Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

25 sayings grammar practice

535 views

Published on

Published in: Education, Sports
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

25 sayings grammar practice

 1. 1. Lesson 25Pluperfect Subjunctive Active and Passive
 2. 2. Recitation♦model verbs6 tenses active and passive
 3. 3. amo amare amavi amatus Presentamo amamusamas amatisamat amant Imperfectamabam amabamusamabas amabatisamabat amabant Futureamabo amabimusamabis amabitisamabit amabunt
 4. 4. amo amare amavi amatus Perfectamavi amavimusamavisti amavistisamavit amaverunt Pluperfectamaveram amaveramusamaveras amaveratisamaverat amaverant Future Perfectamavero amaverimusamaveris amaveritisamaverit amaverint
 5. 5. amo amare amavi amatus Presentamor amamuramaris amaminiamatur amantur Imperfectamabar amabamuramabaris amabaminiamabatur amabantur Futureamabor amabimuramaberis amabiminiamabitur amabuntur
 6. 6. amo amare amavi amatus Perfectamatus –a –um, sum amati –ae –a, sumuses estisest sunt Pluperfectamatus –a –um, eram amati –ae –a, eramuseras eratiserat erant Future Perfectamatus –a –um, ero amati –ae –a, erimuseris eritiserit erunt
 7. 7. moneo monēre monui monitus Presentmoneo monemusmones monetismonet monent Imperfectmonebam monebamusmonebas monebatismonebat monebant Futuremonebo monebimusmonebis monebitismonebit monebunt
 8. 8. moneo monēre monui monitus Perfectmonui monuimusmonuisti monuistismonuit monuerunt Pluperfectmonueram monueramusmonueras monueratismonuerat monuerant Future Perfectmonuero monuerimusmonueris monueritismonuerit monuerint
 9. 9. moneo monēre monui monitus Presentmoneor monemurmoneris moneminimonetur monentur Imperfectmonebar monebamurmonebaris monebaminimonebatur monebantur Futuremonebor monebimurmoneberis monebiminimonebitur monebuntur
 10. 10. moneo monēre monui monitus Perfectmonitus –a –um, sum moniti –ae –a, sumuses estisest sunt Pluperfectmonitus –a –um, eram moniti –ae –a, eramuseras eratiserat erant Future Perfectmonitus –a –um, ero moniti –ae –a, erimuseris eritiserit erunt
 11. 11. rego regere rexi rectus Presentrego regimusregis regitisregit regunt Imperfectregebam regebamusregebas regebatisregebat regebant Futureregam regemusreges regetisreget regent
 12. 12. rego regere rexi rectus Perfectrexi reximusrexisti rexistisrexit rexerunt Pluperfectrexeram rexeramusrexeras rexeratisrexerat rexerant Future Perfectrexero rexerimusrexeris rexeritisrexerit rexerint
 13. 13. rego regere rexi rectus Presentregor regimurregeris regiminiregitur reguntur Imperfectregebar regebamurregebaris regebaminiregebatur regebantur Futureregar regemurregeris regeminiregetur regentur
 14. 14. rego regere rexi rectus Perfectrectus –a –um, sum recti –ae –a, sumuses estisest sunt Pluperfectrectus –a –um, eram recti –ae –a, eramuseras eratiserat erant Future Perfectrectus –a –um, ero recti –ae –a, erimuseris eritiserit erunt
 15. 15. audio audire audivi auditus Presentaudio audimusaudis auditisaudit audiunt Imperfectaudiebam audiebamusaudiebas audiebatisaudiebat audiebant Futureaudiam audiemusaudies audietisaudiet audient
 16. 16. audio audire audivi auditus Perfectaudivi audivimusaudivisti audivistisaudivit audiverunt Pluperfectaudiveram audiveramusaudiveras audiveratisaudiverat audiverant Future Perfectaudivero audiverimusaudiveris audiveritisaudiverit audiverint
 17. 17. audio audire audivi auditus Presentaudior audimuraudiris audiminiauditur audiuntur Imperfectaudiebar audiebamuraudiebaris audiebaminiaudiebatur audiebantur Futureaudiar audiemuraudieris audieminiaudietur audientur
 18. 18. audio audire audivi auditus Perfectauditus –a –um, sum auditi –ae –a, sumuses estisest sunt Pluperfectauditus –a –um, eram auditi –ae –a, eramuseras eratiserat erant Future Perfectauditus –a –um, ero auditi –ae –a, erimuseris eritiserit erunt
 19. 19. capio capere cepi captus Presentcapio capimuscapis capitiscapit capiunt Imperfectcapiebam capiebamuscapiebas capiebatiscapiebat capiebant Futurecapiam capiemuscapies capietiscapiet capient
 20. 20. capio capere cepi captus Perfectcepi cepimuscepisti cepistiscepit ceperunt Pluperfectceperam ceperamusceperas ceperatisceperat ceperant Future Perfectcepero ceperimusceperis ceperitisceperit ceperint
 21. 21. capio capere cepi captus Presentcapior capimurcaperis capiminicapitur capiuntur Imperfectcapiebar capiebamurcapiebaris capiebaminicapiebatur capiebantur Futurecapiar capiemurcapieris capieminicapietur capientur
 22. 22. capio capere cepi captus Perfectcaptus –a –um, sum capti –ae –a, sumuses estisest sunt Pluperfectcaptus –a –um, eram capti –ae –a, eramuseras eratiserat erant Future Perfectcaptus –a –um, ero capti –ae –a, erimuseris eritiserit erunt
 23. 23. Recitation♦imperatives
 24. 24. RecitationVerb Singular Plural Meaningamo, amare ama amate Love!moneo, monēre monē monete Warn!rego, regere rege regite Rule!capio, capere cape capite Take!audio, audire audi audite Hear!sum, esse es este Be!dico, dicere dic dicite Speak!duco, ducere duc ducite Lead!facio, facere fac facite Make!
 25. 25. Recitation♦5 declensions:mensa, servus, bellum, pater, flumen, portus, res
 26. 26. Recitation♦Adjectives:acer acris acrebrevis –epotens potentis
 27. 27. Recitation SIngular PluralM F N M /F Nacer acris acre acres acria acris acris acrium acrium acri acri acribus acribus acrem acre acres acria acri acri acribus acribus
 28. 28. Recitation SIngular Plural M /F N M /F Nbrevis breve breves breviabrevis brevis brevium breviumbrevi brevi brevibus brevibusbrevem breve breves breviabrevi brevi brevibus brevibus
 29. 29. Recitation M/F NSingular Plural Singular Pluralpotens potentes potens potentiapotentis potentium potentis potentiumpotenti potentibus potenti potentibuspotentem potentes potens potentiapotenti potentibus potenti potentibus
 30. 30. Recitation♦Preposition Songs:-ab corum cum de ex in prae pro sine sub tenus-ad ante apud in inter ob per post propter sub trans circum contra juxta
 31. 31. Recitation♦Ordinal & Cardinal Numbers
 32. 32. Recitation Cardinal Ordinalunus –a –um one primus –a –um firstduo –ae –o two secundus –a –um second tres tria three tertius –a –um third quattuor four quartus –a –um fourth quinque five quintus –a –um fifth sex six sextus –a –um sixth septem seven septimus –a –um seventh octo eight octavus –a –um eighth novem nine nonus –a –um ninth decem ten decimus –a –um tenth
 33. 33. RecitationRoman Numeral Cardinal XI undecim eleven XII duodecim twelve XIII tredecim thirteen XIV quattuordecim fourteen XV quindecim fifteen XVI sedecim sixteen XVII septendecim seventeen XVIII duodeviginti eighteen XIX undeviginti nineteen XX viginti twenty
 34. 34. Recitation 3rd Person Pronouns; Demonstrative Pronouns (1) Singular Plural Masculine Feminine Neuter Masculine Feminine Neuteris ea id ei eae eaejus ejus ejus eorum earum eorumei ei ei eis eis eiseum eam id eos eas eaeo eā eo eis eis eis
 35. 35. RecitationDemonstrative Pronouns (Near) (2) Singular Plural M F N M F Nhic haec hoc hi hae haechujus hujus hujus horum harum horumhuic huic huic his his hishunc hanc hoc hos has haechoc hac hoc his his his
 36. 36. Recitation Demonstrative Pronouns (Far) (3) Singular Plural M F N M F Nille illa illud illi illae illaillíus illíus illíus illorum illarum illorumilli illi illi illis illis illisillum illam illud illos illas illaillo illā illo illis illis illis
 37. 37. Recitation Demonstrative Pronouns (Near to Person Spoken to) (4) Singular Plural M F N M F Niste ista istud isti istae istaistíus istíus istíus istorum istarum istorumisti isti isti istis istis istisistum istam istud istos istas istaisto istā isto istis istis istis
 38. 38. Recitation Intensive Pronouns Singular Plural M F N M F Nipse ipsa ipsum ipsi ipsae ipsaipsíus ipsíus ipsíus ipsorum ipsarum ipsorumipsi ipsi ipsi ipsis ipsis ipsisipsum ipsam ipsum ipsos ipsas ipsaipso ipsā ipso ipsis ipsis ipsis
 39. 39. Recitation 3rd Person Reflexive PronounsCase Form MeaningNom ----Gen. sui of himself, herself, itself, themselvesDat. sibi to/for himself, herself, itself, themselvesAcc. se himself, herself, itself, themselvesAbl. se ibwf himself, herself, itself, themselves
 40. 40. Recitation Reflexive Pronoun AdjectivesPerson Singular Meaning Plural Meaning1st meus mea meum my (own) noster nostra our (own) nostrum2nd tuus tua tuum your (own) vester vestra your (pl.) (own) vestrum3rd suus sua suum his, her, its, their (own)
 41. 41. Recitation Present Subjunctive Active1st 2nd 3rd 3rd io 4thamem moneam regam capiam audiamames moneas regas capias audiasamet moneat regat capiat audiatamemus moneamus regamus capiamus audiamusametis moneatis regatis capiatis audiatisament moneant regant capiant audiant
 42. 42. Recitation Present Subjunctive Passive1st 2nd 3rd 3rd io 4thamer monear regar capiar audiarameris monearis regaris capiaris audiarisametur moneatur regatur capiatur audiaturamemur moneamur regamur capiamur audiamuramemini moneamini regamini capiamini audiaminiamentur moneantur regantur capiantur audiantur
 43. 43. Recitation Imperfect Subjunctive Active1st 2nd 3rd 3rd io 4thamarem monerem regerem caperem audiremamares moneres regeres caperes audiresamaret moneret regeret caperet audiretamaremus moneremus regeremus caperemus audiremusamaretis moneretis regeretis caperetis audiretisamarent monerent regerent caperent audirent
 44. 44. Recitation Imperfect Subjunctive Passive1st 2nd 3rd 3rd io 4thamarer monerer regerer caperer audireramareris monereris regereris capereris audirerisamaretur moneretur regeretur caperetur audireturamaremur moneremur regeremur caperemur audiremuramaremini moneremini regeremini caperemini audireminiamarentur monerentur regerentur caperentur audirentur
 45. 45. Recitation Present Subjunctive of SumSingular Pluralsim I may be simus we may besis you may be sitis you all may besit hsi may be sint they may be
 46. 46. RecitationImperfect Subjunctive of SumSingular Pluralessem I might be essemus we might beesses you might be essetis you all might beesset hsi might be essent they might be
 47. 47. Recitation Perfect Subjunctive Active1st 2nd 3rd 3rd io 4thamaverim monuerim rexerim ceperim audiverimamaveris monueris rexeris ceperis audiverisamaverit monuerit rexerit ceperit audiveritamaverimus monuerimus rexerimus ceperimus audiverimusamaveritis monueritis rexeritis ceperitis audiveritisamaverint monuerint rexerint ceperint audiverint
 48. 48. Recitation Perfect Subjunctive Passive1st 2nd 3rd 3rd io 4thamatus sim monitus, sim rectus, sim captus, sim auditus sima, um sis a, um sis a, um sis a, um sis , a, um sis sit sit sit sit sitamati simus moniti, simus recti, simus capti, simus auditi, simusae, a sitis ae, a sitis ae, a sitis ae, a sitis ae, a sitis sint sint sint sint sint
 49. 49. Latin SayingDum vivimus, vivamus.
 50. 50. Latin Saying Dum vivimus, vivamus.dum; whilevivo, vivere; to live vivimus; present indicative vivamus; present subjunctive
 51. 51. Latin SayingsWhile we live, let us live.
 52. 52. Grammar The pluperfect subjunctive active is built on the perfect stem, plus –isse and the regular personal endings.*1st 2nd 3rd 3rd io 4thamavissem monuissem rexissem cepissem audivissemamavisses monuisses rexisses cepisses audivissesamavisset monuisset rexisset cepisset audivissetamavissemus monuissemus rexissemus cepissemus audivissemusamavissetis monuissetis rexissetis cepissetis audivissetisamavissent monuissent rexissent cepissent audivissent *And so very similar to the perfect subjunctive active, which is built on the perfect stem, plus –eri and the regular personal endings.*
 53. 53. Grammar The pluperfect subjunctive passive is formed of two elements: the 4th principle part and the imperfect subjunctive of sum.*1st 2nd 3rd 3rd io 4thamatus essem monitus, a, essem rectus, a, essem captus, a, essem auditus, essema, um esses um esses um esses um esses a, um esses esset esset esset esset essetamati essemus moniti, ae, essemu recti, ae, essemus capti, ae, essemus auditi, essemae, a essetis a s a essetis a essetis ae, a essetis essent essetis essent essent essent essent *And so, very similar to the perfect subjunctive passive, which is also formed of two elements: the 4th principle part and the present subjunctive of sum.
 54. 54. GrammarThe meanings of the Pluperfect Subjunctive Active use the helping verbs “might have.” Singular Plural I might have loved we might have loved you might have loved you all might have loved he, she, it might have loved they might have loved
 55. 55. GrammarThe meanings of the Pluperfect Subjunctive Passive use the helping verbs “might have been.” Singular Plural I might have been loved we might have been loved you might have been loved you all might have been loved he, she, it might have been loved they might have been loved
 56. 56. GrammarNegative Clause of Purpose. To express negative purpose (lest, so that...not), the conjunction ne is used in place of ut.
 57. 57. GrammarNegative Clause of Purpose. To express negative purpose (lest, so that...not), the conjunction ne is used in place of ut.Milites pugnant ne hostes urbem occupent.
 58. 58. GrammarNegative Clause of Purpose. To express negative purpose (lest, so that...not), the conjunction ne is used in place of ut.The soldiers fight lest the enemy may seize the city.Milites pugnant ne hostes urbem occupent.
 59. 59. GrammarNegative Clause of Purpose. To express negative purpose (lest, so that...not), the conjunction ne is used in place of ut.Milites pugnant ne hostes urbem occupent.The soldiers fight so that the enemy may not seize the city.
 60. 60. Grammar QuestionsHow many tenses are in the subjunctive? What tenses are missing?
 61. 61. Grammar QuestionsHow many tenses are in the subjunctive? What tenses are missing?Four tenses. The future and future perfect are missing.
 62. 62. Grammar QuestionsWhat are six helping verbs that express the subjunctive in English?
 63. 63. Grammar QuestionsWhat are six helping verbs that express the subjunctive in English?let, might, could, may, should, would
 64. 64. Grammar QuestionsWhat is the difference between indicative and subjunctive?indicative:subjunctive:
 65. 65. Grammar QuestionsWhat is the difference between indicative and subjunctive?indicative: actual events or actionssubjunctive: potential events or actions My children go to school. actual/indicative I want my children to go to school. – potential/subjunctive
 66. 66. Grammar Questions What are the meanings of the perfect active subjunctive of amo?Person Singular Plural1st2nd3rd
 67. 67. Grammar QuestionsWhat are the meanings of the perfect active subjunctive of amo? Singular Plural I may have loved we may have loved you may have loved you all may have loved he, she, it may have loved they may have loved
 68. 68. Grammar Questions What are the meanings of the perfect subjunctive passive of amo?Person Singular Plural1st2nd3rd
 69. 69. Grammar QuestionsWhat are the meanings of the perfect subjunctive passive of amo? Singular Plural I may have been loved we may have been loved you may have been loved you all may have been loved he, she, it may have been loved they may have been loved
 70. 70. Grammar QuestionsA __________ question is asked in doubt or indignation, uses the subjunctive, and is expressed in English by the verbal helper ______.
 71. 71. Grammar QuestionsA deliberative question is asked in doubt or indignation, uses the subjunctive, and is expressed in English by the verbal helper should.
 72. 72. Grammar QuestionsA deliberative question uses the _______ subjunctive for present time and the _________ subjunctive for past time.
 73. 73. Grammar QuestionsA deliberative question uses the present subjunctive for present time and the imperfect subjunctive for past time.
 74. 74. Grammar QuestionsThe hortatory subjunctive expresses __________, _______ _________, ______ ____, and uses the verbal helpers __ and ___.
 75. 75. Grammar QuestionsThe hortatory subjunctive expresses exhortation, indirect command, strong wish, and uses the verbal helpers let and may.
 76. 76. Grammar QuestionsThe subjunctive is used primarily in __________ clauses, but also has some uses in __________ clauses.
 77. 77. Grammar QuestionsThe subjunctive is used primarily in subordinate clauses, but also has some uses in independent clauses.
 78. 78. GrammarTo form the negative of a subjunctive verb, use ?
 79. 79. GrammarTo form the negative of a subjunctive verb, use ne.Ne cedamus. Let us not yield.
 80. 80. GrammarTo express purpose with the conjunction ut, the main clause is in the _________, and the subordinate clause is in the __________.
 81. 81. GrammarTo express purpose with the conjunction ut, the main clause is in the indicative, and the subordinate clause is in the subjunctive.
 82. 82. GrammarThe imperfect subjunctive active is built on the ________.
 83. 83. GrammarThe imperfect subjunctive active is built on the infinitive.
 84. 84. GrammarThe perfect and pluperfect subjunctives are built on the ______ stem by adding ___and ___, respectively.
 85. 85. GrammarThe perfect and pluperfect subjunctives are built on the perfect stem by adding eri and isse, respectively.
 86. 86. GrammarWhat are the three uses of the subjunctive you have learned in this unit?
 87. 87. GrammarWhat are the three uses of the subjunctive you have learned in this unit?hortatory subjunctive, deliberative questions, and purpose (ut) clause
 88. 88. GrammarHow do you form the perfect subjunctive passive?
 89. 89. GrammarHow do you form the perfect subjunctive passive?the 4th principal part + the present subjunctive of sum
 90. 90. GrammarA negative clause of purpose replaces ut with ___.
 91. 91. GrammarA negative clause of purpose replaces ut with ne.
 92. 92. Practice♦Translatevicti essent
 93. 93. Practice♦Translatethey might have been conquered
 94. 94. Practice♦Translatevisus esses
 95. 95. Practice♦Translateyou might have been seen
 96. 96. Practice♦Translateegissent
 97. 97. Practice♦Translatethey might have driven
 98. 98. Practice♦Translatenegavissemus
 99. 99. Practice♦Translatewe might have denied
 100. 100. Practice♦TranslateDum vivimus, vivamus.
 101. 101. Practice♦TranslateWhile we live, let us live.
 102. 102. Practice♦Conjugate the model verbs in the pluperfect subjunctive active and passive.
 103. 103. Practice♦Conjugate the model verbs in the present, imperfect, and perfect subjunctive active.

×