Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Chương trình liên kết

300 views

Published on

Hướng dẫn quản trị trang web của chúng tôi tư vấn cho bạn để tạo ra các thiết kế web trên trang web với nội dung ban đầu cho biết thêm rằng giá trị cho người sử dụng. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các thiết kế web trên trang web tham gia vào các chương trình liên kết. Thông thường, các trang web liên kết có mô tả sản phẩm xuất hiện trên các trang web trên mạng lưới liên kết đó. Kết quả là, các trang web tính năng chủ yếu là nội dung từ mạng lưới liên kết có thể bị ảnh hưởng trong bảng xếp hạng tìm kiếm của Google, bởi vì họ không có đủ nội dung độc đáo mà phân biệt chúng từ các trang web khác trên web dịch vụ seo giá rẻ.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Chương trình liên kết

  1. 1. Chương trình liên kết
  2. 2. • Hướng dẫn quản trị trang web của chúng tôi tư vấn cho bạn để tạo ra các thiết kế web trên trang web với nội dung ban đầu cho biết thêm rằng giá trị cho người sử dụng. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các thiết kế web trên trang web tham gia vào các chương trình liên kết. Thông thường, các trang web liên kết có mô tả sản phẩm xuất hiện trên các trang web trên mạng lưới liên kết đó. Kết quả là, các trang web tính năng chủ yếu là nội dung từ mạng lưới liên kết có thể bị ảnh hưởng trong bảng xếp hạng tìm kiếm của Google, bởi vì họ không có đủ nội dung độc đáo mà phân biệt chúng từ các trang web khác trên web dịch vụ seo giá rẻ.
  3. 3. • Google tin tưởng tinh khiết, hoặc “mỏng”, trang web liên kết không cung cấp giá trị bổ sung cho người dùng web, đặc biệt là nếu họ là một phần của một chương trình phân phối nội dung của nó đến vài trăm chi nhánh. Những trang web này thường xuất hiện để được các trang web hay các mẫu cookie-cutter không có nội dung ban đầu. Bởi vì một trang kết quả tìm kiếm có thể trở lại một số các mẫu thiết kế web trên trang web này, tất cả đều có cùng một nội dung, các chi nhánh mỏng tạo ra một trải nghiệm người dùng khó chịu dịch vụ seo uy tín.
  4. 4. • Một số ví dụ của các chi nhánh mỏng bao gồm:• Các trang web có liên kết liên kết sản phẩm mô tả sản phẩm và đánh giá được sao chép trực tiếp từ các thương gia gốc mà không cần bất kỳ nội dung gốc hoặc giá trị gia tăng.• Không phải tất cả các thiết kế web trang web tham gia vào một chương trình liên kết là một liên kết yếu. Chi nhánh tốt tăng thêm giá trị, ví dụ bằng cách cung cấp các đánh giá sản phẩm ban đầu, xếp hạng, và so sánh sản phẩm. Nếu bạn tham gia một chương trình liên kết, có một số bước bạn có thể làm để giúp trang web của bạn nổi bật và để giúp cải thiện thứ hạng của bạn.
  5. 5. • Nội dung chương trình liên kết nên hình thức chỉ là một phần nhỏ của nội dung của thiết kế web trên trang web của bạn. Hãy tự hỏi mình tại sao một người sử dụng muốn truy cập vào trang web của bạn đầu tiên chứ không phải là quý khách đến thăm các thương gia gốc trực tiếp. Hãy chắc chắn rằng trang web của bạn thêm giá trị đáng kể ngoài đơn giản là tái nội dung có sẵn từ các thương gia gốc của dịch vụ seo. Khi lựa chọn một chương trình liên kết, chọn một loại sản phẩm thích hợp cho khán giả dự định của bạn. Chương trình mục tiêu liên kết là để nội dung thiết kế web trang web của bạn, giá trị hơn nó sẽ thêm và nhiều khả năng bạn sẽ được xếp hạng tốt hơn trong các kết quả tìm kiếm Google và kiếm tiền từ chương trình này. Ví dụ, một trang web được duy trì tốt về đi bộ đường dài ở dãy Alps có thể xem xét một quan hệ đối tác liên kết với một nhà cung cấp bán sách đi bộ đường dài chứ không phải là các vật tư văn phòng của dịch vụ làm seo.
  6. 6. • Sử dụng thiết kế web trên trang web của bạn để xây dựng cộng đồng trong số những người sử dụng của bạn. Điều này sẽ giúp xây dựng một độc giả trung thành, và cũng có thể tạo ra một nguồn thông tin về chủ đề mà bạn đang viết về. Ví dụ, các diễn đàn thảo luận, đánh giá của người dùng, và blog tất cả các cung cấp nội dung độc đáo và cung cấp giá trị cho người sử dụng dịch vụ seo. Giữ cho nội dung của bạn được cập nhật và có liên quan. Tươi, thông tin về chủ đề làm tăng khả năng nội dung của bạn sẽ được Googlebot thu thập dữ liệu và người dùng nhấp vào dich vu seo gia re.
  7. 7. • Các trang web liên kết tinh khiết bao gồm các nội dung xuất hiện ở nhiều nơi khác trên web không có khả năng để thực hiện tốt trong kết quả tìm kiếm của Google và có thể được tiêu cực nhận thức của công cụ tìm kiếm. Độc đáo, nội dung có liên quan cung cấp giá trị cho người sử dụng và phân biệt trang web của bạn từ các chi nhánh khác, làm cho nó nhiều khả năng để xếp hạng tốt trong kết quả tìm kiếm của Google của thiết kế web giá rẻ.

×