Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Slideshare hidden values 1.0

640 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Slideshare hidden values 1.0

 1. 1. 9 augustus 201212-8-2012 1
 2. 2. 12-8-2012 2
 3. 3. Wat en voor wie?We zijn gewend geraakt om transactie gedreven te handelen:• Broodjes vóór 9.00 uur besteld, vóór 12.00 uur bezorgd• Een belangrijk stuk tekst, laten we schrijven door een professional• Werving van een nieuw personeelslid, gaat naar een extern bureauTegelijkertijd willen bedrijven lagere kosten ....Werknemers willen meer van zichzelf kwijt in hun werk maar krijgen daar minderruimte voor. Mentaal haken ze af,terwijl uw klanten juist een persoonlijke binding willen....Bedrijfsterreinen worden bevolkt door transparante gebouwen, maar werknemerskomen te weinig buiten en ontmoeten elkaar niet vanzelftegelijkertijd willen bedrijven meer uit hun lokale netwerken halen....Economisch zitten we op een kantelpunt. Wij geloven dat er meer kan, en meer is.Kwalitatief. Namelijk door de inzet van elkaars latente of verborgen waarden doorHidden Values. Laat ons u meenemen, wij zijn er al geweest....12-8-2012 3
 4. 4. Waar zitten die waarden?Hoe kan de verborgen waarde (gastvrijheid) van een horecagelegenheidworden ingezet voor de klantbediening aan een service desk? Hoe kan de ICT-kennis van deze servicedesk een bijdrage leveren aan een automatiseringsvraagin de horecagelegenheid? Het kan echt!Dit is niet hypothetisch. Beide bedrijven zitten op nog geen 500 meter vanelkaar. Alleen weten ze het niet (meer) van elkaar ....Hoe lost u nu een tekort aan kennis of vaardigheden op? Sluit u een transactiewanneer een probleem zich voordoet? Hoeveel geld mag dat kosten? ....... Hidden Values helpt u de bij u ontbrekende waarden te matchen en uw eigen latente of verborgen waarden te vinden12-8-2012 4
 5. 5. Waarom Hidden Values?• Wij willen op een andere wijze omgaan met het potentieel van medewerkers en organisaties, om waarde te creëren voor innovatieve en duurzame lokale gemeenschappen. Door organisaties te laten ervaren wat hùn overvloed èn dat van hun netwerken is.• Als organisaties lokaal bereid zijn met elkaar te delen en openstaan voor elkaars netwerkende medewerkers, is voor iedereen in het netwerk overvloed te oogsten.• Wij zijn er zelfs van overtuigd dat als verborgen waarden ongebruikt blijven, dit ten koste gaat van de motivatie van medewerkers en het werkklimaat en op den duur van onze concurrentiekracht.• Wij willen de paradox, dat er schaarste aan kennis en talent is, doorbreken.Dat, is onze verborgen waarde.12-8-2012 5
 6. 6. Onze omgeving verandert....• Binnen organisaties: werk en privé lopen steeds meer in elkaar over. Medewerkers willen zichzelf kwijt kunnen in een baan en het werk doen, dat iets voor een ander betekent. Dáár lopen mensen tegenwoordig voor. Vanaf 2014 ontstaat weer krapte op de arbeidsmarkt. Hoe zorgt u dat u de juiste mensen voor uw bedrijf kan vinden? Hoe boeit u uw talent? Kost dit u meer inspanning? Aantrekkelijker worden, hoe gaat u dat doen?• Klantrelaties: medewerkers beantwoorden mails van klanten tijdens hun vakantie en twitteren en facebooken tijdens hun werk. Klanten volgen uw medewerkers op sociale media en vinden het leuk om te weten wie de persoon achter de functie is. De uitstraling van uw medewerkers bepaalt de effectiviteit van uw organisatie. Hoe maakt u medewerkers en klanten ambassadeur voor uw bedrijf?• Maatschappelijke innovatie: u wordt als werkgever uitgedaagd om hier stelling in te nemen. Hoe kunt u innoverend zijn voor de maatschappij zodat er een betere balans komt tussen collectief belang en eigenbelang? Wat kan u betekenen voor anderen?12-8-2012 6
 7. 7. Voorbeelden vanwaardenuitwisseling• Medewerkers van een facilitaire afdeling lopen een paar avonden mee in een café om hun competentie gastvrijheid te ontwikkelen. Het café krijgt hierdoor meer klandizie omdat collega’s hen daar in actie willen zien.• Kunstenaar loopt mee met tender van een adviesbureau en voegt aan de vorm van het klantvoorstel aaibaarheid en kleur toe. De kunstenaar wordt zich beter bewust van zijn kracht en krijgt meer ideeën voor samenwerking.• Filmregisseur leert binnen een bank projectleden ‘Virtuele Bank’ hoe een boodschap beter kan doorklinken in filmpjes en hoe dit beleving kan oproepen. De filmregisseur wordt scherper in zijn eigen acquisitie.• Zorgverzekeraar stelt voor een dagdeel zijn PR afdeling ter beschikking aan een schouwburg om hen wegwijs te maken met sociale media. Medewerkers komen de volgende dag opgeladen en met nieuwe verhalen op het werk.• Een office manager van een klein bedrijf geeft aan dat zij uitdaging in haar baan mist. Omdat haar functie niet anders kan worden ingevuld, krijgt zij twee dagdelen in de maand om lustrum van haar sportclub voor te bereiden.• De politie houdt jaarlijks een event voor slachtoffers van zedendelicten zodat de dames leren dat er ook goede mannen zijn en politieagenten bij hun gevoel blijven.12-8-2012 7
 8. 8. Uitruilprincipe = Match = Profiel = Additionele kwalitatieve waarden 812-8-2012
 9. 9. Hoe pakken we dit aan?Hidden Values kijkt op een andere manier naar mensen en organisaties:• Welke verborgen waarden heeft uzelf of zijn terug te vinden in uw organisatie?• Welke waarden heeft u soms zelf nodig?• Welke waarden ziet u bij de naburige organisaties en zou u willen voor uw mensen?• Door onze netwerken kunt u uw eigen netwerk uitdagen om dat extra stapje voor uw lokale gemeenschap te zetten. Wij brengen nieuwe verbindingen met u tot stand. Nodig ons eens uit. Bijvoorbeeld voor een interactieve workshop in uw netwerk.• Onze mensen hebben een brede ervaring in allerlei industriesectoren. Wij weten met één belletje wat daar de actuele ontwikkelingen en de uitdagingen zijn. Met het uitruilen van waarden spelen wij hier op in, zodat beide partijen waarde ervaren.• Naar analogie van de design/maakindustrie laten wij u zien waar u staat met uw innovatiekracht. Wij maken expliciet welk soort mensen/competenties bij u aanwezig zijn en welke waarden van uw buurman kunnen toevoegen.• Na een persoonlijke intake gaat uw medewerker naar een ander bedrijf. Van tevoren hebben we afgesproken wat hij daar gaat brengen en wat hij daar kan leren; kort cyclisch, dit vergt gemiddeld slechts een paar dagdelen per maand.• We hebben veel praktijkervaring met het coachen van mensen bij hun ontwikkeling, zodat we de leercurve van uw medewerkers stijl kunnen houden.12-8-2012 9
 10. 10. Matching Hidden Values Eventuele mismatch Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Match Kennismaking Uitvoering Evaluatie Match persoon A Persoonlijke introductie Begeleiding A en Afronding (mondeling in gesprek aan organisatie B mdw A bij organisatie B tussentijdse evaluaties en schriftelijk in meetbare scores door Hidden Values door Hidden Values en kwalitatieve informatie) * Leerdoelen mdw A * Verwachtingen over en weer * Voortgang leerdoelen A? Zowel A als B geven scores - Kennis delen en helder maken * Wat draagt A bij voor B? * Leerdoelen A gehaald? Bijv. met hoeveel - Competenties * Toelichting leerdoelen * Hoe wordt dit gewaardeerd contacten is netwerk van A uitgebreid? - Netwerk mdw A en verwachte onder- door B? * Kritische situaties waarin A geleerd * Veranderdoelen steuning daarmee bij B * Coaching A (persoonlijk of heeft. organisatie B * Toelichting gewenste ver- telefonisch) * In welke mate is beoogde verandering * Match qua tijds- andering bij B en de bijdrage * Eventuele interventies bij B bij B gerealiseerd door bijdrage A? besteding van A daarbij * Certificaat met scores ontwikkeltraject - Uren per week/ * Definitieve afstemming en suggesties voor verdere ontwikkeling maand tijdsallocatie - Doorlooptijd12-8-2012 10
 11. 11. Wat kost dat?• Uitgangspunt is budgetneutraal. Vergoeding Hidden Values komt in de plaats van kosten voor : – Externe inhuur – Inwerkkosten nieuwe medewerkers – Opleidingen – Marketing & communicatie• Stel dat uw productiviteit groeit met 1%, hoeveel extra baten zijn dat?• Als u extra ondersteuning wilt voor bijvoorbeeld maatwerk bij uw eigen HRM systematiek, best practices, extra sessies met uw MT, etc., geldt een consultancy feeWij zien onszelf als een vliegwiel om uw netwerk effectiever te latenzijn. Op een gegeven moment kunt u het zelf....12-8-2012 11
 12. 12. Triple Win: Tastbaar resultaat• Het basisprincipe is uitruilen door te netwerken.• Hidden Values activeert lokale netwerken, matcht en verdiept project-, veranderings- en opleidingsvragen, en begeleidt professionals, zodat: - Een medewerker bewust wordt van zijn waarde - Beide organisaties, door input van buiten, zichzelf versterken - Het lokale netwerk een impuls krijgt en bijdraagt aan de kleefkracht van de lokale gemeenschap• We helpen u de waarden die voor u gewoon zijn geworden en verborgen waarden open te breken voor u, uw medewerkers en uw netwerk.We zeiden toch, Triple Win!12-8-2012 12
 13. 13. W1: Medewerker is professionalIemand die zijn waarde mag laten zien bij een naburige bedrijf:• Voelt vertrouwen dat hij visitekaartje mag zijn• Voelt een sterkere binding met zijn eigen bedrijf, is trots• Is zich meer bewust van zijn eigen kracht• Leert nieuwe dingen, door een andere omgeving, wordt creatiever en gaan meer out-of-the-box denken. Groeit..• Krijgt een groter netwerk• Oogst waardering en krijgt meer zelfvertrouwen, durf• Raakt geïnspireerd• Bereikt door de flow met minder moeite hogere kwaliteit• Krijgt meer mogelijkheden om zijn leerdoelen te bereiken• Vindt dat leuk en praat daar graag over-> Maak uw medewerker ook ambassadeur van uw bedrijf!12-8-2012 13
 14. 14. W1: welke medewerkers?• Young professionals: verbreden hun horizon, krijgen een stijle leercurve, bouwen een netwerk• Beginnend leidinggevenden: leren dat meerdere wegen naar Rome leiden en een omweg soms sneller naar een doel leidt• High potentials: toekomstige leiders die mensen mee moeten kunnen nemen naar een nieuwe orde, verbreding van hun netwerk• Vitale ouderen: pijlers van uw organisatie die niet meer op de top van hun kunnen zitten, maar door hun ervaring een prima visitekaartje voor u zijn. Zij krijgen weer nieuw elan.Ons traject is een cadeautje als blijk van waardering voor de persoonen erkenning van diens talent. Uiteraard doet een medewerker hierop vrijwillige basis aan mee.12-8-2012 14
 15. 15. W2: uw organisatie krijgt betekenisU draagt bij aan de lokale gemeenschap door iets te dóen en niet alleen tepraten:• Hierdoor ontstaan verhalen, die uw interne organisatie van binnenuit versterken, die van buiten waarneembaar zijn door klanten• Klanten worden met dit soort verhalen in hart en ziel geraakt, een natuurlijke aantrekkingskracht die moeilijk te kopiëren is-> Klanten worden uw ambassadeurVersterking imago als aantrekkelijke werkgever• Medewerkers met het juiste DNA krijgen de aandacht, worden uitvergroot en maken indirect duidelijk aan iedereen welk DNA bij uw organisatie past• Hogere productiviteit: uw medewerkers voelen zich meer betrokken omdat ze meer ruimte ervarenLagere kosten12-8-2012 15
 16. 16. W3: netwerk bouwt lokale gemeenschap• Als u meer met elkaar doet in uw netwerk, leert u elkaar beter kennen• Ook mensen waar u nog geen contact mee had, komen hiermee in het vizier• Als lager in uw organisatie mensen ook zelf externe contacten hebben (bij gemeenten, bedrijfsleven, culturele instellingen, etc.) zijn ze veel creatiever met het bedenken van oplossingen en effectiever om dingen te regelen• Als u van een ander weet wat hij belangrijk vindt, kunt u met nieuwe ideeën daarop inspelen en kunnen ze sneller worden uitgevoerd• Mooie dingen voor andere mensen doen, inspireert en creëert betrokkenheid in de buurt. Daar moet u vooral over communiceren• Uw netwerk wordt hierdoor extern nog meer zichtbaar en is weer beter in staat om gemeenschappelijke belangen en gezamenlijke verwachtingen bij elkaar te brengen-> duurzame bijdrage aan sociale cohesie van lokale gemeenschap (kleefkracht)12-8-2012 16
 17. 17. Verklarende woordenlijst• Waarden: kennis, competenties of vaardigheden die geen doel in zichzelf zijn, maar voor andere personen of groepen van waarde zijn omdat zij daarmee hun doelen kunnen bereiken (instrumentele of extrinsieke waarden). Tegenovergesteld begrip intrinsieke waarde.• Netwerken: het leggen en onderhouden van contacten met andere mensen die mogelijk voordeel kunnen opleveren in de toekomst (zowel materieel als immaterieel)• Netwerk: een groep mensen die in een bepaald verband contacten onderhoudt, informatie en ervaring uitwisselt om hun professionele of sociale doelen te bereiken• Lokale gemeenschap: groepen van mensen, variërend in grootte en omvang, die zich met elkaar identificeren en gemeenschappelijke belangen, waarden, problemen, meningen en verwachtingen samenbrengen12-8-2012 17
 18. 18. Wie zijn Hidden Values? Britta Bouma Frits Oukes Esther BrouwerWaarom zijn wij Hidden Values begonnen?• Onze droom is dat uitwisseling niet blijft bij losse voorbeelden, maar dat netwerken van organisaties, door het uitruilen van elkaars talent, hechter worden en meer gezamenlijke initiatieven ontplooien. En dat dit ten goede komt aan de lokale economie.• Wij willen u de kracht hiervan laten beleven en breken graag, samen met u, verborgen waarden open voor het versterken van de innovatiekracht van uw organisatie.• Het moet anders en kan anders... Waarom zouden we daar morgen niet mee beginnen? Stap voor stap, om ervaring op te doen met sociale innovatie. Dat zijn geen gebaande paden. We bouwen de brug naar de toekomst, terwijl we eroverheen lopen.Dat is onze verborgen waarde! Dat doen we voor professionals, bedrijven, lokalegemeenschappen en ... een duurzame economie.Meer weten? Bel: 06 5131 5761 (Britta) of 06 2957 6884 (Frits )12-8-2012 18

×