Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Corona Enquête Toelatingsexamen Arts & Tandarts 2020 resultaten

663 views

Published on

Deze enquête is een initiatief van verschillende scholieren en studenten die zelf deelnemen aan het Toelatingsexamen Arts & Tandarts werd via verschillende kanalen verspreid. Sociale media (met name Facebook), middelbare scholen en universiteiten werden ingezet om zoveel mogelijk studenten te bereiken. Maar liefst 1.077 studenten over heel Vlaanderen en Brussel uit het secundair en hoger onderwijs die aan het Toelatingsexamen zullen deelnemen, vulden de enquête in. In de enquête wordt gepeild naar de impact die het corona virus volgens de studenten zal hebben op hun slaagkansen en naar hun visie over verschillende aspecten van het gewijzigde toelatingsexamen, zoals de overgang naar een digitaal examen.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Corona Enquête Toelatingsexamen Arts & Tandarts 2020 resultaten

 1. 1. Corona Enquête Toelatingsexamen Arts & Tandarts 2020 Mei 2020
 2. 2. De enquête - introductie  Initiatief van een groep studenten en scholieren die zelf meedoen aan het toelatingsexamen arts & tandarts 2020.  Enquête peilt naar de impact van: COVID-19 (Corona), het aangekondigde uitstel en de bijkomende hervormingen van het toelatingsexamen, onder deelnemende studenten en scholieren.  Bevraging verspreid via verschillende kanalen, o.a.:  sociale media (met name Facebook);  middelbare scholen en universiteiten.  Enquête ingevuld door 1.077 studenten uit het secundair en hoger onderwijs over heel Vlaanderen en Brussel.  Data-analyse: uitgevoerd door Eliran.boksenbojm@rebus.be.
 3. 3. De enquête - hoofdvragen  Welke invloed verwacht u van de coronacrisis op uw slaagkansen?  Hoe staat u tegenover het uitstel van het toelatingsexamen?  Welke locatie geniet uw voorkeur?  Hoe tevreden bent u met het aangepaste leerstofoverzicht?  Hoe tevreden bent u met de verandering naar een digitaal toelatingsexamen?
 4. 4. Belangrijkste kwalitatieve bevindingen  Bijna de helft van de deelnemers verwacht een negatieve impact van COVID-19 op hun slaagkansen.  Studenten en scholieren zijn verdeeld over het uitstel van toelatingsexamen.  Studenten en scholieren zijn matig tot positief tevreden over de aanpassingen aan de te kennen leerstof.  Een overgrote meerderheid (2/3) is voorstander van een decentraal examen in de huidige omstandigheden.  Er is een zeer grote bezorgdheid rond de overgang naar een digitaal examen:  digitalisering van VAARDIG1 – voorkeur voor teksten op papier zodat er notities kunnen genomen worden;  moeilijker te concentreren op beeldscherm dan op papier;  mogelijke technische problemen.  Bezorgdheden blijken gelijklopend in de geografische regio’s, in de groepen die meedoen (hoger vs.secundair) en tussen de deelnemers die wel en geen ondersteunende maatregelen gebruiken.
 5. 5. Conclusies & aanbevelingen  COVID-19 zorgt algemeen voor ongerustheid bij de deelnemers aan het toelatingsexamen arts & tandarts. Daarnaast leidt het aangekondigde uitstel en de hervormingen tot extra stress en bezorgdheden.  Op basis van de resultaten van de enquête, zouden wij de volgende suggesties voor de organisatie van het toelatingsexamen 2020 willen doen:  Bij het verder ontwikkelen van de digitalisering van het examen, de mogelijkheid om bij het GC- onderdeel VAARDIG 1 ook de teksten op papier te verkrijgen.  Organisatie van een decentraal toelatingsexamen in augustus 2020. Wij hebben alle begrip voor de maatregelen die nodig zijn om het examen veilig te laten verlopen en ook de kwaliteit te behouden. De enquête resultaten tonen echter aan dat deze suggesties een groot verschil zouden kunnen maken voor de kandidaten in augustus 2020.
 6. 6. Populatiegegevens Aantal: 1077 studenten 701 358 18 Secundair Hoger Andere 306 14 158 159 231 180 29 Antwerpen Brussel Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen Elders 6
 7. 7. De verwachte impact van corona op de slaagkansen Totale verwachte impact op slaagkansen verdeeld over de regio’s: Verwachte impact binnen elke regio op de slaagkansen : 44% 38% 18% Negatief Neutraal Positief 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Elders West-Vlaanderen Vlaams-Brabant Oost-Vlaanderen Limburg Brussel Antwerpen 7
 8. 8. De verwachte impact van corona op de slaagkansen Studenten hoger onderwijs Studenten secundair onderwijs 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 8
 9. 9. Studenten hoger onderwijs Studenten secundair onderwijs Volledige populatie Wat denken studenten van uitstel toelatingsexamen? 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% Zeer negatief Neutraal Zeer positief 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% Zeer negatief Neutraal Zeer positief 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% Zeer negatief Neutraal Zeer positief 9
 10. 10. Negatieve effectenPositieve effecten Verwachte effecten van uitstel 0% 20% 40% 60% 80% 100% Meer tijd om te studeren Minder problemen tijdens juni- examens Minder bang om COVID-19 op te lopen Helemaal akkoord Akkoord Neutraal Niet akkoord Helemaal niet akkoord 0% 20% 40% 60% 80% 100% Meer concurrentie Minder tijd om "plan B" uit te voeren Problemen met herexamens Helemaal akkoord Akkoord Neutraal Niet akkoord Helemaal niet akkoord 10
 11. 11. Tevredenheid over aanpassing leerstof Studenten hoger onderwijs Studenten secundair onderwijs Volledige populatie 0% 5% 10% 15% 20% Zeer negatief Neutraal Zeer positief 0% 5% 10% 15% 20% Zeer negatief Neutraal Zeer positief 0% 5% 10% 15% 20% 25% Zeer negatief Neutraal Zeer positief 11
 12. 12. Studenten hoger onderwijs Studenten secundair onderwijs Centraal vs. decentraal examen 23.5% 60.1% 16.5% 15.1% 70.0% 14.9% 12
 13. 13. Studenten hoger onderwijs Studenten secundair onderwijs Volledige populatie Tevredenheid over digitalisering toelatingsexamen 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Zeer negatief Neutraal Zeer positief 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Zeer negatief Neutraal Zeer positief 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Zeer negatief Neutraal Zeer positief 13
 14. 14. Studenten hoger onderwijs Studenten secundair onderwijs Volledige populatie Voorkeur voor afleggen VAARDIG 1 0% 20% 40% 60% 80% 100% Volledig digitaal Vragen op papier, antwoorden digitaal Volledig op papier Teksten op papier Helemaal akkoord Akkoord Neutraal Niet akkoord Helemaal niet akkoord 0% 20% 40% 60% 80% 100% Volledig digitaal Vragen op papier, antwoorden digitaal Volledig op papier Teksten op papier 0% 20% 40% 60% 80% 100% Volledig digitaal Vragen op papier, antwoorden digitaal Volledig op papier Teksten op papier 14
 15. 15. Voorkeur voor afleggen VAARDIG 2 Studenten hoger onderwijs Studenten secundair onderwijs Volledige populatie 0% 20% 40% 60% 80% 100% Volledig digitaal Vragen op papier, antwoorden digitaal Volledig op papier Helemaal akkoord Akkoord Neutraal Niet akkoord Helemaal niet akkoord 0% 20% 40% 60% 80% 100% Volledig digitaal Vragen op papier, antwoorden digitaal Volledig op papier 0% 20% 40% 60% 80% 100% Volledig digitaal Vragen op papier, antwoorden digitaal Volledig op papier 15
 16. 16. Corona Enquête Toelatingsexamen Arts & Tandarts 2020 Een initiatief van:  Corneel Claeys  Maxim Valgaeren  Imani Blockx  Anne Poesen Met dank aan: REBUS Studiebegeleiding - Eliran Boksenbojm en Jan Bruwier 25 mei 2020 Voor vragen of bijkomende info, gelieve contact op te nemen met: info.enquetetat@gmail.com

×