Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentació vegetació

679 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentació vegetació

 1. 1. Vegetació d'Espanya I Catalunya en relació amb el clima
 2. 2. La vegetació ● La vegetació és el conjunt dels vegetals propis d'un lloc o regió. La vegetació d'un lloc depèn, principalment, dels factors climàtics. A més, a les zones de muntanya, la vegetació depèn de l'orientació.
 3. 3. El clima oceànic NORD-OEST
 4. 4. El clima oceànic ● ● A causa de l'abundància i regularitat de les pluges el paisatge es caracteritza per la seva verdor, amb una vegetació rica i variada. La vegetació predominant està formada per: -Boscos de fulla caduca amb roures, castanyers i faigs. A les parts altes, per coníferes. La repoblació forestal ha substituït en molts llocs aquests arbres per pins i eucaliptus. -Sotabosc format per falgueres i molses. També és freqüent el bruc i la gatosa. -Prats naturals verds tot l'any. Castanyer Faig Roure
 5. 5. Castanyer
 6. 6. Faig
 7. 7. Roure
 8. 8. Clima mediterrani interior ● ● El clima mediterrani interior es dóna en els dos altiplans i la depressió de l'Ebre. Es caracteritza per tenir unes precipitacions escasses i unes temperatures més baixes que la mitjana. Les zones de clima mediterrani-interior presenten una vegetació adaptada a l'escassetat de pluges. Hi ha: ● Boscos d'alzines, pins, roures i sabines. ● Muntanya baixa, format per ginestes i estepes. ● A les zones més humides hi ha pollancres, freixes, etc.
 9. 9. FREIXA POLLANCRE ESTEPA GINESTA
 10. 10. L'alzina és l'arbre més representatiu del clima mediterrani i del mediterrani-continental.
 11. 11. El Clima mediterrani de costa ● ● La vegetació mediterrània està adaptada a la calor i a la sequera de l'estiu. Abunden els arbres amb fulla perenne i de mida petita. Les seves arrels són profundes per buscar les aigües subterrànies. L'arbre més comú és el pi blanc o mediterrani, però també abunden l'alzina i la surera. ● El sotabosc està format per plantes aromàtiques com la farigola, el romaní i l'espígol. ● Quan el bosc desapareix queda una vegetació arbustiva anomenada garriga o màquia. ● En el Sud-est peninsular, la zona més seca i calorosa, creix l'espart, el margalló i l'atzavara. Pi Mediterrani
 12. 12. ALZINA SURERA ROMANÍ GÀRRIGA O MÀQUIA
 13. 13. El clima canari ● A les illes Canàries hi ha una vegetació molt diferent a la resta d'Espanya. Hi podem trobar: ● A les zones humides hi ha boscos de laurisilva. ● A les zones seques trobem plantes adaptades a la sequera, com balecs, tabaibas i cardones. CARDONES
 14. 14. LAURISILVA BÀLEC TABAIBA
 15. 15. El clima canari Segons l'altitud, trobem diferents tipus de vegetació: En zones de baixa altitud: Abunden els matolls xeròfils (és a dir, plantes que s'han adaptat a la sequedat de la zona). Exemple: pita i cardón. En zones d'altitud mitjana: llorer, til·ler i grèvol canari. En zones altes: Boscos de pi canari. A partir dels 2.600 metres creix la violeta del Teide. PITA TIL·LER GRÈVOL CANARI VIOLETA DEL TEIDE PI CANARI
 16. 16. El clima subtropical Es dóna a Almeria i Múrcia , i a les illes Canàries en les zones de l'oest i a les illes més orientals. Es caracteritza per ser un clima sec i calorós.
 17. 17. La vegetació subtropical de les Canàries L'altitud determina tres zones de vegetació a les illes: ● ● ● Les regions baixes. Estan dominades pels matolls xeròfils, plantes adaptades a la sequedat. Les regions d'altitud mitjana. Amb precipitacions més abundants, la vegetació és més variada. Bosc amb espècies com el llorer i el grèvol canaris, i el til · ler (laurisilva). Les regions altes de les muntanyes. Es troba el pi canari i a partir de 2.000 m., Matolls com el bàlec i la ginesta. Retama- Ginesta Codeso - Bàlec Pi Canari Laurisilva Sabina Cardón Tabaiba
 18. 18. Clima de muntanya ● ● ● La temperatura i la humitat varien amb l'altitud. Això determina que a la muntanya puguem distingir diferents pisos de vegetació: Zones més baixes: Vegetació mixta en què es barregen espècies de clima sec (alzina i pi) amb espècies de clima humit (roures i faigs). Muntanya mitjana: Vegetació típica del bosc atlàntic (roures, castanyers i faigs).
 19. 19. El clima de muntanya ● ● A la muntanya es distingeixen dues zones segons la seva orientació: L'obaga està orientada al Nord. Aquestes zones reben menys sol, són més humides i amb vegetació abundant. La solana que està orientada al Sud. Són zones més assolellades, seques i amb una vegetació menys densa.
 20. 20. El clima alpí o d'alta muntanya En zones més elevades de la muntanya: trobem Boscos de coníferes ( pins i avets ) A partir dels 2.000 metres ja no hi ha pràcticament arbres, tan sols hi ha matolls i pastures.
 21. 21. ALTITUD DE LA MUNTANYA: ALTITUD DE LA MUNTANYA: CLIMA D'ALTA MUNTANYA CLIMA DE MUNTANYA

×