Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tùy chỉnh các chiến dịch

327 views

Published on

Bằng cách bắt các nguồn và trung lưu lượng truy cập giới thiệu của bạn, Google Analytics có thể giúp bạn xác định những cách hiệu quả nhất để lái xe khách truy cập vào thiết kế web trang web hoặc ứng dụng của bạn trong công ty làm seo. The Source là nơi cuối cùng truy cập trước khi đạt đến tài sản của bạn (ví dụ, một công cụ tìm kiếm hoặc các trang web của riêng bạn) trong khi vừa là một phương pháp khách truy cập sử dụng để đến lúc đó nguồn (ví dụ, bằng cách nhấp chuột vào một kết quả tìm kiếm, một liên kết trên trang chủ của bạn , hoặc một quảng cáo) của dịch vụ seo uy tín. Bất kỳ lưu lượng truy cập không đến trực tiếp đến trang web của bạn được biết đến như giao thông giới thiệu dịch vụ seo giá rẻ.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Tùy chỉnh các chiến dịch

  1. 1. Tùy chỉnh các chiến dịch
  2. 2. • Nhận được nhiều dữ liệu hơn về nơi mà du khách đang đến. Về các chiến dịch tùy chỉnh• Bằng cách bắt các nguồn và trung lưu lượng truy cập giới thiệu của bạn, Google Analytics có thể giúp bạn xác định những cách hiệu quả nhất để lái xe khách truy cập vào thiết kế web trang web hoặc ứng dụng của bạn trong công ty làm seo. The Source là nơi cuối cùng truy cập trước khi đạt đến tài sản của bạn (ví dụ, một công cụ tìm kiếm hoặc các trang web của riêng bạn) trong khi vừa là một phương pháp khách truy cập sử dụng để đến lúc đó nguồn (ví dụ, bằng cách nhấp chuột vào một kết quả tìm kiếm, một liên kết trên trang chủ của bạn , hoặc một quảng cáo) của dịch vụ seo uy tín. Bất kỳ lưu lượng truy cập không đến trực tiếp đến trang web của bạn được biết đến như giao thông giới thiệu dịch vụ seo giá rẻ.
  3. 3. • Với các chiến dịch tùy chỉnh, bạn có thể thêm các thông số URL nào bạn sở hữu liên kết đến trang web hoặc ứng dụng của bạn và thu thập thêm thông tin về lưu lượng truy cập giới thiệu của bạn của cong ty lam seo. Ví dụ, bạn có thể muốn biết bao nhiêu người dùng nhấn vào một liên kết Download this ứng dụng từ trang web của bạn có bao nhiêu khách truy cập đến trang web của bạn từ một liên kết trong một bản tin email hàng tháng dich vu seo uy tin.• Chiến dịch tuỳ chỉnh các thông số hiển thị trong báo cáo Analytics của bạn, vì vậy bạn có thể nhìn thấy khách truy cập URL vào đến tài sản của bạn dich vu seo uy tin. Thiết lập chiến dịch tùy chỉnh
  4. 4. • Thiết lập chiến dịch tùy chỉnh, thêm các thông số để kết thúc của một URL. Các thông số cặp giá trị biến có chứa các thông tin chiến dịch xác định và giá trị cho mỗi mà bạn xác định. Ví dụ, thẻ utm_source = bản tin xác định lưu lượng truy cập đến từ một bản tin và thẻ utm_campaign = tháng sáu xác định rằng đây là chiến dịch trong tháng Sáu. Không có giới hạn số lượng các giá trị bạn có thể có, nhưng chúng tôi khuyên bạn sử dụng tên minh bạch và theo dõi các chiến dịch mỗi giá trị liên quan đến dich vu seo.• Riêng các thông số từ một URL với một dấu chấm hỏi. Liệt kê các biến và giá trị như cặp cách nhau bằng một dấu bằng. Riêng mỗi cặp biến giá trị với một dấu “và”. Các thông số có thể được thêm vào một URL theo thứ tự bất kỳ, nhưng phải sử dụng cú pháp thích hợp. Lưu ý rằng Analytics là trường hợp nhạy cảm, vì vậy utm_source = google là khác nhau từ utm_source = Google. Trường hợp nhạy cảm này áp dụng cho mỗi biến bạn xác định.
  5. 5. • Thiết lập chiến dịch tùy chỉnh không yêu cầu bất kỳ thay đổi mã theo dõi. Bạn có thể đặt chúng lên bằng tay hoặc sử dụng công cụ tạo URL để giúp tạo ra và thêm các biến URL. Ví dụ• http://www.example.com/?utm_campaign=spring&utm_mediu m=referral&utm_source=exampleblog• http://www.example.com/?utm_campaign=spring&utm_mediu m=email&utm_source=newsletter1• Các chiến dịch tùy chỉnh các thông số• Có tổng cộng năm tham số. Chúng tôi khuyên bạn nên luôn luôn sử dụng utm_source, utm_medium và utm_campaign cho mỗi liên kết bạn sở hữu để theo dõi lưu lượng truy cập giới thiệu của bạn. utm_term và utm_content có thể được sử dụng để theo dõi thêm thông tin:
  6. 6. • utm_source: Xác định nhà quảng cáo, trang web, xuất bản, đó là gửi lưu lượng truy cập đến tài sản của bạn, ví dụ như google, citysearch, newsletter4, biển quảng cáo. utm_medium: phương tiện quảng cáo hay tiếp thị, ví dụ như: cpc, banner, email bản tin. utm_campaign: Tên chiến dịch cá nhân, khẩu hiệu, mã quảng cáo, vv cho một sản phẩm. utm_term: Xác định từ khoá tìm kiếm trả tiền. Nếu bạn là tay gắn thẻ chiến dịch từ khoá trả tiền, bạn cũng nên sử dụng utm_term để chỉ định các từ khoá. utm_content: Được sử dụng để phân biệt nội dung tương tự, hoặc liên kết trong cùng một quảng cáo. Ví dụ, nếu bạn có hai gọi hành động liên kết trong cùng một thông báo email, bạn có thể sử dụng utm_content và thiết lập các giá trị khác nhau cho mỗi, do đó bạn có thể cho biết phiên bản nào là hiệu quả hơn dich vu seo.

×