Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jak mít výdělečný firemní web

Prezentace pro členy Písecké kanceláře Jihočeské hospodářské komory o tom, jak přemýšlet při vývoji, zadávání a práci s firemními webovými stránkami.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Jak mít výdělečný firemní web

 1. 1. CO SE DNES DOZVÍTE ● Proč mít firemní web ● Komu má být web určený – cílové skupiny ● Cíle webu ● Prezentované informace ● Potřebné podklady před výrobou webu ● Jak web koncipovat a navrhnout ● Komu zadat výrobu webu ● Obsah webu ● Propagace webu ● Propagační kanály ● Měření výkonu webu – co sledovat
 2. 2. PROČ MÍT FIREMNÍ WEB ● Umí získat nové zákazníky ● Dokáže prodávat ● Je součástí firemní kultury ● Umí rozvíjet firmu a její nabídku ● Odhalí vaši konkurenci ● Pomáhá sledovat poptávku ● Posouvá firmu kupředu Web není nutné zlo, ale bez jeho podpory to nejde
 3. 3. KOMU JE WEB URČEN?
 4. 4. CÍLOVÉ SKUPINY ● Komu jsou určeny vaše produkty/služby? ● Kdo je váš typický zákazník? ● Jaká je průměrná cena objednávky? ● K čemu to zákazník potřebuje? ● Jak a kde zjistí, že to potřebuje? ● Proč by měl objednat zrovna u vás? Vytvo te si tzv. persóny, pro n je webř ě ur enč
 5. 5. CÍLE WEBU ● Co má web spl ovat a pro ?ň č ● Poptávky ● Rezervace ● Objednávky ● Mají vám jen zavolat ● Zanechat na sebe kontakt ● Proč by to měli udělat ● Atd. Stanovte si cíle webu
 6. 6. INFORMACE NA WEBU 1) Co vyrábíte/poskytujete 2) Co jste zač jako firma i lidé 3) Za jakou cenu...? 4) Komu je to určeno i komu není 5) Jaké to má výhody 6) V čem je to lepší oproti... 7) Co to zákazníkovi přinese 8) Proč zrovna od vás? 9) Technické informace ano/ne? 10) Kontakty, otevírací doma, mapa, IČ, DIČ
 7. 7. PODKLADY PRO WEB ● Analýza klíčových slov a strom kategorií ● Analýza konkurence ● Uživatelský výzkum ● Stanovené měřitelné cíle webu (KPI) ● Projektový model webu (wireframe) ● Obsah (texty, obrázky, videa...) V tšina se hodí nejen p ed výrobouě ř
 8. 8. ANALÝZA KLÍČOVÝCH SLOV
 9. 9. STRUKTURA WEBU
 10. 10. MĚŘITELNÉ CÍLE WEBU (KPI) ● Objednávka, poptávka, rezervace ● Odeslaný formulář ● Odeslaný kontakt „zavolejte mi“ ● Navštívené konkrétní stránky (kontakty) Lze je m it a vyhodnocovat v Googleěř analytics
 11. 11. MODEL WEBU (WIREFRAME)
 12. 12. JAK SE UŽIVATELÉ CHOVAJÍ
 13. 13. POCHOPTE VZTAH K UŽIVATELI VIDĚT MYSLET STARAT SEUDĚLAT Zdroj: http://www.kaushik.net/avinash/see-think-do-content-marketing-measurement-business-framework/
 14. 14. PROPAGACE WEBU ZDARMA ● Katalogy – jen ty které mají smysl ● Vyhledáva e (SEO)č ● Sociální sítě – ano/ne? ● Certifikáty – jen ty které mají smysl ● Diskusní fóra
 15. 15. PROPAGACE WEBU PLACENÁ ● PPC -proklikové kampan , platba za klikyě ● Bannery ● PR lánkyč ● Emailing ● Remarketing ● PLA kampaně ● Provizní (affiliate)
 16. 16. PPC – GOOGLE ADWORDS
 17. 17. PPC – SEZNAM SKLIK
 18. 18. REMARKETING
 19. 19. PLA KAMPANĚ
 20. 20. MĚŘENÍ VÝKONU WEBU Google analytics – sofistikované m eníěř provozu webu zcela zdarma ● Měří cílové publikum ● Měří zdroje návštěvnosti ● Sleduje chování uživatelů ● Měří výkonnost webu
 21. 21. GOOGLE ANALYTICS - ZDROJE
 22. 22. GOOGLE ANALYTICS - CÍLE

×