Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sensibiltzacio ambiental 2012

653 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Sensibiltzacio ambiental 2012

  1. 1. SENSIBILITZACIÓ AMBIENTALELS PROBLEMES AMBIENTALS GLOBALS(i que podem fer localment per resoldre´ls)
  2. 2. Som energèticodependents Despendre en energia exosomàtica dos o tres vegades el nostre consum d’energia endosomàtica és raonable... ...però arribar a consumir-ne deu, cinquanta o cent vegades més és suïcida
  3. 3. ...i el resultat és esquizofrèniaambiental...o suïcidi col·lectiu
  4. 4. Sóm els causants del canvi climàtic
  5. 5. I del forat a la capa d´ozó
  6. 6. Ens hi va la supervivència com a espècieLa solució als problemes ambientals, si n’hi ha, ha de venir d’una triple aproximació:a) cal investigar (no sabem encara com funciona la biosfera)b) cal educar els ciutadans (i els polítics)c) cal canviar els valors tradicionals, que ja no són vàlids, i replantejar-los en funció d’allò que ara sabem i del que anirem descobrint.

×