Novel·La HistòRica I Projectes Col·Laboratius2

377 views

Published on

Es tracta d'un projecte que combina la lectura de novel.les de temàtica històrica implícita o explícita amb els projectes col.laboaratius. Els alumnes van investigant i compartint les seves idees amb els companys de l'institut del mateix curs, després amb els alumnes de Catalunya que s'apuntin al projecte i per últim amb els institus del món que també estiguin apuntats a aquest projecte col.laboratiu i en xarxa

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
377
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Theme from "Black Orpheus" - Paul Desmond Theme from "Black Orpheus" - Paul Desmond
 • Novel·La HistòRica I Projectes Col·Laboratius2

  1. 1. Novel·la històrica i projectes col·laboratius IES. JOANOT MARTORELL ESPLUGUES DE Llobregat
  2. 2. <ul><li>La proposta que presentem intenta apropar l’alumnat a la Història i a la pràctica, oral i escrita, de la llengua anglesa mitjançant l’aprenentatge en col·laboració assistit per ordinador i a partir de la lectura planificada d’una novel·la, de la qual s’han d’extreure aquells aspectes de contingut històric explícit o implícit. </li></ul>
  3. 3. <ul><li>RECURSOS HUMANS I ORGANITZATIUS </li></ul><ul><li>Motivació de professors i alumnes. </li></ul><ul><li>Flexibilització d’horaris i espais. </li></ul><ul><li>Assessorament tècnic sobre el treball col·laboratiu i per projectes. </li></ul><ul><li>Implicació de tota la comunitat educativa </li></ul>
  4. 4. <ul><li>CREACIÓ DE COMUNITATS </li></ul><ul><li>D ’ APRENENTATGE -I </li></ul><ul><li>Crear comunitats d’aprenentatge respon a aquests objectius: </li></ul><ul><ul><ul><li>La co-construcció de coneixement a través de les TIC, que actuen alhora com a eina i com a mitjà. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Treballar diferents temàtiques i des de diferents disciplines. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Treballar des d’una filosofia constructivista </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>La co-construcció de coneixement s’estructura en forma de xarxa. </li></ul></ul></ul>
  5. 5. <ul><li>CREACIÓ DE COMUNITATS D’APRENENTATGE-II </li></ul><ul><li>El primer que cal aconseguir és que els alumnes del propi institut treballin entre ells. Aconseguir això requereix: </li></ul><ul><ul><ul><li>Un cop feta la lectura que s’ha programat cada un dels grups han de fer entre ells preguntes i respostes sobre els dubtes que puguin tenir. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Si hi ha més cursos del centre implicats en el projecte interactuaran entre tots ells. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Un cop establerta la xarxa del centre els grups poden interactuar amb altres centres de Catalunya . </li></ul></ul></ul>
  6. 6. L’ELABORACIÓ DE CONEIXEMENTS
  7. 7. <ul><li>Construint coneixement en col.laboració. </li></ul><ul><li>Aplicació metodològica </li></ul><ul><li>El marc metodològic base és el constructivisme. Prenent aquesta filosofia com a base de la nostra tasca, establim objectius que desenvolupin aprenentatges senzills i per tant una interacció poc complexa. </li></ul><ul><li>Preparem tasques molt estructurades que puguin abastar la diversitat, però que tampoc converteixen la interacció en un aspecte anecdòtic. </li></ul><ul><li>Seleccionem el tipus de tasca tenint present els objectius d’aprenentatge i la interacció esperada. </li></ul>
  8. 8. <ul><li>EL PAPER DEL PROFESSORAT - I </li></ul><ul><li>En aquest projecte el/la professor/a ha de limitar-se a fer de mediador. </li></ul><ul><li>Gestiona les tasques i dinamitza els grups de treball. </li></ul><ul><li>Prepara i estructura les tasques que prèviament ha consensuat amb els seus companys i tenint en compte les característiques de l’alumnat. Nosaltres pensem que és important la preparació de tasques prèvies que també seran avaluades i constitueixen un bon camí per desenvolupar l’autonomia de l’alumnat. </li></ul>
  9. 9. <ul><li>EL PAPER DEL PROFESSORAT - II </li></ul><ul><li>El professorat ha d’estar preparat per canviar la seva planificació inicial en funció de la dificultat que observi en el desenvolupament de les tasques prèvies.El professorat és un més dins del desenvolupament de tasques i projectes. La seva tasca no és facilitar la informació, ha de fer saber quines eines poden ser utilitzades per a desenvolupar les tasques. </li></ul><ul><li>El professorat ha de valorar el projecte . </li></ul>
  10. 10. LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES I EL PROJECTE- I <ul><li>Competència lingüística i audio-visual </li></ul><ul><li>Expressió oral i escrita en anglès i català </li></ul><ul><li>Presentacions orals davant el grup classe fent servir presentacions en ppt. </li></ul><ul><li>Expressar si ha agradat o no una idea exposada per d’altres en anglès o català. </li></ul><ul><li>Aportació oral i escrita d’altres grups sobre el treball fet (posada en comú d’idees) </li></ul><ul><li>Treballar diferents tipus de llenguatges de comunicació. </li></ul><ul><li>Competència d’aprendre a aprendre: </li></ul><ul><li>Els alumnes adquireixen noves maneres de treballar i utilitzen habilitats diferents a les usades fins ara. Es potencia el treball en grup i l’aprenentatge individualitzat, tots tenim una manera diferent d’aprendre. </li></ul><ul><li>Tractament de la informació i competència digital: </li></ul><ul><li>L’alumnat haurà de distingir diferents tipus de discurs oral i escrit, diferents registres i tenen que ser crítics amb la informació que obtenen. </li></ul>
  11. 11. LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES I EL PROJECTE- II <ul><li>Haurà de saber utilitzar els mitjans TIC. </li></ul><ul><li>Competència social i ciutadana : </li></ul><ul><li>L’alumnat haurà de respectar la resta de la societat i els seu companys. </li></ul><ul><li>Competència cultural i artística: </li></ul><ul><li>Els estudiants han de mostrar una actitud favorable per fer seves i intentar entendre manifestacions culturals i artístiques diferents de les seves. Per exemple llegendes d’altres països. </li></ul><ul><li>Competència d’autonomia i iniciativa personal </li></ul><ul><li>Els alumnes han de ser capaços de resoldre les tasques encomanades i els problemes plantejats cercant els recursos adients per obtenir la millor solució. Per exemple si volen crear un càmping quin es el millor lloc, la millor temporada, quin tipus de client vols, quin tipus de serveis oferiràs, distribució de les tasques a fer, etc... </li></ul>
  12. 12. ELS INDICADORS D’AVALUACIÓ EMPRATS- I <ul><li>Per avaluar aquesta feina utilitzarem els següents indicadors: </li></ul><ul><li>Creativitat i Innovació: </li></ul><ul><li>Els alumnes han de demostrar un pensament creatiu, han de construir coneixement i desenvolupar projectes creatius. </li></ul><ul><li>A partir dels seus coneixements han de ser capaços de generar noves idees, nous productes i nous projectes. Per exemple diferents models de càmping sostenible. </li></ul><ul><li>Han de ser capaços de fer recerca de noves solucions </li></ul><ul><li>Han de ser capaços de parlar individualment i en grup sobre les seves creacions i el seu projecte </li></ul><ul><li>Han de ser capaços de identificar les noves tendències tecnològiques per poder-les aplicar dins del seu projecte. </li></ul>
  13. 13. ELS INDICADORS D’AVALUACIÓ EMPRATS- II <ul><li>Comunicació i Col·laboració </li></ul><ul><li>Els alumnes han de ser capaços de utilitzar les noves tecnologies i de comunicar-se i treballar cooperativament utilitzant aquests mitjans. </li></ul><ul><li>Els alumnes han de ser capaços de utilitzar noves tècniques digitals i diferents formats. </li></ul><ul><li>Els alumnes han de desenvolupar una comprensió de les diferents cultures . </li></ul><ul><li>Els alumnes han de saber comunicar la informació i les idees de forma eficient i prou clarificadora a diferents audiències utilitzant diferents mitjans de comunicació i formats. </li></ul>
  14. 14. ELS INDICADORS D’AVALUACIÓ EMPRATS- III <ul><li>Investigació i recerca de informació </li></ul><ul><li>L’alumnat ha de ser capaç de tot emprant eines digitals aconseguir, avaluar i utilitzar informació. </li></ul><ul><li>Han de ser capaços de planificar estratègies per dirigir la seva recerca. </li></ul><ul><li>Han de ser capaços de organitzar, analitzar, avaluar, sintetitzar i utilitzar la informació obtinguda en diferents mitjans i recursos d’una manera ètica, sense copiar. </li></ul><ul><li>Han de ser capaços de avaluar i seleccionar la informació obtinguda per tal de poder portar a terme les tasques encomanades. </li></ul><ul><li>Han de ser capaços de transmetre a la resta de companys de la web kforum els resultats obtinguts. </li></ul><ul><li>Presa de decisions, Pensament crític i Resolució de problemes </li></ul><ul><li>L’alumnat ha de ser capaç de desenvolupar un pensament crític, prendre decisions i reconduir la seva recerca a mida que van solucionant els problemes que van sorgint durant el treball que estant elaborant. </li></ul>
  15. 15. ELS INDICADORS D’AVALUACIÓ EMPRATS-IV <ul><li>Han de ser capaços de identificar i definir els autèntic problemes, per exemple l’escalfament global. </li></ul><ul><li>Han de ser capaços de planificar i dirigir les activitats per tal de trobar una solució o completar els seu projecte. Per exemple quines energies renovables utilitzaries dins del càmping que vols crear. </li></ul><ul><li>Han de ser capaços de prendre decisions a partir de la informació que han trobat. Per exemple: Per què utilitzaries aquesta energia renovable i no una altre? </li></ul><ul><li>Els alumnes han de ser crítics amb el seu treball per poder obtenir els millors resultats. </li></ul><ul><li>Ciutadania Digital </li></ul><ul><li>Els alumnes han de ser capaços d’entendre temes relacionats amb diferents cultures i societats tot emprant les noves tecnologies amb un comportament legal i ètic. </li></ul><ul><li>L’alumnat ha de ser capaç ha de saber utilitzar les noves tecnologies i la informació, d’una manera responsable, legal i segura. </li></ul><ul><li>L’alumnat ha de tenir una actitud positiva quan utilitzi noves tecnologies per aprendre, col·laborar i elaborar el seu projecte. </li></ul>

  ×