. </li></ul></ul>
 15. 15. Pokazatelj rentabilnosti
 16. 16. Izvori finansiranja <ul><li>Sopstveni: </li></ul><ul><ul><li>Ušteđevina; </li></ul></ul><ul><ul><li>Otpremnina (u slučaju viškova zaposlenih); </li></ul></ul><ul><li>Pozamljena sredstva: </li></ul><ul><ul><li>Krediti banaka; </li></ul></ul><ul><ul><li>Subvencionisani državni krediti; </li></ul></ul>
 17. 17. Izvori finansiranja <ul><li>Bespovratne subevencije: </li></ul><ul><ul><ul><li>Sredstava Nacionalne službe za zapošljavanje; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sredstva agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Grantovi donatorskih organizacija i posebnih fondova. </li></ul></ul></ul>
 18. 18. Subvencionisani državni krediti <ul><li>Provajderi: </li></ul><ul><ul><li>Fond za razvoj Republike Srbije </li></ul></ul><ul><ul><li>SIEPA – Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza </li></ul></ul><ul><ul><li>Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva </li></ul></ul><ul><ul><li>AOFI - Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Sribije a.d. </li></ul></ul>
 19. 19. Fond za razvoj Republike Srbije <ul><li>Vrste kredita: </li></ul><ul><ul><li>Krediti za privredna društva </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kratkorični krediti </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Krediti za rekonstrukciju i izgradnju objekata </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Krediti za trajna obrtna sredstva </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Krediti za preduzetnike: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dugoročni krediti za razvoj preduzetništva </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>START UP krediti </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Za pravna lica </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Za preduzetnike </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Krediti za podsticaj i razvoj preduzeća i preduzetništva u najnerazvijenijim opštinama </li></ul></ul><ul><ul><li>Krediti za ulbažavanje posledica ekonomske krize </li></ul></ul>
 20. 20. Start up krediti za početnike Fonda za razvoj Republike Srbije <ul><li>Pravo na korišćenje imaju sva prava lica i preduzetnici iz RS koja su registrovana u APR od 01. juna 2008. i kasnije; </li></ul><ul><li>Podnosilac zahteva može biti samo preduzentik ili osnivač koji ranije nikada nije bio obveznik poreza na dobit ili prohoda od samostalne delatnosti; </li></ul><ul><li>Potencijalni preduzentici i novosnovana pravna lica mogu biti aplicirati za kredit; </li></ul><ul><li>Zahtev se podnosi neposredno Fondu ili najbližoj Agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva; </li></ul>
 21. 21. Ograničenja u korišćenju kredita <ul><li>Program primarne poljoprivrene proizvodnje, </li></ul><ul><li>Kreditiranje infrastrukture, </li></ul><ul><li>Kreditiranje kupovine putničkih automobila, </li></ul><ul><li>Kreditiranje trgovine, </li></ul><ul><li>Kreditiranje organizovanja igara na sreću i lutrija. </li></ul>
 22. 22. Uslovi kreditiranja preduzentika <ul><li>Prednost licima: </li></ul><ul><ul><li>do 25 godina starosti koja su završila obuku po progaramima Vlade i omladinskog preduzetništva ; </li></ul></ul><ul><ul><li>Do 40 godina starosti koja su završila program obuke podržan od strane Ministarstva nauke; </li></ul></ul>
 23. 23. Uslovi kreditiranja preduzetnika: <ul><li>Uslovi: </li></ul><ul><ul><li>Kredit u iznosu od 500.000 do 1.300.000 dinara, </li></ul></ul><ul><ul><li>Valutna kalauzula, </li></ul></ul><ul><ul><li>Kamata od 1% godišnje, </li></ul></ul><ul><ul><li>Tromesečna otplata, </li></ul></ul><ul><ul><li>Rok otplate 3 – 5 godina, </li></ul></ul><ul><ul><li>Grejs period do 12 meseci. </li></ul></ul><ul><li>Sredstva obezbeđenja: </li></ul><ul><ul><li>Ručna zaloga na kupljenoj opremi minimalne vrednsoti 250.000 dinara, </li></ul></ul><ul><ul><li>Menice potpisane od strane 2 kreditno sposobna žiranta za kredite od 500.000 dinara, </li></ul></ul><ul><ul><li>Hipoteka pravog reda na nepokretnosti (zgrada i/ili zemljište) </li></ul></ul><ul><ul><li>Ugovorno jemstvo i/ili pristupanje dugu od strane pravnog lica ili drugog preduzentika; </li></ul></ul>
 24. 24. Kreditiranje pravnih lica <ul><li>Prednost osnivačima do 40 godina starosti: </li></ul>
 25. 25. Uslovi kreditiranja pravnih lica <ul><li>Uslovi: </li></ul><ul><ul><li>Kredit u iznosu od 500.000 do 2.500.000 dinara, </li></ul></ul><ul><ul><li>Valutna kalauzula, </li></ul></ul><ul><ul><li>Kamata od 1% godišnje, </li></ul></ul><ul><ul><li>Tromesečna otplata, </li></ul></ul><ul><ul><li>Rok otplate 3 – 5 godina, </li></ul></ul><ul><ul><li>Grejs period do 12 meseci. </li></ul></ul><ul><li>Sredstva obezbeđenja: </li></ul><ul><ul><li>Ručna zaloga na kupljenoj opremi minimalne pojedinačne vrednsoti 250.000 dinara – maksimalne vrednosti 1.300.000,00 dinara. </li></ul></ul><ul><ul><li>Hipoteka pravog reda na sopstvenoj nepokretnosti (zgrada i/ili zemljište) ili drugog pravnog lica; </li></ul></ul><ul><ul><li>Ugovorno jemstvo i/ili pristupanje dugu od strane pravnog lica ili drugog preduzentika; </li></ul></ul>
 26. 26. Krediti Fonda za razvoj preduzetništva <ul><li>Uslovi: </li></ul><ul><ul><li>Pravo na apliciranje imaju svi preduzetnici registrovani u APR </li></ul></ul><ul><ul><li>Sredstva se odobravaju za kreditiranje proizvodnih i uslužnih delatnosti u visini od 500.000 do 3.000.000 dinara </li></ul></ul><ul><ul><li>Kamatna stopa 3% godišnje, </li></ul></ul><ul><ul><li>Valutna klauzula, </li></ul></ul><ul><ul><li>Rok otplate do 4 godine sa grejs periodom do 12 meseci, </li></ul></ul><ul><ul><li>Tromesečna otplata kredita, </li></ul></ul><ul><ul><li>Obaveza održavanja istog broja radnika tokom perioda korišćenja kredita . </li></ul></ul>
 27. 27. Krediti Fonda za razvoj preduzetništva <ul><li>Instrumenti obezbeđenja: </li></ul><ul><ul><ul><li>Hipoteka prvog reda ne nepokretnostima (građevinskim objektima i zemljištu u privatnoj svojini) čija je tržišna vrednost u odnosu 1:1,5 vrednosti odobrenog kredita. Hipotekom na jednoj nepokretnosti može se obezbediti više kredita koje daje Fond. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ugovorno jemstvo (ili pristupanje dugu) pravnog lica za korisnika kredita sa odgovarajućim instrumentima obezbeđenja jemca, odnosno pristupioca duga; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bankarska garancija, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Blanko menice. </li></ul></ul></ul>
 28. 28. Krediti Fonda za razvoj preduzetništva <ul><li>Ograničenja: </li></ul><ul><ul><li>Kreditiranje primarne poljopirvredne proizvodnje, </li></ul></ul><ul><ul><li>Kreditiranje infrastrukture, </li></ul></ul><ul><ul><li>Proizvodnju i prodaju oružja i vojne opreme, </li></ul></ul><ul><ul><li>Proizvodnja i promet bilo kojih proizvoda ili aktivnosti koje su zabranjene međunarodnim i domaćim propisima; </li></ul></ul><ul><ul><li>Organizovanje igara na sreću i lutrija; </li></ul></ul>
 29. 29. Program Fonda za 2009. godinu <ul><li>Ciljevi Programa: </li></ul><ul><ul><li>Podsticanje privrednog razvoja, </li></ul></ul><ul><ul><li>Unapređenje konkuretnosti i likvidnosti domaće privrede, </li></ul></ul><ul><ul><li>Podsticanje razvoja proizvodnog zanatstva i uslužnih delatnosti, </li></ul></ul><ul><ul><li>Podsticanje zapošljavanja. </li></ul></ul>
 30. 30. Program Fonda za 2009. godinu <ul><li>Prioriteti u korišćenju sredstava: </li></ul><ul><ul><li>Programi koji obezbeđuju nova radna mesta, </li></ul></ul><ul><ul><li>Veći devizni efekti,m </li></ul></ul><ul><ul><li>Veći ekonomski efekti po jedinici uloženih sredstava i brži povraćaj sredstava, </li></ul></ul><ul><ul><li>Veći nivo projektovane rentabilnosti, </li></ul></ul><ul><ul><li>Investicioni programi iz oblasti industrije, prerađivački kapaciteti u poljoprivredi i uslugama, </li></ul></ul><ul><ul><li>Primena inovacionih tehnologija, </li></ul></ul><ul><ul><li>Veće sopstveno učešće, </li></ul></ul><ul><ul><li>Programi malih preduzetnika i radnji koji će ostvariti veći rast godišnjeg prihoda i obezbediti veću zaposlenost. </li></ul></ul>
 31. 31. Program Fonda za 2009. godinu <ul><li>Kriterijumi za ocenu investicionih programa: </li></ul><ul><ul><li>Ocena finansijskog stanja i kreditne sposobnosti: </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Profitna stabilnost, </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Operativna sposobnost, </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Finansijska stabilnost, </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Pokazatelj likvidnosti, </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Tokovi gotovine, </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Pokazatelj efikasnosti, </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Neto obrtni fond, </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Pokazatelj zaduženosti, </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Prethodna saradnja sa Fondom, </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Ocena instrumenata obezbeđenja, </li></ul></ul><ul><ul><li>Ekonomska ocena projekta: </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Likvidnost prijekta, </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Opšta stopa prinosa, </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Neto sadašnja vrednost, </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Interna stopa rentabilnosti, </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Vreme povraćaja uloženog kapitala. </li></ul></ul></ul></ul>
 32. 32. Kontakt podaci o državnim finansijskim institucijama <ul><li>Fond za razvoj Republike Srbije </li></ul><ul><li>Knez Mihailova 14, </li></ul><ul><li>11 000 Beograd, Srbija </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>http://www.fondzarazvoj.sr.gov.yu/ </li></ul><ul><li>Telefoni s ektor a kredita:                              +381 11 2629 786 +381 11 2621 856 +381 11 3282 193 </li></ul>
 33. 33. Kontakt podaci o državnim finansijskim institucijama <ul><li>Republička agencija za razvoj malih i srednjih </li></ul><ul><li>preduzeća i preduzetništva , </li></ul><ul><li>Topličin venac 19, 11000, Beograd , 011/2630-054 </li></ul><ul><li>http://www.sme.sr.gov.yu/ </li></ul><ul><li>Beograd, Topličin venac 1 9 , 011/2186-730 </li></ul><ul><li>Novi Sad , Vojvođanskih brigada 17/III, 021/427-822 </li></ul><ul><li>Niš , Dobričina 2, 018/255-693 </li></ul><ul><li>Kragujevac , Kralja Petra I broj 17, 034/302-701 </li></ul>
 34. 34. Kontakt podaci o državnim finansijskim institucijama <ul><li>SIEPA - Agencija za strana ulaganja i </li></ul><ul><li>poromociju izvoza </li></ul><ul><li>http://www.siepa.gov.rs/site/sr/home/ </li></ul><ul><li>AOFI Agencija za osiguranje i finansiranje </li></ul><ul><li>izvoza Republike Sribije a.d. </li></ul><ul><li>http://www.aofi.co.yu/at/ </li></ul>
 35. 35. Programi NSZ za podsticanje samozapošljavanja <ul><li>SUBVENCIJA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE </li></ul><ul><ul><li>Subvencija za samozapošljavanje odobrava se jednokratno i iznosi 130.000 dinara. </li></ul></ul><ul><li>  U obavezi ste da: </li></ul><ul><ul><li>namenski iskoristite sredstva </li></ul></ul><ul><ul><li>delatnost obavljate najmanje 2 godine i  </li></ul></ul><ul><ul><li>dostavite dokaze o uplati doprinosa za obavezno socijalno osiguranje. </li></ul></ul><ul><li>POTREBNA DOKUMENTACIJA: </li></ul><ul><ul><li>Zahtev sa biznis planom </li></ul></ul><ul><ul><li>Izvod iz evidencije nezaposlenih lica i </li></ul></ul><ul><ul><li>Drugi dokazi relevantni za odlučivanje (raspitajte se u svojoj filijali NSZ). </li></ul></ul><ul><ul><li>Ukoliko nameravate da udružite sredstva sa drugim nezaposlenima kako biste otvorili radnju ili preduzeće, svi pojedinačno podnosite zahtev i ostvarujete pravo na subvenciju. </li></ul></ul>
 36. 36. <ul><li>SUBVENCIJA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE UZ OTVARANJE I OPREMANJE DO 4 NOVA RADNA MESTA </li></ul><ul><ul><li>Ako se odlučite za pokretanje sopstvenog posla uz subvenciju za samozapošljavanje, možete ostvariti i dodatna sredstva za zapošljavanje do 4 nova lica sa evidencije nezaposlenih . </li></ul></ul><ul><li>POTREBNA DOKUMENTACIJA </li></ul><ul><ul><li>Izvodi sa evidencije nezaposlenih za lica koja planirate da zaposlite. </li></ul></ul><ul><ul><li>Dokaz o statusu, zavisno od kategorije lica koju zapošljavanje: </li></ul></ul><ul><ul><li>Dokumentacija koja je potrebna za subvenciju za samozapošljavanje </li></ul></ul><ul><ul><li>za lica sa invaliditetom - rešenje o invalidnosti izdato od strane nadležnog organa </li></ul></ul><ul><ul><li>za dete bez roditeljkog staranja - dokaz nadležnog organa </li></ul></ul><ul><ul><li>za pripadnika romske nacionalnosti - pismena izjava lica o nacionalnosti </li></ul></ul>
 37. 37. Subvencije za samozapošljavanje korisnika novčane naknade <ul><li>ISPLATA NOVČANE NAKNADE U JEDNOKRATNOM IZNOSU ZA ZAPOČINJANJE SOPSTVENOG POSLA </li></ul><ul><ul><li>Nalazite se na evidenciji nezaposlenih lica kao korisnik novčane naknade - opredelite se za isplatu naknade u jednokratnom iznosu i iskoristite je za pokretanje sopstvenog biznisa. </li></ul></ul><ul><ul><li>Novčana naknada će vam biti isplaćena za preostalo vreme korišćenja (prema Rešenju o ostvarivanju prava na novčanu naknadu) i u obavezi ste da je utrošite namenski, odnosno za započinjanje sopstvenog posla.  </li></ul></ul><ul><li>POTREBNA DOKUMENTACIJA: </li></ul><ul><ul><li>Zahtev </li></ul></ul><ul><ul><li>Izvod iz evidencije nezaposlenih sa naznakom „samozapošljavanje&quot; </li></ul></ul><ul><ul><li>Pravosnažno rešenje o priznavanju prava na novčanu naknadu. </li></ul></ul><ul><ul><li>Izvod iz katastra ili izvod iz zemljišnih knjiga, kao i rešenje o razrezu poreza za godinu koja je prethodila tekućoj godini, ako je podnosilac zahteva individualni poljoprivrednik, a ukoliko ste zakupac poljoprivrednih objekata ili zemljišta, morate dostaviti i overen ugovor o zakupu, kao i rešenje kojim je zakupodavcu razrezan porez. Ugovor o zakupu ne može biti kraći od perioda za koji je doneto rešenje o isplati novčane naknade u jednokratnom iznosu. </li></ul></ul>
 38. 38. <ul><li>FINANSIJSKA PODRŠKA VIŠKOVIMA ZAPOSLENIH IZ PROJEKTA „OTPREMNINOM DO POSLA&quot; </li></ul><ul><ul><li>Iskoristite i sredstva predviđena Projektom „Otpremninom do posla&quot; ukoliko vam je radni odnos prestao kao licu proglašenom viškom zaposlenih i isplaćena vam je otpremnina, ili ako ste ostali bez posla zbog stečaja poslodavca. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ukoliko ste dobili subvenciju za samozapošljavanje kod NSZ, biće vam omogućena dodatna finansijska podrška u iznosu od 80.000 dinara iz Projekta, uz uslov da uložite u samozapošljavanje čitavu otpremninu ili njen deo u iznosu ne manjem od 80.000 dinara. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ukoliko niste dobili subvenciju za samozapošljavanje kod NSZ, možete da podnesete zahtev za subvenciju za samozapošljavanje kroz Projekat u iznosu od 130.000 dinara, uz uslov da uložite u samozapošljavanje čitavu otpremninu ili njen deo u iznosu ne manjem od 80.000 dinara (osim za lica kojima je radni odnos prestao u slučaju stečaja, koji nemaju obavezu ulaganja otpremnine). </li></ul></ul>
 39. 39. <ul><li>Kontakt: </li></ul><ul><li>Nacionalna služba za zapošljavanje </li></ul><ul><li>Filijala Kragujevac </li></ul><ul><li>Ul. Svetozara Markovića 43 </li></ul><ul><li>Kragujevac </li></ul><ul><li>www.nsz.sr.gov.yu </li></ul>
 40. 40. Krediti banaka <ul><li>Inostrane kredinte linije: </li></ul><ul><ul><ul><li>Evropska investiciona banka- 250 miliona evra </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nemačka razvojna banka KfW-100 miliona evra </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>EBRD- 100 miliona evra </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kredit Vlade Republike Italije-30 miliona evra </li></ul></ul></ul><ul><li>Spisak banaka koje su provajderi za inostrane kreditne linije: </li></ul><ul><ul><li>Banca Intesa, Beograd, </li></ul></ul><ul><ul><li>http://http/http:/www.bancaintesabeograd.com </li></ul></ul><ul><ul><li>Komercijalna Banka Ad , Beograd, </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.kombank.com/ </li></ul></ul><ul><ul><li>Raiffeisennabk , Beograd, </li></ul></ul><ul><ul><li>http://http/www.raiffeisenbank.rs </li></ul></ul><ul><ul><li>Hipo-Alpe-Adrija , Beograd </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.hypo-alpe-adria.co.yu/ </li></ul></ul><ul><ul><li>Erste , Novi Sad </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.erstebank.rs </li></ul></ul><ul><ul><li>Uni credit, Beograd </li></ul></ul><ul><ul><li>http: /www.unicreditbank.co.yu </li></ul></ul><ul><ul><li>Socite general, Beograd </li></ul></ul><ul><ul><li>http ://www.societegenerale.co.yu </li></ul></ul>
 41. 41. Program drugog dana O ČEMU SVE TREBA DA VODIM RAČUNA PRI OSNIVANJU SVOG PREDUZEĆA – PRAVNI ASPEKTI <ul><li>Pravni oblici obavljanja delatnosti </li></ul><ul><li>Uporedna analiza različitih obli ka obavljanja delatnosti </li></ul><ul><li>Registracija biznisa </li></ul>
 42. 42. 1. dan 2. dan 3. dan 4. dan 5. dan O ČEMU SVE TREBA DA VODIM RAČUNA PRI OSNIVANJU SVOG PREDUZEĆA – FINANSIJSKA RAČUNICA? O ČEMU SVE TREBA DA VODIM RAČUNA PRI OSNIVANJU SVOG PREDUZEĆA – PRAVNI ASPEKTI? ŠTA ME MOTIVIŠE I KAKO DA POVEDEM DRUGE ZA TOM IDEJOM? ZAŠTO JE VAŽNO DA SVI RAZUMEMO STRATEGIJU IZLASKA NA TRŽIŠTE? KAKO DA ORGANIZUJEM LJUDE DA BI SE STRATEGIJA SPROVODILA? 16:00 – 18:00 Trening kako da izvedu finansijsku računicu potrebnih finansijskih sredstava i razmišljanje o načinima dolaženja do sredstava Gost Trening kako da prikupe i preduzmu aktivnosti od značaja za otpočinjanje sopstvenog biznisa, kao i kako da donesu odluku o pravnoj formi svog budućeg biznisa Gost Trening kako da svoju ideju i želju pretvore u viziju i misiju i time stimulišu/vode zaposlene Vežba: pisanje vizije za posao za koji se odluče u grupi i prezentovanje drugima Trening kako da razumeju strategiju, definišu je i odrede pravac kojim će voditi preduzeće/zaposlene Vežba: kreiranje strategije izlaska na tržište Trening kako da delegira/koordinira/ stimuliše aktivnosti Vežba: roll-playing – provera stimulisanosti zaposlenih za ostvarivanje definisanih ciljeva 18:00 – 18:20 Pauza Pauza Pauza Pauza Pauza 18:20 – 20:00 Vežba: izračunavanje potrebnih sredstava V ežba: načini dolaženja do sredstava Vežba: roll playing – kakva je muka imati preduzeće Vežba: prednosti i mane pojedinih pravnih oblika organizovanja Vežba: pisanje misije za posao za koji se odluče u grupi i prezentovanje drugima Vežba: Određivanje milestones Vežba: roll-playing strateško vođenje zaposlenih Vežba: Test liderskih sposobnosti Vežba: „Titanik“ Vežba: delegiranje 20:00 – 20:30 Individualno savetovanje na zahtev Individualno savetovanje na zahtev Individualno savetovanje na zahtev Individualno savetovanje na zahtev Individualno savetovanje na zahtev
 43. 43.
 44. 44.
 45. 45.
 46. 46. OSNIVANJE PRIVREDNOG DRU ŠTVA
 47. 47.
 48. 48. PODELA PRIVREDNIH DRUŠTAVA PO VELIČINI MALA SREDNJA VELIKA BROJ ZAPOSLENIH do 50 od 50 do 250 preko 250 OSTVAREN PRIHOD do 2,5 miliona evra od 2,5 do 10 miliona evra preko 10 miliona evra VREDNOST IMOVINE do milion evra od milion do 5 miliona evra preko 5 miliona evra
 49. 49. PREDUZETNIK DRUŠTVO VLASNIK FIZIČKO LICE FIZIČKO ILI PRAVNO LICE DELATNOST OGRANIČEN KRUG DELATNOSTI NEOGRANIČEN KRUG DELATNOSTI OSNIVAČKI ULOG BEZ ULOGA NOVAC, STVARI, PRAVA, RAD ODGOVORNOST OSNIVAČA NEOGRANIČENA OGRANIČENA/ NEOGRANIČENA (U ZAVISNOSTI OD OBLIKA) SVOJSTVO PREDUZETNIK ORTAK, ČLAN ILI AKCIONAR (U ZAVISNOSTI OD OBLIKA) POSLOVNE KNJIGE PROSTO ILI DVOJNO KNJIGOVODSTVO DVOJNO KNJIGOVODSTVO POREZI PREMA OSTVARENOJ DOBITI, PAUŠALNO PREMA OSTVARENOJ DOBITI UPRAVLJANJE PREDUZETNIK ORTACI ILI SKUPŠTINA (U ZAVISNOSTI OD OBLIKA)
 50. 50. UPOREDNA ANALIZA POJEDINIH OBLIKA PRIVREDNIH DRUŠTAVA O.D. K.D. D.O.O. A.D. OSNIVAČI/ ČLANOVI NAJMANJE DVA FIZIČKA LICA NAJMANJE DVA LICA, FIZIČKA ILI PRAVANA FIZIČKO ILI PRAVNO LICE FIZIČKO ILI PRAVNO LICE OSNIVAČKI ULOG NOVAC, STVARI, PRAVA, RAD KOD KOMPLEMENTARA NOVAC, STVARI, PRAVA, IZVRŠEN ILI BUDUĆI RAD NOVAC, STVARI, PRAVA, IZVRŠENI RAD MINIMUM 500 EUR NOVAC, STVARI, PRAVA MINIMUM 10000/25000 EUR KOD KOMANDITORA NOVAC, STVARI, PRAVA, IZVRŠEN RAD SVOJSTVO ČLANA/OSNIVAČA ORTAK KOMPLEMENTAR/ KOMANDITOR ČLAN AKCIONAR ODGOVORNOST OSNIVAČA NEOGRANIČENA KOD KOMPLEMENTARA NEOGRANIČENA OGRANIČENA DO VISINE NEUPLAĆENOG ULOGA NEMA ODGOVORNOSTI OSNIVAČA KOD KOMANDITORA OGRANIČENA ODGOVORNOST DRUŠTVA NEOGRANIČENA NEOGRANIČENA NEOGRANIČENA NEOGRANIČENA UPRAVLJANJE ORTACI KOMPLEMENTARI SKUPŠTINA SKUPŠTINA
 51. 51. PROCEDURA REGISTRACIJE PREDUZETNIKA
 52. 52. INSTITUCIONALNI OKVIR ZA REGISTRACIJU RADNJE
 53. 53. Dokumentacija za registraciju - jedan osnivač - <ul><li>Prethodna rezervacija naziva – opciono. </li></ul><ul><li>Uredno popunjena registraciona prijava osnivanja (otkucano na mašini ili kompjuteru ili u rukopisu štampanim slovima) sa potpisom osnivaca, na za to odredenom mestu na svakom listu registracione prijave. </li></ul><ul><li>Fotokopija licne karte ili pasoša osnivaca. </li></ul><ul><li>Dokaz o uplati naknade za registraciju osnivanja u iznosu od 540,00 dinara . </li></ul><ul><li>Ako se preduzetnik registruje za obavljanje delatnosti za koju se traži posebna saglasnost nadležnog organa, potrebno je dostaviti i rešenje nadležnog organa (original ili overena fotokopija). </li></ul><ul><li>Ako osnivac predaje prijavu preko punomocnika, potrebno je dostaviti i punomocje (overeno ako punomocnik nije advokat). </li></ul>Naknada za registraciju osnivanje u iznosu od 540,00 dinara upla ćuje se na tekući račun: 840-969627-83 po modelu 97 sa pozivom na broj   86 - 04.  
 54. 54. Dokumentacija za registraciju preduzentnika - ortačka radnja- <ul><li>Uredno popunjena registraciona prijava osnivanja sa potpisima svih osnivaca – ortaka. </li></ul><ul><li>Fotokopija licnih karata ili pasoša svih osnivaca – ortaka. </li></ul><ul><li>Dokaz o uplati naknade za registraciju osnivanja . </li></ul><ul><li>Rešenje nadležnog organa za obavljanje delatnosti za koju se traži posebna saglasnost. </li></ul><ul><li>Ako se prijava predaje preko punomocnika potrebno je podneti i punomocje koje mora biti overeno pred nadležnim organom. Punomocje ne mora biti overeno ukoliko je dato advokatu. </li></ul>
 55. 55. Poslovno ime preduzetnika <ul><li>Puno poslovno ime preduzetnika sadrži sledeće elemente : </li></ul><ul><li>Ime i prezime osnivača - preduzetnika </li></ul><ul><li>Dokatak uz naziv ( “PR” ili “PREDUZENTIK” ili “ORTACI” ili “OR” ) </li></ul><ul><li>delatnost </li></ul><ul><li>Naziv preduzetnika ( nije obavezan element poslovnog imena) </li></ul><ul><li>Mesto i adresa sedišta </li></ul><ul><ul><li>NPR: </li></ul></ul><ul><li>PETAR PETROVIĆ PREDUZETNIK, TRGOVINSKA RADNJA “SAN” , Kragujevac , ul. Glavna 10 </li></ul>
 56. 56. PRETEŽNA DELATNOST <ul><li>Preduzetnici prijavljuju za upis u registar koji vod i </li></ul><ul><li>Agencija za privredne registre samo jednu, pretežnu </li></ul><ul><li>delatnost, dok se za sve ostale privredne d elatnosti </li></ul><ul><li>podrazumeva da ih može obavljati, osim onih za </li></ul><ul><li>koje je potrebna saglasnost, dozvola ili drugi akt </li></ul><ul><li>državnog organa. </li></ul>
 57. 57. DELATNOSTI ZA KOJE JE POTREBNA PRETHODNA SAGLASNOST <ul><li>ZDRAVSTVO (ORIDINACIJE, APOTEKE, KLINIKE) </li></ul><ul><li>VETERINA </li></ul><ul><li>FARMACEUTSKA DELATNOST </li></ul><ul><li>TAKSI PREVOZ </li></ul><ul><li>PROMET ORU ŽJA, DELOVA ZA ORUŽJE I MUNICIJE </li></ul><ul><li>DELATNOSTI OD OPŠTEG INTERESA I KOMUNALNE DELATNOSTI </li></ul><ul><li>POSLOVI ZASTUPANJA U OSIGURANJU </li></ul><ul><li>POSLOVI STEČAJNOG UPRAVNIKA </li></ul>
 58. 58. DELATNOSTI KOJE MORAJU DA ISPUNE USLOVE U POGLEDU ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI <ul><li>Uslove u pogledu zdravstvene sposobnosti utvr đ ene propisima </li></ul><ul><li>o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti mora da ispunjava osniva c i </li></ul><ul><li>radnici zaposleni u radnji koji obavljaju slede c e delatnosti: </li></ul><ul><li>proizvodnja i promet životnih namirnica, </li></ul><ul><li>ugostiteljska delatnost, pružanje usluga smeštaja i ishrane turistima u domacinstvu, </li></ul><ul><li>proizvodnja i promet sredstava za negu i ulepšavanje lica i tela, </li></ul><ul><li>pružanje usluga higijenske nege, </li></ul><ul><li>obavljanje poslova u oblasti zdravstvene delatnosti i </li></ul><ul><li>pružanje usluga u oblasti socijalne i decje zaštite. </li></ul>
 59. 59. PROPISANI USLOVI ZA PROSTOR U KOME PREDUZETNIK OBAVLJA DELATNOST <ul><li>Pre po c etka obavljanja delatnost i: </li></ul><ul><li>proizvodnja, promet, distribucija, prerada, odlaganje i uskladištenje opasnih, štetnih i otpadnih materija, nuklearne energije, nafte i naftnih derivata, otrova, lekova, opojnih droga i pomocnih lekovitih sredstava, sredstava i opreme u medicini koja emituju jonizujuca zracenja, hemikalijama, lepkova, rastvaraca boja, sredstava za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju i sirove kože; </li></ul><ul><li>proizvodnje i flaširanja vode za pice; </li></ul><ul><li>obavljanja zdravstvene delatnosti u stacionarnim uslovima i dr. oblicima zdravstvene delatnosti; </li></ul><ul><li>industrijske proizvodnje životnih namirnica; </li></ul><ul><li>prometa svežeg mesa i pružanja usluga ishrane u ugostiteljskom objektu; </li></ul>
 60. 60. PROCEDURA OSNIVANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA
 61. 61. INSTITUCIONALNI OKVIR ZA REGISTRACIJU PRIVREDNOG DRUŠTVA
 62. 62. Registracija osnivanja privrednog društva - doo <ul><li>izrada osnivačkog akta: odluka ili ugovor o osnivanju i overa osnivačkog akta u sudu, </li></ul><ul><li>Overa OP obrasca u sudu, </li></ul><ul><li>Uplata osnovnog novčanog kapitala u poslovnoj banci Ili izjava osnivača da je obezbedio novčani ulog. </li></ul><ul><li>Uplata naknade za registraciju i izdavanje matičnog broja, </li></ul><ul><li>Predaja registracione prijave Agenciji za privredne registre., </li></ul><ul><li>Izdrada pečata po dobijanju rešenja iz APR, </li></ul><ul><li>Podnošenje zahteva za izdavanje PIB-a u Poreskoj upravi, </li></ul><ul><li>Otvaranje tekućeg računa u poslovnoj banci, </li></ul><ul><li>Prijava poslovanja u Poreskoj upravi. </li></ul><ul><li>Podnošenje prijava na obavezno socijalno i penzijsko osiguranje. </li></ul><ul><li>Podnošenje prijave na PDV – EPPDV – opciono. </li></ul>
 63. 63. Osnivački akti društva sa ograničenom odgovornoću <ul><li>OSNIVACKI AKTI </li></ul><ul><li>Osnivacki akt privrednog društva koje osnivaju više osnivaca je ugovor o osnivanju. </li></ul><ul><li>Osnivacki akt privrednog društva koje osniva jedan osnivac je odluka o osnivanju. </li></ul><ul><li>Sadržina osnivackog akta društva utvrdena je za svaku formu posebno. </li></ul><ul><li>Pored osnivackog akta privredno društvo može imati i ugovor društva kojim se odreduje, </li></ul><ul><li>narocito, poslovanje društva i upravljanje. Ugovor ne proizvodi dejstvo prema tre c im licima . </li></ul><ul><li>UGOVOR CLANOVA DRUŠTVA </li></ul><ul><li>Društvo sa ogranicenom odgovornošcu, pored osnivackog akta može imati i ugovor clanova društva kojim se ureduje narocito poslovanje društva i upravljanje; </li></ul><ul><li>ugovor clanova društva ne dostavlja se uz prijavu za registraciju. </li></ul>
 64. 64. Sadržina osnivačkog akta društva sa ograničemom odgovornošću <ul><li>SADRŽINA OSNIVAČKOG AKTA </li></ul><ul><li>1. Puno ime i prebivalište svih fizickih lica i poslovno ime i sedište pravnog lica clanadruštva; </li></ul><ul><li>2. Poslovno ime i sedište društva; </li></ul><ul><li>3. Delatnost; </li></ul><ul><li>4. Naznacene vrste i vrednosti uloga svakog osnivaca i opis vrste i vrednost nenovcanog uloga; </li></ul><ul><li>5. Nacin i vreme unosa nenovcanog uloga, odnosno nacin i vreme uplate novcanog uloga; </li></ul><ul><li>6. Ukupan iznos troškova osnivanja, a po potrebi i iznos troškova pre zapocinjanja poslovanja; </li></ul><ul><li>7. Odobrene posebne pogodnosti bilo kom licu koje je ucestvovalo u osnivanju ili pre osnivanja društva i </li></ul><ul><li>8. Organe Društva, </li></ul><ul><li>9. druge elemente znacajne za poslovanje </li></ul>
 65. 65. poslovno ime privrednog društva <ul><li>POSLOVNO IME DRUŠTVA: </li></ul><ul><li>Puno poslovno ime društva: </li></ul><ul><ul><li>opis pretežene delatnosti, </li></ul></ul><ul><ul><li>naziv </li></ul></ul><ul><ul><li>sedište društva </li></ul></ul><ul><ul><li>Oznaku pravne forme, npr. doo ili d.o.o. </li></ul></ul><ul><ul><li>Npr: Preduzeće za spoljnu trgovinu “Šumadija” doo Kragujevac </li></ul></ul><ul><li>Skraćeno poslovo ime društva: </li></ul><ul><ul><li>Naziv, </li></ul></ul><ul><ul><li>Sedište, </li></ul></ul><ul><ul><li>Oznaku pravne forme, npr. doo ili d.o.o. </li></ul></ul><ul><ul><li>Npr. Šumadija doo Kragujevac </li></ul></ul>
 66. 66. Organi društva sa ograniče n om odgovornošću <ul><li>ORGANI DRUŠTVA </li></ul><ul><li>Organi društva su direktor ili upravni odbor i skupština, što se odreduje osnivackim aktom; </li></ul><ul><li>C lanovi društva c ine skupštinu ; </li></ul><ul><li>Poslove direktora i ovlašcenja skupštine u jedno c lanom društvu vrši osniva c, ako odlukom o osnivanju nije drugacije odredeno. </li></ul>
 67. 67. Osnivački kapital i ulozi doo OSNIVACKI KAPITAL I ULOZI • Ulog u društvo sa ogranicenom odgovornošcu može biti nov c ani i nenov c ani, uklju c uju c i i rad i pružanje usluga; • novcani osnivacki ulog društva sa ogranicenom odgovornošcu na dan uplate ne može biti manji od 500 (petstotina) evra u dinarskoj protivuvrednosti; • ulozi u društvo sa ogranicenom odgovornošcu ne moraju biti jednake vrednosti. • Ulog u društvu nisu hartije od vrednosti. UPLATA I UNOŠENJE ULOGA • Do registracije društva uplacuje se na privremeni racun kod ovlašcene banke najmanje 50% nov c anog udela pojedinog clana, a ostatak se uplacuje u roku od dve godine od dana registracije; • Povecanje i smanjenje osnivackog kapitala može se vršiti na osnovu odluke skupštine clanova društva, s tim što se kapital ne može smanjiti ispod propisanog minimalnog osnivackog.
 68. 68. Dokumentacija za registraciju osnivanja društva sa ograničemo odgovornošću <ul><li>Prethodna rezervacija naziva – opciono. </li></ul><ul><li>Uredno popunjena registraciona prijava osnivanja (otkucano na mašini ili kompjuteru ili u rukopisu štampanim slovima) sa potpisom osnivaca, na za to odredenom mestu na svakom listu registracione prijave. </li></ul><ul><li>Fotokopija licne karte ili pasoša osnivaca. </li></ul><ul><li>Osnivački akt – odluka ili ugovor o osnivanju društva overen u sudu, </li></ul><ul><li>Dokaz o uplati osnovnog kapitala ili izjava o unosu nenovčanog osnovnog kapitala, </li></ul><ul><li>OP obrazac, </li></ul><ul><li>Odluka o imenovanju direktora i/ili zastupnika društva ako nije unešena u osnivački akt, </li></ul><ul><li>Dokaz o uplati naknade za registraciju osnivanja . </li></ul><ul><li>Ako se DOO registruje za obavljanje delatnosti za koju se traži posebna saglasnost nadležnog organa, potrebno je dostaviti i rešenje nadležnog organa (original ili overena fotokopija). </li></ul><ul><li>Ako osnivac predaje prijavu preko punomocnika, potrebno je dostaviti i punomocje (overeno ako punomocnik nije advokat). </li></ul>
 69. 69. PRETEŽNA DELATNOST <ul><li>Osnivači privrednog društva prijavljuju za upis u </li></ul><ul><li>registar koji vod i Agencija za privredne registre </li></ul><ul><li>samo jednu, pretežnu delatnost, dok se za sve </li></ul><ul><li>ostale privredne d elatnosti podrazumeva da ih mož e </li></ul><ul><li>obavljati, osim onih za koje je potrebna saglasnost, </li></ul><ul><li>dozvola ili drugi akt državnog organa. </li></ul>
 70. 70. Knjiga udela i raspodela dobiti <ul><li>KNJIGA UDELA DRUŠTVA </li></ul><ul><li>• Društvo je obavezno da vodi knjigu udela clanova društva; </li></ul><ul><li>• Upis u knjigu udela društva omogucuje kontrolu pristupa novih clanova , promene </li></ul><ul><li>postojecih clanova i uspostavljanje jasnih odnosa izmedu društva i clanova; </li></ul><ul><li>• Clanovi društva imaju pravo uvida u knjigu udela i pravo kopiranja, a ostala zainteresovana </li></ul><ul><li>lica imaju ovo pravo samo po odobrenju nadležnog organa; </li></ul><ul><li>• Niko ko nije upisan u knjigu udela ne može se smatrati clanom društva u odnosu prema </li></ul><ul><li>društvu i ne može ostvariti clanska prava; </li></ul><ul><li>• Knjiga udela ima konstitutivno dejstvo, a ne deklarativno. </li></ul><ul><li>RASPODELA DOBITI </li></ul><ul><li>• Clanovi društva imaju pravo na udeo u dobiti utvrdenoj godišnjim izveštajem o poslovanju, </li></ul><ul><li>ako osnivackim aktom ili ugovorom nije drugacije utvrdeno; </li></ul><ul><li>• Dobit se deli medu clanovima društva srazmerno udelima, ako drukcije nije odredeno; </li></ul>
 71. 71. Naknade za osnivanje društva sa ograniče n o m odgovornošću Naknada za registraciju osnivanje u iznosu od 3.600 ,00 dinara upla ćuje se na tekući račun: 840-969627-83 po modelu 97 sa pozivom na broj   95 - 0 1 .   Naknada za određivanje jedinstvenog matičnog broja iznosu od 1600 ,00 dinara upla ćuje se na tekući račun: 840-742221843-57, po modelu 97 a u nastavku se u polje “poziv na broj” upisuje šifra sa spiska opština, npr. za Kragujevac 49-048
 72. 72. Program trećeg dana <ul><li>Šta je potrebno uspešnom preduzetniku? </li></ul><ul><li>VIZIJA (ŠTA HOĆU DA POSTIGNEM?) </li></ul><ul><li>MISIJA (KAKO DA POSTINEM?) </li></ul><ul><li>CILJ </li></ul><ul><li>STRATEGIJA </li></ul><ul><li>TAKTIKA </li></ul>ŠTA ME MOTIVIŠE I KAKO DA POVEDEM DRUGE ZA TOM IDEJOM?
 73. 73. PLAN RADA 1. dan 2. dan 3. dan 4. dan 5. dan O ČEMU SVE TREBA DA VODIM RAČUNA PRI OSNIVANJU SVOG PREDUZEĆA – FINANSIJSKA RAČUNICA? O ČEMU SVE TREBA DA VODIM RAČUNA PRI OSNIVANJU SVOG PREDUZEĆA – PRAVNI ASPEKTI? ŠTA ME MOTIVIŠE I KAKO DA POVEDEM DRUGE ZA TOM IDEJOM? ZAŠTO JE VAŽNO DA SVI RAZUMEMO STRATEGIJU IZLASKA NA TRŽIŠTE? KAKO DA ORGANIZUJEM LJUDE DA BI SE STRATEGIJA SPROVODILA? 16:00 – 18:00 Trening kako da izvedu finansijsku računicu potrebnih finansijskih sredstava i razmišljanje o načinima dolaženja do sredstava Gost Trening kako da prikupe i preduzmu aktivnosti od značaja za otpočinjanje sopstvenog biznisa, kao i kako da donesu odluku o pravnoj formi svog budućeg biznisa Gost Trening kako da svoju ideju i želju pretvore u viziju i misiju i time stimulišu/vode zaposlene Vežba: pisanje vizije za posao za koji se odluče u grupi i prezentovanje drugima Trening kako da razumeju strategiju, definišu je i odrede pravac kojim će voditi preduzeće/zaposlene Vežba: kreiranje strategije izlaska na tržište Trening kako da delegira/koordinira/ stimuliše aktivnosti Vežba: roll-playing – provera stimulisanosti zaposlenih za ostvarivanje definisanih ciljeva 18:00 – 18:20 Pauza Pauza Pauza Pauza Pauza 18:20 – 20:00 Vežba: izračunavanje potrebnih sredstava V ežba: načini dolaženja do sredstava Vežba: roll playing – kakva je muka imati preduzeće Vežba: prednosti i mane pojedinih pravnih oblika organizovanja Vežba: pisanje misije za posao za koji se odluče u grupi i prezentovanje drugima Vežba: Određivanje milestones Vežba: roll-playing strateško vođenje zaposlenih Vežba: Test liderskih sposobnosti Vežba: „Titanik“ Vežba: delegiranje 20:00 – 20:30 Individualno savetovanje na zahtev Individualno savetovanje na zahtev Individualno savetovanje na zahtev Individualno savetovanje na zahtev Individualno savetovanje na zahtev
 74. 74. NIŠTA NIJE OSTVARENO DOK NIJE ODSANJANO!
 75. 75. VIZIJA I MISIJA CILJEVI DEFINISANJE KRIT.FAKTORA USPEHA IZBOR STRATEGIJE IMPLEMENTACIJA STRATEGIJE KONTROLA REVIZIJA ANALIZA OKRUŽENJA INTERNE MOGUĆNOSTI GRANA PRIVREMENI FAK. STRATEGIJA MENADŽERI
 76. 76. Vizija? “ Preduzetnik bez vizije je kao brod bez kompasa.” VIZIJA JE SLIKA IDEALNE BUDUĆNOSTI PREDUZEĆA. VIZIJA JE METALNA IZRAZ ONOGA ŠTO PREDUZETNIK ŽELI U SVETLU OČEKIVANOG: KUDA ŽELI DA STIGNE, S OBZIROM GDE SE NALAZI? VIZIJA JE SLIKA KOJOM SE UVERLJIVO I REALISTIČNO PREDSTAVLJA MOGUĆA I ŽELJENA BUDUĆNOST PREDUZEĆA. V IĐENJE BUDUĆNOSTI, PRIHVAĆENO VEROVANJE I SISTEM VREDNOSTI KOJIM ŽELIMO PRIDOBITI SARADNIKE I KLIJENTE.
 77. 77. Šta vizija - NIJE? VIZIJA NISU PROLAZNE I MATERIJALNE VREDNOSTI! VIZIJA NIJE BUDUĆI PROFIT! VIZIJA NE SME DA SADRŽI NEGATIVNE STAVOVE I EMOCIJE! VIZIJA KOJU JE NEKO REALIZOVAO PRE TEBE NIJE VIZIJA VEĆ CILJ!
 78. 78. Vizija? <ul><li>VIZIJA TREBA DA BUDE: </li></ul><ul><ul><li>JASNA – SVAKOM TREBA DA BUDE RAZUMLJIVA SLIKA BUDUĆEG PREDUZEĆA </li></ul></ul><ul><ul><li>INSPIRATIVNA – DA POGODUJE DUGOROČNIM INTERESIMA ZAPOSLENIH, POTROŠAČA I DRUGIH ODLUČNIH ČINILACA </li></ul></ul><ul><ul><li>MOGUĆA – DA SADRŽI OSTVARIVE CILJEVE </li></ul></ul><ul><ul><li>FOKUSIRANA – DA OMOGUĆI DONOŠENJE ODLUKA </li></ul></ul><ul><ul><li>FLEKSIBILNA – DA OMOGUĆI INDIVIDUALNU INICIJATIVU, PRILAGOĐAVANJE NA USLOVE POSLOVANJA I ALTERNATIVNA REŠENJA </li></ul></ul><ul><ul><li>KOMUNIKATIVNA – DA SE LAKO PRENOSI DRUGIMA </li></ul></ul><ul><ul><li>SAŽETA – DA SE MOŽE OBJASNITI I RAZUMETI U KRATKOM ROKU </li></ul></ul><ul><ul><li>INOVATIVNA </li></ul></ul><ul><ul><li>EMOTIVNA – DA PROBUDI I MOTIVIŠE SLEDBENIKE </li></ul></ul>KARAKTERISTIKE VIZIJE:
 79. 79. Vizija? <ul><li>POZITIVNE: </li></ul><ul><ul><li>POZITIVNE EMOCIJE </li></ul></ul><ul><ul><li>KREATIVNOST </li></ul></ul><ul><ul><li>SVET OKO NAS INSPIRIŠE </li></ul></ul><ul><ul><li>TRAŽENJE ALTERNATIVA </li></ul></ul><ul><ul><li>POZITIVNA PRAKSA I ISKUSTVA DRUGIH </li></ul></ul><ul><ul><li>OPTIMIZAM </li></ul></ul><ul><ul><li>SWOT ANALIZA AMBIJENTA. </li></ul></ul>OKOLNOSTI STVARANJA VIZIJE:
 80. 80. Proces kreiranja vizije <ul><li>Upoznaj sebe: </li></ul><ul><li>Ko su naši klijenti? </li></ul><ul><li>Koje od njihovih potreba zadovoljavamo? </li></ul><ul><li>Koje potrebe klijenata ne zadovoljavamo? </li></ul><ul><li>Koje su naše ključne sposobnosti? </li></ul>
 81. 81. Proces kreiranja vizije <ul><li>Formiranje tima “crnih ovci” </li></ul><ul><li>Procena koje vrednosti treba zadržati, a koje odbaciti, a koje treba prilagoditi zbog promena na tržištu </li></ul><ul><li>Identifikovati promene koje se moraju sprovesti </li></ul>
 82. 82. Vizija? <ul><li>Microsoft: </li></ul><ul><li>“ Personalni računar na svakom stolu” </li></ul><ul><li>- vizija koja opisuje kako će proizvod/usluga uticati na život kupaca. </li></ul><ul><li>Scania BiH: </li></ul><ul><li>“ Osnovni zadatak Scania BH doo jeste da bude na usluzi svojim korisnicima. Sa svojim visoko stručnim kadrom, obučenim mehaničarima te modernom tehnologijom, spremni smo odgovoriti svim izazovima novih tehnologija. Investiranjem u vlastiti servisno - prodajni objekat , urađen u skladu sa zapadnim standardima,  Scania pokazuje ozbiljnost s kojom pristupa tržištu Bosne i Hercegovine. ” </li></ul><ul><li>- vizija koja opisuje stremljenja, kvalitete i osnovne vrednosti kompanije. </li></ul>VIZJE POZNATIH
 83. 83. Vizija? <ul><ul><li>MISIJA – IDEJA VODILJA PREDUZEĆA. </li></ul></ul><ul><ul><li>MISIJA JE SVRHA POSTOJANJA PREDUZEĆA. </li></ul></ul><ul><ul><li>MISIJA IZRAŽAVA SADAŠNJU I BUDUĆU </li></ul></ul><ul><ul><li>DELATNOST PREDUZEĆA. </li></ul></ul><ul><ul><li>MISIJA NIJE PROFIT! </li></ul></ul><ul><ul><li>MISIJA JE STVARANJE NOVE VREDNOSTI ZA </li></ul></ul><ul><ul><li>KUPCA. </li></ul></ul>MISIJA Vizija nema značenja ako se ne pretoči u misiju.
 84. 84. Vizija? <ul><ul><li>KOMPATIBILNA SA OKRUŽENJEM I OČEKIVANJIMA STAKEHOLDERA </li></ul></ul><ul><ul><li>DISTIKTIVNA – OSNOVA ZA IZGRADNJU IMIDŽA </li></ul></ul><ul><ul><li>INSPIRATIVNA </li></ul></ul><ul><ul><li>DA JE PODOBNA ZA FORMULACIJU CILJEVA I STRATEGIJE </li></ul></ul><ul><ul><li>RELANA – DA SE TEMELJI NA REALNIM MOGUĆNOSTIMA PREDUZEĆA </li></ul></ul>KAKVA MISIJA TREBA DA BUDE? NAJVEĆI POSLOVNI USPEH I LIČNU SREĆU OSTVARUJU ONI KOJI I LJUDE OKO SEBE ČINE SREĆNIM!
 85. 85. ELEMENTI MISIJE: <ul><ul><li>PROIZVODI/USLUGE PREDUZEĆA </li></ul></ul><ul><ul><li>TRŽIŠTE </li></ul></ul><ul><ul><li>TEHNOLOGIJA </li></ul></ul><ul><ul><li>KONCEPT </li></ul></ul><ul><ul><li>IMIDŽ </li></ul></ul><ul><ul><li>CILJEVI PREDUZEĆA </li></ul></ul><ul><ul><li>Npr . “Naše preduzeće funkcioniše da bi proizvodilo proizvode izvrsnog kvaliteta ekološki održivom tehnologijom radi zadovoljenja interesa svih stake holdera.” </li></ul></ul>
 86. 86. PRIMERI MISIJE: Podravka: “ Stvaranje visokokvalitetnih proizvoda s markom koji osvajaju poverenje Klijenata i potrošača.” Microsoft: “Omogućiti pojedinicima i preduzetnicima celog sveta da ostvare Svoje pune potencijale.” PEPSI: “ Pobediti Coca Colu” Bambi: “ Koncern zdrave hrane koji postoji da bi svim potrošačima pružao Kvalitetne u nadasve zdrave proizvode dajući svojevrstan doprinos sveukupnom razvoju društva.”
 87. 87. PRIMERI MISIJE: WALT DISNEY: “ Usrećiti ljude” IKEA: “ Stvoriti za većinu ljudi bolju svakodnevicu.” USPEŠNI LJUDI SE RAZLIKUJU OD NEUSPEŠNIH I PO TOME ŠTO ZA RAZLIKU OD NEUSPEŠNIH IMAJU IDEJU VODILJU U SVOM ŽIVOTU I POSLU!
 88. 88. Program četvrtog dana <ul><li>Najbolja strategija u ratu je da pobedimo bez </li></ul><ul><li>borbe! </li></ul>ZAŠTO JE VAŽNO DA SVI RAZUMEMO STRATEGIJU IZLASKA NA TRŽIŠTE
 89. 89. CILJ Cilj je stanje kroje preduzeće želi dostići <ul><li>Funkcije ciljeva: </li></ul><ul><ul><li>Usmeravanjuća </li></ul></ul><ul><ul><li>Motivišuća </li></ul></ul><ul><ul><li>Kontrolna </li></ul></ul>“ Samo je san san. Cilj je san sa planom i rokom izvršenja.”
 90. 90. CILJ <ul><li>Karakteristike ciljeva: </li></ul><ul><ul><li>Moraju da budu kvantifikovani </li></ul></ul><ul><ul><li>Definisani </li></ul></ul><ul><ul><li>Jednostavno izraženi i lako razumljivi </li></ul></ul><ul><ul><li>Mogući i dostižni </li></ul></ul><ul><ul><li>Usklađeni </li></ul></ul><ul><li>Osnovni ciljevi svakog preduzeća </li></ul><ul><ul><li>Opstanak </li></ul></ul><ul><ul><li>Rast </li></ul></ul><ul><ul><li>Razvoj </li></ul></ul>
 91. 91. CILJ <ul><li>Karakteristike ciljeva: </li></ul><ul><ul><li>Moraju da budu kvantifikovani </li></ul></ul><ul><ul><li>Definisani </li></ul></ul><ul><ul><li>Jednostavno izraženi i lako razumljivi </li></ul></ul><ul><ul><li>Mogući i dostižni </li></ul></ul><ul><ul><li>Usklađeni </li></ul></ul><ul><li>Osnovni ciljevi svakog preduzeća </li></ul><ul><ul><li>Opstanak </li></ul></ul><ul><ul><li>Rast </li></ul></ul><ul><ul><li>Razvoj </li></ul></ul>
 92. 92. CILJ <ul><li>Tipovi ciljeva </li></ul><ul><ul><li>Strategijski, taktički i operativni </li></ul></ul><ul><ul><li>Kratkoročni i dugoročni </li></ul></ul><ul><ul><li>Kvantitativni i kvalitativni </li></ul></ul><ul><li>Definisanje ciljeva u ključnim oblastima </li></ul><ul><ul><li>Položaj na tržištu </li></ul></ul><ul><ul><li>Inovacije </li></ul></ul><ul><ul><li>HR </li></ul></ul><ul><ul><li>Finansije </li></ul></ul><ul><ul><li>Produktivnost </li></ul></ul><ul><ul><li>Profit </li></ul></ul><ul><ul><li>Društvena odgovornost </li></ul></ul>
 93. 93. Strategija? <ul><li>Strategija se definiše kao određivanje dugoročnih ciljeva preduzeća usvajanje pravaca akcije uz alokaciju resursa potrebnih za ostvarivanje ciljeva. </li></ul><ul><li>Vizija, misija i cilj su standardi – strategija je sredstvo za postizanje standarda. </li></ul><ul><li>Strategija podrazumeva usmerenje na plan odabirom ciljeva i ciljnih grupa. </li></ul>
 94. 94. Tipovi strategije: <ul><li>Korporacijska ili globalna </li></ul><ul><ul><li>Opšti stav prema upravljanju promenama </li></ul></ul><ul><ul><li>Definiše je top menadžment </li></ul></ul><ul><ul><li>Rezultat je izabrane vizije i misije preduzeća uz uvažavanje činilaca okoline </li></ul></ul><ul><ul><li>Sadrži i finansijsku projekciju i neprofitne strateške ciljeve </li></ul></ul><ul><li>Poslovna </li></ul><ul><ul><li>Odnosi se na poslovnu jedinici ili proizvod – tržišne segmente koji donose profit </li></ul></ul><ul><ul><li>Razmatra unapređenje konkurentske prozicije proizvoda ili usluge </li></ul></ul><ul><ul><li>Usklađena je sa globalnom </li></ul></ul><ul><ul><li>Asorbira ciljeve globalne strategije </li></ul></ul><ul><li>Operativna ili funkcijska </li></ul><ul><ul><li>Implementira korporacijsku i poslovnu strategiju na nivou funkcija preduzeća </li></ul></ul><ul><ul><li>Kratkoročni akcijski planovi </li></ul></ul>
 95. 95. STRATEŠKA MATRICA
 96. 96. MILESTONES <ul><ul><li>Kratkoročni ciljevi </li></ul></ul><ul><ul><li>Plan akcije </li></ul></ul><ul><ul><li>Rokovi izvršetka </li></ul></ul><ul><ul><li>Kontrolna funkcija </li></ul></ul><ul><ul><li>Korektivni mehanizmi </li></ul></ul><ul><ul><li>Alternative </li></ul></ul>
 97. 97. TAKTIKA <ul><li>ODLUČIVANJE NA KRATAK ROK </li></ul><ul><li>BRZO REAGOVANJE </li></ul><ul><li>SASTAVNI DEO STRATEGIJE </li></ul><ul><li>SPECIFIČNA AKCIJA DA BI SE UTICALO NA KONKRETNU SITUACIJU </li></ul>
 98. 98. INTERAKTIVNA PRIRODA MENADŽMENTA PLANIRANJE Menadžeri koriste logiku i metode Da bi promislili o ciljevima I akcijama Organizovanje Menadžeri raspoređuju posao, Autoritet i sredstva da bi ostvarili ciljeve KONTROLA Menadžeri proveravaju da li se organizacija kreće ka svojim ciljevima LIDERSTVO Menadžeri usmeravaju, motivišu, I utiču na zaposlene da ostvare svoje zadatke
 99. 99. Razlike tradicionalnog i preduzetničkog menadžmenta: <ul><li>Tradicionalni menadžment: </li></ul><ul><li>Podsticanje kontrole </li></ul><ul><li>Podsticanje discipline </li></ul><ul><li>Podsticanje uniformnosti </li></ul><ul><li>Podsticanje efikasnosti </li></ul><ul><li>Podsticanje efektivnosti </li></ul><ul><li>Podsticanje treninga </li></ul><ul><li>Izbegavanje rizika i težnja sigurnosti </li></ul><ul><li>Viđenje promena kao opasnosti </li></ul><ul><li>Preduzetnički menažment: </li></ul><ul><li>- podsticanje da se traže šanse </li></ul><ul><li>Podsticanje inovativnosti </li></ul><ul><li>Postizanje vizija </li></ul><ul><li>Dobri međuljudski odnosi </li></ul><ul><li>Tolerisanje neizvesnosti </li></ul><ul><li>Potsticanje kooperacije </li></ul><ul><li>Preuzimanje rizika </li></ul><ul><li>Nema stroge kontrole </li></ul><ul><li>Prihvatanje i neprijatnih promena </li></ul>
 100. 100. Atributi menadžera/preduzetnika: <ul><li>komunikativnost </li></ul><ul><li>opštost, </li></ul><ul><li>rešavanje konflikata </li></ul><ul><li>vođenje ljudi </li></ul><ul><li>iskustvo </li></ul><ul><li>ambicioznost </li></ul><ul><li>energičnost </li></ul><ul><li>znanje </li></ul><ul><li>perspektiva </li></ul><ul><li>smisao za humor </li></ul><ul><li>organizacija </li></ul><ul><li>inicijativa i preuzimanje rizika </li></ul><ul><li>motivisanje članova tima </li></ul><ul><li>poznavanje tehnologije </li></ul>
 101. 101. Uloge menadžmenta – PAEI? <ul><li>ČETRI VITAMINA MENADŽMENTA: </li></ul><ul><li>P –PROIZVOĐAČ. ODGOVARA NA PITANJE “ŠTA?” </li></ul><ul><li>A – ADMINISTRATOR. ODGOVARA NA PITANJE “KAKO?” </li></ul><ul><li>E – PREDUZETNIK. ODGOVARA NA PITANJE “DO KADA/ZAŠTO?” </li></ul><ul><li>I – INTEGRATOR. ODGOVARA NA PITANJE “KO”. </li></ul>
 102. 102. Uloge menadžmenta – PAEI? <ul><li>P –PROIZVOĐAČ. PROIZVODNJA REZULTATA. KRATKOROČNO EFEKTIVAN. </li></ul><ul><li>zašto klijent dolazi u vašu organizaciju </li></ul><ul><li>zašto ste mu potrebni, koju uslougu žele klijenti. </li></ul><ul><li>A – ADMINISTRATOR. SISTEMATIZOVATI ORGANIZACIONE PROCESE. </li></ul><ul><li>KRATKOROČNO EFIKASAN. </li></ul><ul><li>kako odluke treba da se sprovedu </li></ul><ul><li>E – PREDUZETNIK. Zašto da ne? DUGOROČNO EFEKTIVAN. </li></ul><ul><li>generator ideja </li></ul><ul><li>preuzima rizik </li></ul><ul><li>I – INTEGRATOR. DUGOROČNO EFIKASAN. LIDER! </li></ul><ul><li>gradi klimu i sistem vrednosti </li></ul><ul><li>motiviše pojedinice u organizaciji </li></ul>
 103. 103. Vizija? <ul><ul><li>Liderstvo je proces usmeravanja i uticanja na radom povezane aktivnosti koje obavlja </li></ul></ul><ul><ul><li>jedna organizacija. </li></ul></ul><ul><ul><li>Liderstvo podrazumeva usmeravanje zaposlenih, uticanje na njih i motivisanje da obave </li></ul></ul><ul><ul><li>svoje funkcije i zadatke. </li></ul></ul>Liderstvo: Upoznaj sebe samog! “ Uloga kompletnog vođe je da stvara okruženje u kojem će se najpoželjnije stvari najverovatnije i desiti.”
 104. 104. KARAKTERISTIKE LIDERA <ul><li>INTEGRATOR </li></ul><ul><li>POZNAVANJE SEBE I SAMOSVEST </li></ul><ul><li>ZRELOST I ZNANJE </li></ul><ul><li>ZNA U ČEMU JE JEDINSTVEN </li></ul><ul><li>PRIHVATA VRLINE I MANE DRUGIH </li></ul><ul><li>MOŽE DA IDENTIFIKUJE IZUZETNOSTI I SLABOSTI KOD DRUGIH </li></ul><ul><li>PRIHVAT I UVAŽAVA RAZLIKE DRUGIH </li></ul><ul><li>ZNA KADA DA “PRIKOČI” </li></ul><ul><li>PODSTIČE UZAJAMNO POVERENJE I POŠTOVANJE, KREIRA OKRUŽENJE U KOME SE UČI </li></ul>
 105. 105. Vizija? STILOVI DOBROG I LOŠEG UPRAVLJANJA <ul><li>STILOVI LOŠEG UPRAVLJANJA: </li></ul><ul><li>USAMLJENI JAHAČ </li></ul><ul><li>BIROKRATA </li></ul><ul><li>PALIKUĆA </li></ul><ul><li>SUPERSLEDBENIK </li></ul><ul><li>BESKORISTAN ČOVEK </li></ul><ul><li>STILOVI DOBROG UPRAVLJANJA : </li></ul><ul><li>P ROIZVOĐAČ </li></ul><ul><li>A DMINISTRATOR </li></ul><ul><li>PR E DUZETNIK </li></ul><ul><li>I NTEGRATOR </li></ul>
 106. 106. Vizija? <ul><ul><li>Značaj integracije u preduzeću? </li></ul></ul><ul><ul><li>Funkcija integracije u preduzeću: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Omogućiti da sistem funkcioniše neometano sa stanovišta HR </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Slušati druge, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Integisati idje drugih sa svojom i idejama trećih </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Prevođenje individualnog u grupno preduzetništvo </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mehanicistička i organicistička svest </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Empatija </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Tipovi integracije: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pasivna i aktivna </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Naviše </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>bočno </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Naniže </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Uloge integratora </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dobroćudni princ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Prenatalistički birokrata </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Trener druge lige </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Lažni lider </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Demagog </li></ul></ul></ul>LIDER – INTEGRATOR – paeI Pođite za mnom?
 107. 107. KARAKTERISTIKE SUPERSLEDBENIKA Kuda biste želeli da idete? Dozvolite vas da povedem tamo? <ul><li>Najviše ga zanima “KO?” </li></ul><ul><li>Integriše ljude </li></ul><ul><li>Orijentisan ka ljudima, pun razumevanja, dobar slušalac </li></ul><ul><li>Hvali se centralnom ulogom u igri moći </li></ul><ul><li>Prihvatanje svega što je učinjeno i/ili bi moglo biti učinjeno </li></ul><ul><li>Širi glasine, identifikuje komflikte – realne i lažne kreira, sedište rešenja svega </li></ul><ul><li>Sposoban da kreira kompromise i integiše ideje drughi ljudi </li></ul><ul><li>Odluke donosi kada postoji gupni konsenzus </li></ul><ul><li>Odupire se sistemskom rukovođenju zarad nenarušavanja svoje pozicije moći </li></ul><ul><li>U tim bira pokorne ljude jer se slažu sa njime, nagrađuje one koji se slažu sa njim </li></ul><ul><li>Dobar slušalac na sastancima, pokušava da dokuči mišljenje većine </li></ul><ul><li>Teži ličnostima tipa E – centrima moći </li></ul><ul><li>Izbegava ličnosti tipa A </li></ul><ul><li>Odbacuje ličnosti tipa P </li></ul><ul><li>Integriše ličnosti tipa I ako se slažu sa njim; sumnjičav je ako ne rade za njega. </li></ul>
 108. 108. Dobroćudni princ <ul><li>Kombinacija tri uloge: </li></ul><ul><ul><li>Proizvodanja, </li></ul></ul><ul><ul><li>Administracija </li></ul></ul><ul><ul><li>Integrisanje </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Omogućava drugima da iznesu ideje </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sam donosi konačnu odluku </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Suzdržan i nije subjektivan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nema sopstvenih ideja </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nema harizmu </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Primer Sajrusa Vensa </li></ul></ul></ul>
 109. 109. PATERNALISTIČKI BIROKRATA <ul><li>zainteresovan za formu i ljude </li></ul><ul><li>Ne interesuju ga ideje i rezultati </li></ul><ul><li>Poštuje procedure </li></ul><ul><li>Neiskren u prihvatnanju ideja </li></ul><ul><li>Nedostatak usmerenosti na proizvod </li></ul>
 110. 110. TRENER DRUGE LIGE <ul><li>Usmeren na proizvod i integraciju podčinjenih </li></ul><ul><li>Interno orijentisan </li></ul><ul><li>Ne obraća pažnju na spoljne faktore </li></ul><ul><li>Podstiče uspešne </li></ul><ul><li>Formira timove </li></ul><ul><li>Kratkoročni taktičar </li></ul>
 111. 111. PLODNI OSNIVAČ <ul><li>Energičan </li></ul><ul><li>Usmeren na proizvod </li></ul><ul><li>Nema ulogu integratora i neosetljiv za administriranje </li></ul><ul><li>Ima viziju i ideje </li></ul>
 112. 112. DEMAGOG <ul><li>KREATIVAN I PRILAGODLJIV </li></ul><ul><li>NE VODI RAČUNA O POSLEDICAMA </li></ul><ul><li>INTEGRIŠE IDEJE DRUGIH ALI NE DRŽI OBEĆANJA </li></ul><ul><li>DAJE NEJASNA UPUTSTVA </li></ul><ul><li>PRIMER AFERE “VOTERGEJT” </li></ul>
 113. 113. LAŽNI LIDER <ul><li>SAM SMIŠLJA IDEJE </li></ul><ul><li>INTEGRIŠE LJUDE ZA SVOJE IDEJE </li></ul><ul><li>SAM USPOSTAVLJA SISTEM I REALIZUJE </li></ul><ul><li>NE PROIZVODI REZULTATE </li></ul><ul><li>SPROVODI PROMENE RADI PROMENE </li></ul><ul><li>NEMA POTREBNA ZNANJA </li></ul><ul><li>VERUJE U SVOJU NEPOGREŠIVOST </li></ul><ul><li>PRIMER HITLER </li></ul>
 114. 114. RUKA RUKU MIJE <ul><li>LIDERSTVO PO SISTEMU PALCA NA RUCI </li></ul><ul><li>KOMPLEMENTARAN TIM </li></ul><ul><li>KONFLIKT U TIMU </li></ul>“ NIKADA NISMA UPOZNAO OSOBU KOJA U ODREĐENIM POJEDINOSTIMA NIJE BILA BOLJA OD MENE.” Ralh Waldo Emerson
 115. 115. Program petog dana <ul><li>LJUDI SU VAŽNIJI OD STVARI! </li></ul>KAKO DA ORGANIZUJEM LJUDE DA BI SE STRATEGIJA SPROVODILA?
 116. 116. 1. dan 2. dan 3. dan 4. dan 5. dan O ČEMU SVE TREBA DA VODIM RAČUNA PRI OSNIVANJU SVOG PREDUZEĆA – FINANSIJSKA RAČUNICA? O ČEMU SVE TREBA DA VODIM RAČUNA PRI OSNIVANJU SVOG PREDUZEĆA – PRAVNI ASPEKTI? ŠTA ME MOTIVIŠE I KAKO DA POVEDEM DRUGE ZA TOM IDEJOM? ZAŠTO JE VAŽNO DA SVI RAZUMEMO STRATEGIJU IZLASKA NA TRŽIŠTE? KAKO DA ORGANIZUJEM LJUDE DA BI SE STRATEGIJA SPROVODILA? 16:00 – 18:00 Trening kako da izvedu finansijsku računicu potrebnih finansijskih sredstava i razmišljanje o načinima dolaženja do sredstava Gost Trening kako da prikupe i preduzmu aktivnosti od značaja za otpočinjanje sopstvenog biznisa, kao i kako da donesu odluku o pravnoj formi svog budućeg biznisa Gost Trening kako da svoju ideju i želju pretvore u viziju i misiju i time stimulišu/vode zaposlene Vežba: pisanje vizije za posao za koji se odluče u grupi i prezentovanje drugima Trening kako da razumeju strategiju, definišu je i odrede pravac kojim će voditi preduzeće/zaposlene Vežba: kreiranje strategije izlaska na tržište Trening kako da delegira/koordinira/ stimuliše aktivnosti Vežba: roll-playing – provera stimulisanosti zaposlenih za ostvarivanje definisanih ciljeva 18:00 – 18:20 Pauza Pauza Pauza Pauza Pauza 18:20 – 20:00 Vežba: izračunavanje potrebnih sredstava V ežba: načini dolaženja do sredstava Vežba: roll playing – kakva je muka imati preduzeće Vežba: prednosti i mane pojedinih pravnih oblika organizovanja Vežba: pisanje misije za posao za koji se odluče u grupi i prezentovanje drugima Vežba: Određivanje milestones Vežba: roll-playing strateško vođenje zaposlenih Vežba: Test liderskih sposobnosti Vežba: „Titanik“ Vežba: delegiranje 20:00 – 20:30 Individualno savetovanje na zahtev Individualno savetovanje na zahtev Individualno savetovanje na zahtev Individualno savetovanje na zahtev Individualno savetovanje na zahtev
 117. 117. Vizija? STILOVI DOBROG I LOŠEG UPRAVLJANJA Authocratic style Democratic (participative) Syle Non Creativity Limited actions Participative Decision-maker
 118. 118. Vizija? STILOVI DOBROG I LOŠEG UPRAVLJANJA Liberal style &quot;laissez-fair&quot;
 119. 119. LIDERSKI STILOVI Leaders Autocratic style Democratic Liberal Leaders have strong authority Theory X Relies on Theory X and Y Followers have high degree of freedom of action Relies on Theory X and Y Strahovlada. Sam odlučuje! Prosvećeni apsolutizam! Traži impute, Odlučuje sam. Menja odluke U zavisnosti od Imputa saradnika Demokrata. Traži i impute I odluke. Određuje limite U kojima može Biti doneta odluka Apolutizam. Odlučuje sam Ali se trudi da Ubedi druge Živela sloboda! Saradnici odlučuju Sami
 120. 120. Kako postići efektivnost u radu? <ul><li>Effectiveness – efektivnost – efikasnost. </li></ul><ul><li>Koncept P/PC balansa – paradigma efikasnosti u saglasnosti sa prirodnim principima. </li></ul><ul><li>P- PRODUCTION </li></ul><ul><li>PC – PRODUCTION CAPABILITY </li></ul><ul><ul><li>P- prizvodnja - proizvod – željeni rezultati </li></ul></ul><ul><ul><li>PC – proizvodne sposobnosti, maksimiranje efekata i veština održavanja prozivodne sposobnosti i resurasa . </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Psihički, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Finansijski i </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ljudski resursi </li></ul></ul></ul><ul><li>Priča o “zlatnoj koki” </li></ul><ul><li>TRETIRAJTE VAŠE ZAPOSLENE ONAKO KAKO ŽELITE DA ONI TRETIRAJU VAŠE KLIJENTE. </li></ul>
 121. 121. Managerial Network <ul><li>The ideal style in 81 coordinate (9x9) </li></ul><ul><ul><li>1.1 Poor management (not sufficient) </li></ul></ul><ul><ul><li>1.9 Management fully oriented toward people </li></ul></ul><ul><ul><li>9.1 Authoritative management-persuasive </li></ul></ul><ul><ul><li>5.5 Management with the same preoccupation for people and tasks </li></ul></ul><ul><ul><li>9.9 Team Management </li></ul></ul>1.9 9.9 5.5 1.1 9.1 Style oriented toward workers Style oriented toward production
 122. 122. UPRVLJANJE VREMENOM I PRIORITETIMA I III IV II HITNO VAZNO NIJE HITNO VAZNO HITNO NIJE VAŽNO NIJE HITNO NIJE VAŽNO NEODGOVORNI ODGOVORNI KRIZNI
 123. 123. UPRVLJANJE VREMENOM I PRIORITETIMA II NIJE HITNO VAZNO ODGOVORNI : Coherence Balance Focus A &quot;People&quot; Dimension Flexibility Portability
 124. 124. DELEGACIJA I DECENTRALIZACIJA <ul><li>DELEGACIJA </li></ul><ul><ul><li>PRENOŠENJE NADLEŽNOSTI ZA IZVRŠAVANJE PROGRAMIRANIH ODLUKA </li></ul></ul><ul><li>DECENTRALIZACIJA </li></ul><ul><ul><li>NIŽI NIVOI ODLUČIVANJA SA VISOKOM SAMOSTALNOŠČU </li></ul></ul><ul><li>DELEGACIJA VREMENA I LJUDI </li></ul><ul><ul><li>DELEGACIJA VREMENA – EFIKASNOST </li></ul></ul><ul><ul><li>DELEGACIJA LJUDI - EFEKTIVNOST </li></ul></ul>
 125. 125. DELEGACIJA I DECENTRALIZACIJA <ul><li>PROIZVOĐAČ – ne delegira – investira 1 jedinicu vremena da proizvede x proizvoda – efikasan </li></ul><ul><li>MENADŽER – delegira – investira 1 jedinicu vremena na 100 ljudi da proizvedu po x proizvoda – efektivan </li></ul><ul><li>Gofer delegation - &quot;Go for this, go for that, do this, do that, and tell me when it's done.&quot; </li></ul><ul><ul><li>fokus na metodu </li></ul></ul><ul><li>Stewardship delegation </li></ul><ul><ul><li>fokus na rezultatu </li></ul></ul>
 126. 126. DELEGACIJA <ul><li>Stewardship delegation </li></ul><ul><ul><li>Željeni rezultat </li></ul></ul><ul><ul><li>Smernice </li></ul></ul><ul><ul><li>Resursi </li></ul></ul><ul><ul><li>Posledice </li></ul></ul><ul><ul><li>Standardi </li></ul></ul>
 127. 127. Šest modela ljudske interakcije <ul><li>win – win </li></ul><ul><li>win – lose </li></ul><ul><li>lose – win </li></ul><ul><li>lose – lose </li></ul><ul><li>win </li></ul><ul><li>win – win or no Deal Team </li></ul>

×