Tác giả thông tin trong các kết quả

404 views

Published on

Bao gồm trong các kết quả tìm kiếm của Google là miễn phí và dễ dàng, bạn thậm chí không cần phải gửi trang web của bạn đến Google. Google là một công cụ tìm kiếm hoàn toàn tự động sử dụng phần mềm được gọi là “con nhện” để thu thập dữ liệu các trang web một cách thường xuyên và tìm các trang web để thêm vào chỉ mục của chúng tôi của công ty làm seo. Trong thực tế, phần lớn các trang web được liệt kê trong kết quả của chúng tôi không tự gửi không, nhưng tìm thấy và tự động thêm vào khi nhện của chúng tôi thu thập dữ liệu trên các mẫu thiết kế web của trang web.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Tác giả thông tin trong các kết quả

  1. 1. Tác giả thông tin trong các kết quả tìm kiếm
  2. 2. • Thêm một địa chỉ Google• Tìm hiểu làm thế nào để làm cho trang web của bạn có sẵn để xuất hiện trong các sản phẩm của Google.• Bao gồm trong các kết quả tìm kiếm của Google là miễn phí và dễ dàng, bạn thậm chí không cần phải gửi trang web của bạn đến Google. Google là một công cụ tìm kiếm hoàn toàn tự động sử dụng phần mềm được gọi là “con nhện” để thu thập dữ liệu các trang web một cách thường xuyên và tìm các trang web để thêm vào chỉ mục của chúng tôi của công ty làm seo. Trong thực tế, phần lớn các trang web được liệt kê trong kết quả của chúng tôi không tự gửi không, nhưng tìm thấy và tự động thêm vào khi nhện của chúng tôi thu thập dữ liệu trên các mẫu thiết kế web của trang web.
  3. 3. • Nếu bạn vừa thêm vào một URL trang web của bạn, hay một trang đã thay đổi đáng kể kể từ lần cuối cùng nó được thu thập thông tin, bạn có thể yêu cầu Google để thu thập dữ liệu của dịch vụ làm seo uy tín.• Nếu trang web của bạn cung cấp các sản phẩm chuyên dụng, nội dung hoặc dịch vụ (ví dụ, danh sách nội dung video, thông tin doanh nghiệp địa phương, hoặc sản phẩm), bạn có thể tiếp cận với thế giới bằng cách phân phối nó trên Google Web Search. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào Trung tâm Nội dung Google.• Để xác định xem trang web của bạn được bao gồm trong chỉ mục của Google, làm một trang web: tìm kiếm cho URL của trang web của bạn. Ví dụ, một tìm kiếm [site: google.com] trả về các kết quả sau: http://www.google.com/search?q=site 3Agoogle.com%.
  4. 4. • Mặc dù Google thu thập dữ liệu hàng tỷ các mẫu thiết kế web trên trang web, đó là không thể tránh khỏi một số trang web sẽ được bỏ qua. Khi nhện của chúng tôi bỏ lỡ một trong các mẫu thiết kế web trên trang web, nó thường xuyên đối với một trong các lý do sau đây:• Trang web không được kết nối thông qua nhiều liên kết từ các mẫu thiết kế web giá rẻ trên trang web khác trên web. Các mẫu thiết kế web trên trang web được đưa ra sau khi thu thập dữ liệu gần đây nhất của Google đã được hoàn thành. Các mẫu thiết kế web trên trang web làm cho nó khó khăn cho Google để có hiệu quả thu thập dữ liệu nội dung của nó. Các trang web tạm thời không có khi chúng tôi đã cố gắng để thu thập dữ liệu hoặc chúng tôi nhận được một lỗi khi chúng tôi đã cố gắng để thu thập dữ liệu. Bạn có thể sử dụng Google Webmaster Tools để xem nếu chúng tôi nhận được lỗi khi cố gắng thu thập dữ liệu các mẫu thiết kế web trên trang web của bạn dịch vụ làm seo.
  5. 5. • Mục đích của chúng tôi là để đại diện cho nội dung của internet một cách công bằng và chính xác. Để giúp thực hiện mục tiêu này thành hiện thực, chúng tôi cung cấp hướng dẫn cũng như các mẹo cho việc xây dựng một trang web thân thiện với trình thu thập dữ liệu. Trong khi không có đảm bảo rằng nhện của chúng tôi sẽ tìm thấy một trang web cụ thể, thực hiện theo các hướng dẫn nên tăng cơ hội trang web của bạn hiển thị trong kết quả tìm kiếm của chúng tôi.• Hãy xem xét việc tạo và gửi Sơ đồ trang web chi tiết của các trang của bạn. Sơ đồ trang web là một cách dễ dàng để bạn có thể gửi tất cả URL chỉ mục của Google và nhận được báo cáo chi tiết về khả năng hiển thị các trang của bạn trên Google. Với Sơ đồ trang web, bạn có thể tự động giữ cho chúng tôi thông tin của tất cả các trang hiện tại của bạn và bất kỳ bản cập nhật bạn thực hiện cho các trang. Xin lưu ý rằng việc gửi một Sơ đồ trang web không đảm bảo rằng tất cả các trang của trang web của bạn sẽ được thu thập thông tin hoặc trong các kết quả tìm kiếm của chúng tôi của dịch vụ làm seo uy tín.

×