Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

5 trụ cột của quốc tế forensics seo

594 views

Published on

Một số tình huống đã mang đến cho tôi trong vài tuần cuối cùng nơi biểu diễn trang web đã thất vọng chủ sở hữu của họ tại dịch vụ làm seo. Các nguyên nhân của sự thất vọng chính nó đã được dễ dàng để xác định: bảng xếp hạng người nghèo, người nghèo giao thông hoặc chuyển đổi kém tại dịch vụ seo. Phải có người nào đó phải chịu trách nhiệm tại dịch vụ seo uy tín. Thông thường, cơ quan này được đổ lỗi và giải pháp là để la lên cơ quan, yêu cầu một cuộc điều tra của cơ quan của dịch vụ làm seo uy tín.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

5 trụ cột của quốc tế forensics seo

 1. 1. 5 trụ cột của quốc tế Forensics SEO
 2. 2. • Một số tình huống đã mang đến cho tôi trong vài tuần cuối cùng nơi biểu diễn trang web đã thất vọng chủ sở hữu của họ tại dịch vụ làm seo. Các nguyên nhân của sự thất vọng chính nó đã được dễ dàng để xác định: bảng xếp hạng người nghèo, người nghèo giao thông hoặc chuyển đổi kém tại dịch vụ seo. Phải có người nào đó phải chịu trách nhiệm tại dịch vụ seo uy tín. Thông thường, cơ quan này được đổ lỗi và giải pháp là để la lên cơ quan, yêu cầu một cuộc điều tra của cơ quan của dịch vụ làm seo uy tín.• Theo kinh nghiệm của tôi, đổ lỗi nên được phân bổ khoảng 1/3 cơ quan, 1/3 cho khách hàng và 1/3 lực lượng bên ngoài mà không ai có thể kiểm soát. (Ví dụ như: thuật toán của Google!)• Trong thực tế, đổ lỗi thường xuyên cho 60% cơ quan và 10% cho khách hàng. 30%? Vâng đó được công nhận là lực lượng bên ngoài – nhưng sau đó cơ quan này phải vịt và lặn và tránh những anyway, phải không?• Vấn đề chính có vẻ là chủ sở hữu trang web không có phương pháp đặc biệt mạnh mẽ thực hiện các phân tích pháp y về nguyên nhân của “vấn đề” của họ trong dịch vụ seo giá rẻ. Thời gian, tôi cảm thấy để cung cấp cho người một hướng dẫn thiên Sic] trên nơi để bắt đầu tìm kiếm của bạn lưu ý rằng trong một số trường hợp rất nhiều các điều tra viên sẽ không nói được ngôn ngữ đang được điều tra của dịch vụ làm seo giá rẻ.
 3. 3. • So sánh thị trường & Thời gian• Oh làm thế nào tôi muốn tôi đã có một câu trả lời dễ dàng hơn cho câu hỏi làm thế nào để chuẩn trang web của tôi! Nó không phải dễ dàng để sử dụng các tiêu chí chuẩn về hiệu quả trong một ngôn ngữ, nhưng khi nhiều ngôn ngữ được tham gia trong các công ty làm seo, có thực sự là chỉ có hai phương pháp hiệu quả cho thiết kế web. Đầu tiên, và đơn giản nhất, là để thực hiện kiểm tra so sánh một khoảng thời gian khác trong phạm vi một thị trường hoặc một khu vực địa lý của thiết kế web uy tín.• Tuy nhiên, đối với một trang web quốc tế, bạn hầu như luôn luôn muốn để có thể để so sánh hiệu quả hoạt động trong một thị trường đối với một thiết kế web giá rẻ. Đáng buồn thay, điều này nơi nhiều cuộc kiểm tra pháp y bắt đầu sụp đổ cho dich vu seo. Sự khó khăn là có rất nhiều lý do rất tinh tế tại sao một trong những thị trường có thể rất khác nhau khác trong dich vu lam seo.• Vì lợi ích của các đối số trong dich vu seo gia re, chúng ta hãy lấy ví dụ so sánh giữa Anh và Đức. Trang web của Vương quốc Anh của chúng tôi có 100.000 du khách mỗi tháng và các trang web của Đức nhìn thấy chỉ có 20.000.• Bây giờ hãy xem xét rằng dân số của Đức là thứ tự của 90 triệu so với 60 của Vương quốc Anh triệu. Trên giấy tờ, điều đó có nghĩa rằng con số khách truy cập Đức sẽ cần đạt 150.000 để đạt được một hiệu suất tương đương với Vương quốc Anh.
 4. 4. • Tuy nhiên, có nhiều yếu tố khác để có tài khoản của dich vu lam seo gia re. Vương quốc Anh có một kết nối Internet cao hơn, tần suất lớn hơn sử dụng cho mỗi người tiêu dùng và xu hướng lớn hơn nhiều để mua trực tuyến tất cả đều có thể dẫn đến số liệu của Đức đạt 20% của Vương quốc Anh Trong một so sánh thật sự công bằng cho dich vu seo uy tin. Có nghĩa là, trong khi thực tế là hầu hết các khách hàng không nên cố gắng để đạt được một mức độ cao của sự tinh tế trong các so sánh thị trường của họ, nó là của chính nó khó khăn để làm trong một cách có ý nghĩa của dich vu lam seo uy tin.• Các giải pháp trong cuốn sách của tôi là xem xét ở cấp quốc gia tỷ lệ so sánh quốc gia theo thời gian cho thiet ke web. Đi thị trường trong nước của bạn, một trong những bạn biết rõ nhất, và đo lường tất cả “khác” của thị trường như tỷ lệ của nó bắt đầu làm đường cơ sở cho thiet ke web gia re. Sau đó so sánh các xu hướng của các thị trường trong nước đối với thị trường cơ bản của bạn qua thời gian của thiet ke web uy tin.• Kể từ khi các tổ chức nói chung hiểu chi tiết hơn xung quanh việc thực hiện các thị trường chính của bạn, bạn sẽ tự nhiên hơn bù đắp cho những thăng trầm, khi bạn so sánh các thị trường khác để nó theo thời gian thông qua các tỷ lệ và không trực tiếp. Phương pháp này cũng chiếm đầy đủ các tinh tế từ nước này sang nước khác.
 5. 5. • GAP Phân tích• Vì vậy, một khi bạn đã hình thành một phương pháp đáng tin cậy của đo lường, bạn di chuyển vào phân tích pháp y của các công ty làm seo. Về phía tìm kiếm của một đồng xu tìm kiếm và xã hội, yếu tố quan trọng nhất để kiểm tra khác hơn là cơ sở để so sánh phân tích chúng tôi đã mô tả – là những từ khóa chính xác đang được sử dụng của cong ty lam seo. Chỉ sau đó bạn có thể đánh giá nếu họ đã được triển khai chính xác.• Cách tốt nhất để làm điều này là thông qua một phân tích Gap. Một phân tích Gap tồn tại để đảm bảo rằng các thiết lập chính xác của các từ khóa được sử dụng. Đây là nghiên cứu từ khóa, nhưng nó là từ khóa nghiên cứu trong đó có tài khoản của các yếu tố khác.• Có ít nhất hai loại từ khóa (và thường là nhiều phân loại khác) trong một phân tích khoảng cách. Việc đầu tiên trong số này là rõ ràng “từ khóa khoảng cách”. Đây là những tìm thấy thực sự quan trọng trong một phân tích khoảng cách bởi vì đó là những lỗ hổng trong chương trình của bạn, các từ khóa rất giá trị trang web của bạn là một trong hai hiện không đạt được hoặc khá có thể thậm chí không nhắm mục tiêu.
 6. 6. • Lớp thứ hai của các từ khóa trong một phân tích khoảng cách là những “từ khóa được bảo vệ”. Đây là những từ khóa mà vì nhiều lý do khác nhau, bạn không muốn nghiên cứu từ khóa mới nhất của bạn để đổ bởi vì họ cung cấp một số loại giá trị quan trọng.• Họ có thể là “từ khóa thương hiệu” mà không có khối lượng giao thông quan trọng, nhưng họ hoàn toàn phải ở đó. Họ có thể là “từ khóa chiến dịch” không có lưu lượng truy cập – một thực tế mà bạn đang về để thay đổi bằng cách đầu tư hàng ngàn hoặc hàng triệu đô la trong một chiến dịch tiếp thị.• Họ chỉ đơn giản có thể là từ khóa có lưu lượng giao thông thấp, nhưng mà chuyển đổi rất tốt trên trang web của bạn và do đó bạn muốn giữ họ vì lý do kinh tế đơn thuần và để giảm thiểu nguy cơ di chuyển đến các từ khoá khác.• Đại đa số các pháp y SEO quốc tế tôi đã thấy bắt đầu bằng cách nhìn vào kết quả sau khi các từ khóa đã được chọn – ngay cả khi các từ khóa được lựa chọn sai và nhắm mục tiêu của dịch vụ làm seo.
 7. 7. • Ẩn chưa biết cải trang thành Knowns Known• Cảm ơn bạn Donald Rumsfeld đã giúp chúng tôi SEO khiêm tốn với một trong những điều này. Một số lượng lớn các vấn đề hiệu suất trang web được gây ra bởi những cạm bẫy với chủ sở hữu trang web là hoàn toàn không biết và không hiểu. Điều này là không có gì phải xấu hổ, trên trường quốc tế, chúng tôi luôn luôn phải tin tưởng những người khác để giúp chúng tôi ra ngoài.• Vấn đề là chủ sở hữu trang web thường xuyên sẽ nhảy đến đổ lỗi cho một cái gì đó họ không hiểu trong khi đối mặt với một “không rõ không rõ” – đôi khi uốn thực tế để phù hợp với. Nếu bạn cảm thấy bạn đang uốn thực tế, bạn có thể – và bằng cách này, yêu cầu một đồng nghiệp từ quốc gia đó thực sự là nguy hiểm của thiết kế web.• Trong khi họ thường không có chuyên môn cần thiết trực tiếp chuyên nghiệp, họ đang rất lớn uy tín “địa phương” trọng tất cả các khả năng khác và tạo ra “knowns biết” che giấu nguyên nhân thật sự của “không rõ không rõ”. Trong sự thật, có lẽ chúng ta nên đặt tên những “ẩn số chưa biết được biết đến”.
 8. 8. • The Trap nghiên cứu• Phân tích web đã thất bại trong việc tạo ra một cái nhìn sâu sắc hữu ích, các khu nghỉ dưỡng chủ sở hữu trang web để yêu cầu người sử dụng thông qua các nhóm tập trung hoặc tệ hơn một cuộc khảo sát trực tuyến. Khảo sát trực tuyến làm việc tốt nhất trong thị trường nội địa. Họ là như vậy đầy đủ các rủi ro khi triển khai tại các thị trường bên ngoài thị trường nhà của bạn, tôi sẽ cảnh cáo bất cứ ai sử dụng tại các thị trường không hiểu đầy đủ (đó là e thường lý do chúng được triển khai tất nhiên của dịch vụ làm seo.• Mọi người hỏi những câu hỏi sai, sai người (những người đã đến thăm) được thể hiện theo một cách không đúng tài khoản khác biệt văn hóa. Sau đó, họ cung cấp các cuộc điều tra sai ngôn ngữ quá dựa vào IP lọc để chọn đúng người dùng. Cuối cùng, họ sau đó so sánh chống lại một quốc gia khác và mắc phải sai lầm tương tự một lần nữa mà chúng tôi mô tả trong những điểm đầu tiên.
 9. 9. • The Mirage Chất lượng• Chất lượng của các trang web hoặc các ngôn ngữ được sử dụng thường được đổ lỗi cho sự thất bại của nó. Nhiều chủ sở hữu trang web không nhận ra rằng các định nghĩa của ngữ pháp hoặc chính xác có thể khác nhau đáng kể từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác. Trong tiếng Anh, ngữ pháp thường được coi như là một tập các quy tắc mà tất cả đều có điểm chung, mặc dù tất cả chúng ta uốn cong cho phù hợp với bằng ngôn ngữ riêng của chúng tôi và điều này gây ra không có vấn đề của thiết kế web giá rẻ.• Thông thường, những từ khóa phổ biến nhất trong một ngôn ngữ không được nêu một cách nhất quán. Một số vấn đề một cách “đúng” bởi vì đó là phiên bản đặc biệt là sở thích cá nhân của họ.• Đã bao lần tôi nhìn thấy nội dung trang web bị từ chối vào ý kiến cá nhân của một người, khi khối lượng từ khoá của Google mâu thuẫn trực tiếp ra quyết định. Bạn phải tin tưởng các chuyên gia và người dùng của bạn, không phải là cái nhìn chủ quan của một đồng nghiệp, bạn bè hay thậm chí cả người thân.• Bạn muốn biết thêm? Chúng tôi sẽ được bao gồm những vấn đề này tại hội thảo Hội nghị thượng đỉnh quốc tế Tìm kiếm chỉ ở SMX West trong tuần này!

×