Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Brayn150

190 views

Published on

yjlkj;/kl;j
;jhjmnhmhhmnhvx

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Brayn150

  1. 1. AngKwento Ng BuhayKo…<br />Akosi Bryan Lee N.Alvarandonanakatirasa Area 5-B sitiocabuyao Q.C. Ako ay 14 taonggulangako ay nag-aaralsaSauyo High School .Angpangalan ng akingama ay siBartolome D. Alvarando at angakingina ay si Carmelita N.Alvarando<br />
  2. 2. AngAkingPamilya…..<br />Mama<br />Papa<br />
  3. 3. AngPagigingMabutingMagulang Sa Akin ….<br />Nagingmabutingnanay at tataysilasa akin saaruga at kalinganila ay lumakiakongmasaya . Ako’ynakapag-aral ng maayos at ako ay nasa High School nadahilsasipagnila at tiyagaangmgapangangailangankosaaraw-araw ay natutugunanyanangnanay at tatayko ……<br />
  4. 4. AngAkingMgaMinimithingPangarap …<br />Isa samgapangarapko ay angmakatapos ng akingpag-aaraldahilnaghirapangmgamagulangkosapagpapa-aralsa akin. Tuladnga ng akingpaboritonggawin ay angpag-sulat ng BalitangIsports at gusto korinitopag-nakagraduate ng college at makahanap ng magandangtrabaho ….<br />
  5. 5. AngMagandangPagsasama Ng AmingPamilya …<br />Kamingmag-anak ay lagingmasayasaaraw-araw ng pamumuhaysapamilyanamintulong-tulunganparamataposangtrabahongginagawa at walangiwanansalahat ng bagay at ganyankasayaangamingmag-anak ...<br />

×