Cloaking

261 views

Published on

Cloaking đề cập đến việc thực hành trình bày nội dung khác nhau hoặc URL cho người sử dụng của con người và công cụ tìm kiếm. Che đậy được coi là một vi phạm nguyên tắc Webmaster của Google bởi vì nó cung cấp cho người dùng của chúng tôi với các kết quả khác nhau hơn là họ nghĩ của công ty làm seo.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Cloaking

  1. 1. Cloaking
  2. 2. • Cloaking đề cập đến việc thực hành trình bày nội dung khác nhau hoặc URL cho người sử dụng của con người và công cụ tìm kiếm. Che đậy được coi là một vi phạm nguyên tắc Webmaster của Google bởi vì nó cung cấp cho người dùng của chúng tôi với các kết quả khác nhau hơn là họ nghĩ của công ty làm seo.• Một số ví dụ che đậy bao gồm:• Phục vụ một trang văn bản HTML để các công cụ tìm kiếm, trong khi hiển thị một trang của hình ảnh hoặc Flash cho người sử dụng Chèn văn bản hoặc từ khóa vào một trang chỉ khi các đại lý yêu cầu người sử dụng trang là một công cụ tìm kiếm, không phải là một khách truy cập của con người
  3. 3. • Nếu các mẫu thiết kế web của trang web của bạn sử dụng công nghệ mà các công cụ tìm kiếm gặp khó khăn trong việc truy cập, như JavaScript, hình ảnh, hoặc Flash, xem các đề xuất của chúng tôi để làm cho nội dung đó có thể truy cập công cụ tìm kiếm và người dùng mà không cần che đậy.• Nếu một trong các mẫu thiết kế web của trang web bị tấn công, nó không phải là không phổ biến cho các hacker để sử dụng che đậy để làm cho các hack khó khăn hơn cho các chủ sở hữu trang web để phát hiện. Tìm hiểu thêm về các trang web bị tấn công.

×