Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Menadzerske Vestine Vojo Lucic

3,951 views

Published on

Published in: Travel, Sports
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Menadzerske Vestine Vojo Lucic

 1. 1. 1. ДАН ДОБРОДОШЛИ МЕНАЏЕРСКЕ ВЕШТИНЕ Тренер: Војо Лучић
 2. 2. <ul><li>Упознавање </li></ul><ul><li>тренер о себи </li></ul><ul><li>професионално и тренерско искуство </li></ul><ul><li>очекивања од тренинга </li></ul>
 3. 3. <ul><li>У ПОЗНАВАЊЕ </li></ul><ul><li>учесници о себи ... </li></ul><ul><li>зовем се... </li></ul><ul><li>нешто о мени (карактеристична особина, хоби и сл.) </li></ul><ul><li>зашто сам одабрао/ла овај тренинг </li></ul><ul><li>где планирам да искористим стечена знања </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Очекивања од тренинга </li></ul><ul><li>? </li></ul>
 5. 5. <ul><li>ПРАВИЛА РАДА (предлог) </li></ul><ul><li>СЕДИМО У КРУГ </li></ul><ul><li>НЕГУЈЕМО ПОЗИТИВНУ АТМОСФЕРУ </li></ul><ul><li>ДОК ЈЕДАН ГОВОРИ, ДРУГИ СЛУШАЈУ </li></ul><ul><li>НЕМА НЕТАЧНИХ ОДГОВОРА </li></ul><ul><li>ИСКЉУЧУЈЕМО МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНЕ </li></ul>
 6. 6. <ul><li>ЦИЉЕВИ ТРЕНИНГА : </li></ul><ul><li>Циљеви: </li></ul><ul><li>Сагледати различите аспекте менаџерских улога, компетенција и вештина </li></ul><ul><li>Препознати сопствене потенцијале у обављању менаџерског посла </li></ul><ul><li>Овладати кључним менаџерским техникама и вештинама </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Теме по данима : </li></ul><ul><li>Дан 1- Менаџер – карактерстике, знања и задатаци </li></ul><ul><li>Дан 2- Управљачке вештине/лидерство </li></ul><ul><li>Дан 3- Изградња и управљање тимом, мотивационе технике </li></ul><ul><li>Дан 4- Менаџерске компетенције ( преговарање, вођење састанака,заступање...) </li></ul><ul><li>Дан 5 - Менаџерске функције (планирање, организовање, вођење, контрола) </li></ul>
 8. 8. 1 . ДАН – Данас говоримо о менаџеру, пожељним особинама , неопходним знањима и радним задацима
 9. 9. <ul><li> 1 . ДАН </li></ul><ul><li>Теме: </li></ul><ul><li>Профил успешног менаџера </li></ul><ul><li>(способности, особине карактера и знање) </li></ul><ul><li>Основини радни задаци менаџера </li></ul><ul><li>Различити менаџерски стилови </li></ul><ul><li>Менаџер и стилови учења </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Једнакост у организацији је плод маште. Један човек увек мора бити виши. </li></ul><ul><li>( Перл Бек ) </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Менаџер је </li></ul><ul><li>стручњак чији је посао осмишљавање и планирање послова, доношење и организациона операционализација пословних одлука и контрола и равизија њиховог извршења </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Више вреди војска магараца коју предводи лав, него војска лавова коју предводи магарац! ( Наполеон Бонапарта) </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Менаџер је руководилац , организатор и контролор процеса рада. То је личност која води и развија одређени посао, за који сноси пуну одговорност. </li></ul><ul><li>( Д. Јокић) </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Профил успешног менаџера је сложено одређење личности које обухвата одговарајуће : </li></ul><ul><li>способности </li></ul><ul><li>особине карактера и </li></ul><ul><li>знање </li></ul>
 15. 15. <ul><li>Вежба 1- рад у групама </li></ul><ul><li>способности- особине карактера успешног менаџера </li></ul>
 16. 16. <ul><li>Способности обухватају : </li></ul><ul><li>сналажење у новим ситуацијама </li></ul><ul><li>уочавање односа и узајамних веза у бизнису </li></ul><ul><li>способност памћења вербалних садржаја ( извештаја, договора и сл.) </li></ul>
 17. 17. <ul><li>наставак ... </li></ul><ul><li>способност памћења ликова (комитената, муштерија и других) </li></ul><ul><li>способност памћења бројева и квантитатвних показатеља </li></ul><ul><li>спосбност доброг сагледавања </li></ul><ul><li>-на близину </li></ul><ul><li>- на даљину </li></ul>
 18. 18. <ul><li>Особине карактера : </li></ul><ul><li>емотивна стабилност (мирноћа, хладнокрвност, самоконтрола) </li></ul><ul><li>способност адаптације (прилагођавање на нове ситуације у бизнису) </li></ul><ul><li>одговорност за средства , сараднике и клијенте </li></ul>
 19. 19. <ul><li>наставак... </li></ul><ul><li>упорност у оставривању поставњених циљева </li></ul><ul><li>пословни морал </li></ul><ul><li>афирмација у бизнису </li></ul><ul><li>толерантност у смислу стварања пословних компромиса </li></ul>
 20. 20. <ul><li>Вежба 2- рад у групама </li></ul><ul><li>профил успешног менаџера – неопходна знања и вештине </li></ul>
 21. 21. <ul><li>Знање обухвата: </li></ul><ul><li>општу културу и информисаност </li></ul><ul><li>познавање шире и уже области на коју се односи бизнис предузетника </li></ul><ul><li>познавање страних језика </li></ul>
 22. 22. <ul><li>наставак... </li></ul><ul><li>личну организованост на раду и усавршавању </li></ul><ul><li>знање и спосбности процене сарадника </li></ul><ul><li>спремност за пружање стручне помоћи и за преношење дела одговорности на сараднике </li></ul><ul><li>спремност за доношење одлука уз консултовање сарадника </li></ul>
 23. 23. <ul><li>Вежба 3- рад у групама </li></ul><ul><li>основини радни задаци менаџера </li></ul>
 24. 24. <ul><li>Основни радни задаци менаџера су : </li></ul><ul><li>креирање пословних идеја </li></ul><ul><li>израда планова </li></ul><ul><li>доношење одлука и њихова операционализација </li></ul><ul><li>контрола и ревизија пословних активности </li></ul><ul><li>комуницирање </li></ul><ul><li>финансијска и социјална одговорност </li></ul>
 25. 25. <ul><li>Интегрално и креативно управљање обухвата следеће управљачке активности: </li></ul><ul><li>а.) Управљање собом </li></ul><ul><li>б.) Управљање радом других </li></ul><ul><li>в.)Управљање новцем </li></ul>
 26. 26. <ul><li>наставак... </li></ul><ul><li>г) Управљање текућим послом и опредељеним пројектима </li></ul><ul><li>д) Управљање информацијама </li></ul><ul><li>ђ) Управљање маркетингом </li></ul>
 27. 27. <ul><li>СТИЛОВИ РУКОВОЂЕЊА </li></ul><ul><li>најужа подела би била: </li></ul><ul><li>АУТОКРАТСКИ </li></ul><ul><li>ДЕМОКРАТСКИ </li></ul><ul><li>НЕЗАИНТЕРСОВАН, НЕАНГАЖОВАН </li></ul>
 28. 28. <ul><li>АУТОКРАТСКИ </li></ul>РУКОВОДИЛАЦ ЗАПОСЛЕНИ <ul><li>Оставрује пуну контролу рада запослених </li></ul><ul><li>Одрђује циљ групе и начине оставривања </li></ul><ul><li>Пребацује на сараднике своје задатке </li></ul><ul><li>Сматар да без њега не могу ништа да ураде </li></ul><ul><li>Сам одлучује </li></ul><ul><li>Пасивни су </li></ul><ul><li>Не учествују у раду групе </li></ul><ul><li>Буне се против руководиоца </li></ul><ul><li>Испуњавају вољу руководиоца </li></ul>
 29. 29. <ul><li>ДЕМОКРАТСКИ </li></ul>РУКОВОДИЛАЦ ЗАПОСЛЕНИ <ul><li>Општа контрола рада запослених </li></ul><ul><li>Организује процес постизања заједничког циља и начин реализације </li></ul><ul><li>Уважава мишљење већине </li></ul><ul><li>Сматра да треба деловати заједно са запосленима-заједно ће најбоље решити проблем </li></ul><ul><li>Активни су , учествују у раду групе </li></ul><ul><li>Активни су ставраоци-развијају идеје руководиоца и других чланова групе </li></ul>
 30. 30. <ul><li>НЕАНГАЖОВАН,НЕЗАИНТЕРСОВАН </li></ul>РУКОВОДИЛАЦ ЗАПОСЛЕНИ <ul><li>Ограничена контрола рада запослених </li></ul><ul><li>Дозвољава члановима групе да делују самостално </li></ul><ul><li>Прихвата да постоје различита мишљења </li></ul><ul><li>Сматра да ће људи самостално решити проблем </li></ul><ul><li>Чланови групе су активни тек онда када за тим постоји потреба, или имају лични интерес </li></ul>
 31. 31. <ul><li>Менаџер и стилови учења </li></ul><ul><li>ВАК-тест за самопроцену </li></ul><ul><li>-ДИСКУСИЈА- </li></ul>
 32. 32. <ul><li>Тест </li></ul><ul><li>Процена управљачких компетенција </li></ul><ul><li>-ДИСКУСИЈА- </li></ul>
 33. 33. <ul><li>Литература : </li></ul><ul><li>Јокић Драгослав, Предузетништво, Научно истраживачки центар НИЦ , Ужице, 2001 </li></ul><ul><li>Малешевић Ђока, Руковођење,теорија и пракса, ФОН,Београд , 2001 </li></ul><ul><li>Петровић Мирко, Кадровски менаџмент </li></ul><ul><li>АЛУ, Београд, 2004 </li></ul><ul><li>Петровић Мирко, Међународни менаџмент,ФОН-ЦИРК, Београд, 1996 </li></ul><ul><li>Адижес Исак, Животни циклус предузећа, НИП Политика, Београд, 1991 </li></ul>
 34. 34. <ul><li>Литература : </li></ul><ul><li>Милићевић Весна ,Стратегијско пословно планирање, Култура, Београд ,1992 </li></ul><ul><li>Марић Милорад, Шта сваки пословни човек треба </li></ul><ul><li>да зна, Терсит, Београд,1995 </li></ul><ul><li>Бранислав Машић,Стратегијски менаџмент, БК, Београд,2001 </li></ul><ul><li>Јокић Драгослав Стратегије топ менаџмента, Предузетништво, Научно истраживачки центар НИЦ,2006 </li></ul>
 35. 35. <ul><li>И за крај један... </li></ul>
 36. 36. <ul><li>ЦИЉЕВИ ТРЕНИНГА : </li></ul><ul><li>Циљеви: </li></ul><ul><li>Сагледати различите аспекте менаџерских улога, компетенција и вештина </li></ul><ul><li>Препознати сопствене потенцијале у обављању менаџерског посла </li></ul><ul><li>Овладати кључним менаџерским техникама и вештинама </li></ul>
 37. 37. <ul><li>Теме по данима : </li></ul><ul><li>Дан 1- Менаџер – дефинисање карактерстика, знања и задатака </li></ul><ul><li>Дан 2- Управљачке вештине /лидерство </li></ul><ul><li>Дан 3- Изградња и управљање тимом, мотивационе технике </li></ul><ul><li>Дан 4- Менаџерске компетенције( преговарање, вођење састанака,заступање...) </li></ul><ul><li>Дан 5 - Менаџерске функције (планирање, организовање, вођење, контрола) </li></ul>
 38. 38. <ul><li>ПРАВИЛА РАДА (предлог) </li></ul><ul><li>СЕДИМО У КРУГ </li></ul><ul><li>НЕГУЈЕМО ПОЗИТИВНУ АТМОСФЕРУ </li></ul><ul><li>ДОК ЈЕДАН ГОВОРИ, ДРУГИ СЛУШАЈУ </li></ul><ul><li>НЕМА НЕТАЧНИХ ОДГОВОРА </li></ul><ul><li>ИСКЉУЧУЈЕМО МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНЕ </li></ul>
 39. 39. 2 . ДАН – Данас говоримо о управљачким вештинама и лидерству
 40. 40. <ul><li> 2 . ДАН </li></ul><ul><li>Теме за данас: </li></ul><ul><li>Управљачке компетенције (тест) </li></ul><ul><li>Ја као менаџер у ...(подстицаји/препреке) </li></ul><ul><li>Лидерство( разлика између лидера и менаџера) </li></ul><ul><li>Карактеристике успешних лидера </li></ul>
 41. 41. <ul><li>Процена управљачких компетенција &quot;други поглед&quot; </li></ul><ul><li>размена - </li></ul>
 42. 42. <ul><li>Вежба 1. </li></ul><ul><li>Ја као менаџер у... </li></ul><ul><li>(идентификација личних постицаја /препрека) </li></ul>Подстицаји ( унутрашњи ) - - - - Подстицаји ( спољни ) Препреке ( унутрашње ) Препреке ( спољне )
 43. 43. <ul><li>ЛИДЕРСТВО </li></ul><ul><li>појам лидерства / дискусија </li></ul>
 44. 44. <ul><li>Вежба 2-Лидер који је утицао на мене </li></ul>
 45. 45. <ul><li>Разлика између лидера и менаџера </li></ul>лидер менаџер Покушава да уради ПРАВЕ ствари Покушава да уради ствари на ПРАВИ начин Стратешко планирање Краткорочно планирање Мотивише људе за визију Менаџмент и контрола буџета Мотивација и развијање организационе структуре Изграђивање и одржавање постојеће структуре Иновације,неочекивана решења, превазилажење тешкоћа, излажење из уобичајеног оквира Обезбеђује постизање онога што је планирано БУДУЋНОСТ СВАКОДНЕВНИ РАД, САДАШЊОСТ
 46. 46. <ul><li>СТИЛОВИ ВОЂЕЊА </li></ul><ul><li>стил заснован на језику </li></ul><ul><li>стил заснован на приступу </li></ul>
 47. 47. <ul><li>Карактеристике успешних лидера </li></ul><ul><li>Вежба бр 2. </li></ul><ul><li>радимо у три групе свака група </li></ul><ul><li>добија 3 категорије у односу на које </li></ul><ul><li>деф.(+;-) лидерске карактеристике </li></ul>
 48. 48. <ul><li>Карактеристике успешних лидера </li></ul><ul><li>Способност да се људи прихвате онакви какви су, а не какви бисмо желели да буду ; </li></ul><ul><li>Способност да се приђе односима и проблемима у садашњости без освртања на прошлост; </li></ul><ul><li>Способност да се са блиским људима поступа са истим уважавањем као и са странцима и случајним познаницима; </li></ul><ul><li>Способност да се верује другима, иако се ризик чини великим; </li></ul><ul><li>Способност да се ради без сталног одобравања и признавања од других </li></ul>
 49. 49. <ul><li>Упитник &quot;Поглед у себе&quot;( опционо) </li></ul><ul><li>-дискусија- </li></ul>
 50. 50. <ul><li>Литература : </li></ul><ul><li>Јокић Драгослав, Предузетништво, Научно истраживачки центар НИЦ , Ужице, 2001 </li></ul><ul><li>Малешевић Ђока, Руковођење,теорија и пракса, ФОН,Београд , 2001 </li></ul><ul><li>Петровић Мирко, Кадровски менаџмент </li></ul><ul><li>АЛУ, Београд, 2004 </li></ul><ul><li>Петровић Мирко, Међународни менаџмент,ФОН-ЦИРК, Београд, 1996 </li></ul><ul><li>Адижес Исак, Животни циклус предузећа, НИП Политика, Београд, 1991 </li></ul>
 51. 51. <ul><li>Литература: </li></ul><ul><li>Милићевић Весна ,Стратегијско пословно планирање, Култура, Београд ,1992 </li></ul><ul><li>Марић Милорад, Шта сваки пословни човек треба </li></ul><ul><li>да зна, Терсит, Београд,1995 </li></ul><ul><li>Бранислав Машић,Стратегијски менаџмент, БК, Београд,2001 </li></ul><ul><li>Јокић Драгослав Стратегије топ менаџмента, Предузетништво, Научно истраживачки центар НИЦ,2006 </li></ul>
 52. 52. <ul><li>И за крај један... </li></ul>
 53. 53. <ul><li>ЦИЉЕВИ ТРЕНИНГА : </li></ul><ul><li>Циљеви: </li></ul><ul><li>Сагледати различите аспекте менаџерских улога, компетенција и вештина </li></ul><ul><li>Препознати сопствене потенцијале у обављању менаџерског посла </li></ul><ul><li>Овладати кључним менаџерским техникама и вештинама </li></ul>
 54. 54. <ul><li>Теме по данима : </li></ul><ul><li>Дан 1- Менаџер – дефинисање карактерстика, знања и задатака </li></ul><ul><li>Дан 2- Управљачке вештине /лидерство </li></ul><ul><li>Дан 3- Изградња и управљање тимом, мотивационе технике </li></ul><ul><li>Дан 4- Менаџерске компетенције( преговарање, вођење састанака,заступање...) </li></ul><ul><li>Дан 5 - Менаџерске функције (планирање, организовање, вођење, контрола) </li></ul>
 55. 55. <ul><li>ПРАВИЛА РАДА (предлог) </li></ul><ul><li>СЕДИМО У КРУГ </li></ul><ul><li>НЕГУЈЕМО ПОЗИТИВНУ АТМОСФЕРУ </li></ul><ul><li>ДОК ЈЕДАН ГОВОРИ, ДРУГИ СЛУШАЈУ </li></ul><ul><li>НЕМА НЕТАЧНИХ ОДГОВОРА </li></ul><ul><li>ИСКЉУЧУЈЕМО МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНЕ </li></ul>
 56. 56. 3 . ДАН – Данас говоримо како изградити добар тим, како мотивисати и управљати тимом
 57. 57. <ul><li>3 . ДАН </li></ul><ul><li>Теме за данас: </li></ul><ul><li>Изградња тима </li></ul><ul><li>Управљање тимом </li></ul><ul><li>Полазишта у вођењу и руковођењу- Mc Gregorova XY теорија </li></ul><ul><li>Мотивационе технике </li></ul>
 58. 58. <ul><li>ВЕШТИНЕ ФОРМИРАЊА ТИМА </li></ul><ul><li>Времена ренесансних умова и надчовека су прошла </li></ul><ul><li>Ефикасној групи данас не требају хероји </li></ul><ul><li>Будућност је у систематском мишљењу и тимском раду </li></ul>
 59. 59. <ul><li>ТИМ- ГРУПА </li></ul>Сваки тим је група, а свака група није тим
 60. 60. <ul><li>Карактеристике тимског рада </li></ul><ul><li>Тим има јасан задатак, циљ </li></ul><ul><li>Решава кључне проблеме </li></ul><ul><li>Обједињује размишљања свих чланова док се не пронађе квалитетно решење </li></ul><ul><li>Почива на поверењу и поштовању </li></ul><ul><li>Подржава јасно дефинисане улоге </li></ul>
 61. 61. <ul><li>Тимске и функционалне улоге </li></ul>Тимска улога Функционална улога Допринос тиму заснован је на личној способности и карактеристикама Допринос тиму заснован на стеченом знању и професионалном искуству
 62. 62. <ul><li>Белбинов тест УЛОГЕ У ТИМУ </li></ul><ul><li>/ дискусија / </li></ul>
 63. 63. <ul><li>УЛОГА ВОЂЕ ТИМА </li></ul><ul><li>Изграђује (са сарадницима) стандарде и принципе рада и понашања </li></ul><ul><li>Прилагођава сопствену улогу искрслим проблемима </li></ul><ul><li>Подстиче чланове да се укључе у изналажење нових решења </li></ul><ul><li>Ствара и стално побољшава климу за тимски рад </li></ul><ul><li>Суочава се са проблемима </li></ul><ul><li>Подстиче и награђује сваки успех у остварењу задатака </li></ul>
 64. 64. <ul><li>Тимски рад у постављању циљева </li></ul><ul><li>Вежба 1- студија случаја </li></ul>
 65. 65. <ul><li>Тимски рад у креирању и спровођењу стратегије </li></ul><ul><li>Вежба 2- студија случаја </li></ul>
 66. 66. <ul><li>М отивацију карактеришемо као сложени низ покретача који су базирани на: </li></ul><ul><li>Труду - подразумева различите активности у смеру реализације циља </li></ul><ul><li>Упорности - степен у којем смо спремни да истрајемо у одређеној активности (ова карактеристика је посебно важна када је активност коју треба да урадимо непријатна) </li></ul><ul><li>Усмеравању - активност без усмерење може врло често да доведе до расипања наше енергије, зато је важно да постоји јасно усмерење ка конкретном циљу </li></ul><ul><li>Циљ - такође има функцију покретача и усмерава наш рад и енергију. Циљ је блиско повезан са успешношћу и ефикасношћу. Јасан циљ има утицај на повећање наше мотивације. Непосредно (и у неким случајевима) га можемо посматрати и као разлог мотивације. </li></ul>
 67. 67. <ul><li>МАСЛОВЉЕВА ТЕОРИЈА ПОТРЕБА </li></ul>
 68. 68. <ul><li>“ Нема човека који није способан да </li></ul><ul><li>уради више и боље од онога </li></ul><ul><li>што мисли да може.” </li></ul><ul><li>Хенри Форд </li></ul>
 69. 69. <ul><li>ПРИСТУП МОТИВАЦИЈИ ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕМА ДАГЛАСУ МЕКГРЕГОРУ </li></ul><ul><li>Тест Вођење и руковођење </li></ul><ul><li>по МЕКГРЕГОРУ </li></ul><ul><li>-размена, интегрисање- </li></ul>
 70. 70. <ul><li>Вештина мотивисања </li></ul><ul><li>Стручњаци наших конкурената имају исто образовање и познају ствари као и наши стучњаци. Због тога, ако хоћемо да освојимо предност од 5% над конкуренцијом морамо наше људе подстицати да “гризу” посао </li></ul><ul><li>Мау ч ер, председник “Нестле” </li></ul>
 71. 71. <ul><li>Мотиватори- демотиватори </li></ul><ul><li>Вежба 3- рад у групама </li></ul>
 72. 72. <ul><li>Литература : </li></ul><ul><li>Јокић Драгослав, Предузетништво, Научно истраживачки центар НИЦ , Ужице, 2001 </li></ul><ul><li>Малешевић Ђока, Руковођење,теорија и пракса, ФОН,Београд , 2001 </li></ul><ul><li>Петровић Мирко, Кадровски менаџмент </li></ul><ul><li>АЛУ, Београд, 2004 </li></ul><ul><li>Петровић Мирко, Међународни менаџмент,ФОН-ЦИРК, Београд, 1996 </li></ul><ul><li>Адижес Исак, Животни циклус предузећа, НИП Политика, Београд, 1991 </li></ul>
 73. 73. <ul><li>Литература: </li></ul><ul><li>Милићевић Весна ,Стратегијско пословно планирање, Култура, Београд ,1992 </li></ul><ul><li>Марић Милорад, Шта сваки пословни човек треба </li></ul><ul><li>да зна, Терсит, Београд,1995 </li></ul><ul><li>Бранислав Машић,Стратегијски менаџмент, БК, Београд,2001 </li></ul><ul><li>Јокић Драгослав Стратегије топ менаџмента, Предузетништво, Научно истраживачки центар НИЦ,2006 </li></ul>
 74. 74. <ul><li>И за крај један... </li></ul>
 75. 75. <ul><li>ЦИЉЕВИ ТРЕНИНГА : </li></ul><ul><li>Циљеви: </li></ul><ul><li>Сагледати различите аспекте менаџерских улога, компетенција и вештина </li></ul><ul><li>Препознати сопствене потенцијале у обављању менаџерског посла </li></ul><ul><li>Овладати кључним менаџерским техникама и вештинама </li></ul>
 76. 76. <ul><li>Теме по данима : </li></ul><ul><li>Дан 1- Менаџер – дефинисање карактерстика, знања и задатака </li></ul><ul><li>Дан 2- Управљачке вештине /лидерство </li></ul><ul><li>Дан 3- Изградња и управљање тимом, мотивационе технике </li></ul><ul><li>Дан 4- Менаџерске компетенције( преговарање, вођење састанака,заступање...) </li></ul><ul><li>Дан 5 - Менаџерске функције (планирање, организовање, вођење, контрола) </li></ul>
 77. 77. <ul><li>ПРАВИЛА РАДА (предлог) </li></ul><ul><li>СЕДИМО У КРУГ </li></ul><ul><li>НЕГУЈЕМО ПОЗИТИВНУ АТМОСФЕРУ </li></ul><ul><li>ДОК ЈЕДАН ГОВОРИ, ДРУГИ СЛУШАЈУ </li></ul><ul><li>НЕМА НЕТАЧНИХ ОДГОВОРА </li></ul><ul><li>ИСКЉУЧУЈЕМО МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНЕ </li></ul>
 78. 78. 4 . ДАН – Данас говоримо о менаџерским компетенцијама
 79. 79. <ul><li> 4 . ДАН </li></ul><ul><li>Теме за данас: </li></ul><ul><li>Пословно преговарање </li></ul><ul><li>Вођење састанака, структура и технике вођења </li></ul><ul><li>Заступање, представљање фирме вежба </li></ul>
 80. 80. <ul><li>Менаџерске компетенције-пословно преговарање </li></ul>
 81. 81. <ul><li>ЕФИКАСНО ПРЕГОВАРАЊЕ: </li></ul><ul><li>1.ОСНОВ ПРЕГОВАРАЊА ПРЕДСТАВЉАЈУ ПОТРЕБЕ ОБА ПАРТНЕРА-УЧЕСНИКА У ПРЕГОВОРИМА </li></ul><ul><li>2.УЧЕСНИИ У ПРЕГОВОРИМА ТРЕБА ДА ТЕЖЕ ДА ЗАДОВОЉЕ ИНТЕРЕСЕ ОБЕ ПРЕГОВАРАЧКЕ СТРАНЕ </li></ul><ul><li>3.ПОРАЗ ПАРТНЕРА ПРЕДСТАВЉА НЕУСПЕХ ПРОЦЕСА ПРЕГОВАРАЊА </li></ul>
 82. 82. <ul><li>ПРИПРЕМЕ ЗА ПРЕГОВОРЕ ОБУХВАТАЈУ 4 ОСНОВНЕ ФАЗЕ </li></ul><ul><li>1.САМОИСТРАЖИВАЊЕ </li></ul><ul><li>2.ИСТРАЖИВАЊЕ ЦИЉА И САДРЖАЈА ПРЕГОВАРАЊА </li></ul><ul><li>3.ИСТРАЖИВАЊЕ КАРАКТЕРИСТИКА ПРЕГОВАРАЧКОГ ПАРТНЕРА И </li></ul><ul><li>4.СИМУЛАЦИЈА ПРОЦЕСА ПРЕГОВАРАЊА </li></ul>
 83. 83. <ul><li>ЗА СИМУЛАЦИЈУ ПРОЦЕСА ПРЕГОВАРАЊА МОГУ СЕ КОРИСТИТИ РАЗЛИЧИТЕ ТЕХНИКЕ МЕЂУ КОЈИМА СУ: </li></ul><ul><li>техника &quot;BRAINSTORMING&quot; </li></ul><ul><li>техника симулације </li></ul><ul><li>техника конференције </li></ul>
 84. 84. <ul><li>ПРЕГОВАРАЧКЕ СТРАТЕГИЈЕ </li></ul><ul><li>у преговарачкој пракси најчешће се користе 4 основне стратегије : </li></ul><ul><li>1.Стратегија избора преговарача </li></ul><ul><li>2.Стратегија избора локације </li></ul><ul><li>3.Стратегија избора наступа у преговорима и </li></ul><ul><li>4.Временска стратегија </li></ul>
 85. 85. <ul><li>Стратегија избора преговарача : </li></ul><ul><li>на основу ове стратегије у преговоре се могу укључити : </li></ul><ul><li>a) особа која је непосредно заинтерсоивана за прегвоворе (директно преговара) </li></ul><ul><li>б)посредници, односно заступници –адвокати нпр. </li></ul><ul><li>(индиректно преговарање) </li></ul>
 86. 86. <ul><li>Стратегије избора локације : </li></ul><ul><li>предности неутралног терена </li></ul><ul><li>трошкови боравка на неутралном терену су високи што представља подстицај за обе стране да преговоре закључе што пре </li></ul><ul><li>већина преговарача не желе да се &quot;врате кући&quot; без резултата </li></ul>
 87. 87. <ul><li>Стратегија избора наступа у преговорима : </li></ul><ul><li>у ову групу спадају следеће стратегије: </li></ul><ul><li>ограничење </li></ul><ul><li>асоцијација </li></ul><ul><li>лукавост </li></ul><ul><li>придобијање партнера и </li></ul><ul><li>неуједначено &quot;гађање&quot; </li></ul>
 88. 88. <ul><li>Временске стратегије: </li></ul><ul><li>у групу временски стратегија улазе следеће стратегије: </li></ul><ul><li>уздржљивост </li></ul><ul><li>изненађење </li></ul><ul><li>&quot;завршена ствар&quot; </li></ul><ul><li>повлачење и </li></ul><ul><li>заокрет у ставовима </li></ul>
 89. 89. <ul><li>Истраживањем преговарачке праксе утврђено је да се ефикасност преговарача повећава када: </li></ul><ul><li>а)много понуди на почетку </li></ul><ul><li>б)поставља много питања </li></ul><ul><li>в)успостави приснији однос са другом преговарачком страном </li></ul>
 90. 90. <ul><li>Вежба 1 - Преговарање (игра улога) </li></ul><ul><li>подељени у 3 пара за преговарање и </li></ul><ul><li>3 посматрачке групе </li></ul><ul><li>Сваки пар добија јасна упуства о теми преговора и пратећим околностима </li></ul><ul><li>Посматрачке групе добију упутства на које елементе у преговарању да обрате пажњу </li></ul>
 91. 91. <ul><li>А сада ви... </li></ul><ul><li>Игра улога 3 пара </li></ul><ul><li>Посматрачи анализирају процес преговарња </li></ul>
 92. 92. <ul><li>Вођење пословних састанака , структура и технике </li></ul>
 93. 93. <ul><li>ВРСТЕ САСТАНАКА </li></ul><ul><li>Креативни </li></ul><ul><li>Информативни </li></ul><ul><li>Пословно - радни </li></ul>
 94. 94. <ul><li>ЗАКОНИТОСТИ САСТАНАКА </li></ul><ul><li>Председавајући састанком, осим што мора да води рачуна о дневном реду, тако и типовима учесника састанака, мора стално да има на уму и три основна закона свих састанака: </li></ul><ul><li>Постизање јединствености учесника састанака </li></ul><ul><li>Постизање концентрације учесника састанака </li></ul><ul><li>Постизање мобилизације учесника састанака. </li></ul>
 95. 95. <ul><li>1. Постизање јединствености учесника састанака </li></ul><ul><li>Да би то постигао, а у циљу одржавања јединствености учесника састанака, председавајући треба: </li></ul><ul><li>да смањи напетост унутак учесника </li></ul><ul><li>да избегава опредељивања </li></ul><ul><li>да укључи све присутне </li></ul><ul><li>да се држи чињеница </li></ul>
 96. 96. <ul><li>2. Постизање концентрације учесника састанака </li></ul><ul><li>У циљу правилног усмеравања учесника састанака састанка постоје технике које се могу сврстати у следеће групе: </li></ul><ul><li>Останите будни и приправни </li></ul><ul><li>Држите руке на &quot;управљачу&quot; </li></ul><ul><li>Проверавајте да ли је тема схваћена </li></ul><ul><li>Проверавајте путем парафраза </li></ul>
 97. 97. <ul><li>3. Постизање мобилизације учесника састанака </li></ul><ul><li>Познате су следеће четири технике које се могу користити да се учесници састанака позитивно мобилишу: </li></ul><ul><li>Заштита слабијих </li></ul><ul><li>Проверавање мишљења свих учесника састанка </li></ul><ul><li>Бележење предлога </li></ul><ul><li>Подстицање идеја </li></ul>
 98. 98. <ul><li>Вежба 2- Састанак (симулација) </li></ul><ul><li>7 учесника представља по један тип понашања људи на састанцима </li></ul>
 99. 99. <ul><li>Менаџер као особа која заступа, представља и презентује у име фирме </li></ul><ul><li>-дискусија- </li></ul>
 100. 100. <ul><li>Добро структурирана презентација садржи: </li></ul><ul><li>Увод (укратко најавити тему о којој ћете говорити) </li></ul><ul><li>Главни део (излажете главну тему) </li></ul><ul><li>Закључак (укратко резимирајте речено, нагласите најва ж нију поруку/е) </li></ul>
 101. 101. <ul><li>Како побољшати делотворност поруке </li></ul><ul><li>– тактике </li></ul><ul><li>Привлачење и одржавање пажње </li></ul><ul><li>Наглашавање користи за слушаоце </li></ul><ul><li>Обезбеђивање памћења порука </li></ul>
 102. 102. <ul><li>Вежба бр 3 – рад у 4 групе </li></ul><ul><li>( припрема јавне презентације пословних планова за 2009.годину четири различите фирме) </li></ul>
 103. 103. <ul><li>А сада ви... </li></ul><ul><li>представљање рада по групама </li></ul><ul><li>( сваку групу представља ген. менаџер) </li></ul>
 104. 104. <ul><li>Литература : </li></ul><ul><li>Јокић Драгослав, Предузетништво, Научно истраживачки центар НИЦ , Ужице, 2001 </li></ul><ul><li>Малешевић Ђока, Руковођење,теорија и пракса, ФОН,Београд , 2001 </li></ul><ul><li>Петровић Мирко, Кадровски менаџмент </li></ul><ul><li>АЛУ, Београд, 2004 </li></ul><ul><li>Петровић Мирко, Међународни менаџмент,ФОН-ЦИРК, Београд, 1996 </li></ul><ul><li>Адижес Исак, Животни циклус предузећа, НИП Политика, Београд, 1991 </li></ul>
 105. 105. <ul><li>Литература: </li></ul><ul><li>Милићевић Весна ,Стратегијско пословно планирање, Култура, Београд ,1992 </li></ul><ul><li>Марић Милорад, Шта сваки пословни човек треба </li></ul><ul><li>да зна, Терсит, Београд,1995 </li></ul><ul><li>Бранислав Машић,Стратегијски менаџмент, БК, Београд,2001 </li></ul><ul><li>Јокић Драгослав Стратегије топ менаџмента, Предузетништво, Научно истраживачки центар НИЦ,2006 </li></ul>
 106. 106. <ul><li>И за крај један... </li></ul>
 107. 107. <ul><li>ПРАВИЛА РАДА (предлог) </li></ul><ul><li>СЕДИМО У КРУГ </li></ul><ul><li>НЕГУЈЕМО ПОЗИТИВНУ АТМОСФЕРУ </li></ul><ul><li>ДОК ЈЕДАН ГОВОРИ, ДРУГИ СЛУШАЈУ </li></ul><ul><li>НЕМА НЕТАЧНИХ ОДГОВОРА </li></ul><ul><li>ИСКЉУЧУЈЕМО МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНЕ </li></ul>
 108. 108. <ul><li>ЦИЉЕВИ ТРЕНИНГА : </li></ul><ul><li>Циљеви: </li></ul><ul><li>Сагледати различите аспекте менаџерских улога, компетенција и вештина </li></ul><ul><li>Препознати сопствене потенцијале у обављању менаџерског посла </li></ul><ul><li>Овладати кључним менаџерским техникама и вештинама </li></ul>
 109. 109. <ul><li>Теме по данима : </li></ul><ul><li>Дан 1- Менаџер – дефинисање карактерстика, знања и задатака </li></ul><ul><li>Дан 2- Управљачке вештине /лидерство </li></ul><ul><li>Дан 3- Изградња и управљање тимом, мотивационе технике </li></ul><ul><li>Дан 4- Менаџерске компетенције ( преговарање, вођење састанака,заступање...) </li></ul><ul><li>Дан 5 - Менаџерске функције (планирање, организовање, вођење, контрола) </li></ul>
 110. 110. 5 . ДАН – Данас говоримо о менаџерским функцијама
 111. 111. <ul><li> 5 . ДАН </li></ul><ul><li>Теме: </li></ul><ul><li>Планирање </li></ul><ul><li>Организовање </li></ul><ul><li>Вођење </li></ul><ul><li>Контрола, репланирање </li></ul>
 112. 112. <ul><li>Менаџмент функција: </li></ul><ul><li>Планирање ... </li></ul><ul><li>функција планирања укључује: </li></ul><ul><li>циљеве , </li></ul><ul><li>стратегије, </li></ul><ul><li>предвиђање, </li></ul><ul><li>политику и припремање предлога планова </li></ul>
 113. 113. <ul><li>Оправданост постављеног циља може се потврдити тек након обављеног процеса планирања . </li></ul>
 114. 114. <ul><li>Вежба 1 – Дневни планови у 10 корака </li></ul><ul><li>размена- </li></ul>
 115. 115. <ul><li>Вежба 2 – Постављање циљева /израда распореда </li></ul><ul><li>размена- </li></ul>
 116. 116. <ul><li>Менаџмент функција: </li></ul><ul><li>Организовање ... </li></ul><ul><li>функција организовања укључује : </li></ul><ul><li>поделу рада, </li></ul><ul><li>дефинисање обавеза и одговорности запослених и </li></ul><ul><li>реализацију оперативних задатака </li></ul>
 117. 117. <ul><li>ВЕЖБА 3 – Менаџмент функција –ОРГАНИЗОВАЊЕ- </li></ul><ul><li>(рад у паровима) </li></ul>
 118. 118. <ul><li>Менаџмент функција: </li></ul><ul><li>Вођење... </li></ul><ul><li>је процес усмеравања или утицаја на понашање других. Ова функција укључује </li></ul><ul><li>рад са људима </li></ul><ul><li>вођење- руковођење </li></ul><ul><li>k омуницирање </li></ul><ul><li>преговарање </li></ul>
 119. 119. <ul><li>наставак … </li></ul><ul><li>групну динамику </li></ul><ul><li>радну мотивацију </li></ul><ul><li>моћ </li></ul><ul><li>политику и </li></ul><ul><li>корпоративну културу </li></ul>
 120. 120. <ul><li>ВЕЖБА 4 – Менаџмент функција –ВОЂЕЊЕ- </li></ul><ul><li>(групни рад) </li></ul>
 121. 121. <ul><li>КОНТРОЛА КАО МЕНАЏМЕНТ ФУНКЦИЈА </li></ul><ul><li>контролна функција проверава да ли пословни систем извршава своје циљеве и планиране задатке.Контрола може да иницира &quot;репланирање&quot; , односно поновно дефинисање пословних циљева . </li></ul>
 122. 122. <ul><li>ФУНКЦИЈА КОНТРОЛЕ УКЉУЧУЈЕ: </li></ul><ul><li>стандарде </li></ul><ul><li>мерење оставрених резултата </li></ul><ul><li>компарацију остварења са планом, односно утврђеним стандардом </li></ul>
 123. 123. <ul><li>Менаџмент функције </li></ul><ul><li>-дискусија- </li></ul>
 124. 124. <ul><li>Е В А Л У А Ц И Ј А </li></ul>
 125. 125. <ul><li>Литература : </li></ul><ul><li>Јокић Драгослав, Предузетништво, Научно истраживачки центар НИЦ , Ужице, 2001 </li></ul><ul><li>Малешевић Ђока, Руковођење,теорија и пракса, ФОН,Београд , 2001 </li></ul><ul><li>Петровић Мирко, Кадровски менаџмент </li></ul><ul><li>АЛУ, Београд, 2004 </li></ul><ul><li>Петровић Мирко, Међународни менаџмент,ФОН-ЦИРК, Београд, 1996 </li></ul><ul><li>Адижес Исак, Животни циклус предузећа, НИП Политика, Београд, 1991 </li></ul>
 126. 126. <ul><li>Литература : </li></ul><ul><li>Милићевић Весна ,Стратегијско пословно планирање, Култура, Београд ,1992 </li></ul><ul><li>Марић Милорад, Шта сваки пословни човек треба </li></ul><ul><li>да зна, Терсит, Београд,1995 </li></ul><ul><li>Бранислав Машић,Стратегијски менаџмент, БК, Београд,2001 </li></ul><ul><li>Јокић Драгослав Стратегије топ менаџмента, Предузетништво, Научно истраживачки центар НИЦ,2006 </li></ul>
 127. 127. <ul><li>И за крај један... </li></ul>

×