Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
TUGASAN BERKUMPULAN MPW1133/2133
KOMIK SEJARAH MALAYSIA JUN 2013

MASALAH
PEMBELAJARAN
SUBJEK
SEJARAH

Saranan Institut Te...
TUGASAN BERKUMPULAN MPW1133/2133
KOMIK SEJARAH MALAYSIA JUN 2013

BOSAN dengan
persembahan
FAKTA dalam
bentuk ayat?
semata...
TUGASAN BERKUMPULAN MPW1133/2133
KOMIK SEJARAH MALAYSIA JUN 2013

Contoh
Muka
Hadapan
Komik

Kod Kursus/ Nama Kursus:
MPW1...
TUGASAN BERKUMPULAN MPW1133/2133
KOMIK SEJARAH MALAYSIA JUN 2013
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pengajian Malaysia: Komik 250613 121144

480 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Pengajian Malaysia: Komik 250613 121144

  1. 1. TUGASAN BERKUMPULAN MPW1133/2133 KOMIK SEJARAH MALAYSIA JUN 2013 MASALAH PEMBELAJARAN SUBJEK SEJARAH Saranan Institut Terjemahan Negara Malaysia (ITNM) agar menjadikan komik sebagai bahan pembelajaran di sekolah adalah suatu tindakan kreatif untuk memupuk minat pelajar untuk belajar, terutamanya belajar mata pelajaran Sejarah. Melalui penggunaan komik sejarah, pelajar akan mengikuti pembelajaran dengan keadaan yang menyeronokkan, meningkatkan kefahaman pelajar, menjana daya kreatif dan imaginatif pelajar. 1. Meningkatkan kefahaman dan penghayatan pelajar 2. Membangkitkan minat pelajar dalam pembelajaran subjek Sejarah 3. Menyemai semangat patriotik dalam diri pelajar Tarikh Tempat Kronologi Peristiwa KEBAIKAN PENGGUNAAN KOMIK DALAM PEMBELAJARAN SUBJEK SEJARAH 25% Nama tokoh
  2. 2. TUGASAN BERKUMPULAN MPW1133/2133 KOMIK SEJARAH MALAYSIA JUN 2013 BOSAN dengan persembahan FAKTA dalam bentuk ayat? semata-mata? Bagi mengatasi masalah ini, anda dikehendaki: 1. Menghasilkan SEBUAH KOMIK. 2. Anda hanya perlu memilih SATU PERISTIWA/SUBTOPIK dalam silibus Pengajian Malaysia. (Pelajar Main Campus: Pensyarah akan menentukan topik tugasan) 3. PINDAHKAN semua MAKLUMAT secara bertulis dalam bentuk KOMIK yang KREATIF dan MENARIK. 4. Karya anda haruslah IDEA ORIGINAL iaitu tidak menciplak mana-mana komik daripada apa juga sumber. SEJARAH BEST! 5. Komik anda haruslah dalam bentuk ILUSTRASI DAN BERWARNA. 6. Komik anda harus menggunakan BAHASA MELAYU YANG BETUL (tidak dibenar menggunakan bahasa pasar dan dialek). 7. Fikirkan cara bagaimana anda secara berkumpulan boleh menghasilkan sebuah KOMIK UNTUK SUBJEK PENGAJIAN MALAYSIA yang berupaya MENARIK MINAT PELAJAR UNTUK MEMPELAJARI SUBJEK INI TANPA RASA BOSAN. 8. KRITERIA PEMARKAHAN: i) Kreativiti (7 Markah) ii) Originaliti (5 Markah) iii) Daya tarikan (5 Markah) iv) Maklumat yang dipersembahkan (5 Markah) 9. HASIL KARYA YANG DICIPLAK DARIPADA SUMBER LAIN TIDAK AKAN DINILAI SAMA SEKALI. 10. Jumlah MUKA SURAT: Maksimum: 15, Minimum: 10
  3. 3. TUGASAN BERKUMPULAN MPW1133/2133 KOMIK SEJARAH MALAYSIA JUN 2013 Contoh Muka Hadapan Komik Kod Kursus/ Nama Kursus: MPW1133/2133 Pengajian Malaysia Section 2 Semester Jun 2013 Helaian terakhir haruslah memuatkan MAKLUMAT AHLI KUMPULAN Disediakan untuk; Nama Pensyarah Disediakan oleh: Nama & No.Matrik Tarikh Penghantaran: Selamat Berusaha dan Semoga Berjaya! Contoh Helaian Terakhir
  4. 4. TUGASAN BERKUMPULAN MPW1133/2133 KOMIK SEJARAH MALAYSIA JUN 2013

×