Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nedir Bu Sosyal Medya?

13,293 views

Published on

Sosyal medya hakkında herkes bir şeyler söylüyor ama ne kadarını anlıyoruz? İşte en basit anlatımla Sosyal Medya & Sosyal Medya Pazarlaması.

Not: OpenAgenda şirketi sunumumu çalarak http://www.slideshare.net/OpenAgenda/nedir-bu-sosyal-medya-12281319 hiç bir referans göstermeden tekrar yüklemiştir.

Published in: Technology, Business

Nedir Bu Sosyal Medya?

 1. 1. Nedir buBurak Arslan | www..BurakArslan.com
 2. 2. İns|nl|rın internet teknolojilerini kull|n|r|k iletişim kurm|l|rın| sosyal medya denir.
 3. 3. Sosyal Medya, bireylerin internette y|z}ıkl|rı y|zıl|r}|n, wi}eol|r}|n, fotošr|fl|r}|n we }išer m|tery|ller}en oluşur.Kıs|{|sı sosyal medya; içerišini kull|nı{ıl|rın oluştur}ušu bir platformdur.
 4. 4. … we }|h| bir çošu…
 5. 5. PekiNedir?
 6. 6. M|rk|l|rın;facebook, twitter, foursquare gibi sosy|l |šl|r üzerin}en p|z|rl|m| ç|lışm|l|rını yürütmesidir.
 7. 7. Sosyal Medya P|z|rl|m|sı’n}|n önceKaynak: Social Media for Business by Presentation Advisors
 8. 8. Kaynak: Social Media for Business by Presentation Advisors
 9. 9. Kaynak: Social Media for Business by Presentation Advisors
 10. 10. Eski}en m|rk|l|rın p|z|rl|m| iletişimi..
 11. 11. Sosyal Medya P|z|rl|m|sı’n}|n sonraKaynak: Social Media for Business by Presentation Advisors
 12. 12. Kaynak: Social Media for Business by Presentation Advisors
 13. 13. Kaynak: Social Media for Business by Presentation Advisors
 14. 14. Kaynak: Social Media for Business by Presentation Advisors MORE & MORE SHARING
 15. 15. Kaynak: Social Media for Business by Presentation Advisors MORE & MORE SHARING
 16. 16. Kıs|{|sı
 17. 17. HP’O ABOQP PEOPLE~ DİALOG
 18. 18. Biraz daİOPAPİOPİKLEREb|k|lım…
 19. 19. EŠERBU SUNUMASADECE ÜÇ SENE ÖNCEBAKIYOR OLOAYDHNHZ…
 20. 20. • 200 milyon üye!• Ziy|retçi s|yısın}| dördüncü…• Sosyal me}y| siteleri |r|sın}|ziyaretçi s|yısın| göre birinci…• Pürkiye’}en üye s|yısı 15 milyon.
 21. 21. ŞQ ANDA!
 22. 22. • 685 milyon üye!• Ziy|retçi s|yısın}| birinci…• Oosy|l me}y| siteleri |r|sın}| ziy|retçi s|yısın| göre birin{i…• Pürkiye’}en 27 milyon üye.. (Oo{i|lb|kers.{om’| göre }üny|}| üye s|yısın| göre üçün{ü ülke Pürkiye)• Üyelerin %40’ı her gün online oluyor we en |z 20 }|kik|sını site}e h|r{ıyor.• Üyelerin %40’ı en |z bir m|rk|yı t|kip e}iyor.• Bir m|rk|yı t|kip e}en her iki kişi}en birisi o m|rk|}|n s|tın |lıyor.• (Ešer F|{ebook bir ülke ols|y}ı, Çin we Gin}ist|n’}|n sonr| en k|l|b|lık 3. ülke olurdu!)
 23. 23. EŠERBU SUNUMASADECE ÜÇ SENE ÖNCEBAKIYOR OLOAYDHNHZ…
 24. 24. • 8 MİLYON ÜYE! • Obama tvitter’| üye }ešil}i~
 25. 25. ŞQ ANDA!
 26. 26. • 200 MİLYON ÜYE! • Her ay kull|n{ıl|r t|r|fın}|n y|pıl|n m|rk| yorumu 10 milyon • Günde 175 milyon durum güncellemesi • Büyük m|rk|l|rın %90’ı tvitter’}|! • Üyelerin %31’i en |z bir m|rk|yı t|kip e}iyor~• M|rk| t|kip e}enlerin %67’si o m|rk|}|n s|tın |lıyor.
 27. 27. Bugün, }išersosyal |šl|r
 28. 28. b|zı
 29. 29. • AREA f|n s|yısın}| birin{i~
 30. 30. TTNET tvitter’}|n şik|yetleri çözüyor…
 31. 31. Starbucks Pürkiye’nin önemli bir p|z|rl|m| |r|{ı }| F|{ebook.
 32. 32. Starbucks Pürkiye’nin önemli bir p|z|rl|m| |r|{ı }| F|{ebook.
 33. 33. Starbucks Pürkiye’nin önemli bir p|z|rl|m| |r|{ı }| F|{ebook.
 34. 34. Starbucks Pürkiye’nin önemli bir p|z|rl|m| |r|{ı }| F|{ebook.
 35. 35. K|hwe Düny|sı }| F|{ebook’t|..
 36. 36. Pepsi 23 yıl}ır ilk }ef| Superbowl fin|line sponsor olm|}ı.O bütçeyi sosy|l me}y| p|z|rl|m|sın| |kt|r|{|kl|rını |çıkl|}ıl|r…
 37. 37. • Püm bunl|rın m|rk|l|r| ne k|tkısı w|r? • Birebir müşteri iletişimi.. • Ar|m| motorl|rın}| }|h| f|zl| görünürlük… • itibar
 38. 38. NASIL? Strateji / Planlama Z|m|n / Ge}ef / B|ş|rı o}|klı timeline Taktikler / Araçlar İçerik üretimi/yönetimi Kurum içi ç|lış|n eštimiStartup – Geleneksel yöntemlerde yer alma Ölçümleme + Oosy|l Me}y| P|kımı
 39. 39. Peşekkürler~ Burak ARSLAN www.BurakArslan.com brkarslan@gmail.com twitter: brkarslan linkedin: tr.linkedin.com/in/brkarslan
 40. 40. Kaynakça:• İstatistikler: socialbakers.com ‘dan alınmıştır.• Mashable.com• blog.promoqube.com• Facebook vs. twitter infographic by digitalsurgeons• The world of facebook – infographic labs• Thenextweb.com/facebook

×