Professioneel sm in nl2011

1,495 views

Published on

Published in: Sports
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,495
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Professioneel sm in nl2011

 1. 1. Adri Broeke 2011 Professioneel sportmanagement Adri Broeke Oktober 2011
 2. 2. Adri Broeke 2011 Overzicht te bespreken thema’s <ul><li>Sportwereld als speelveld voor managers </li></ul><ul><li>2) De opkomst van professioneel sportmanagement </li></ul><ul><li>3) Het beroepsdomein sportmanagement </li></ul><ul><li>4) De onderzoekende sportmanagement professional </li></ul>
 3. 3. Adri Broeke 2011 1 Sportwereld als speelveld voor managers
 4. 4. Adri Broeke 2011 Drie lagen van sportwereld in beweging Sportinfrastructuur fysiek / sociaal Sportdeelname passief / actief Waardestelsels economisch / cultureel
 5. 5. Adri Broeke 2011 <ul><li>sport als physical game </li></ul><ul><li>club, bond </li></ul><ul><li>vrijwillig kader </li></ul><ul><li>sociaal / cultureel kapitaal centraal </li></ul><ul><li>lokale markt </li></ul>De oude sportwereld
 6. 6. Opdracht: op welke wijze kun je de waarden van sport ‘meten’ Sportpraktijken Economische waarde Culturele waarde Sociale waarde Mentale waarde
 7. 7. Commerciële organisatievorming Commercialisering basisfuncties ‘traditionele’ sportorganisaties 1. tot stand brengen en verzorgen van accommodaties 2. instructie & training 3. samenstelling en vorming van teams 4. organisatie van wedstrijden en competities 5. reglementering en regulering van wedstrijdsport
 8. 8. Adri Broeke 2011 Nieuwe commerciele aanbieders <ul><li>Commerciële aanbieders innovaties in de sportwereld. </li></ul><ul><ul><li>innovatie in de marketing van de sport </li></ul></ul><ul><ul><li>doelbewuste productinnovaties </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>* inspelend op maatschappelijke trends (spanning </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>avontuur, slankheid, gespierdheid & gezondheid) </li></ul></ul><ul><li>Alternatief businessmodel </li></ul><ul><ul><li>andere verhouding tot benadering van de sportbeoefenaar als consumerende klant </li></ul></ul>
 9. 9. Adri Broeke 2011 De nieuwe sportwereld <ul><li>sport als dienst </li></ul><ul><li>onderneming, bedrijfstak </li></ul><ul><li>professioneel kader </li></ul><ul><li>economisch kapitaal centraal </li></ul><ul><li>mondiale markt </li></ul>
 10. 10. Adri Broeke 2011 Waardecreatie via sport Actieve sport beoefening Passieve sport deelname Sportinfrastructuur Sportverenigingen Sportbonden federaties Sportgezondheidszorg Sportonderwijs Particuliere sportscholen Fitnesscentra Gemeentelijk accommodatie beleid Handel in sportmateriaal e.d. Media sport complex Productie van sportmateriaal e.d. Vervoer mbt sport Prof-sport
 11. 11. Adri Broeke 2011 Spelers op het speelveld <ul><li>NOC*NSF overkoepelt 72 sportbonden en meer dan 27 000 clubs en bijna 5 miljoen leden </li></ul><ul><li>7 750 sportaccommodaties (zwembaden, fitnesscentra, overdekt, openlucht, jachthavens) en 2 000 fitnesscentra in Nederland </li></ul><ul><li>Sportaccommodatie en sportartikelen worden meestal in Nederland geproduceerd, sportkleding en –schoenen worden geïmporteerd </li></ul><ul><ul><li>Belangrijkste exportlanden: Duitsland, België en Frankrijk </li></ul></ul><ul><ul><li>Belangrijkste importlanden: China, België en Duitsland </li></ul></ul><ul><li>35% van de Nederlandse bevolking bezoekt jaarlijks sportwedstrijden </li></ul><ul><li>Sport neemt tot meer dan 15% van totale tv-kijktijd in beslag </li></ul><ul><li>Per jaar worden meer dan 20 miljoen exemplaren van commerciële sporttijdschriften verkocht </li></ul><ul><li>In de sportsector werken circa 1.6 miljoen Nederlanders gemiddeld 13 uur per maand op vrijwillige basis </li></ul>
 12. 12. Adri Broeke 2011 Opdracht: sportvereniging vs commerciële sportaanbieder ‘ Wat kan de oude sportwereld van de nieuwe sportwereld leren en vv.?’
 13. 13. 2 De opkomst van Professioneel Sportmanagement Adri Broeke 2011
 14. 14. Adri Broeke 2011 Managementhistorie in vogelvlucht <ul><li>IL Maneggio (begin 19de eeuw) </li></ul><ul><li>Managerial revolution in de VS (eind 19de eeuw) </li></ul><ul><li>Beroepsmanager als ‘technische’ professional (begin 20ste eeuw) </li></ul><ul><li>Voortgaande professionalisering 20-21ste eeuw: </li></ul><ul><ul><li>- Professioneel management als functie in de besturing </li></ul></ul><ul><li>van organisaties (‘the right to manage’) </li></ul><ul><li>- coordinatiefunctie / sociale functie </li></ul><ul><ul><li>Professioneel management op drie besturingsniveau’s </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Richten / Inrichten / Verrichten </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Iedereen noemt zich manager </li></ul></ul>
 15. 15. Bevindingen survey-onderzoek Professioneel profiel sportmanager Professioneel = zoveel mogelijk doordacht en systematisch-methodisch te werk gaan. sport professioneel management <ul><li>De feiten : </li></ul><ul><li>Gem. leeftijd 41 jaar </li></ul><ul><li>22 % vrouwelijk </li></ul><ul><li>80 % hoog opgeleid </li></ul><ul><li>14 % lid van beroepsvereniging </li></ul><ul><li>Complexe managementvraagstukken </li></ul><ul><li>Persoonlijk permanent ‘bij’-leren </li></ul><ul><li>Weinig kennisdelen met collega’s </li></ul><ul><li>Nauwelijks nieuwe kennisontwikkeling. </li></ul>
 16. 16. Dominante management benaderingen
 17. 17. Twee soorten kapitalisme Rijnlands model Angelsaksisch model Externe gerichtheid Netwerken, partnerships Aanpassen aan omgeving: win-win Stakeholdersbenadering Duurzaam overleven Resultaatgericht Daadkrachtig Aandeelhouderswaarde Korte termijngericht Interne oriëntatie Teamwerk Decentralisatie van bevoegdheden Coachend leiderschap Overleg en consensus Individuele prestatiebeloning Regels en meetsystemen Directief leiderschap Top-down en scores centraal Organisatie focus Vakmanschap centraal Groei van persoonlijke waarden Geld, macht, roem Doelrealisatie Evenwichtige doelen Collectieve prestatie Financiële doelstellingen Individuele prestaties Waardecreatie Sociaal economisch Sociale & culturele waarde centraal Financieel economisch Economische & mentale waarde centraal
 18. 18. De professionele manager als solist <ul><li>Is gedreven door positiemacht </li></ul><ul><li>Hanteert egocentrisch perspectief </li></ul><ul><li>Geniet van de eigen bijdrage </li></ul><ul><li>Kan aangeven in welke mate hij persoonlijk verantwoordelijk is </li></ul><ul><li>voor het succes of falen van het team </li></ul><ul><li>Wenst persoonlijk aangesproken en beloond te worden </li></ul>
 19. 19. American Football <ul><li>familiesport, vredelievend </li></ul><ul><li>de coach bepaalt het spel, zet de stukken in </li></ul><ul><li>2 teams van elk 60 spelers, 11 in het veld </li></ul><ul><li>13 coaches </li></ul><ul><li>7 scheidsrechters en 6 assistenten </li></ul><ul><li>spel gaat niet om de bal maar om de man </li></ul><ul><li>spelers letten louter op scoreboard target behaald? Aantal yards dat ze moesten afleggen </li></ul><ul><li>coach en ondersteunende diensten bepalen wat er gebeurt. Steeds meer time out om primair proces te steunen </li></ul><ul><li>kick off rule based: handelen naar de letter van de wet </li></ul>
 20. 20. Professionele manager als teamspeler <ul><li>Is meer gedreven door vakdeskundigheidsmacht </li></ul><ul><li>Hanteert een collectivistisch perspectief </li></ul><ul><li>Geniet van de wat gezamenlijk bereikt is </li></ul><ul><li>Beschouwt succes of falen als een verantwoordelijkheid van het team </li></ul><ul><li>Wenst te worden aangesproken op en beloond te worden voor zowel zijn eigen prestaties als die van het team </li></ul>
 21. 21. Europees voetbal <ul><li>wedstrijdsport, rivaliteit </li></ul><ul><li>de spelers bepalen het spel </li></ul><ul><li>2 teams van elk 17 spelers. 11 in het veld </li></ul><ul><li>1 coach en een hulpcoach </li></ul><ul><li>3 scheidsrechters </li></ul><ul><li>spel gaat om de bal </li></ul><ul><li>spelers letten op elkaar, de bal en het doel </li></ul><ul><li>werkvloer bepaalt wat er gebeurd </li></ul><ul><li>kick off principle based: handelen in de geest van de wet </li></ul>
 22. 22. Sportmanager = organisatieprofessional The manager has to help, bring out the best in other people so that they know better, decide better, and act better. (Mintzberg, 2009, p12.) Science Analyses Systematic evidence Art Vision Creative insights Craft Experience Practical learning Management as a practice Mintzberg, 2009, p127 Disconnected Managing Disorganized Managing Dispirited Managing Adri Broeke 2011
 23. 23. Opdracht: Verklaar het mislukken van het American Football project in Nederland.
 24. 24. Adri Broeke 2011 3 Het beroepsdomein sportmanagement
 25. 25. Sportliche Sport Citius altius fortius Agonale jong-menselijke activiteiten Hechte sportpraktijken SPORTLICHE SPORT Immateriële waarden teamsporten sportparken vereniging bond koepel Sociale identiteit sportarena’s Hechte sociale verbanden Uniformiteit Adri Broeke 2011
 26. 26. Lichte sportpraktijken NICHT-SPORTLICHE SPORT Slanker, fitter, gezonder Commerciële waarden ‘ If you have a body, you are an athlete’ Lichte sociale verbanden Private studios Solo sporten Persoonlijke identiteit bedrijf bedrijfstak markt Openbare ruimte Diversiteit Adri Broeke 2011
 27. 27. poldermanagement powermanagement Uniformiteit Diversiteit Materialisme Idealisme Bevindingen literatuuronderzoek: Vierpraktijkenmatrix
 28. 28. Taakdomeinen sportmanager Regelgeving & belanghebbenden Klanten & gebruikers Partners en concurrenten Medewerkers en managers waardecreatievermogen sportorganisatie Organisatie-omgeving Dienst- verlening en productie-processen Marktplaats Werk-gemeenschap
 29. 29. Met, voor en door mensen dingen gedaan krijgen Sportmanager nieuwe stijl innoveren Ondernemen Leiden Managen
 30. 30. Handelingsrepertoire sportmanagement professional 2. Ondernemer Richting geven aan de toekomst 3. Manager Structuren en resultaten boeken 4. Coach Mensen ontwikkelen en inspireren <ul><li>Persoon </li></ul><ul><li>Fungeren als ‘rol’-model </li></ul>Van Loon, 2006 Afhankelijk van de context en de situatie balans zoeken en behouden.
 31. 31. Richting geven als design-thinker Difusion Improvement Serviceproces Serviceprocess Businessmodel Evaluate Refine Design Visualize Observe Understand Customer insights Conceptontwerp Prototyping Vormgeven Implementatie Procestappen design-thinker (Tim Brown, 2009).
 32. 32. Generieke managementvraagstukken Adri Broeke 2011
 33. 33. Opdracht Welke managementvraagstukken in de sport zijn voor de nabije toekomst van doorslaggevend belang? Adri Broeke 2011
 34. 34. Adri Broeke 2011 4 De onderzoekende sportmanagement professional
 35. 35. MBA Pracademicus Adri Broeke 2011 Onderzoeker Professional <ul><li>Beschikt over onderzoeksmethodologische kennisbasis </li></ul><ul><li>Is bekwaam in praktijkgericht onderzoek </li></ul><ul><li>Is bekwaam in communiceren en implementeren nieuwe kennis </li></ul><ul><li>Hanteert systematische aanpak van complexe praktijkproblemen </li></ul><ul><li>Beschikt over reflectieve vaardigheden van kenniswerker </li></ul><ul><li>Is bekwaam in innoveren beroepspraktijk </li></ul><ul><li>Houdt rekening met de maatschappelijke en economische context waarbinnen de sportindustrie zich ontwikkelt. </li></ul>
 36. 36. De spanning tussen praktijk en onderzoek Praktijksituatie Onderzoekssituatie Concreet probleem Onderzoeksvraag Unieke situatie Vergelijkbare situaties Relevant, begrijpelijk, tijdig, haalbaar, betaalbaar, houdbaar Repliceerbaar, betrouwbaar, valide, controleerbaar, uitvoerbaar Concrete oplossing Nieuwe generaliseerbare kennis Toegevoegde praktijkwaarde Literatuuronderzoek, praktijkonderzoek, conclusies, aanbevelingen, implicaties
 37. 37. Kennislandschap sportmanagers Wetenschappers Professionals Objectief, betrouwbaar Intersubjectief, bruikbaar Data-gebaseerd ‘wetmatigheden’ (inter)actie-gebaseerd ‘heuristieken’ Wetenschappelijke publicaties Populaire managementliteratuur Algemeen geldige regelmaatkennis Context specifieke maatregelkennis Weten wat er aan de hand is Weten hoe te handelen
 38. 38. Rollen en posities kennisontwikkeling Subjectieve kennis Intersubjectieve kennis Objectieve kennis reflectie duiden Adri Broeke 2011
 39. 39. Methode kennisontwikkeling Reflectie op persoonlijke ervaringen (Kolb cyclus) Maatregelkennis via co-creatie professionals (Studieteam methode) Regelmaat kennis via streng methodologische regels (empirische cyclus) Adri Broeke 2011
 40. 40. De sportmanager als kenniswerker Rol Kernactiviteit Kernkwesties Onderzoeker Verzamelen van informatie, creëren van nieuwe kennis Onderbouwen van de oplossing. Kennis ontwikkelen over de oplossing Ontwerper Ontwikkelen van effectieve oplossingen Houdbaarheid van de oplossing: is de oplossing de goede oplossing voor het probleem? Adviseur Communiceren, overtuigen van mensen Haalbaarheid van de oplossing: is de oplossing te realiseren?
 41. 41. Studie Team Methode 1 Opdracht “ Welk product willen we ontwikkelen?” 2 Verkenning “ Hoe denken we er nu over?” 3 Afweging “ Wat hebben we elkaar te bieden, welke sterke en zwakke punten kunnen we in de groep formuleren?” 4 Brainstorm “ Formuleren van vragen en zoekopdrachten om mee aan de slag te gaan.” 5 Bronnenstudie “ Welke externe informatie kunnen we gebruiken om tot een oplossing te komen?” 6 Ontwerp-oplossing “ Hoe ziet het product er in concept uit?” 7 Research “ Moeten we naar aanleiding van de ontwerp-oplossing nog iets uitzoeken?” 8 Forum “ Hoe en aan wie presenteren we de aangepaste ontwerp-oplossing?” 9 Nabespreking “ Hoe verwerken we de opmerkingen van anderen?” 10 Afronding “ Welk product hebben we gemaakt? Is het anders dan wanneer we het allemaal individueel zouden hebben gemaakt?” Adri Broeke 2011
 42. 42. Kenmerken expertise - professional <ul><li>expliciete visie op zijn vak / beroep </li></ul><ul><li>denkt, oordeelt en handelt methodisch </li></ul><ul><li>maakt gebruik van actuele instrumenten en technieken </li></ul><ul><li>beschikt over lerend vermogen als kennisprofessional </li></ul><ul><li>levert bijdrage aan beroepskennis ontwikkeling </li></ul>
 43. 43. Professioneel Sportmanagement = op een vernieuwende wijze tegenstellingen overbruggen idealistisch materialistisch IK WIJ Europees Polder management Amerikaans Power management Aziatisch Slow management Menswaardige sportwereld Sportbusiness verduurzamen Sociaal kapitaal sport hart & ziel spiritualiteit hoofd & hand rationaliteit Economisch kapitaal sport

×