Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tác giả thông tin trong các kết quả tìm kiếm

431 views

Published on

Google đang thử nghiệm màn hình hiển thị thông tin tác giả trong kết quả tìm kiếm để giúp người dùng phát hiện ra nội dung lớn của công ty làm seo. Kiểm tra các truy vấn mẫu: [steven tiền google plus], [dựa trên cuộc sống clo], [Madonna], [britney spears], [google tác giả], [David Pogue NYTimes], [Pete Wentz], [javascript thừa kế.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Tác giả thông tin trong các kết quả tìm kiếm

  1. 1. Tác giả thông tin trong các kết quả tìm kiếm
  2. 2. • Google đang thử nghiệm màn hình hiển thị thông tin tác giả trong kết quả tìm kiếm để giúp người dùng phát hiện ra nội dung lớn của công ty làm seo. Kiểm tra các truy vấn mẫu: [steven tiền google plus], [dựa trên cuộc sống clo], [Madonna], [britney spears], [google tác giả], [David Pogue NYTimes], [Pete Wentz], [javascript thừa kế. Google Web Search Kết quả tìm kiếm Google Web đoạn hiển thị thông tin tác giả của dịch vụ seo uy tín Google News Google News Kết quả tìm kiếm hiển thị thông tin tác giả của dịch vụ seo giá rẻ
  3. 3. • Nếu bạn muốn thông tin tác giả của bạn để xuất hiện trong kết quả tìm kiếm cho nội dung mà bạn tạo ra, bạn sẽ cần một hồ sơ Google+ với một headshot nhận ra, như là hình ảnh hồ sơ của bạn. Sau đó, xác minh tác giả của nội dung của bạn bằng cách kết hợp nó với hồ sơ của bạn bằng cách sử dụng một trong các phương pháp dưới đây. Google không đảm bảo để hiển thị thông tin tác giả trong Google Web Search hoặc kết quả Google News. Lựa chọn 1: Liên kết nội dung của bạn để tiểu sử trên Google+ của bạn bằng cách sử dụng một địa chỉ email được xác minh.
  4. 4. • Lựa chọn 2: Thiết lập quyền tác giả bằng cách liên kết nội dung của bạn vào tiểu sử trên Google+ của bạn• Nếu bạn không muốn thông tin tác giả của bạn để xuất hiện trong các kết quả tìm kiếm, chỉnh sửa hồ sơ của bạn (sử dụng http://plus.google.com/me/about/edit), và chắc chắn rằng tùy chọn Trợ giúp người khác phát hiện ra Hồ sơ khám phá tiểu sử của tôi trong kết quả tìm kiếm không được đánh dấu của thiết kế web giá rẻ.

×