Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Giới thiệu traffic

316 views

Published on

Các thông tin trong báo cáo này cho phép bạn xem tên miền (và các trang trong những lĩnh vực) đang đề cập lưu lượng truy cập đến trang web của bạn, họ đang đề cập bao nhiêu lưu lượng truy cập, các trang đích giới thiệu những điểm đến phổ biến nhất, và mức độ mà những du khách gọi tương tác với thiet ke web trang web của bạn của công ty làm seo.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Giới thiệu traffic

  1. 1. Giới thiệu Traffic
  2. 2. • Các thông tin trong báo cáo này cho phép bạn xem tên miền (và các trang trong những lĩnh vực) đang đề cập lưu lượng truy cập đến trang web của bạn, họ đang đề cập bao nhiêu lưu lượng truy cập, các trang đích giới thiệu những điểm đến phổ biến nhất, và mức độ mà những du khách gọi tương tác với thiet ke web trang web của bạn của công ty làm seo.• Nếu bạn đang cố gắng để xây dựng một dòng lưu lượng truy cập từ các giới thiệu, bạn muốn biết tên miền nào là nguồn thành công. Ví dụ, nếu bạn đang đăng video trên YouTube để nâng cao nhận thức về thương hiệu, bạn muốn xem liệu những video đang lái xe khách truy cập vào thiet ke web trang web của bạn, và do đó cho dù youtube.com cho thấy như là một nguồn hàng đầu của các giới thiệu.
  3. 3. • Báo cáo này cho phép bạn xem mức độ lưu lượng truy cập từ các nguồn dự kiến, nhưng cũng cho phép bạn xem liệu có nguồn bất ngờ, chẳng hạn như đánh giá sản phẩm hay câu chuyện tin tức bạn không biết về, hoặc một blogger nổi tiếng, người phát hiện ra thiet ke web trang web của bạn trong dịch vụ seo giá rẻ.• Nếu bạn muốn để điều tra một nguồn lưu lượng truy cập, bạn có thể nhấp vào một tên miền nguồn để xem những trang cụ thể trong tên miền đó đang lái xe lưu lượng truy cập (Đường dẫn Giới thiệu). Bạn có thể gắn thêm các đường dẫn giới thiệu với tên miền để truy cập vào trang giới thiệu để nhìn thấy bối cảnh trong đó thiet ke web trang web của bạn được liên kết của dịch vụ seo uy tín.
  4. 4. • Bạn cũng muốn biết trên thiet ke web trang web của bạn du khách được đến như là kết quả của các giới thiệu. Xem dữ liệu trong đó có thể do kích thước trang Landing để xem các URL. Liên kết từ các thiet ke web trang web liên quan thường xuyên để trang sâu bên trong trang web của bạn, chứ không phải là trang chủ của bạn, do đó bạn muốn để chắc chắn các trang phục vụ mục đích tổng thể của thiet ke web trang web của bạn. Ví dụ, nếu một trang đích là sâu bên trong trang web của bạn, bạn muốn cung cấp các liên kết trở lại trang cấp cao nhất, cùng với tăng cường hình ảnh hay văn bản của mục tiêu tổng thể của thiet ke web gia re trang web của bạn.

×